23.10.2021 | Svátek má Teodor, Theodor


Aleš Uhlíř

Aleš Uhlíř

BYDLENÍ: Nájemní versus „ve vlastním“

4.10.2021
V Česku je bydlení v nájmu považováno za horší způsob řešení bydlení. Jednoznačně se dává přednost bydlení ve vlastní nemovitosti. Nové byty v... více

V Česku je bydlení v nájmu považováno za horší způsob řešení bydlení.

SPOLEČNOST: Mezigenerační hypotéky

30.9.2021
Neustále rostoucí ceny bytů a zájem o pořízení vlastního bydlení se na hypotečním trhu projevil rekordním objemem hypoték poskytnutých bankami v... více

Mezigenerační transfer jako schůdná cesta, nebo způsob omezení mobility?

VĚDA: Ledovcový souvek s živočišnými stopami ze spodního kambria

25.5.2021
V dobách ledových v pleistocénu zasáhl kontinentální ledovec několikrát území dnešní České republiky. Naposled to bylo před cca 230 000 – 290 000... více

V dobách ledových v pleistocénu zasáhl kontinentální ledovec několikrát území dnešní České republiky.

HISTORIE: Dochovaly se v paměti lidstva vzpomínky na dobu ledovou?

11.3.2021
V minulém roce uplynulo 100 let od smrti indického politika, filosofa, spisovatele a revolucionáře Bála Gangádhara Tilaka (*23. července 1856... více

Vloni uplynulo 100 let od smrti indického politika, filosofa a revolucionáře Bála Gangádhara Tilaka.

OSOBNOST: Německý spisovatel August Scholtis

5.2.2021
Dne 4. února 1920 vstoupil na území jižního Ratibořska 3. moravský pluk v Opavě. Naplnil se tak článek 83 Versailleské smlouvy z roku 1919, která... více

August Scholtis žádné vyšší vzdělání neměl, jen obecnou školu v Bolaticích.

PRÁVO: 30 let je příliš krátká doba

16.1.2021
Možnost uplatnit v soukromoprávních vztazích subjektivní právo u soudu po příliš dlouhou dobu by vedla k složitým právním sporům. Smyslem institutu... více

Je promlčení nejzávažnějších trestných činů jako vražda spravedlivé?

SPOLEČNOST: Předvánoční doba na Planetě opic

17.12.2020
Když jsem se počátkem března vracel z vernisáže pořádané v Olomouci, bylo vše kolem ještě normální. Sál, kde se volně pohybují desítky lidí, kteří se... více

Přibývá nositelů roušek i na místech, kde toho není zapotřebí, kde to není oficiálně nařízeno.

VĚDA: Je pobělohorská doba temna jen mýtus?

19.11.2020
Prosadit se něčím novým v přírodních vědách je obtížné. Nápady jako např. popírání přistání lidí na Měsíci či trvání na tom, že Země je placatá... více

aneb Eskamotérství historiků s „bořením mýtů“.

HISTORIE: 100 let od návratu československých legií

24.10.2020
O československých legiích se na stránkách Neviditelného psa psalo mnohokrát. Můj první příspěvek je 15 let starý (Vzpomínka na československé legie,... více

První legionáři odpluli z Vladivostoku v lednu 1919, poslední až dva roky po skončení války.

PRÁVO: Za pár housek dva roky natvrdo

21.10.2020
V tomto roce už je u nás podruhé vyhlášen nouzový stav. Ten lze v českém právním řádu vyhlásit na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o... více

Některé drakonické tresty za nouzového stavu jsou nezákonné.

SVĚT: Kultura rušení

20.7.2020
Od zničení alexandrijské knihovny bylo povoleno hledat vědění pouze v Písmu svatém, které se na dlouhou dobu stalo jediným kritériem „pravdy“. více

Záleží na gotické katedrále?

GLOSA: Český život a doba

9.7.2020
Nedávno vydaná kniha Kundera: Český život a doba (Argo, Paseka 2020) od autora Jana Nováka vyvolala značný rozruch. Pochvalných ohlasů je poskrovnu.... více

Na okraj (nejen) knihy o Milanu Kunderovi.

SPOLEČNOST: Je nejlepším bojem s epidemií celostátní vězení?

31.3.2020
Nechci nijak zlehčovat současný vážný stav ani zpochybňovat nutnost s epidemií COVID-19 bojovat. Ostatně každý si může zjistit, jak to vypadá v... více

S jakou radostí a žoviálností vláda omezuje volný pohyb ve věci zcela podružné...

HISTORIE: Morová epidemie v letech 1665/1666

23.3.2020
Již několik dní jsme zaplavováni informacemi o postupující epidemii COVID-19, pro kterou se ujal název koronavirus. Ze všech stran přicházejí... více

O této morové epidemii se dochovalo svědectví v knize Daniela Defoa „Deník morového roku“.

HISTORIE: Nejstarší zobrazení území ČR na mapě

27.1.2020
V letech 100 – 168 v egyptské Alexandrii žijící matematik, astronom a geograf Klaudios Ptolemaios vytvořil mapu světa, která je prvním zobrazením... více

Ptolemaios vytvořil mapu světa, na níž je i první zobrazení území České republiky.

PRÁVO: Kriminalizace domobrany je pohrdáním občanskou společností

14.1.2020
Počátkem tohoto roku podpořila vláda novelu zákona o nakládání se zbraněmi, kterou podepsali poslanci všech stran zastoupených v parlamentu. S jeho... více

Počátkem tohoto roku podpořila vláda novelu zákona o nakládání se zbraněmi.

HISTORIE: Geopolitika se vrací

31.12.2019
Vysvětlování a ospravedlňování velmocenských expanzí geografickými faktory bylo známo již ve starověku. více

Vážné téma, nebo jen plané tlachání?

PRÁVO: Domovy důchodců jako koncentrační lágry?

26.11.2019
V médiích se denně dovídáme o neuvěřitelných praktikách v domově seniorů v Ostravě-Porubě. Jeho optimistický název „Slunečnice“ vyznívá s tím, co se... více

V médiích se denně dovídáme o neuvěřitelných praktikách v domově seniorů v Ostravě-Porubě.

OSOBNOST: Sigmund Freud a Příbor

21.11.2019
V malebném severomoravském městě Příboře si nelze nevšimnout jeho spojení se zakladatelem psychoanalýzy, lékařem a psychologem Sigmundem Freudem. Je... více

V malebném městě si nelze nevšimnout jeho spojení se zakladatelem psychoanalýzy.

OSOBNOST: Ludwig Hohenegger

12.10.2019
V dnešní době, kdy se vše úzce – se záměrem vyhovět požadavkům trhu – specializuje, by zájem mladého člověka o více oborů vyvolával spíš rozpaky než... více

Přírodovědec a úspěšný průmyslový manažer.

HISTORIE: Jak revoluční rok 1848 změnil národnostní soužití ve Slezsku

30.9.2019
V letech 1845-1847 postihla Evropu neúroda. Známý je hladomor v Irsku, ale i jinde lidé umírali hlady. Podle dobových zpráv v těch letech v Beskydech... více

Ještě v březnu roku 1848 byl ve Slezsku plný národnostní smír. V dubnu 1848 již bylo vše jinak.

LITERATURA: Jak českou společnost rozdělily Bezručovy básně

23.9.2019
Starší česká beletrie a poezie rozhodně nepatří k tomu, co by dnešní čtenáři vyhledávali. O autorech jako kupříkladu Petr Bezruč se dnes hovoří pouze... více

Starší česká beletrie a poezie rozhodně nepatří k tomu, co by dnešní čtenáři vyhledávali.

HISTORIE: Postavení Slezska v českém státě

14.9.2019
Český stát usiloval o Slezsko od svého vzniku, a Slezsko proto bylo trvalým předmětem jeho zahraniční i vnitřní politiky. více

Český stát usiloval o Slezsko od svého vzniku, a Slezsko proto bylo trvalým předmětem jeho politiky.

HISTORIE: My a Polsko

5.9.2019
Vztahy Československa a Německa od roku 1933, kdy se dostal k moci Adolf Hitler, jsou dostatečně známy. více

Československo-polské vztahy před vypuknutím a v průběhu druhé světové války.

LITERATURA: Zapomenutý Karel Ptáčník

12.7.2019
Ten, kdo v Česku maturoval v roce 1970, si možná na ten okamžik vzpomene, protože to tehdy do škol přišlo „shora“. Náš profesor vyučující český jazyk... více

Spisovatel, který podle některých dnešních bohemistů není hoden být zařazen do české literatury.

ARCHEOLOGIE: Záhadný nález z Opavska

26.4.2019
Nedávno se ke mně dostala docela podivná věc. Šlo o olověnou tabulku, kterou mi přinesl přítel. více

Tajemné kletby a zaříkávadla na olověných tabulkách.

VÝSTAVA: Zboží ukryté v roce 1938

14.3.2019
Pod výstavami nálezů různých depotů si obvykle představujeme něco podobného, jako je kupříkladu nádoba s přemyslovskými denáry. Zkrátka mělo by to... více

Český majitel obchodu ukryl po okupaci značné množství zboží ve sklepě v prostorách, které zazdil.

KULTURA: K čemu vlastně slouží muzea?

14.2.2019
V obecném povědomí je představa, že jedním ze smyslu existence institucí, jako jsou muzea, je trvale uchování určitých věcí. více

Zamyšlení nad osudem sbírek (nejen) Františka Talpy.

VZPOMÍNKA: Jak se vše krátce po oběti Jana Palacha změnilo

5.2.2019
Padesátému výročí úmrtí Jana Palacha věnovala média mimořádnou pozornost. Ve vzpomínkách pamětníků ale nejde jen o akt sebeobětování, k němuž došlo... více

V té době mi bylo 17 let, takže se mohu počítat k pamětníkům.

VĚDA: Grafomanie „umělecká“ a „vědecká“

30.1.2019
Z lékařského hlediska může být grafomanie složitý pojem, pod nějž např. spadá chorobný stav mysli, v jehož důsledku postižený vytváří psaním... více

V univerzitní grafomanii, jíž se literární vědy nezabývají, vládne „citation index“.

VĚDA: Mašíblové kreacionismu a slovanského autochtonismu

9.1.2019
Cesta poznání není lehká. Zakladatel moderní chemie Lavoisier z pověření Akademie věd vypracoval zprávu o žhavém kameni, který dne 13. září 1768... více

Mašíblové ve vědě rozhodně nejsou žádným českým specifikem.

VĚDA: Unikátní nálezy

24.11.2018
Jaspis je chemickým složením kysličník křemičitý, neprůhledná směs chalcedonu a křemene, přičemž na jeho konkrétním zabarvení (žluté, hnědé, červené... více

Paleolitické artefakty z jaspisu v České republice.

HISTORIE: Nářky Jiřího Raka

1.11.2018
Kdysi mi pracovník krajského úřadu vyprávěl, jak nějaká skupina studentů navrhovala pojmenovat jedno ostravské náměstí jménem Ferdinanda d´Este. Ten... více

Historik pláče nad zánikem habsburské monarchie.

ZAMYŠLENÍ: Nejen nad filmem Rašín

25.10.2018
Dvoudílný film Rašín režiséra Jiřího Svobody z produkce České televize měl být v letošním jubilejním výročí 100 let od vzniku Československa... více

Filmy jako Rašín nejsou ani tak důležité tím, co v nich je, jako spíš tím, co divákovi naznačují.

VÝSTAVA: Černá země? Mýtus a realita

8.10.2018
Dne 25. září 2018 byla v 17.00 hod. v Domě umění v Ostravě zahájena výstava Černá země? více

Expozice v Domě umění v Ostravě.

VÝSTAVA: Zdeněk Burian a Lovci mamutů ve Slezsku

27.9.2018
Výstavy obrazů Zdeňka Buriana (11.2.1905 Kopřivnice - 1.7.1981 Praha) si své příznivce vždy najdou. Malíř známý ilustracemi dobrodružné literatury a... více

Velice zajímavá výstava Burianových obrazů v Slezském zemském muzeu v Opavě.