29.1.2023 | Svátek má Zdislava


STÁTNÍ ROZPOČET 2023: Náznak cesty k lepšímu. Opravdu?

22.12.2022

Titulek článku jsem přizpůsobil názvu článku Státní rozpočet 2023: Náznak cesty k lepšímu z pera Jana Zieglera zde na Psu, abych případnému čtenáři usnadnil orientaci. Pan Ziegler ještě dodává, že „Dokonce jsou vidět i náznaky k lepšímu oproti dřívější rozhazovačné anoistické éře“.

Cílem článku je ukázat nepravdivost každého číselného údaje o „náznacích k lepšímu“, které Jan Ziegler ve svém článku uvádí. Upozornění: zanechat čtení by nyní měli všichni čtenáři, kteří očekávají nadávání komukoli nebo považují ekonomii za pavědu – toto je ekonomický text.

Pan Ziegler zahajuje tvrzením, že znakem ke zlepšení rozpočtu je „vývoj mandatorních výdajů, které v roce 2021 dosahovaly 102,3 % státních příjmů. V rozpočtu na rok 2023 dosahují mandatorní výdaje 91,1 %, což je výrazná změna k lepšímu“. Mandatorní výdaje v roce 2021 dosahovaly výše 980, 8 mld. Kč a na rok 2023 jsou plánovány ve výši 1 195, 4 mld. Kč.1 Příjmy státního rozpočtu roku 2021 dosáhly výše 1 487, 3 mld. Kč a roku 2023 jsou odhadovány na 1 927, 9 mld. Kč.2 Z uvedených čísel plyne, že poměr mandatorních výdajů na celkových příjmech státního rozpočtu byl roku 2021 ve výši 65,9 % a roku 2023 je odhadován na 62 %.3 V odkazovaných tabulkách jsou data přímo uvedena, tudíž stačí umět číst a není třeba umět počítat.

Kdyby byly do výpočtu poměru mandatorních výdajů a celkových příjmů ještě zahrnuty tzv. quasi mandatorní výdaje, které byly roku 2021 v objemu 411, 5 mld. Kč a na rok 2023 jsou plánovány v objemu 434, 3 mld. Kč.4 Tak byl v roce 2021 celkový součet 1 392 239 mld. Kč a v roce 2023 bude celkový součet 1 467 096 mld. Kč. Výsledek se přibližuje prezentovanému údaji za rok 2023 (90,9 %), ale nekoresponduje s výsledkem roku 2021 (93,6 %).

Dále autor pokračuje, že se „přemrštěně zvyšovaly platy státních zaměstnanců bez ohledu na možnosti ekonomiky“. Výdaje na platy státních zaměstnanců v roce 2021 dosáhly objemu 239, 1 mld. Kč a na rok 2023 jsou plánovány v objemu 264, 3 mld. Kč.5 Je možné, že tehdejší úroveň objemu platů státních zaměstnanců byla dána „populismem Andreje Babiše, který se řídil heslem po nás potopa“. Čím je dána současná úroveň platů státních zaměstnanců, která vzrostla mezi roky 2022 a 2023 o 17, 9 mld. Kč, když není možné se odvolat na „dřívější rozhazovačnou anoistickou éru“?

Počet státních zaměstnanců roku 2021 dosáhl počtu 482 270 osob, na rok 2023 je plánovaný počet zaměstnanců 496 840.6 Počet státních zaměstnanců vzrostl také mezi lety 2022 a 2023 o 7 961 zaměstnance.7 Tvrzení pana Zieglera, že „Fialova vláda propustí téměř devět set úředníků“ je poněkud v rozporu s přijatým zákonem o státním rozpočtu na rok 2023.

Ve středu, dne 11. května 2022 vláda představila elaborát pod názvem Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2023 až 2025, o kterém jsem psal tady.8 Uvedený materiál je třeba ocenit, protože vláda ani nepředstírá záměr někdy v budoucnosti provádět úsporná opatření. Schválený státní rozpočet na rok 2023 je naprosto v souladu s Rozpočtovou strategií, resp. je skvělým nástroje dosažení proklamovaných cílů, tzn. hospodařit s deficity státního rozpočtu roku 2024 ve výši 384,5 miliardy Kč a roku 2025 ve výši 360,6 miliardy Kč. Deficit na rok 2023 ve výši 295 mld. Kč bude dosažen pouze v případě, že HDP poroste mezi roky 2022 a 2023 tempem 8, 2 %.9 Takový předpoklad je bezpochyby a nesporně (řečeno EU žargonem) velmi ambiciózní.

Občas je současnost označována za dobu post faktickou, ve které jsou data zbytečná. Důležitý je prý především účel, ke kterému má konkrétní text posloužit. Účel článku je nejasný, ale fakta ignoruje dokonale.

Modrý pták
1 MINISTERSTVO FINANCÍ: Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, strana 21, Čj.: MF – 16368/2022/1104-62, [cit. 21. prosince 2022]. Dostupný na World Wide Web: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=217660

2 Ibid., strana 12

3 PSP ČR: Sněmovní tisk 315/0, Vl. N.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2023, Soubory sněmovního tisku, Dokumentace, část č. 3, t0315n0, [cit. 21. prosince 2022]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz

4 Ibid.

5 MINISTERSTVO FINANCÍ: Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, strana 27, Čj.: MF – 16368/2022/1104-62, [cit. 21. prosince 2022]. Dostupný na World Wide Web: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=217660

6 Ibid.

7 Ibid.

8 MINISTERSTVO FINANCÍ: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na léta 2023 až 2025, duben 2022, Ministerstvo financí. [cit. 20. června 2022]. Dostupný na World Wide Web: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-05-11_Rozpoctova-strategie-CR-duben-2022.pdf

9 MINISTERSTVO FINANCÍ: Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, strana 5, Čj.: MF – 16368/2022/1104-62, [cit. 21. prosince 2022]. Dostupný na World Wide Web: https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=217660