4.10.2023 | Svátek má František


VAROVÁNÍ: Měli bychom si dát pozor

28.8.2023

V době vyhrocujících se společenských vztahů měli bychom si dát velký pozor na to, aby ve společnosti nevznikl dojem, že s některými skupinami obyvatel je zacházeno jinak než s jinými. Okolnosti „vraždy“ Roma v Brně je toho dokladem. Nejprve obvinění z vraždy a vazba, později, když mediální zájem trochu utichl, nebyly důvody vazby shledány a čin, jinak jistě nepřijatelný, bude patrně právně překvalifikován. Bylo by postupováno při menším mediálním vichru stejně pokud by se nejednalo o Roma a Ukrajince?

Byl bych nerad, kdyby se stejně vyvíjel obdobný případ v Plzni. Dvě ukrajinské ženy, byly občanem, který zřejmě nebyl vzorem občanských cností, napadeny. Jistě zavržení hodný čin, pro které asi nebude nalezeno většinové pochopení. Ale jeho okolnosti, které si obě poškozené potvrzují navzájem, zdaleka nejsou pořádně vysvětleny, ale už je zde opět vazba a k případu se vyjadřuje vládní zmocněnkyně pro lidská práva i ministr Rakušan. Předem se tak vytváří dojem, že ke skutečnému zásahu do lidských práv skutečně došlo. Každý útok na ženy je „ohavným precendentem“, nejen na ty ukrajinské, jak tvrdí vládní zmocněnkyně, ale zda skutečně šlo o čin z nenávisti nebo o něco jiného musí být doloženo.

Po zcela smyšlené mediální kampani (podle prvních zpráv byly obě ženy dotázány, zda jsou Ukrajinky a poté zbity) a nyní, po zásahu z nejvyšších státních míst může mít mnoho občanů dojem, že vyšetřování věci nebude vedeno příliš objektivně. A na to bychom si měli dát velký pozor!

Autor je český ombudsman