20.3.2023 | Svátek má Světlana


PROBLÉM: Pár poznámek k penzím po 11 letech – naposled

2.3.2023

Právě „promítané“ epizodě nekonečného seriálu Penzijní reforma bylo věnováno Pár poznámek k penzím po 11 letech – doplnění, které navazovaly na předchozí články tady a zde.1 Část komentátorů vyjádřila přesvědčení, že schodek průběžného penzijního systému ve výši 62,5 mld. Kč2 je řešitelný rozpočtovými škrty. Konkrétně v agendě s lidovým názvem Green Deal a v agendě zvané politické neziskovky. Oběma agendám (a dalším škrtům) je věnován následující článek. Upozornění: zanechat čtení by nyní měli všichni čtenáři, kteří očekávají nadávání komukoli nebo chtějí diskutovat jiná témata než průběžný penzijní systém.

Agenda Green Deal je uvedena názvem Dotace na obnovitelné zdroje, které jsou součástí kapitoly 322 Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 22 mld. Kč.3 Agenda politických neziskovek je uvedena názvem Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace, které jsou součástí kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa ve výši 9,259 mld. Kč.4 Při pohledu do struktury uvedené částky bude zjištěno, že největší část je výdaj na Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, konkrétně částka 7,8 mld. Kč.5 Druhou největší částkou je Příspěvek politickým stranám ve výši 0,560 mld. Kč.6 Konkrétní politické neziskovky jsou Československá obec legionářská (6 miliónů Kč), Masarykovo demokratické hnutí (1,530 miliónu Kč) a Ústav TGM (1,8 miliónu Kč), celkem částka 9,33 miliónu Kč.7 Nesporně neexistuje žádný důvod subvencovat 22 mld. Kč obnovitelné zdroje (nebo jakoukoli jinou oblast, protože subvence je plýtvání). Každopádně údaje jsou v rozporu s tvrzením o vyřešení schodku průběžného systému jejich škrtem. Nemluvě o politických neziskovkách. Tím rozbíjení mýtů nekončí.

Budiž situace, že by byly škrtem pera zrušeny všechny výdaje státního rozpočtu mimo výdajů ministerstev. Jinak řečeno, byly by okamžitě zrušeny státní instituce s výjimkou ministerstev. Akademie věd, Národní sportovní agentura, Technologická agentura, Grantová agentura, BIS, Poslanecká sněmovna, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Senát, Český statistický úřad, Nejvyšší kontrolní úřad a dalších 20 státních institucí. Úspory by činily (slavnostní fanfára): 47,527 mld. Kč. 8 V součtu se škrty v oblasti občasných zdrojů energií by byl vyřešen 62,5 mld. Kč schodek průběžného systému. Zkrátka a dobře, důchody jsou největší položkou a výdaje MPSV největší kapitolou.9

Strany dnešní vládní koalice před volbami hlásaly návrat k „tradici odpovědného hospodaření a vyrovnaných rozpočtů“, dále „schodek do konce volebního období na úrovni 1,5 % HDP“, nebo „rozhodně nebudeme zvyšovat daně“. Slibem nezarmoutíš. Anthony Downs, čelný představitel „Školy veřejné volby“ kdysi rozčarovaným voličům necitlivě sdělil: „Strany nevyhrávají volby, aby formulovaly své politické programy, nýbrž formulují své politické programy, aby vyhrály volby“. Takže vláda hospodaří schodkově, zvýší daně, počty státních zaměstnanců vzrostly (jejich platy jakbysmet) a předem známé děje jsou napravovány v režimu legislativní nouze. Určitě jsou za tím deklasované živly a neúroda hub.

1 Odkazy na články jsou uvedeny výhradně z metodologických důvodů. Je obecnou znalostí, že údaje a informace zajímají několik výstředních jedinců. Zbytek čtenářů považuje fakta za kulisy pro publikování svých krkolomných konstrukcí, které nemají souvislost nebo souvztažnost k tématu.

2 MINISTERSTVO FINANCÍ: Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, strana 17, Čj.: MF – 16368/2022/1104-62, [cit. 1. března 2023]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz

3 PSP ČR: Sněmovní tisk 315/0, Vl. N.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2023, strana 26 a Příloha č. 1, strana 1, [cit. 1. března 2023]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz

4 Ibid., strana 64

5 Ibid., Tabulka č. 9, strana 1

6 Ibid.

7 Ibid.

8 PSP ČR: Sněmovní tisk 315/0, Vl. N.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2023, Soubory sněmovního tisku, Dokumentace, část č. 3, t0315c0.xlsx, [cit. 1. března 2023]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz

9 Ibid.