24.2.2024 | Svátek má Matěj


Aleš Uhlíř

Aleš Uhlíř

OSTRAVA: Muzeum citer

30.10.2023
Hudební nástroj citeru si většina spojí s představou něčeho archaického, co patří nenávratně minulosti. více

VÝSTAVA: Prezentace nálezů Archeologického klubu v Příboře

26.9.2022
Dlouho se nepředpokládalo, že by na Ostravsku mohly být kromě Landeku v Petřkovicích ještě někde jinde památky po lidech starší doby kamenné více

Maškovy objevy ve Štramberku, týkající se neandertálců, byly považovány za ojedinělé.

VĚDA: Může být Věstonická venuše falzum?

8.9.2022
Před několika lety bývaly na Neviditelném psu články, které otvíraly sporné otázky kolem Rukopisů Královedvorského a Zelenohorského. Spor mezi... více

Otázkami, zda je umělecké dílo pravé nebo zda je padělkem, se často zabývá policie a věci nezřídka končí u soudů.

VZPOMÍNKY: Motorkáři první republiky

5.9.2022
V 80. letech měl můj kamarád Jiří sovětský automobil známý u nás jako „Žiguli“. Získal jej levně jako vyřazené vozidlo z vozového parku velkého... více

Za žádnou cenu se nedá vrátit atmosféra vládnoucí ve společnosti tehdejších motorkářů.

LITERATURA: Legionářská epopeja Rudolfa Medka

29.8.2022
Pokud by se, uvažováno čistě hypoteticky, měl udělat český historický velkofilm světového formátu, mohla by jeho předlohou být Legionářská epopeja od... více

Po roce 1948 se již knihy Rudolfa Medka do knihoven nevrátily.

GLOSA: Grafomanie v antickém světě

26.8.2022
Představa, že by někdo v dávné minulosti ručně popisoval drahé pergamenové folianty, aniž to mělo smysl, se zdá absurdní. V antickém světě byl... více

Grafomanie představuje široké spektrum od chorobného stavu mysli v medicínském smyslu po nutkání psát triviální texty.

ZÁHADA: Návštěva Karla Čapka v Komorní Lhotce v roce 1937

20.8.2022
Za mnohými literárními díly a životy jejich autorů se často skrývají různé záhady. Mohou to být i věci z hlediska literatury nevýznamné, nicméně svým... více

K záhadám kupříkladu patří „utajená“ návštěva Karla Čapka v Komorní Lhotce.

ZÁHADY: Vzpomínky na Jitro kouzelníků

4.8.2022
Jitro kouzelníků je stále, co se záhadologie týče, excelentní dílo. Samozřejmě z pohledu klubu skeptiků Sisyfos jde vesměs o nesmysly. Čtenáři si... více

Skeptiky bez fantazie tyto prohřešky mohou rozrušovat, ale v těch knihách je stále něco, co bude čtenáře přitahovat.

LITERATURA: Povstalci – válečné vzpomínky Karla Fibicha

1.8.2022
V meziválečném období vyšla spousta knih o československých legiích. Tou největší byla čtyřdílná publikace z roku 1929 Za svobodu (každý díl cca 900... více

Karel Fibich na základě vlastních deníků popsal události, jichž se účastnil.

LITERATURA: Pán z Prahy, horor na námět Mnichova 1938

13.7.2022
Grendonova povídka je situována do Prahy do doby krátce po Mnichovské dohodě. Z Londýna se přes kanál na kontinent vydává Simon Dekrugh, aby z Prahy,... více

Ze země, která bude brzy pohlcena válečnými událostmi se má odvézt jakási stará relikvie. Jde o záchranu nebo o krádež?

HISTORIE: Vznik a zánik plánů na Československo-polskou federaci

28.6.2022
Historické zkušenosti dokládají, že federativní uspořádání dvou členských států nepředstavuje nějakou trvalou stabilitu. Je zde příklad... více

Vše začalo společnou deklarací československé a polské vlády v Londýně 11. 11. 1940

LITERATURA: Paměti prvního českého legionáře v Rusku

23.6.2022
Idea československých legií nebyla v meziválečném období 1918-1938 přijímána jediným způsobem. Část navrátivších se legionářů neskrývala svůj odpor... více

Takový názor dával najevo Václav Vitáček.

HISTORIE: Parašutistická skupina Clay-Eva

21.6.2022
Z parašutistických výsadků vyslaných za druhé světové války na Německem okupované území je nejznámějším výsadek z operace Anthropoid. Likvidace... více

V období války operovaly desítky československých výsadků

HISTORIE: Monarchie versus republika

16.6.2022
Ještě na konci 19. století byla česká politika k habsburské monarchii loajální. Změn mělo být dosaženo v rámci stávající formy vlády. Tvář habsburské... více

Podunajská monarchie nebyla v izolaci

HISTORIE: Kontroverze kolem Edvarda Beneše

3.6.2022
Edvard Beneš se účastnil politických aktivit, z nichž po takřka 400 letech opět povstal samostatný český (tehdy pod názvem československý) stát. Je... více

V exilu pracoval na jeho obnovení, aktivně vystupoval za války i po jejím skončení v roce 1945

OSTRAVSKO: „Mizení“ soch v Karviné

31.5.2022
Více než šedesát let byla symbolem Lázní Darkov, jejichž areál se nachází v Karviné, socha Živá voda. Představovala dívku sedící u pramene. Socha je... více

Policie věc řeší jako krádež věci, jejíž cena přesahuje 10 000 korun

HISTORIE: Pražský průvod Habsburků.

27.4.2022
Dne 23. 4. 2022 prošel centrem Prahy průvod Habsburků u příležitosti 100. výročí úmrtí posledního „českého krále“, rakouského císaře Karla I. více

Legrace, nebo déjà vu?

PRÁVO: Může za omezování svobody slova naše historie?

11.4.2022
Ombudsman Stanislav Křeček se na internetovém portále parlamentnilisty.cz z 26. 3. 2022 mimo jiné zabýval svobodou slova. Podle něj je na rozdíl od... více

Ombudsman Stanislav Křeček se nedávno mimo jiné zabýval svobodou slova.

HISTORIE: Rusko a Malá dohoda v politice světové

5.4.2022
Světovou politiku si bez mezistátních smluv nelze představit. Mají své opodstatnění, ale na zásadu soukromého práva pacta sunt servanda se u nich... více

Úvaha nad publikací československého diplomata z roku 1936.

OSOBNOST: Karel Jüttner

8.2.2022
Pravěká stanice „lovců mamutů“ z období mladého paleolitu mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem je světově známá nálezem Věstonické Venuše, keramické... více

Málokdo ví, že paleolitickou stanici u Dolních Věstonic objevili Karel Jüttner a Josef Matzura.

GLOSA: Jak čeští kanonýři bojují na „východní frontě“

1.2.2022
Dění na rusko-ukrajinské hranici se začíná popisovat jako zprávy z východní fronty. „Teploty se tady pohybují kolem nuly, v noci k -5°C, a do toho... více

Dění na rusko-ukrajinské hranici se začíná popisovat jako zprávy z východní fronty.

GLOSA: Uhlí z Austrálie pro Ostravsko

27.1.2022
Ve zpravodajství se objevují zprávy, které procházejí bez většího zájmu veřejnosti, přestože nejsou tak vzdálené doby, v nichž by byly považovány za... více

Ve zpravodajství se objevují zprávy, které procházejí bez většího zájmu veřejnosti.

BYDLENÍ: Nájemní versus „ve vlastním“

4.10.2021
V Česku je bydlení v nájmu považováno za horší způsob řešení bydlení. Jednoznačně se dává přednost bydlení ve vlastní nemovitosti. Nové byty v... více

V Česku je bydlení v nájmu považováno za horší způsob řešení bydlení.

SPOLEČNOST: Mezigenerační hypotéky

30.9.2021
Neustále rostoucí ceny bytů a zájem o pořízení vlastního bydlení se na hypotečním trhu projevil rekordním objemem hypoték poskytnutých bankami v... více

Mezigenerační transfer jako schůdná cesta, nebo způsob omezení mobility?

VĚDA: Ledovcový souvek s živočišnými stopami ze spodního kambria

25.5.2021
V dobách ledových v pleistocénu zasáhl kontinentální ledovec několikrát území dnešní České republiky. Naposled to bylo před cca 230 000 – 290 000... více

V dobách ledových v pleistocénu zasáhl kontinentální ledovec několikrát území dnešní České republiky.

HISTORIE: Dochovaly se v paměti lidstva vzpomínky na dobu ledovou?

11.3.2021
V minulém roce uplynulo 100 let od smrti indického politika, filosofa, spisovatele a revolucionáře Bála Gangádhara Tilaka (*23. července 1856... více

Vloni uplynulo 100 let od smrti indického politika, filosofa a revolucionáře Bála Gangádhara Tilaka.

OSOBNOST: Německý spisovatel August Scholtis

5.2.2021
Dne 4. února 1920 vstoupil na území jižního Ratibořska 3. moravský pluk v Opavě. Naplnil se tak článek 83 Versailleské smlouvy z roku 1919, která... více

August Scholtis žádné vyšší vzdělání neměl, jen obecnou školu v Bolaticích.

PRÁVO: 30 let je příliš krátká doba

16.1.2021
Možnost uplatnit v soukromoprávních vztazích subjektivní právo u soudu po příliš dlouhou dobu by vedla k složitým právním sporům. Smyslem institutu... více

Je promlčení nejzávažnějších trestných činů jako vražda spravedlivé?

SPOLEČNOST: Předvánoční doba na Planetě opic

17.12.2020
Když jsem se počátkem března vracel z vernisáže pořádané v Olomouci, bylo vše kolem ještě normální. Sál, kde se volně pohybují desítky lidí, kteří se... více

Přibývá nositelů roušek i na místech, kde toho není zapotřebí, kde to není oficiálně nařízeno.

VĚDA: Je pobělohorská doba temna jen mýtus?

19.11.2020
Prosadit se něčím novým v přírodních vědách je obtížné. Nápady jako např. popírání přistání lidí na Měsíci či trvání na tom, že Země je placatá... více

aneb Eskamotérství historiků s „bořením mýtů“.

HISTORIE: 100 let od návratu československých legií

24.10.2020
O československých legiích se na stránkách Neviditelného psa psalo mnohokrát. Můj první příspěvek je 15 let starý (Vzpomínka na československé legie,... více

První legionáři odpluli z Vladivostoku v lednu 1919, poslední až dva roky po skončení války.

PRÁVO: Za pár housek dva roky natvrdo

21.10.2020
V tomto roce už je u nás podruhé vyhlášen nouzový stav. Ten lze v českém právním řádu vyhlásit na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o... více

Některé drakonické tresty za nouzového stavu jsou nezákonné.

SVĚT: Kultura rušení

20.7.2020
Od zničení alexandrijské knihovny bylo povoleno hledat vědění pouze v Písmu svatém, které se na dlouhou dobu stalo jediným kritériem „pravdy“. více

Záleží na gotické katedrále?

GLOSA: Český život a doba

9.7.2020
Nedávno vydaná kniha Kundera: Český život a doba (Argo, Paseka 2020) od autora Jana Nováka vyvolala značný rozruch. Pochvalných ohlasů je poskrovnu.... více

Na okraj (nejen) knihy o Milanu Kunderovi.

SPOLEČNOST: Je nejlepším bojem s epidemií celostátní vězení?

31.3.2020
Nechci nijak zlehčovat současný vážný stav ani zpochybňovat nutnost s epidemií COVID-19 bojovat. Ostatně každý si může zjistit, jak to vypadá v... více

S jakou radostí a žoviálností vláda omezuje volný pohyb ve věci zcela podružné...

HISTORIE: Morová epidemie v letech 1665/1666

23.3.2020
Již několik dní jsme zaplavováni informacemi o postupující epidemii COVID-19, pro kterou se ujal název koronavirus. Ze všech stran přicházejí... více

O této morové epidemii se dochovalo svědectví v knize Daniela Defoa „Deník morového roku“.