15.4.2024 | Svátek má Anastázie


Stanislav Křeček

Stanislav Křeček

IDENTITA: Změna jako cimrmanovská fraška

23.3.2024
Matka otěhotní, v průběhu těhotenství „změní“ pohlaví a máme hned dva „otce“, z nichž jeden dokonce porodil. více

Potřebujeme nějaký vichr z hor?

ZÁKONY: Nejen dětský ombudsman v ohrožení

16.3.2024
Vláda hodlá nejen pozměnit dosavadní fungování ombudsmana, ale i zřídit lidskoprávní instituci na ochranu lidských prán (tzv. NHRI) a i dětského... více

Veřejnost se připravuje na to, že bude u nás zřízena funkce dětského ombudsmana.

NAVALNÝ: Když Rusové necítí k protestům důvod

22.2.2024
Věznění Navalného škodilo Putinovu režimu více, než kdyby bylo Navalnému umožněno veřejně vystupovat. více

Z evropského pohledu je tedy podivné, že byl vůbec vězněn.

ÚSTAVNÍ SOUD: Nespokojenost

13.2.2024
Předseda Ústavního soudu vyjádřil nedávno nespokojenost s tím, že po vynesení asi klíčového nálezu týkajícího se zvyšování důchodů byli soudci tohoto... více

Vítejte ve světě sociálních síti, páni soudci !

ISTANBULSKÁ ÚMLUVA: Správné rozhodnutí

26.1.2024
Úmluva se pokouší vytvořit nepřijatelný výklad stavu lidské společnosti a genderově rozdělený svět. více

Že Senát odmítl přijmout Istanbulskou úmluvu je podle mého názoru správné rozhodnutí.

LENIN: Výročí slepé uličky

22.1.2024
Myšlenka demokratického uspořádání je ve své podstatě zpochybňována extrémním pojetím představ o všeobecné diskriminaci, šovinismu, rasismu a... více

Miliardy lidí tehdy vykročily do slepé uličky komunistického uspořádání

GARANCE: Zákon o bydlení

13.1.2024
Ze všech nájemních bytů jsou na trhu pouhá čtyři procenta a tyto tržní nabídkové ceny bytů u nás určují „obvyklý nájem“. více

Termín „obvyklý nájem“ je u nás zcela devastován.

LIDSKÁ PRÁVA: Viděno prizmatem menšin

22.12.2023
Skutečným lidským právem je právo na život a právo usilovat o své štěstí, jak stojí v americké Deklaraci nezávislosti. více

Každá menšina totiž co chvíli požaduje legislativní zakotvení všelijakých, často absurdních práv.

VÝSLEDEK: Výhra nebo prohra

14.12.2023
Co to vlastně znamená porážka Ukrajiny? Znamená to snad, že se Rusové proženou Ukrajinou až na Polsko--slovenské hranice? více

Nejde o výhru či prohru. Ale o řešení situace.

SLOVO OMBUDSMANA: Migrační invaze a právo pro všechny

24.11.2023
Izraelsko – palestinské střetnutí je konflikt, který přeměňuje nejen Orient, ale zdá se i Evropu. Reakce na něj v několika významných evropských... více

Evropské státy jsou zcela zřetelně konfrontovány se skutečností, že za souhlasu mnohých zde vzniká jiná, paralelní společnost.

BYDLENÍ: Kdo je vlastně znevýhodněn

7.10.2023
Ale není snad v našich poměrech znevýhodněna vzdělaná pracující generace, především mladí lidé, kteří ze svých příjmů si nemohou dovolit hypoteční... více

Sociálně znevýhodněné, ať už občany nebo lokality je samozřejmě třeba řešit.

VYLOUČENÁ LOKALITA: No Go

5.10.2023
Do Evropy začaly proudit statisíce lidí, kteří toužili nejen po lepším životě, což by bylo lidsky pochopitelné, ale odmítali stát, který je přijal. více

V Praze se před válkou říkávalo: „Karlínu a Libni raději se vyhni“.

PROBLÉM: Aha, tak v tom to je

16.9.2023
Ti, kteří pobírají příspěvek na bydlení od státu, přeplatí jakýkoliv požadavek na výši nájemného, takže opravdu chudí lidé, kteří žádné sociální... více

Proč musejí stovky romských dětí vyrůstat v sociálně deprimovaném prostředí a nedůstojných podmínkách je širší.

ŠKOLY: Laicité po česku

14.9.2023
Jednání soudu tehdy provázely hlučné demonstrace v budově soudu dokonce se zásahem justiční stráže. Na jednání docházely dívky v hidžábech na podporu... více

Česko prodělalo jakýsi svůj „zápas o laicité“ před osmi lety.

NAPĚTÍ: Problém „čunkiády“ hledejme jinde.

7.9.2023
Před několika lety došlo ve Vsetíně, a nikoliv pouze tam, ale na stovkách jiných míst republiky k tomu, že soud rozhodl o tom, že nájemci bytů, kteří... více

Co to vlastně ten Čunek provedl? A jak to souvisí s dneškem?

VAROVÁNÍ: Měli bychom si dát pozor

28.8.2023
Okolnosti „vraždy“ Roma v Brně je toho dokladem. Nejprve obvinění z vraždy a vazba, později, když mediální zájem trochu utichl, nebyly důvody vazby... více

Hrozí, že ve společnosti nevznikne dojem, že s některými skupinami obyvatel je zacházeno jinak než s jinými.

POJMY: Segregace

18.8.2023
Problém je přece v něčem úplně jiném. V existenci sociálně znevýhodněného prostředí, ve kterém děti u nás někde vyrůstají. A pokud si nepřiznáme... více

Termín „segregace“ používáme jen sebemrskačsky, sebeobviňovatelně, v čemž nás stále utvrzují mnohé nevládní organizace.

ROMOVÉ: Co chceme a co neumíme

2.8.2023
Nedávno dopravní podnik v Ústí nad Labem zrušil trolejbusovou linku do romského sídliště Mojžíř. S odůvodněním, že tak činí s ohledem na chování... více

Co bychom si přáli je větší zájem samotných Romů o jejich záležitosti.

STEJNOPOHLAVNÍ SŇATKY: Prioritní je ochrana práv dětí

2.8.2023
Manžel, registrovaný či sezdaný partner nemá žádné právo na dítě svého partnera, ale podílet se přiměřeným způsobem na jeho výchově je jistě jeho... více

Jde o právo podílet se na výchově dítěte svého partnera. V tom právně není u homo- i heterosexuálních párů žádný problém.

SOUŽITÍ: Romové u nás

14.7.2023
Negativní hodnocení je dosud nejnižší od roku 1997, odkdy CVVM názory veřejnosti v této věci zjišťuje. Naopak historického maxima dosáhlo v roce... více

Soužití Romů a ostatních obyvatel České republiky prý vnímá 63 procent lidí jako špatné

POLITIKA: Zaměřme se na příčiny sociální diferenciace

1.2.2023
Zatímco dříve ochrana před diskriminací jednotlivců i skupin směřovala přímo k zákonnému a reálnému zákazu diskriminačního chování, dnes jako bychom... více

Ochrana lidských práv ovšem nebyla nikdy jednoduchým usilováním

OMBUDSMAN: Bydlení 2023

4.1.2023
Tři spisy z oblasti lidských práv z ochrany před diskriminací, které nyní musím řešit, vypovídají o situaci v našem bydlení víc než cokoliv jiného. více

Ombudsman se primárně nezabývá bytovou problematikou – jde zpravidla o občanskoprávní vztahy do níž mu nepřísluší zasahovat.

OMBUDSMAN: Nenávist?

29.10.2022
Obecné odsouzení nedávných bratislavských dvou vražd, jak je tvrzeno, příslušníků LBGT+ komunity, správně kvalifikované jako terorismus, nevzbuzuje... více

Nenaskakujme na další důvod rozeštvávání společnosti. I tak je jich už dost…

DÁVKY: Horká nebo studená zima?

19.10.2022
Neboť jak bude demokratický právní stát posuzovat ten, který život poctivě pracoval a dnes se jeho příjmy se dostávají do fatálního rozporu s... více

Studené září, ale politicky horký podzim, což několik dní „terciánského léta“ příliš neovlivnilo

SPOLEČNOST: Smutek a zahanbení

10.10.2022
A mnozí politici, od kterých občané často slyší jen nekonečné, stále se proměňující a tedy málo srozumitelné úvahy nad „zastropováním“, jim v mediích... více

Tak já cítím smutek.

VYLOUČENOST: Zopakujeme Švédsko ?

24.9.2022
Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím,... více

Ale čím nahradit vyloučenou lokalitu? Tak jak to řešíme v mnoha obcích.

NEZÁVISLOST: Jak bylo a jak bude v ombudsmanově.

25.8.2022
Takže nás čekají mnohé nejistoty, ale také jedna jistota. Pokud já budu v této funkci, zůstane úřad veřejného ochránce práv, tedy ombudsman,... více

Ombudsman bude nezávislý i na představách a názorech nejrůznějších skupin občanů

KOMUNIKACE: Teplo ve stavu nouze

24.8.2022
Příprava nové vyhlášky „ kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze“... více

Dnešní politici jsou asi první, kteří nemohou svým voličům slibovat, že se jejich dětem povede lépe.

DOBA: Co jsou lidská práva

16.8.2022
Toto je původní (a také autorizovaná) verze rozhovoru, který měl vyjít v Lidových novinách. Nakonec však 12. 8. v Lidových novinách vyšel úplně jiný... více

Stalo se „módou“ lidským právem nazývat kde co

KONTROVERZE: Ombudsman rasistou?

30.6.2022
Někteří ztrácí pojen o tom co to je rasismus a co to je xenofobie. Je-li totiž takto označován popis reálné situace, ve které se nacházíme a kterou... více

25 senátorů v podstatě konstatuje, že ombudsman je kontroversní xenofob a rasista

HLAVÁK: Jak se máme postavit k romským uprchlíkům

24.5.2022
Hlavák je, jak mnozí jistě vědí, pražské hlavní nádraží, ale v poslední době také místo u nás nevídaných, téměř orientálních scén: matky s malými... více

Nikdo neví co si s nimi počít.

MIGRACE: Romské putování 2022

18.5.2022
Opravdu se zdá, že ona vlna solidarity a nebývalé ochoty pomoci, která se u nás zvedla v souvislosti s událostmi na Ukrajině, narazila na svůj limit... více

Proč si to nepřiznat?

SVĚT: Jiné výročí

6.5.2022
O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba... více

O realistickém míru, který by možná zachránil lidské životy.

PRÁVO: V pondělí žena, ve středu muž?

2.5.2022
Nedávno vyhlásil Ústavní soud nález, ve kterém se zabýval, v souvislosti s podobou rodných čísel občanů, podmínkami, za nichž lze změnit pohlaví, a v... více

Existence několika pohlaví je pro naprostou většinu občanů jakoby z jiného světa.

GLOSA: Dezinformace…

23.4.2022
Měli bychom si dát pozor na to, aby nedošlo k tomu, že „zákaz dezinformací“ nám bude poškozovat společnost více než ty samotné dezinformace. Průzkumy... více

Aby nám zákaz dezinformací“ nepoškozoval společnost více než samotné dezinformace.

POLITIKA: Náš sankční seznam

9.4.2022
Docela dobře chápu, že pokud občan čte o obřích, trojpodlažních jachtách s luxusním vybavením, bazénem a zlatým sanitárním zařízením v majetku těch,... více

Paláce zázračných východních zbohatlíků existují i „díky“ korupci našich úředníků.