30.1.2015 | Svátek má Robin


30.1.2015 PRÁVO: Tak smíme ty fracky uhodit, nebo ne?

V poslední době není dne, kdy by se v hlavních zprávách nebo na titulních stránkách novin neobjevila některá z rodinných kauz. Tu Ústavní soud opět řeší střídavou péči, onde se stát rozhodne hradit výživné za tatínky, kteří neplatí, a do třetice vyjde najevo, že nový občanský zákoník přidal práci soudům,...
více


30.1.2015 ADVOKACIE: Reakce na mcdonaldizaci profese je nutná

Advokacie má před sebou v nejbližším období řadu problémů, které bude muset vyřešit. Zatímco ve středobodu zájmu jsou ty spojené zejména se základními lidskými právy, právem na spravedlivý proces, tedy nedotknutelnost advokátního tajemství.
více


29.1.2015 FEJETON: Gramatický kondom

Nigerijský dopis je pojem tak notoricky známý, že asi netřeba ho vysvětlovat a pokud se s ním přece jen někdo nesetkal, pochopí podstatu z následujícího výkladu. Dostal jsem před pár dny jeden mimořádně půvabný.
více


28.1.2015 GLOSA: Liga na ochranu lidských povinností

Evropská civilizace je na pokraji morálního a ekonomického kolapsu, protože plnění základních povinností vyměnila za vymýšlení zbytečných práv a pošetilých svobod.
více


28.1.2015 SPOLEČNOST: Muslimka o kamenování

Žádný muslim nebo muslimka, která je ochotná vést o islámu otevřenou diskusi, se té otázce nevyhne. Otázce kamenování. Na stránkách webu Žena.cz byla na tuto záležitost dotázána i Romana Červenková, Češka, která před několika lety konvertovala k islámu.
více


27.1.2015 Z DRUHÉHO KOPCE: Klukovské vzpomínky 308

Rád se dívám na staré filmové žurnály v televizi. Filmový žurnál byl fenomén, který dnes neexistuje. A je to škoda. Pro neznalé: filmový žurnál bylo filmové zpravodajství, které se promítalo před filmem v kinech. Něco jako televizní zprávy.
více


27.1.2015 SPOLEČNOST: Domácí výuka nebude

Tak my tu máme ty extrémní světonázory. A taky tu politickou situaci, že jo. A dohromady by to mohlo být nebezpečné, takže domácí výuka dětí jejich vlastními rodiči nebude.
více


27.1.2015 GLOSA: Jak jde o peníze, jsou soudci jednotní

Soudy často vydávají zcela protichůdné rozsudky, dokáží zaujmout naprosto opačná stanoviska. Jakmile jde o jejich platy, okamžitě nacházejí společnou řeč.
více


27.1.2015 ŠKOLSTVÍ: Mlčeti zlato, pane Zlatuško

školství tabule
Při sobotní snídani jsem si rozklikl na Novinkách článek o záměru ministra Chládka prosadit přijímací zkoušky na střední školy a v návaznosti na ně i matematiku jako maturitní obor.
více


28.1.2015 GLOSA: Ještě k inkluzivnímu vzdělávání

Pan prezident Zeman opět rozčeřil hladinu veřejného mínění a dostalo se mu řízné odpovědi z odpovědných míst i od veřejnosti. Přesto, že se mám do jisté míry za odborníka a neměl bych s panem prezidentem souhlasit, domnívám se, že jednoznačné odsouzení tohoto návrhu není tak jednoduché
více


26.1.2015 PRÁVO: Jsem Hitler

Tři Češi před časem přeložili do češtiny projevy Adolfa Hitlera a vydali je knižně. Státní zastupitelství je obžalovalo a pak je tři roky soudili. V pátek soud rozhodl, že nebyl spáchán trestný čin.
více


26.1.2015 PRÁVO: Jak probíhá monstrproces (7)

Trestním řízením u Krajského soudu v Brně, veřejnosti známým jako proces s Alenou Vitáskovou, ač se jí z větší části vůbec netýká, se soustavně zabývám od jeho začátku. V článku Jak se dělá monstrproces, původně vyžádaném, ale nevydaném Lidovými novinami jsem se pokusil shrnout základní poznatky, nutné...
více


26.1.2015 GLOSA: Zaměstnaní lemplové - spolupachatelé krádeží

Jak je to jednoduché – ukrást peníze nebo věci. Stačí mít k dispozici cizí občanský průkaz. Jak naznačil minulý týden pořad televize Prima „Očima Josefa Klímy“, spolupachatele lze nalézt poměrně snadno. Kupodivu to mohou být i bankovní úředníci.
více


26.1.2015 POLEMIKA: Chyba není ve škole

Stanislav Lorenc
Stanislav Lorenc
Říká se, že jsme národem J.A. Komenského, učitele národů. A mne tedy zaujal článek na téma (ne)fungování školství, který vyšel na NP dne 19.1. Chtěl bych v článku napsané obohatit o náš pohled rodičů, kteří svoje čtyři děti vzdělávali a ještě vzdělávají na prvním i druhém stupni doma.
více


26.1.2015 FEJETON: Láska na Krymu

Až budete, milí čtenáři, tenhle fejeton číst, budu už ve Washingtonu. Přípravy na cestu byly tentokrát nějak pomatené – asi už se na mně podepsalo stáří: byla jsem celé týdny vyplašená a ve stresu, jak zvládnu cestu (kterou jsem už nejednou zvládla), jestli někde na letišti nezabloudím a neztratím se...
více


24.1.2015 PRÁVO: Ke Dni obětí holokaustu

František Gajdoš
židovská hvězda
V naší zemi se ve dnech 26. a 27. ledna tohoto roku budou konat v Praze a v Terezíně vzpomínkové akce ke Dni obětí holokaustu a očekává se účast předních představitelů ze zahraničí.
více


24.1.2015 SPOLEČNOST: Občan a obec

Miroslav Polák
Socha 7
V souvislosti s menšinami, imigrací a mainstreamovým multikulturalismem jsme neustále konfrontování s požadavkem, že máme tyto odlišné kultury vítat a podporovat, protože nám prospívají a obohacují nás, i když naše vlastní osobní zkušenosti obvykle nic takového neříkají.
více


23.1.2015 SPOLEČNOST: Právo šaría by Česku prospělo

Rozhovor byl veden s Milanem a Sylvií Váhalovými, kteří jsou českými občany bez jakýchkoli arabských předků. Muslimy se stali v roce 2001. Dle svých slov dlouho hledali odpovědi na otázky týkající se důvodu a původu lidské existence nebo života po smrti a podobně a islám jim nabídl nejlepší odpověď.
více


23.1.2015 SPOLEČNOST: Muslimská politika v ČR na rozcestí

Muslimská komunita v České republice sestává z několika částí, z nichž některé uskutečňují vlastní politické plány. Současná situace je však pro ně obecně krizová, protože velká část majoritní populace a její politické reprezentace je naladěna proti výraznějšímu posilování islámských pozic.
více


23.1.2015 SPOLEČNOST: Proč Halík není Charlie

Tomáš Halík velmi srozumitelně vysvětlil, proč se nepřidává k heslu „Já jsem Charlie“ vyjadřujícímu solidaritu se zavražděnými karikaturisty z Charlie Hebdo. Přesto byl kritizován Michaelem Žantovským za nedostatek empatie („V Charlieho kůži“, LN 14. ledna) a Martinem Zvěřinou za snahu dělat si monopol...
více


23.1.2015 PRÁVO: O čem smí dítě samo rozhodnout

V tomto období rodiče patnáctiletých dospívajících přemýšlejí, na jakou školu mají dát svým dětem požehnání. Toto zvažování se někde děje lehce a bezproblémově (zejména tam, kde je rodičům vytýčená cesta jasná a dítko je z rodu těch, které se – alespoň v tomto věku – bez problémů a nesouhlasu podřiz...
více


22.1.2015 MÉDIA: Éčka...

Omlouvám se všem, co vystudovali chemii, biologii či jinou přírodovědu, ale budu tu za obviouse. Včera jsem si takhle četl článek o vlašáku, co napsala kolegyně Večerková (sic!), a uvědomil jsem si zase tu starou pravdu, totiž že chemie a éčka, to je zlo, zatímco příroda je správná.
více


22.1.2015 MÉDIA: Mašíblové naší doby

V době, kterou nazval McLuhan společností „globální vesnice“, neuvěřitelně vzrostla úloha „mluvících hlav“. Vykladačů myšlenek, politologů a hlavně žvanilů, kteří to, co napsali, po sobě většinou asi ani nečtou.
více


22.1.2015 PRÁVO: Kdo nás ochrání, když ne my sami?

pistole zbraň
Události ve Francii nás poučily v jednom: stát nás neochrání. Dokonce nás ani ochránit nemůže. Není možné, aby v každé ulici patroloval policista. A i kdyby tam patroloval, on nás před teroristy ve skutečnosti nechrání.
více


22.1.2015 FEJETON: To byla jiná doba

Mirka Vašíčková
skiing
Tak kdyby vás to náhodou zajímalo, u nás se pravděpodobně začíná projevovat časový posun, vzhledem k ostatním krajům okolo, protože už nejspíš brzy nastoupí JARO, zlatý déšť je připraven svými pupeny, vody je nadměrné množství a teploty lezou každým dnem směrem vysoko nad nulu
více


21.1.2015 FEJETON: Táto, povídej

Když byl syn Ondřej o něco větší, už nechtěl, abych mu večer před usnutím četl pohádky, a prosil mě, abych mu vyprávěl, jaké to bylo, když jsem byl malý kluk. Ptal se: Jak jsi vypadal? Byl jsi mi podobný?
více


21.1.2015 HISTORIE: Zlatá doba temna

Já vím, že titulek je trochu nadsazující, ale když si uvědomíme, že žádné temno v naší národní historii ve skutečnosti nebylo, tak můžeme připustit, že i doba temna může být zlatá. Každopádně nemůžeme popřít, že jsme se i po roce 1620 jako národ kulturně a intelektuálně rozvíjeli.
více


21.1.2015 SPOLEČNOST: Na tenkém ledě - hajlování

K hajlování jsem se dostal podobně jako Pilát do Kréda. Tedy přesněji: k psaní o hajlování. Proč se k němu znovu vracím? Toto je nejprve nutné vytknout před závorku: nehajluji, nefandím hajlování, z duše se mi hnusí.
více


21.1.2015 SPOLEČNOST: O svobodě projevu

Jana Černochová
Jana Černochová
Na úvod chci uvést, že moje postoje k bezbřehému idealismu multikuluralismu jsou dlouhodobé. Jako důkaz Vám přikládám článek, který jsem publikovala na Pravém břehu a ani s odstupem jednoho roku a tří měsíců bych na něm nezměnila jediné slovo.
více


21.1.2015 GLOSA: Zeman perlí!

Téměř každý den máme potěšení dostat dávku moudrosti z presidentových úst. Tou poslední je jeho tvrzení „Sloučení handicapovaných dětí s těmi nehandicapovanými je neštěstí pro obě skupiny“.
více


20.1.2015 GLOSA: Blbí

Přivedl mě na to Michal Zlatkovský (díky tomu, že mu letos bude pouhých 13 let, tak má na spoustu věcí jiný pohled). Pak přidal svoje Patrik Nacher, plusmínus podobné. A já to teď taknějak sesumíruju na plnou hubu:
více


20.1.2015 GLOSA: Co tolik diskutovaná svoboda projevu?

Právo na svobodu projevu musí být absolutní - jinak to není svoboda, říká Salman Rushdie. John F. Kennedy a Nelson Mandela použili výraz „svoboda je nedělitelná“. Souhlasím, že by to tak mělo být a neměla by za vyjádření názoru existovat jakákoliv represe.
více


20.1.2015 DOPIS: Milý Ahmede, vítej v České republice

Přicházíš do pro Tebe zcela nového prostředí, kde je vše trochu jinak, než si by doposud zvyklý. Rádi bychom Ti vysvětlili několik pravidel, která budeš muset dodržovat.
více


20.1.2015 Z DRUHÉHO KOPCE: Klukovské vzpomínky 307

Několik z vás mi vyčinilo, že se neustále navážím do koncernových zázraků. Přitom vy je máte a jste s nimi velmi spokojeni. A proč ne? Já jsem nikdy nepsal, že tato auta jsou špatná. Protože nad kvalitou výroby bdí koncern, věřím, že to jsou i kvalitní auta.
více


19.1.2015 PRÁVO: K verdiktu v kauze herců Čtvrtníčka a Potměšila

Ve středu 14/1 mě potěšily dvě zprávy. Fenomenální vítězství naší ženské biatlonové štafety v Bavorsku, při jejímž přenosu jsme se sedmiletým vnukem mohutně fandili – a nebyli zklamáni. A pak verdikt v kauze „Lid vs. Čvrtníček & Potměšil“.
více


19.1.2015 ŠKOLSTVÍ: Proč školy nefungují?

školství tabule
Poslední dobou se ve svém okolí stále častěji setkávám se stanovisky tohoto typu: Přijali jsme do firmy kluka / holku těsně po škole a ona / on nic neumí. Nedokáže vyřešit triviální praktické problémy, neumí se ani zeptat, jak to má udělat.
více