18.8.2022 | Svátek má Helena


KONTROVERZE: Ombudsman rasistou?

30.6.2022

Pokud Senát neodradilo od přijetí zmiňovaného usnesení mé varování, že již více než 30 let opakujeme stejné „lidskoprávní mantry“ a situace se stále zhoršuje – přibývá vyloučených lokalit, roste segregace ve školství– pak nejen nejsme schopni přijmout napři. smysluplné zákony o sociálním bydlení, o inklusi ve školách apod., ale ani odstranit morální problém v soužití s menšinami, který nás stále více zatěžuje.

Nedávné- páteční – usnesení Senátu, přijaté jako doprovodné usnesení k bodu, který byl projednáván, totiž „Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za roce 2021“, vzbudilo ve veřejném prostoru velkou pozornost a i řadu emocí. Pokud 25 senátorů – v této chvíli většina přítomných - v podstatě konstatuje, že ombudsman je kontroversní xenofob a rasista není divu…
Aby nedošlo k nedorozumění: jsem přesvědčen, že senátoři mají na hodnocení plné právo. Jako se vyjadřují ke stavu našeho zdravotnictví, nebo dopravy a k mnoha dalším otázkám, mají jistě právo vyjádřit se i k práci veřejného ochránce práv. Zda mohou fungování těchto činností svými usneseními nějak ovlivnit, zejména pokud jde o ombudsmana, který ze zákona musí svoji činnost vykonávat nezávisle a nesmí přijímat žádné výzvy a doporučení od nikoho, to je jiná otázka. Ale o to zde nejde.
Problémy zde vidím dva. Přesto, že při diskusi v zákonodárných sborech bývá dbáno ta to, aby vystupující mluvil k věci při projednávání zprávy o činnosti veřejného ochránce práv, neodolalo několik senátorů (a senátorek) touze vyjádřit své názory na publicistickou činnost Stanislava Křečka, která s činností veřejného ochránce práv v roce 2021 nikterak nesouvisela. Senát totiž zprávu o činnost vzal bez dalšího, jako obvykle na vědomí. Senátoři se v usnesení zabývali mými názory na věci, které s kompetencí a činností veřejného ochránce práv nikterak nesouvisí. Chápu, že by asi bylo divné, kdyby Senát na své jednání zařadil bod „Publicistická činnost Stanislava Křečka“, ale takto se může snadno stát, že při projednávání situace v dopravě bude se Senát zabývat facebookovým profilem ministra dopravy a při projednávání situace ve zdravotnictví, bude Senát zajímat co kdy kde napsal příslušný ministr…
Druhý problém je závažnější. Zdá se, že někteří ztrácí pojen o tom co to je rasismus a co to je xenofobie. Je-li totiž takto označován popis reálné situace, ve které se nacházíme a kterou občané vidí denně kolem sebe, nebude nám pomoženo. Pokud Senát neodradilo od přijetí zmiňovaného usnesení mé varování, že již více než 30 let opakujeme stejné „lidskoprávní mantry“ a situace se stále zhoršuje – přibývá vyloučených lokalit, roste segregace ve školství– pak nejen nejsme schopni přijmout napři. smysluplné zákony o sociálním bydlení, o inklusi ve školách apod., ale ani odstranit morální problém v soužití s menšinami, který nás stále více zatěžuje.