19.4.2024 | Svátek má Rostislav


Martin Regner

Martin Regner

POVÍDKA: Sedící básník

19.4.2024
Ke konci 19. století byl český národ už natolik vyspělý, že mnozí literáti pokládali burcující vlastenectví za zbytečné. Nikoliv však Svatopluk Čech. více

Navečír se básník prošel městečkem. Všichni ho tu uctivě zdravili, známí i neznámí.

POVÍDKA: Gottwaldovy předpovědi

22.3.2024
Ve všeobecné nouzi si tudíž přední čeští bolševici užívali pohodlného bydlení a jejich manželky mohly výhodně nakupovat v obchodech, kam měli přístup... více

Vedoucí funkcionáři KSČ si za války v Moskvě nežili špatně.

POVÍDKA: Vzpomínání na Putim

15.3.2024
pod sochou sv. Jana Nepomuckého podřimoval cizí člověk. Byl neupraveného zevnějšku a čpěl pivem na tři kroky. více

Farář v Ořechu Jindřich Šimon Baar dokončil stránku, odložil pero a šel se do vsi trochu projít.

POVÍDKA: První jízda

8.3.2024
Náhle si povšiml, že se blíží ke dvěma dívkám, které běžely vedle sebe. Zavěsil se za ně a šlapal za nimi jen tak ledabyle. více

Stál na asfaltu a překážel sportujícím Pražanům.

POVÍDKA: Fotbalové kdyby

1.3.2024
V brzké odpoledne koncem června roku 1962 byla hospoda zaplněna řídce, zahulená však byla už docela slušně. Postarala se o to parta zedníků u stolu... více

Řeč se vedla o nedávno skončeném mistrovství světa ve fotbale v Chile.

POVÍDKA: Posuny významu

16.2.2024
Chovali se, jako kdyby jim to tady patřilo. A jejich mluva byla příšerná! Byla plná vulgarismů, nespisovných výrazů a anglismů, kterým důchodce... více

Mladý učitel vstoupil do třídy a po zapsání do třídní knihy zahájil výuku.

POVÍDKA: Nehoda

9.2.2024
Spokojeně pak pokračoval chůzi, když vtom se náhle zničehonic zezadu přiřítil funící sportsman na velocipédu. Byl to Josef Kohout ze Smíchova. více

Básník Josef Václav Sládek kráčel volným krokem po polní cestě v krajině pod Řípem.

POVÍDKA: Královské kosti

2.2.2024
Pozůstatky Václava III. se nenašly, kosti Václava II. snad později ano. více

Jakobíni podobně jako husité účtovali se starým světem.

POVÍDKA: Dobříšské rybníky

19.1.2024
Mnichovská dohoda všechny tyto literáty zdrtila a národní neštěstí uspíšilo Čapkovu smrt. Gestapáci byli velmi zklamáni, když ho v jeho vile... více

Drda se zarazil, měl pocit, že dobrý spisovatel je už teď.

POVÍDKA: Audience

12.1.2024
V rabštejnském kostele měl rod Lažanských vyhraženu první lavici nejblíže oltáři, v ní však většinou hraběnka sedávala sama. S tím se nedalo nic... více

Dlouhý život hraběnky Marie Lažanské se skládal ze tří období.

POVÍDKA: Kozina ve vrbičkách

29.12.2023
Kozina byl nesmírně pracovitý, všechno si vždycky nejradši udělal sám. Proto se po zaopatření koní vypravil s nožíkem k potoku, aby si tam pár... více

Jan Sladký Kozina vjížděl do dvora a rozmačkal košík s vejci.

POVÍDKA: Proti všem

22.12.2023
Nastoupili na Smíchově do vláčku, který je protáhl údolím až do Řeporyjí. Tam se nejdříve posilnili v hostinci a pak vykročili na zpáteční cestu... více

Že mnozí obyvatelé Čech a Moravy nemají rádi Pražáky, není nic nového.

POVÍDKA: Masaryk v Židlochovicích

15.12.2023
Než začal prezident ve svém sídle naplno odpočívat, musel ještě absolvovat slavnostní putování po moravských městech. Všude ho srdečně vítali s... více

Císař řekl nevlídně: „Tak to vy jste ten Masaryk.“

POVÍDKA: Malostranský vědec

7.12.2023
Královským zaměstnancem byl i Joachim Barrande, který vychovával králova vnuka. Původním povoláním byl stavební inženýr, jeho zájmy však byly mnohem... více

Svržený francouzský král Karel X. se s s rodinou usadil na Pražském hradě.

POVÍDKA: Partie u Botiče

30.11.2023
Básníci, spisovatelé a umělci vůbec se většinou dobře znali a jejich vzájemné vztahy byly rozmanité: přátelské, nevraživé i milenecké. více

Koncem 19. století již bylo nepochybné, že český jazyk nezahyne, o jeho rozkvět usilovali četní literáti.

POVÍDKA: Učenci a jejich smysly

23.11.2023
Brahe a Kepler byli zároveň i zdatnými hvězdopravci a císařův horoskop měli už dávno zhotovený. Z něj však žádná zjevná choroba nevysvítala. Všichni... více

Nejvšestrannějším učencem na dvoře Rudolfa II. byl Tadeáš Hájek z Hájku.

POVÍDKA: Madeira

16.11.2023
Mladý arcivévoda mluvil výborně česky, a proto si mohl s obyvateli povídat o těch nejobyčejnějších věcech. Jezdil zde nejen na koni, ale také na kole... více

Poslední habsburský panovník a český král Karel svá nejspokojenější léta prožil v Brandýse nad Labem.

POVÍDKA: Radost a žal

7.11.2023
Udal v Praze na gestapu všechny rodiny, které ho obětavě ukrývaly, a poslal je tak na smrt. Uplatňoval se pak jako konfident a provokatér. Tučná... více

Muž měl sklopenou hlavu, snad i podřimoval. Jmenoval se Karel Čurda.

TŘI SESTRY: Brontëovny a Kardashianky

1.11.2023
Je třeba tak trochu uvítat, že ideálem krásy ženského těla už nejsou dlouhá bidla, preferovaná zejména homosexuálními módními návrháři. více

Vikář v Haworthu Patrick Brontë měl jediného syna a pět dcer: Mary, Elizabeth, Charlotte, Em

POVÍDKA: Výměna dynastií

24.10.2023
Král Václav II. se zrovna vrátil z neúspěšného tažení do Uher a do dalšího válčení se mu nechtělo. S obtížemi shromažďoval nové vojsko a umožnil tak... více

Německý panovník Albrecht z rodu Habsburků dostal zálusk na kutnohorské stříbrné doly a roku 1304 vtrhl do Čech.

POVÍDKA: Bezstarostná slova

17.10.2023
Konečně Fučík přišel i se dvěma svědky: Švermou a Reicinem. Bylo vidět, že na nadcházející úkon se museli posilnit. Fučík a Reicin se navzájem... více

Augusta Kodeřicová čekala před svatební síní na svého ženicha Julia Fučíka.

POVÍDKA: Stříbrný vítr

10.10.2023
Staré zdivo domu působilo ponuře, ale výhled z okna byl skvělý. Byla vidět Otava, přitékající k městu, hučící jez i vzdálený les. Po řece občas pluly... více

Jako chlapec i dospívající jinoch bydlel Fráňa Šrámek v domě U koulí vedle zbořené Putimské brány v Písku.

HUDBA A VZTAHY: Rozvrácení souboru

30.9.2023
Josef Suk a Karel Hoffmann hráli na housle, Oskar Nedbal na violu a Otto Berger na violoncello. Ten však brzy zemřel na tuberkulózu a byl zastoupen... více

Čtyři žáci Antonína Dvořáka utvořili smyčcové kvarteto a záhy se dočkali velké chvály.

STALO SE (?): Poctivé jádro

26.9.2023
Hrabal se skrz mlhu zadíval pozorněji a poznal v mluvčím člověka, kterého občas potkával v Libni. Byl to Josef Jodas, zakládající člen KSČ a... více

Koncem února roku 1968 bolela Bohumila Hrabala hlava, šel si ji proto trochu ven provětrat.

MIKROPOVÍDKA: Knížecí úsudek

17.3.2021
Některé české šlechtické rody během svého vývoje skomíraly, jiné se naopak bohatě větvily. Lobkowiczů bývalo jako smetí, byli příbuzní skoro se všemi... více

Některé české šlechtické rody během svého vývoje skomíraly, jiné se naopak bohatě větvily.

POVÍDKA: Pramen u řeky

12.2.2021
Když se v listopadu roku 1831 páter Josef Regner Havlovický stal farářem v Hronově, odpočinku si moc neužil. Sotva se nastěhoval do fary a odsloužil... více

Když se stal páter Josef Regner Havlovický farářem v Hronově, odpočinku si moc neužil.

POVÍDKA: Zpovědník inteligentní vévodkyně

5.2.2021
Národní buditel páter Josef Regner Havlovický se zasloužil o vytvoření městského parku v Náchodě na zámeckém kopci, při chůzi i na lavičkách se tam... více

Národní buditel páter Josef Regner Havlovický se zasloužil o vytvoření městského parku v Náchodě.

POVÍDKA: Výměna názoru

15.1.2021
Roku 1929 se v Holešovicích na sjezdu KSČ zmocnili vedení „karlínští kluci“ v čele s Gottwaldem a od té doby se čs. komunisté řídili výhradně pokyny... více

Vyděděnci z KSČ se sešli ve vinárně k poradě, zda budou na útok mladých literátů reagovat.

FEJETON: Tři rány

8.1.2021
České kláštery utržily v našich dějinách tři těžké rány: husité, Josef II., komunisté. V mnohem menším časovém úseku dostaly tři rány také české... více

České hospody dostaly tři rány: EET, protikuřácký zákon a koronavirus.

POVÍDKA: Prokop Holý a velbloudi

18.12.2020
Za svého dětství se Prokop Holý záhy stal sirotkem, ale jeho strýc Jan Voda se o něho staral dobře. Tento pražský kupec nouzí rozhodně netrpěl.... více

Za svého dětství se Prokop Holý záhy stal sirotkem, ale jeho strýc Jan Voda se o něho staral dobře.

GLOSA: Fotbalisté na špici pokroku

15.12.2020
Jako kdyby západní Evropa měla těch problémů málo… V době koronaviru a útoků ve jménu islámu vzrušuje tamní veřejnost případ údajného rasismu ve... více

Jako kdyby západní Evropa měla těch problémů málo…

FEJETON: Naše rohlíky

11.12.2020
Roku 1683 obléhali Turci již dva a půl měsíce Vídeň. Proti obrovské přesile se vyčerpaní obránci odhodlaně bránili, protože věděli zcela jistě, že by... více

Vítězství křesťanů u Vídně zastavilo nejen šíření islámu v Evropě, ale způsobilo také vznik rohlíků.

SPORT: Osudový pád

4.12.2020
Lehké zaškobrtnutí a následný pád mohou mít těžké následky, leckterý důchodce by mohl vyprávět. Ohledně diskařky Olgy Fikotové se však Osud zachoval... více

Zaškobrtnutí a následný pád mohou mít těžké následky, leckterý důchodce by mohl vyprávět.

POVÍDKA: Vlastenci a pistolníci

27.11.2020
Za první světové války usilovali Karel Kramář a Alois Rašín o rozbourání Rakouska-Uherska, a proto byli pro velezradu odsouzeni k trestu smrti... více

Za první světové války usilovali Karel Kramář a Alois Rašín o rozbourání Rakouska-Uherska.

HISTORIE: Zrození běžce

13.11.2020
Svá jinošská léta trávil Miloš Jakeš daleko od rodného Brlohu, až ve Zlíně. Podle Baťových výchovných zásad se musel neustále snažit – v práci, ve... více

Svá jinošská léta trávil Miloš Jakeš daleko od rodného Brlohu, až ve Zlíně.

HISTORIE: Naši slavní nebožtíci v pohybu

6.11.2020
Když duše opustí tělo, málokdy se pozůstatky mrtvého stěhují vícekrát z místa na místo. V našich dějinách k tomu párkrát došlo a několik významných... více

Když duše opustí tělo, málokdy se pozůstatky mrtvého stěhují vícekrát z místa na místo.