20.3.2023 | Svátek má Světlana


REFORMA: Pár poznámek k penzím po 11 letech

23.2.2023

Ekonom nejsem“ začíná Aston svůj úvodník věnovaný právě „promítané“ epizodě nekonečného seriálu Penzijní reforma. Cílem následujícího článku je ukázat, že Penzijní reforma již není tématem pro ekonomy. Upozornění: zanechat čtení by nyní měli všichni čtenáři, kteří očekávají nadávání komukoli. Dále by neměly číst osoby, které považují ekonomii za pavědu – toto je ekonomický text.

Na Neviditelném psu byl publikován v červnu 2011 článek autora tohoto textu věnovaný Penzijnímu systému, ve kterém jsou popsána řešení penzijní kvadratury kruhu.1 Od té doby se nic nezměnilo. Stáří je stále biologický proces, který je nezávislý a nepodmíněný lidskou vůlí. Na stáří tedy není nic překvapivého. Stáří se nám všem stane. Nelze se proti němu pojistit.

Žijeme pořád v průběžném penzijním systému, ve kterém financují dnešní plátci penzijní daně důchody včerejším plátcům penzijní daně. Pokud se počet plátců, kteří platí penzijní daň jako procento z reálné mzdy, rovná počtu příjemců, kteří pobírají důchod jako procento z reálné mzdy, systém může fungovat donekonečna. Když je počet plátců menší než počet příjemců, reálná mzda je blízká vyplácenému důchodu a stanovené procento důchodu z reálné mzdy je vysoké, tak udržení průběžného penzijního systému nemá řešení. V měšťanské (cizím slovem buržoazní) logice je pro jeho udržení potřebný vyšší počet plátců, vyšší sazba penzijní daně, nižší důchody a pozdější odchody do důchodu. Alternativa průběžnému systému je neuskutečnitelná, protože obyvatelstvo je přesvědčeno o nezastupitelné roli státu v oblasti důchodů.

Na rok 2023 jsou výplaty důchodů plánovány v objemu 671,7 mld. Kč 2 a celkové příjmy státního rozpočtu jsou 1 927,9 mld. Kč 3. Důchody konzumují 35 % příjmů státního rozpočtu. Schodek příjmů „sociálního pojištění“ a výplatou důchodů je plánován ve výši 62,5 mld. Kč.4 Uvedené údaje jsou obvykle startovním výstřelem, po kterém pan Epsilon spílá předchozím vládám za promrhaný čas a finanční prostředky. Slečna Omega navrhne další způsob financování důchodů (např. fondové) při zachování průběžného systému. Paní Gama nadává současné nesystematické vládě a žádá odbourání nespravedlnosti v odvodech zaměstnanců a OSVČ. Realizací jejího návrhu získá vláda dodatečné peněžní prostředky prostřednictvím vyšší sazby penzijní daně. Zbývá ještě sehnat vyšší počet plátců, snížit důchody a prodloužit odchod do důchodu. Obyvatelstvo vyžaduje státní paternalismus, který není bezplatný.

Stát je entita, ve které se „každý snaží žít na účet jiného“, pravil kanonicky F. Bastiat. Parlamentní demokracie je mírový způsob změny vlády. Hlasovací lístky nahradily kameny a kyje. Osoba A společně s osobou B hlasují, že je bude živit osoba C. Elegantní, bez krveprolití.

Modrý pták

1 Odkaz na článek je uveden výhradně z metodologických důvodů. Je obecnou znalostí, že údaje a informace zajímají několik výstředních jedinců. Zbytek čtenářů má hotový názor.

2 PSP ČR: Sněmovní tisk 315/0, Vl. N.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2023, Soubory sněmovního tisku, Dokumentace, část č. 3, t0315n0, [cit. 21. února 2023]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz

3 MINISTERSTVO FINANCÍ: Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, strana 12, Čj.: MF – 16368/2022/1104-62, [cit. 21. února 2023]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz

4 Ibid., strana 17