30.9.2014 | Svátek má Jeroným


27.9.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír nebezpečných zatáček

"Danger - cliff edge!" Známá výstražná tabulka, doplněná obrázkem panáčka padajícího ze skály, zaražená do země u symbolického ochranného půtku, trojjazyčně varuje "Nebezpečí - okraj útesu!" Útesem je okraj Machteš Ramon u osady Micpe Ramon. "Machteš" značí "kráter a"micpe" zase "vyhlídka".
více


24.9.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír podmořského útesu

Vyjíždíme zpátky na silnici číslo devadesát, která se v tomto jižním úseku nazývá také "HaArava Road", míjíme autobusovou zastávku, stavěnou jako ochrana pořed střepinami, čteme dopravní značky, které nám oznamují, že jsme na dvacátém devátém kilometru před Ejlatem, a že jedeme na jih.
více


20.9.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír savany

Opouštíme výběžek pouště Negev, marťansky rudou Timnu, její rezavou rulu, zlatou žulu a barevný pískovec, a osou údolí Arava po silnici číslo 90 pokračujeme k severu. Po asi patnácti kilometrech odbočujeme vpravo k "biblickému Zoo".
více


17.9.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír pouštních hub

Je čtvrtek ráno a my jsme v Izraeli právě týden. Týden plný zážitků, a to nás ještě další čekají. Dnes v údolí Timna. Nu – tak údolí. Prý má "podkovovitý tvar". Když se však na něj podíváme pohledem kosmických sond, pak vidíme, že se do kry náhorní planiny,
více


13.9.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír bláznů

Jsem znovu v Ejlatu. Takto jsem o něm referoval v minulém díle: "Toto území je zvláštní na mnoho způsobů. Jedním z nich je, že když pomineme pouštní osady, je nejbližším městem 250 km vzdálená Beerševa.
více


10.9.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír dovolené rychlosti

Od Masady jedeme žlutohnědou pouští, ve které se občas zjevují hluboká, vodou vymodelovaná údolí. Míříme na jih kolem zbytků střední části Mrtvého moře. Úzký vodní kanál vlevo na obzoru je hranicí s Jordánskem.
více


6.9.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír černých ptáků

Odjíždíme z rezervace Ejn Gedi. V místním kibucu, ani v jeho botanické zahradě, kde se na deseti hektarech nachází téměř tisíc různých druhů rostlin, nezastavujeme. Jízdu nepřerušíme ani na parkovišti autobusů u lázní Ejn Gedi.
více


3.9.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír kozorožců

Vchod do přírodní rezervace Ejn Gedi připomíná Afriku: Kruhová vstupní hala je přikryta rákosovou střechou, obzor tvoří vysoké zlaté hory, ze kterých k nám stéká suché vádí. Na jeho březích se daří akáciím i vysokým travinám.
více


30.8.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír rychlé cesty

Včera jsem se couráním po Jaffské třídě a porozhlížením po uličkách v jejím okolí rozloučil s Jeruzalémem. Na večeři jsme museli být už v půl sedmé večer, protože brzo vstáváme. Už v půl osmé ráno se máme dostavit se zavazadly – a nasnídaní – do haly hotelu. Čeká nás totiž přesun k Mrtvému moři a jeho...
více


27.8.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír slunečních hodin

Autobus nás snáší z výšin izraelského vládního komplexu k nízkým domkům, kde je skryto břicho Jeruzaléma. Po asi kilometru zastavujeme na kruhovém objezdu, který v ulici Agrippas vytváří uprostřed nízké zástavby malé náměstíčko. Unavenější část výpravy odchází dolů k hotelu, zvědavější míří nahoru do...
více


23.8.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír spravedlivého soudu

Od Mamilly, pod kterou pramení údolí Ben Hinnom, míříme k západu. Stále stoupáme, do výšky rostou i okolní budovy. Po deseti minutách se ocitáme na nejvyšším bodě dnešní cesty, kde je logicky umístěn i Nejvyšší soud státu Izrael. Než vstoupíme do jeho majestátní rozložité budovy, máme ještě chvilku čas,...
více


20.8.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír ohnivé bažiny

Na hoře Sión je přetlak historické architektury, avšak našlo se tu místo i pro parkoviště autobusů. Můžeme tedy v klidu nastoupit do Šacharova stroje a vyrazit na avizovanou návštěvu Nejvyššího soudu.
více


16.8.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír královské večeře

Je poledne. Jak oznamuje silným hlasem zvon ze zvonice kostela Zesnutí Panny Marie. Zvonice stojí samostatně, od samotného kostela je vzdálena asi dvacet metrů, a zdálky tak opticky zvětšuje onen chrám.
více


13.8.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír klidného spánku

Cesta od Jaffské brány k bráně Siónské je velmi jednoduchá. Musíte přes náměstí Omara ibn al-Chattába, které je na západní straně ohraničeno Citadelou a na východní řadou domů. Na jednom z nich se skví nápis "Christian Information Centre".
více


9.8.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír Davidovy věže

Předpověď počasí pro Izrael na úterý 18. března 2014, jak nám ho těsně před sedmou hodinou ranní předkládá jeden z místních televizních kanálů, vypadá skvěle. Zatímco v noci klesla teplota na 11° C, přes den by měla vyšplhat na 16° u severních libanonských hranic, a na příjemně letních 27° na jihu v...
více


6.8.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír Mea Šearim

Vracíme se od Herodionu do Jeruzaléma. Cestou se zastavujeme v jednom z mnoha diamantových center. Izraelem vede cesta asi poloviny všech vytěžených diamantů, valná většina z nich je zde i broušena a zpracována do šperků.
více


2.8.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír palácové hory

Sjíždíme z výšiny Ramat Rachel a otáčíme se k jihu. Překračujeme mezinárodně uznávané hranice Izraele a opět se ocitáme se na Západním břehu (Jordánu), aneb v "okupovaném pásmu".
více


19.7.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír u Ráchel

Z Hory pamatování míříme na jih na Herodion. Kolem silnice vyrůstají nová sídla. Skutečně rostou: Nejdříve míjíme patrové domky. Ty jsou vystřídány pětipatrovými věžovými paneláky.
více


16.7.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír Údolí pospolitostí

Z konečné tzramvaje na Herzlově hoře se lze ke vstupu památníku Jad Vašem dostat autobusem anebo pěšmo. Je to jen asi kilometr a cesta vede z kopce. Měl jsem k dispozici čtvrthodinku, proto jsem vynechal stepování u zastávky šatlu a zvolil bezpečnější chůzi.
více


12.7.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír jeruzalémské tramvaje

Je pár minut po jedenácté. Ve skoro přesně naplánovaný čas stojím u Damašské brány. Tedy skoro přesně na plánovaném místě. Musím se ještě přemístit k tramvajové zastávce toho jména.
více


9.7.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír hradeb

Dnes má naše výprava zase nabitý den. Nejdříve je v plánu návštěva národního hřbitova na hoře Herzl, kde jsem už byl posledně, a pak přesun do památníku Jad Vašem, kde jsem už byl podvakrát.
více


2.7.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Važme si hub

Rady, které našim agrárníkům věnoval redaktor Agrárního kalendáře na rok 1914 J.K. Táborský jsem jen opsal (a podstatně zkrátil). Tehdy, v době po ukončení obou balkánských válek, byl tak milý čas - a červen se zrovna hodil k uspořádání parádních manévrů u hranic se Srbskem. A rostly houby!
více


28.6.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír pěšáků

Stále ještě se nacházím v chrámu aneb bazilice Božího hrobu, a tak se pokusím upřesnit, komu vlastně patří. Minule jsem psal, že je zde "usídleno" šest křesťanských církví. Jejich pravomoce a vzájemné vztahy byly sepsán tureckým sultánem roku 1757 v dodnes platných pravidlech, známých jakožto "Status...
více


25.6.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír křesťanské čtvrti

Už dříve jsem psal, že v Jeruzalémě bylo obydlené sídlo poprvé rozděleno na části. A to na čtyři části – a od té doby se jim říká "čtvrti", i když je jich třeba několik desítek. V 19. století byly ty místní čtvrti pojmenovány podle toho, kdo v nich bydlí.
více


21.6.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír židovské čtvrti

Ulice Al-Wad nás vede k jihu do židovské čtvrti. Jedná se o jednu z nejširších tepen Starého města, proto se do ní vejdou turisté i v pětistupu. Vlevo se do výšky zvedá stěna objektu, zvaného Hamman al-Ain což by měly být veřejné lázně z mamelúcké doby (asi 15. století), vpravo se tyčí asi pět metrů...
více


18.6.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír muslimské čtvrti

Sjíždíme z Olivové hory zpátky do údolí Kidron, zlatá kupole Skalního chrámu zapadá pod obzor. Jsme stále ve Východním Jeruzalémě, ale auta na dvorku místní autoopravny mají izraelské poznávací značky. Prý je to tím, že arabští opraváři jsou nejlevnější...
více


14.6.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír Olivové hory

Na tomto místě děkuji kolegovi Moby Dickovi, že mi věnoval sobotní termín, ve kterém se jeho deníček zjevuje na stránkách Neviditelného psa pravidelně už patnáctým rokem. Moby si vybírá neplacenou dovolenou, kterou hodlá strávit na odvrácené straně Měsíce. Svůj návrat plánuje na září.
více


11.6.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír kasiček

Minule jsem se zmínil o židovských osadách. Čtenář Tomáš mě upozornil, že ty osady kolem silnice 443 (a obecně v Judei a Samaří) za zdí vlastně nejsou; až bude dokončena celá bezpečnostní bariéra, budou před zdí.
více


7.6.2014 MOBY DICK: Živení nálad

"Především je třeba respektovat princip náboženské svobody, která je základním právem, tedy nejenom praktikovat náboženství, ale také jej změnit. A to je v případě Súdánu zaručeno Ústavou z roku 2005. Je to sice Ústava provizorní, ale je v platnosti.
více


4.6.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír bariéry

Všude jsou tu lampičky – ale s velice úsporným světlem. Lampičky u postelí se dají zapnout pouze otočením žárovky. (Při vypnutí dejte pozor, ať se nespálíte.) Koupelna je vyvedena v tmavé kouřové barvě, takže je v ní opravdu tma jako v hotelu. (Stejný koupelnový architekt pravděpodobně navrhl i koupelnu...
více


31.5.2014 MOBY DICK: Troufalé činy

Minulý týden se zřítil rozestavěný dům v Severní Koreji, při čemž bylo zabito 500 lidí. Důvod? Rozsáhlé rozkrádání oceli a cementu soudruhy dělníky, kteří pak svůj lup prodávají na černém trhu, aby si na černém trhu mohli koupit potraviny, aby nepochcípali hlady.
více


28.5.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír večerního Tel Avivu

Sjíždíme karmelskými lesy do pobřežní nížiny. Kolem silnice je spousta odpočívadel se zaparkovanými auty. Jejich posádky posedávají u dřevěných stolů anebo běhají mezi stromy.
více


24.5.2014 MOBY DICK: Neslýchané zlo

Ze sportu: Na Slavii hrála Sparta s Plzní 1:1. Pak se střílely penalty, na které tedy Sparta zvítězila 8:7. Šlo o finále Poháru České pošty. "Finále Tiché pošty." (Mrtvá Kočka)
více


21.5.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír oblaků

Zatímco Rom Karmel (Karmelská výšina) je nejvyšším vrškem pohoří Karmel, pak Keren Karmel je nejznámější karmelskou horou. A totiž tou "horou Karmel", zmiňovanou v biblické První knize králů, na níž se svedl souboj proroka Eliáše se čtyřmi sty padesáti kněžími Baala. Dnes to místo najdete na mapách pod...
více


17.5.2014 MOBY DICK: Práh bolestivosti

V letech 1948 – 1989 popravili naši komunisté z politických důvodů 248 lidí, dalších 327 lidí zabili při přechodu hranic. Do vězení a lágrů putovalo 205 486 lidí, umučeno v nich bylo dalších 4500 komunistických obětí.
více


14.5.2014 ŠAMANOVO DOUPĚ: Mír ztrát

Vracíme se na placku izraelského pobřeží. Nikoli až na dálnici číslo 2, spokojíme se se silnicí první třídy číslo 4, po které míříme k severu. Za sebou jsme nechali osadu Zichron Yaakov.
více