23.9.2021 | Svátek má Berta


Modrý pták

EKONOMIE: Monopoly

21.12.2020
„Stačilo by se zamyslet, jak drahé je pořizovat si zboží nebo služby od monopolního subjektu, který má zákazníka v hrsti, protože zákazník nemůže... více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 11.

POLEMIKA: Ekonomie a „výměna kuchyňské linky“

4.12.2020
Část veřejnosti zlobí internetoví giganti, protože „cenzurují příspěvky“. Politicky nekorektní, ideově nepohodlné, protivládní nebo nesouladné s... více

Pan Kechlibar obhajoval použití antitrustových zákonů prostřednictvím ekonomických formulací.

EKONOMIE: Ekonomika, nebo lidské životy

11.4.2020
Obyvatelstvo je ohroženo pandemií. Vláda reagovala nařízeními za účelem ochrany obyvatelstva. Jejich následkem je zpomalení nebo zastavení... více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 9.

EKONOMIKA: Vládní balík pomoci hospodářství (2)

30.3.2020
V pátek, dne 27. března 2020, vyšel text Vládní balík pomoci hospodářství, ve kterém jsem vysvětloval možnosti pomoci nebo podpory hospodářství v... více

Důsledky katastrofy neseme všichni, což je důvodem, aby nebyla pomoc selektivní.

EKONOMIKA: Vládní balík pomoci hospodářství

27.3.2020
Ve světe kolem nás právě řádí pandemie choroby a vláda reagovala nařízeními za účelem ochrany obyvatelstva. více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 8.

EKONOMIKA: Kdo nečerpá dotace, je hospodářský škůdce!

14.8.2018
Přečetl jsem si výbornou glosu, ve které je sdělení, že z pohledu Evropské unie „jeden z nejsmrtelnějších hříchů je nečerpání dotací“. více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 7.

EKONOMIE: Textilní apokalypsa

2.8.2018
Pesimismus je přitažlivější než optimismus. Bubnování na poplach a zvěstování příchodu katastrofy spolehlivě přehluší jakoukoli vítěznou píseň. Roku... více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 6.

EKONOMIE: Minimální mzda

21.6.2018
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se ve středu 13. června 2018 sešli na 143. jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, tzv. tripartity,... více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 5.

EKONOMIKA: Státní zaměstnanci jako voliči

16.6.2017
Rozpočtová politika je na pořadu dne, protože se blíží datum 20. června, kdy musí vláda (podle rozpočtových pravidel) projednat státní rozpočet na... více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 4.

EKONOMIKA: Měnové intervence a měnová politika

27.4.2017
Měnová politika je na pořadu dne, protože centrální banka ukončila intervence na oslabení měnového kurzu zahájené (kouzelné datum) 7. listopadu 2013... více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 3.

EKONOMIKA: Euro a měnová zóna

10.4.2017
Cílem následujícího textu je vyjasnit, za jakých podmínek je udržitelná měnová zóna, tzn. opatření, která musejí být učiněna v oblastech, které... více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 2.

EKONOMIKA: Peníze, euro, měnová zóna

30.3.2017
Cílem následujícího textu je objasnit obsah pojmů peníze a měnová zóna a jejich praktického použití při určování měnových zón, tzn. oblastí, které... více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky 1.

EKONOMIKA: Měnová politika

14.3.2017
Cílem následujícího textu je objasnit obsah pojmu Měnová politika. Pokud kdokoli očekává lamentace nad bídností centrálních bankéřů, tak může... více

aneb Rychlý průvodce pro ekonomizující laiky.

PRÁVO: Duševní vlastnictví

1.3.2017
Titíž intelektuálové, kteří většinou inklinují k tomu, aby zpochybňovali ony formy materiálního vlastnictví, jež jsou pro efektivní organizaci... více

Copyrighty a patenty dávají autorovi nebo objeviteli výhradní kontrolu nad využíváním jeho „myšlenky“.

SPOLEČNOST: Veřejný zájem

11.11.2011
Slovu "zájem" všichni rozumějí – někdo věnuje pozornost něčemu. Obvykle přitažlivému (kladně nebo záporně). Pokud slečnu Hajnou čímkoli zaujme pan... více

Intelektuálova apokalyptická kaskáda.

EKONOMIE: Penzijní systém

10.6.2011
Dnes žijeme v průběžném penzijním systému, který zavedl pruský a posléze německý kancléř Otto von Bismarck. Původně pro státní zaměstnance, kteří... více

Vláda rozpočtové odpovědnosti chce reformovat penzijní systém.

EKONOMIE: Veřejné statky

24.3.2011
„Demokracie je v ohrožení, protože současná ekonomická globalizace směřuje k privatizaci veřejných služeb.“ Tohle bylo ve zkratce sdělení článku... více

Pan Složitý oznámí světu a městu, že jisté služby a statky mají zvláštní charakter...

PRÁVO: Odstupné

7.12.2010
Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z... více

Zásadní otázka: proč, resp. za co se vlastně vyplácí odstupné?

SPOLEČNOST: Sociální spravedlnost

29.9.2010
Společnost zajišťuje sociální spravedlnost, když vytváří podmínky, které umožňují sdružením i jednotlivcům dosahovat toho, nač mají právo podle své... více

Sociální spravedlnost je termín, kterým se kdekdo zaštiťuje a volá po jejím zavedení.

EKONOMIE: Úvěr jako zdroj neomezeného blahobytu?

1.9.2010
Odpověď Štefana Marka k tomuto bodu bohužel nejde ke kořenu problému. Upozorňuje sice na nesporný fakt, že banky nejsou jediným kanálem, kterým se... více

Analýza jednoho z bodů diskuse o Zlatém standardu.

EKONOMIE: Report z přednášky Vernona Smitha

19.3.2010
Přednášku pořádal Liberální institut a po G. Beckerovi, M. Friedmanovi a J. Buchananovi je Vernon Smith v pořadí čtvrtým nositelem Nobelovy ceny za... více

Bubliny na hypotečních trzích, které zaplavily ekonomiku.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XXII.

16.12.2009
Ve svém díle dokázal, že ekonomie a politická filosofie mají společný základ ve vlastnictví a vlastnických právech. V roce 1982 vyšel jeho opus... více

Murray N. Rothbard se vydal za hranice ekonomie do oblasti politické filosofie a historie.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XXI.

18.8.2008
Byl poradcem amerického ministerstva financí a kanadské vlády, Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a Evropské komise. Stal se průkopníkem na... více

Robert A. Mundell dokázal obsáhnout širokou paletu témat a ovlivňoval hospodářskou politiku.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XX.

26.5.2008
Alois Rašín se narodil v Nechanicích ve východních Čechách. Byl v pořadí devátým potomkem tamního pekaře. Evidentně neměl v úmyslu pokračovat v... více

Alois Rašín byl výjimečnou osobností, kterou charakterizovala přísná racionalita

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XIX.

7.4.2008
Henri de Saint-Simon stvořil dílo, které později F. A. von Hayek nazval „sociálním inženýrstvím“. J. A. Schumpeter ho přímo nazval „patologickým... více

Henri de Saint-Simon považoval soukromé vlastnictví a konkurenci za negativní jevy.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XVIII.

17.12.2007
Představitelé "Freiburské školy" měli ambici vytvořit učení, které by upevnilo svobodu a současně zabránilo zneužití státní moci. Byli přesvědčeni o... více

Ordoliberalismus - Freiburská škola.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XVII.

6.11.2007
John Kenneth Galbraith se během svého dlouhého života osobně přesvědčil, že lze být současně úspěšným spisovatelem a přitom se pokaždé mýlit ve svých... více

John Kenneth Galbraith - docent ekonomie na Harvardu, novinář, televizní komentátor, profesor...

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XVI.

11.9.2007
Byl temný věk sektářských válek. Nevěřící bojovali s věřícími a věřící s nevěřícími. Věřící osvobozovali svatá území od nevěřících a nevěřící... více

Je zcela jasné, že nemůže existovat jiná věda Ekonomie pro státy a jiná pro kteréhokoli jedince.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XV.

2.4.2007
Vytvořil „člověka smluvních vztahů“, který ve skutečném světě, kde jedinou jistotou je nejistota, směňuje a vynucuje vlastnická práva. Svým přístupem... více

Ronald Harry Coase (1910 – přeji mu mnoho dalších let života).

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XIV.

5.3.2007
Vycházel z toho, že hlavním úkolem ekonomie je poskytnout všeobecné pochopení událostí v reálném světě s tím, že všechny teorie a techniky musejí být... více

George Joseph Stigler Ztělesňoval kombinaci teoretika a empirického analytika.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XIII.

5.2.2007
Historie zná mnoho případů, kdy se ekonomická realita změnila v krizi nebo depresi. Ale pouze jedna jediná taková událost má čest se nazývat... více

Velká deprese (1929 – začátek 2. světové války).

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XII.

15.1.2007
Vydal se daleko za hranice ekonomie do oblastí, které byly doménou jiný oborů: sociologie, psychologie, kriminologie nebo demografie. Dokázal pomocí... více

Gary Stanley Becker přistoupil k člověku jako k racionální bytosti maximalizující svůj užitek.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník XI.

2.1.2007
Celé to spískal řecký filosof Aristoteles, který ve 4. století před Kristem studoval řeckou společnost. Tento velmi chytrý pán byl přesvědčen, že... více

Bylo nebylo, dávno tomu. Královna Filosofie držela v zajetí princeznu Ekonomii.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník X.

11.12.2006
Byl teoretikem na poli ekonomických doktrín, které současně ovlivňovaly praktickou hospodářskou politiku. Prosazoval hospodářský liberalismus, který... více

Friedman byl teoretikem na poli ekonomických doktrín, které ovlivňovaly hospodářskou politiku.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník IX.

27.11.2006
Důsledně a metodologicky přesně bořil mýty a vyvracel bludy. Význam jeho díla daleko přesahuje rámec ekonomie a zasahuje do mnoha dalších oborů –... více

Friedrich August von Hayek byl jedním z největších a nejoriginálnějších myslitelů dvacátého století.

EKONOMIE: Ekonomický nepravidelník VIII.

13.11.2006
Usiloval o poznání pravdy bez ohledu na módní názory, a proto nikdy neplul s proudem. Považoval ekonomii za logickou vědu, která má obecnou platnost.... více

Ludwig von Mises byl neústupným a zásadovým obhájcem hospodářského liberalismu.