15.9.2019 | Svátek má Jolana


Aleš Uhlíř

Aleš Uhlíř

HISTORIE: Postavení Slezska v českém státě

14.9.2019
Český stát usiloval o Slezsko od svého vzniku, a Slezsko proto bylo trvalým předmětem jeho zahraniční i vnitřní politiky. více

Český stát usiloval o Slezsko od svého vzniku, a Slezsko proto bylo trvalým předmětem jeho politiky.

HISTORIE: My a Polsko

5.9.2019
Vztahy Československa a Německa od roku 1933, kdy se dostal k moci Adolf Hitler, jsou dostatečně známy. více

Československo-polské vztahy před vypuknutím a v průběhu druhé světové války.

LITERATURA: Zapomenutý Karel Ptáčník

12.7.2019
Ten, kdo v Česku maturoval v roce 1970, si možná na ten okamžik vzpomene, protože to tehdy do škol přišlo „shora“. Náš profesor vyučující český jazyk... více

Spisovatel, který podle některých dnešních bohemistů není hoden být zařazen do české literatury.

ARCHEOLOGIE: Záhadný nález z Opavska

26.4.2019
Nedávno se ke mně dostala docela podivná věc. Šlo o olověnou tabulku, kterou mi přinesl přítel. více

Tajemné kletby a zaříkávadla na olověných tabulkách.

VÝSTAVA: Zboží ukryté v roce 1938

14.3.2019
Pod výstavami nálezů různých depotů si obvykle představujeme něco podobného, jako je kupříkladu nádoba s přemyslovskými denáry. Zkrátka mělo by to... více

Český majitel obchodu ukryl po okupaci značné množství zboží ve sklepě v prostorách, které zazdil.

KULTURA: K čemu vlastně slouží muzea?

14.2.2019
V obecném povědomí je představa, že jedním ze smyslu existence institucí, jako jsou muzea, je trvale uchování určitých věcí. více

Zamyšlení nad osudem sbírek (nejen) Františka Talpy.

VZPOMÍNKA: Jak se vše krátce po oběti Jana Palacha změnilo

5.2.2019
Padesátému výročí úmrtí Jana Palacha věnovala média mimořádnou pozornost. Ve vzpomínkách pamětníků ale nejde jen o akt sebeobětování, k němuž došlo... více

V té době mi bylo 17 let, takže se mohu počítat k pamětníkům.

VĚDA: Grafomanie „umělecká“ a „vědecká“

30.1.2019
Z lékařského hlediska může být grafomanie složitý pojem, pod nějž např. spadá chorobný stav mysli, v jehož důsledku postižený vytváří psaním... více

V univerzitní grafomanii, jíž se literární vědy nezabývají, vládne „citation index“.

VĚDA: Mašíblové kreacionismu a slovanského autochtonismu

9.1.2019
Cesta poznání není lehká. Zakladatel moderní chemie Lavoisier z pověření Akademie věd vypracoval zprávu o žhavém kameni, který dne 13. září 1768... více

Mašíblové ve vědě rozhodně nejsou žádným českým specifikem.

VĚDA: Unikátní nálezy

24.11.2018
Jaspis je chemickým složením kysličník křemičitý, neprůhledná směs chalcedonu a křemene, přičemž na jeho konkrétním zabarvení (žluté, hnědé, červené... více

Paleolitické artefakty z jaspisu v České republice.

HISTORIE: Nářky Jiřího Raka

1.11.2018
Kdysi mi pracovník krajského úřadu vyprávěl, jak nějaká skupina studentů navrhovala pojmenovat jedno ostravské náměstí jménem Ferdinanda d´Este. Ten... více

Historik pláče nad zánikem habsburské monarchie.

ZAMYŠLENÍ: Nejen nad filmem Rašín

25.10.2018
Dvoudílný film Rašín režiséra Jiřího Svobody z produkce České televize měl být v letošním jubilejním výročí 100 let od vzniku Československa... více

Filmy jako Rašín nejsou ani tak důležité tím, co v nich je, jako spíš tím, co divákovi naznačují.

VÝSTAVA: Černá země? Mýtus a realita

8.10.2018
Dne 25. září 2018 byla v 17.00 hod. v Domě umění v Ostravě zahájena výstava Černá země? více

Expozice v Domě umění v Ostravě.

VÝSTAVA: Zdeněk Burian a Lovci mamutů ve Slezsku

27.9.2018
Výstavy obrazů Zdeňka Buriana (11.2.1905 Kopřivnice - 1.7.1981 Praha) si své příznivce vždy najdou. Malíř známý ilustracemi dobrodružné literatury a... více

Velice zajímavá výstava Burianových obrazů v Slezském zemském muzeu v Opavě.

FOTOGRAFOVÁNÍ: Zatmění Měsíce 27.7.2018

4.8.2018
Astrofotografie je natolik specializovaný obor, že vážně míněné fotografování astronomických objektů na obloze bez náležité přípravy a vhodného... více

Vážně míněné focení objektů na obloze je bez náležité přípravy a vybavení téměř nemožné.

HISTORIE: 80 let od liptaňské tragédie

29.5.2018
Osoblažský výběžek na Bruntálsku patří k těm nejodlehlejším a nejzapadlejším místům České republiky. V tom jej předčí snad jen Rychlebské hory, kde... více

Osoblažský výběžek na Bruntálsku patří k těm nejodlehlejším a nejzapadlejším místům republiky.

HISTORIE: Nejstarší umění na výstavě v Dallasu

13.3.2018
Nejstarším projevům estetického cítění je věnována výstava First Sculpture: Handaxe to Figure Stone, kterou od 27. ledna do 28. dubna 2018 v texaském... více

Nejstarším projevům estetického cítění je věnována výstava First Sculpture: Handaxe to Figure Stone.

HISTORIE: Doggerland – evropská „Atlantida“?

9.1.2018
O legendárním kontinentu Atlantidě je spousta nejrůznějších teorií, které se snaží vnést jasno do záhady trvající víc než 2000 let. U zrodu legendy o... více

O legendárním kontinentu Atlantidě je spousta nejrůznějších teorií, je to záhada stará víc než 2000 let.

LITERATURA: Stále záhadnější autorství Slezských písní

21.12.2017
Tento rok a rok příští jsou roky jubilejních výročí Petra Bezruče. V září 2017 uplynulo 150 let od narození básníka (15. září 1867) a v únoru 2018... více

V posledních letech půtky zastánců a odpůrců Bezručova autorství nabyly na síle.

HISTORIE: Kdy a kudy k nám přišli první Slované?

16.11.2017
Otázkou, kdy poprvé vstoupili Slované na území českých zemí popřípadě na území bývalého Československa, se zabývalo několik generací badatelů. Koncem... více

Touto otázkou se zabývalo několik generací badatelů.

HISTORIE: Zápas mezi vědou a náboženstvím

12.10.2017
Svět antického Středomoří oplýval množstvím božstev a nejrůznějších kultů, avšak toto nikterak podstatně neovlivňovalo tehdejší oblast rodící se... více

Jak by se asi pokrok ubíral, nebýt zavržení a zapomenutí toho, k čemu dospěl antický svět.

FRÝDEK-MÍSTEK: Na šichtu do textilky

29.9.2017
Frýdeckomístecko má dlouhou tradici textilní výroby. Ve Frýdku, ležícím na slezské straně Ostravice, se dochovaly stanovy cechu soukeníků z roku... více

Výstava o životě frýdeckomísteckých textilek.

NĚMECKO: Idiocie

12.9.2017
Nápady inspirované politickou korektností nejrůznějšího druhu už sotva mohou překvapovat. Není tomu dávno, co se u nás jedna vysokoškolská studentka... více

Stupidní nápady inspirované úsilím o společenskou nezávadnost.

VÝSTAVA: Zlatorudná krajina v Suché Rudné

10.8.2017
V centrální části Jeseníků, mezi městečkem Andělská Hora a lázněmi Karlova Studánka, leží obec Suchá Rudná, dnes místní část obce Světlá Hora. Cestou... více

Dobývání vzácných kovů, zejména zlata, probíhalo v andělskohorském rudním revíru.

OSTRAVA: Památník bitvy u Zborova

28.7.2017
V tomto roce uplynulo 100 let od bitvy u Zborova. Za první republiky bylo výročí tohoto prvního významného vojenského vystoupení československých... více

První pomník zborovským hrdinům postavili ostravští legionáři v roce 1927.

OSOBNOST: Mauric Remeš

3.7.2017
V tomto roce uplyne 150 let od narození Maurice Remeše. Dnes jej zná málokdo, avšak v době 1. republiky byl Mauric Remeš významnou osobností ve... více

Letos uplyne 150 let od narození lékaře a významného vědce.

OSTRAVA: Moře pod městem

24.6.2017
V tomto roce tomu je 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. Stará historie Ostravy byla na stránkách Neviditelného psa zmíněna 2. 2. 2017 v... více

O Ostravě tentokrát něco, o čem se moc neví, nebo možná ani vědět nechce.

VĚDA: Kulaté výročí objevu pohřebiště

15.4.2017
Kdo zná Krnov, ten ví, že bezprostředně v jeho sousedství je kopec se dvěma vrcholy. Při cestě do Krnova od východu nebo od severu je zdaleka vidět.... více

200 let od objevu popelnicové nekropole z doby bronzové u Krnova.

SPOLEČNOST: Rub a líc advokacie

15.3.2017
Nedlouho po listopadu 1989 se advokacie transformovala ze státem kontrolované činnosti vykonávané v advokátních poradnách ve svobodné povolání. Bylo... více

Volně na téma advokacie v návaznosti na článek Václava Vlka „Kam kráčíš, liberální advokacie“.

HISTORIE: Utajená událost z dějin Ostravy

23.2.2017
V tomto roce tomu bude 750 let od první zmínky Ostravy v historickém dokumentu. O počátcích Ostravy se na Neviditelném psu psalo 2. 2. 2017 v článku... více

Jindřich z Valois nebyl z Polska vyštván. On z Polska uprchl.

MÉDIA: Televizní poplatky

13.2.2017
Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by se na poště odhlásil jako poplatník televizního poplatku. Znám však několik lidí, kteří o tom alespoň uvažují.... více

Česká televize svým divákům (a plátcům) místo zajímavých pořadů nabízí leda pitomoučkou šmíru.

ROZCESTNÍK: Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné Dolech

9.2.2017
Naše cesta povede do Karviné, a to do její městské části Doly. V Karviné Dolech je totiž unikátní kulturní památka známá jako šikmý kostel sv. Petra... více

ZDRAVÍ: Poradci všeho druhu s obsesí konat dobro

7.2.2017
Dnes je častou profesí poradce. Poradci všeho druhu rostou jako houby po dešti, každý by chtěl radit jak se chovat a co dělat v tom či onom. Pro... více

Někdy může být snaha o „zdravý“ životní styl a „zdravou“ výživu doslova životu nebezpečná.

ŠKOLSTVÍ: Jako psi o kost

3.2.2017
O Angličanech se dosud tradovalo, že dokáží přijmout výsledek voleb, po volbách se v klidu rozcházejí a již se tím, proč zrovna ten či onen kandidát... více

Akademici se rvou o post děkana hornicko-geologické fakulty.

HISTORIE: Nejstarší dějiny Ostravy, která letos slaví 750 let

2.2.2017
V tomto roce uplyne tři čtvrtě tisíciletí od nejstarší známé listiny, v níž je poprvé uveden název Ostrava. Konkrétně jde o testament olomouckého... více

Tři čtvrtě tisíciletí od nejstarší známé listiny, v níž je poprvé uveden název Ostrava.

GLOSA: Volební slogany

30.1.2017
Nedlouho poté, co odeznělo turbulentní období trvající několik měsíců po listopadu 1989, jsem se setkal s někdejším spolužákem, který si do staré... více

Není snad strana, která by otevřeně hlásala, že chce oslovit „venkovské nevzdělance“.