14.8.2020 | Svátek má Alan


Stanislav Křeček

Stanislav Křeček

SPOLEČNOST: Domov a bydlení

1.8.2020
Člen platformy Paměť města Jakub Ort ve svém článku Aby bydlení bylo opět domovem (LN 21. 7.) napsal: „Změnit musíme celé polistopadové uvažování o... více

Příčinami problémů se nezabýváme a ani je nechceme slyšet.

SPOLEČNOST: Bydlení a diskriminace

28.7.2020
Současná, v historii lidstva nebývalá diskuse, na čím životě vlastně na této Zemi záleží, vyústila v Česku v rozhořčené debaty o diskriminaci našich... více

Snaha o komplexnější pohled se v záplavě demagogického obviňování z rasismu zcela vytrácí.

SPOLEČNOST: Black Lives Matter a ti druzí

10.7.2020
Heslo amerických protestů Black Lives Matter (Na černošských životech záleží), které prezident Zeman označil za rasistické, je asi obyčejným lidem u... více

Právní postavení Romů je zcela rovnoprávné, a přesto neustále slyšíme o jejich diskriminaci.

EVROPA: Ombudsman nám píše až z britské říše…

25.6.2020
Titulek má parafrázovat z dávných školských vědomostí vybavené posměšné veršování („Šešulka nám píše, až z německé říše, abychom přišli do... více

Píše mi britský ombudsman. Nikoliv jen mně, ale všem evropským ombudsmanům.

SPOLEČNOST: Dávní předkové a kořeny zla

18.6.2020
Představa, že dnešní potomci rodů Kinských, Ditrichštejnů, Kolovratů, Schwarzenbergů a dalších by neseděli v úřadech a zákonodárných sborech... více

Představa, že patologické jevy v každé společnosti,jsou důsledkem vztahů dávno minulých, je lichá.

PRÁVO: Sto dní a deset let

8.6.2020
Titulek článku má naznačit, že ve stejném měsíci, v němž jsme si připomněli desetiletí, které uplynulo od úmrtí prvního veřejného ochránce práv... více

Deset let od úmrtí Otakara Motejla a sto dní od zvolení čtvrtého veřejného ochránce práv.

SPOLEČNOST: Dobývání se do otevřených dveří. Opravdu?

26.5.2020
Jako jeden ze tří „solitérů“, kteří se v sociální demokracii podle Pavla Barši („V okruhu české sociální demokracie se touto cestou zatím vydali... více

O čem to tady vlastně hovoříme? Co jsou to „práva Romů? Nebo „práva migrantů“?

POLITIKA: Práva těch, kteří nedemonstrují

21.5.2020
Prezident Beneš v knize Demokracie dnes a zítra, vydané za války, po zkušenostech s partajnictvím prvé republiky napsal: „Čím je počet stran v... více

Účastník demonstrace není o nic aktivnější občan než ten, který jde ve stejné době s dětmi na procházku.

SPOLEČNOST: Odpovědnost a právo

2.5.2020
V době omezení plynoucí z nouzového stavu ať již byla, či nebyla vyhlášena v souladu s platným právem a ať již byla, nebo nebyla efektivní, rozhodně... více

Nežilo by se nám lépe, kdybychom z pocitu obecné užitečnosti chránili systém, ve kterém žijeme?

PRÁVO: Nezapomeňte datum 14.4.2020

21.4.2020
Pokud se chce člověk dívat na svět optimisticky, nalezl v posledních dnech podstatný důvod k takovému optimismu: situace v realizaci lidských práv je... více

Situace v realizaci lidských práv je ČR na vysoké úrovni a vážnější ohrožení práv občanům nehrozí.

PRÁVO: Jen hlupák je bez pochybností…

18.4.2020
Veřejný ochránce práv nemůže nikterak zasahovat do rozhodování vlády, a pokud jde o ministerstva, pak může přezkoumávat, zda je jejich konání v... více

O tom, že jsem se „odmítl stížnostmi zabývat“, mohou „zájemci“ diskutovat do nekonečna…

SPOLEČNOST: Promarněná příležitost?

16.4.2020
Často se říká, že v době krizí se národ semkne. Je tomu tak opravdu? Nebo se nám to jen zdá, protože si to přejeme, ale ve skutečnosti je... více

Často se říká, že v době krizí se národ semkne. Je tomu tak opravdu?

PRÁVO: Horší než pandemie

10.4.2020
Někteří národohospodáři a sociologové nám, zatím opatrně, naznačují, že patrně skončila doba hojnosti, charakterizovaná způsobem života „lyžovačka v... více

Bránit svobody a práva je správné, ale ne vše, co chceme učinit, je naše právo.

GLOSA: Přítomnost otců u porodu není lidské právo

1.4.2020
Vážná situace, ve které se dnes celá lidská společnost nachází, je jistě příležitostí zamyslet nad tím, co jsou ta skutečná lidská práva člověka,... více

Snahu některých neziskovek o soudní rozhodnutí považuji za zcela nepřípadnou.

SPOLEČNOST: Jizvy

26.3.2020
V budoucnu nás čeká veliký úkol, pro jehož splnění můžeme mnohé učinit už dnes. Postarat se o to, aby rány, které jsme dosud utrpěli a které ještě... více

Berme v úvahu, že jakékoliv právo má smysl, jen pokud je člověk naživu.

SPOLEČNOST: Lidská práva ve špatném počasí

20.3.2020
V článku nazvaném Lidská práva a pěna dní jsem zde před dvěma roky napsal: „A proto i v budoucím roce všelijaké pochody Prague Pride budou jen... více

Dnes je příležitost se zamyslet nad tím, co jsou to ta opravdu základní lidská práva.

SPOLEČNOST: Práva většiny, práva menšiny

12.3.2020
Kladu si otázku, kde se ve veřejném prostoru vzalo najednou tolik úvah o právech většiny a právech menšiny. Nikdy v polistopadové historii se o... více

Kde se ve veřejném prostoru vzalo najednou tolik úvah o právech většiny a právech menšiny?

OMBUDSMAN: Bez servítků - do čeho jdu

17.2.2020
Proti jeho návratu ale protestuje část úřadu. Někteří zaměstnanci uvádějí, že raději odejdou, než aby s Křečkem dál spolupracovali. více

Opravdu chceme platit roční „průzkum“, zda nejsou diskriminováni „akademičtí funkcionáři“?

PRÁVO: V bydlení jsme o sto let nazpět

8.2.2020
V devadesátých letech se, pokud jde o řešení problémů s bydlením, ekonomické, politické i justiční autority shodovaly: důvodem je prý regulace nájmů!... více

Ani krátkodechá, některými politiky preferovaná řešení problém neřeší.

PRÁVO: Jak jsme „odhalili“ realitku

4.2.2020
V souvislosti s kampaní ke zvolení nového ombudsmana je připomínána nedávná událost, kdy se zde řešil problém při sjednávání nájmu bytů. Figurantka... více

V souvislosti s kampaní ke zvolení nového ombudsmana je připomínána nedávná událost.

POLITIKA: Ochránce lidských práv tu chybí

16.1.2020
V souvislosti a krizí, kterou nyní prožíváme kolem obsazení funkce veřejného ochránce práv, zdá se být nezbytné upozornit na omyl, který se ve... více

Vytvoření takové instituce po nás požaduje Evropská komise již dlouho.

GLOSA: Zástupce bez zastupovaného?

14.1.2020
Celý uplynulý rok jsem varoval před tím, aby Sněmovna volila zástupce Veřejného ochránce práv dříve, než zvolí toho, kdo bude tím zastupován, totiž... více

Varoval jsem, aby Sněmovna nevolila zástupce ombudsmana dříve, než zvolí ombudsmana samotného.

SPOLEČNOST: Pravda vítězí, jen když se to hodí

8.1.2020
„Nechápu postoj určité části veřejnosti, že jim je jedno, že předseda vlády je bývalý spolupracovník StB. Vůbec si neumím představit, že by v roce... více

Zabýváme se těmi, kteří jsou v seznamech StB zapsáni, ale vůbec ne těmi, kteří zapisovali.

POLITIKA: Vánoční projevy – co bylo a co chybělo

7.1.2020
Závěr roku nám možná přinesl jedno poučení: reakce na projevy ústavních činitelů vypovídají o stavu společnosti možná více, než projevy samotné.... více

Nedosáhli jsme snad ničeho, na co můžeme být všichni hrdí, jak z reakce opozice vyplývá?

POLITIKA: Míjení se 2019

31.12.2019
Nebyl snad uplynulý rok charakterizován také vzájemným míjením se v názorech na plynoucí události? Zdá se mi, že účastníci protibabišovských... více

Touží někdo být bez práce jen pro výkřiky několika nedostudovaných „hlídačů demokracie“?

PRÁVO: Jak to ten Nejvyšší soud vlastně myslel?

20.12.2019
Opravdu Nejvyšší soud (NS) v otázce „muslimských šátků“ chtěl říci: Nikdo jiný nemůže, jen muslimka ano? Nebo: Všichni to mají zakázáno, jen muslimka... více

Opravdu chtěl soud v otázce „muslimských šátků“ říci: Nikdo jiný nemůže, jen muslimka ano?

PRÁVO: Šťastné ruce justice, překvapení občané

19.12.2019
„Šťastná ruka“ nazval svůj sloupek v Právu 12. 12. Josef Koukal. A měl na mysli ruku prezidenta, která jako dalšího člena Ústavního soudu navrhuje... více

Povinně respektované, avšak občany neakceptovatelné rozsudky přispívají k nejednotě víc než co jiného.

POLITIKA: Nouze, obce a bydlení

11.12.2019
Štěpán Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení – té platformy, jejíž návrhy a představy vtělené do zákona o sociálním bydlení, jak jej... více

Za respektování lidských práv – včetně dostupného bydlení – nese odpovědnost stát, nikoliv obce.

SPOLEČNOST: Dezinformace a modely svobody

10.12.2019
Skupina našich poslanců žádá dopisem Kongres USA, aby zamezil zneužívání sociálních sítí, třeba Facebooku či Twitteru, k šíření dezinformací, které... více

Za označením „dezinformace“ je často skryta nechuť k jiným názorům jiných lidí.

PRÁVO: Sbohem (právo) a šáteček…

9.12.2019
Rozsudek Nejvyššího soudu ve věci muslimského šátku je v obecné rovině jistě správný, neboť opravdu by nikdo neměl být diskriminován pro své... více

Nevytvářejme „tekutá“ lidská práva, která se dříve či později obrátí proti nám!

SPOLEČNOST: Nesrovnávejme nesrovnatelné

28.11.2019
„To je hezké, že není pyšný na to, že byl v KSČ. Ale pro to není omluva,“ pravil v rozhovoru v Právu (23. 11.) ohledně předlistopadového členství... více

Opravdu chce někdo srovnávat roky komunistického režimu s léty druhé světové války?

PRÁVO: Přeombudsmanováno?

21.11.2019
Po skončení dvoudenní konference, která se sešla ve Štrasburku u příležitosti 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte, oznámila Helena Válková... více

Aby nakonec dětský ombudsman nebyl zástupcem veřejného ochránce práv či naopak.

ROZHOVOR: Nenávist na internetu?

2.11.2019
Řekl bych, že oni si spíše ani neuvědomují, že by konali něco trestného, anebo je jim to jedno. Průzkum, o kterém Anna Šabatová hovořila, neznám. více

Steinbeckových „hroznů hněvu“ se potíráním nenávistných projevů na internetu nezbavíme.

PRÁVO: Pokuta za účetní?

25.10.2019
V sobotním Právu se dočítám, že firma z Rožnova p. Radhoštěm dostala desetitisícovou pokutu za inzerát, kterým hledala účetní. Problém nebyl v tom,... více

Firma z Rožnova p. Radhoštěm dostala desetitisícovou pokutu za inzerát, kterým hledala účetní.

POLITIKA: Kdo má dohlížet na lidská práva?

24.10.2019
V poslední době se u nás začíná prosazovat záměr zřídit zde národní lidskoprávní orgán, tedy instituci, která by dohlížela na dodržování lidských... více

V poslední době se u nás začíná prosazovat záměr zřídit zde národní lidskoprávní orgán.

PRÁVO: Nenávistné projevy na internetu?

23.10.2019
Nedávná konference k problematice nenávistných projevů na internetu, konaná v budově Ústavního soudu, měla velký mediální ohlas, a to i na sociálních... více

Nenávist je třeba postihovat, ale nikoliv jako vlastnost člověka, ale tehdy, je-li návodem k jednání.