20.6.2024 | Svátek má Květa


CHTIPY: Pár židovských

27.4.2024

Moše poslal matce telegram ze svatební cesty:
„Mami, máme se moc dobře. Sára je báječná! Jsem nejšťastnější muž pod sluncem!“
Matka po přečtení telegramu jen pokrčila rameny a odfrkla si:
„Ta potvora! Už ho naučila lhát!“

Izraelský diplomat před svým projevem na mezinárodním shromáždění řekl :
„Dovolte mi vyprávět krátkou anekdotu o Mojžíšovi:
Když udeřil na biblickou skálu, z níž vytékala voda, pomyslel si: Tohle je dobrá příležitost vykoupat se. Řekl a udělal. Svlékl se, pečlivě si položil šaty na kameny a ponořil se do vody. Když vylezl, hledal své šaty, ale byly pryč, ukradl je Palestinec!“.
Palestinský delegát, znechucený a rozzuřený, přerušil jeho řeč a vykřikl:
„O čem to mluvíš, ty hajzle? Palestinci tam v té době nebyli!“
Izraelec se usmál a pokračoval:
„Teď, když je to jednoznačně jasné, mohu začít svůj projev!“

– Jak váš manžel dostal infarkt?

– To bylo tak, pane doktore, můj Áron ráno vstal, umyl se, šel do kuchyně, nakrájel sýr, klobásku, otevřel si černý kaviár, ohřál kuře, nakrájel citron a nalil si sklenku koňaku… a pak někdo zazvonil u dveří.

– A dál?

– To je vše.

Když Sára řekla: „Mojšele, jseš prostě nejlepší“, Moše si uvědomil, že se někde porovnávalo…

Občas vytvářím slovní hříčky, tak tu jednu originální židovskou dám. Není to tedy úplně klasický židovský vtip, ale snad nevadí:
– proč má ten Žid čtyři kipy?
– inu, jarmulku, létmulku, podzimmulku a zimmulku

Starověká Sparta. Král čeká na narození dědice před ložnicí své manželky. Napjaté ticho. Náhle porodní bába křičí:
– Chlapec! Narodil se chlapec!
Všichni volají:
– Hurá! Král má dědice! Sláva králi! Sláva dědici!

Rozzářený král dostane synka do ruky. Ale podle starodávného zvyku musí položit před dítě meč a hračku. Pokud dítě sáhne po meči, bude to dobrý král a válečník, ale pokud si vybere hračku, nic kloudného z něj nebude a dítě budou muset svrhnout do propasti.

Král úzkostně postaví svého syna mezi meč a panenku. Nikdo z přítomných se neodváží ani pohnout. Dítě najednou natáhne ruku a … uchopí králův měšec s mincemi.

Všichni se na sebe zmateně dívají, král si sedne na židli a unaveně řekne:
– Přiveďte mi Rabinoviče!