23.9.2023 | Svátek má Berta


Oldřich Vlasák

Oldřich Vlasák

EVROPA: Chystá se eurošikana dopravců

3.6.2013
"Podle představ socialistických a komunistických europoslanců by měli policisté nově zastavovat a kontrolovat užitková vozidla ne podle jejich... více

Zastavovat a kontrolovat užitková vozidla ne podle jejich technického stavu, ale podle firmy?

EVROPA: Premiér se zachoval zodpovědně

4.2.2012
České stanovisko nepodepsat smlouvu o evropské rozpočtové unii vyvolalo roztržku ve vládní koalici. Z členských zemí Evropské unie se ke vznikající... více

Je těžké se věcně a odborně bavit o něčem, co většina lidí zatím nečetla.

EKONOMIKA: Stát musí obcím pomoci s čištěním odpadních vod

25.3.2011
Velkou výzvou je v tomto kontextu i evropské právo. Již před vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k implementaci směrnice Rady č.... více

Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro každého starostu velkou výzvou.

EVROPA: Čekají nás další průtahy při povolování staveb?

29.1.2011
Již od roku 2006 se táhne spor mezi Evropskou komisí a Českou republikou ve věci zajištění účasti veřejnosti na posuzování vlivů na životní... více

Již dnes je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí nesmírně komplikovaný.

EVROPA: Dvě krize v jednom

9.7.2010
Evropským parlamentem v poslední době hýbe zejména téma hospodářská krize a s ní spojené problémy. Mnoho poslanců věří, že státní zásahy mohou... více

Evropská ekonomika a belgické předsednictví.

EVROPA: Druhá Barrosova šance

6.1.2010
Staronový předseda Evropské komise José Manuel Barroso má již nejenom seznam všech kandidátů na členství v nové Evropské komisi, která se ujme funkce... více

Barroso bude mít druhou šanci splnit to, co sliboval před svým prvním jmenováním.

EVROPA: Prezident EU - dobrá nebo špatná zpráva?

28.11.2009
Až budoucnost ukáže, zda tato funkce není přece jenom v Evropské unii nadbytečná, jak se osobně stále domnívám. Volba kandidáta na novou pozici... více

EU si vybrala svého prvního prezidenta, přesněji prvního prezidenta Evropské rady.

EKOLOGIE: Zelené úspory vs. spoření zelených

2.6.2009
Domácnosti v České republice utratí za energie téměř třetinu svých ročních výdajů. Čtyřčlenná rodina v průměru spotřebuje ročně zhruba 15 000 kWh... více

Podle mnohých je program zbytečně komplikovaný a administrativně náročný.

POLITIKA: Na účet pro vládu ČSSD v krajích je příliš brzy

18.5.2009
Jak všichni víme, sociální demokracie obsadila po podzimních volbách místa hejtmanů ve všech krajích. Na konkrétní kroky a opatření měla nová krajská... více

Věřím, že se nové vedení krajů naučí k obcím chovat jako k partnerům.

EVROPA: K debatě o Lisabonské smlouvě

12.5.2009
Na plenárním zasedání Evropského parlamentu se debatovalo o Lisabonské smlouvě. Za Výbor pro regionální rozvoj jsem se snažil vnést do této diskuse... více

Z pohledu samospráv je možné vnímat kontroverzní Lisabonskou smlouvu pozitivně.

EKONOMIKA: Zachráníme české dřevaře?

6.3.2009
Ročně v českých lesích přiroste 18 až 19 milionů kubíků dřevní hmoty. V letech 2004 a 2005 se každoročně vytěžilo zhruba patnáct milionů metrů... více

Tržby dřevozpracujícího průmyslu se letos propadnou až o 50 procent.

SPOLEČNOST: Totalitní režimy a EU

27.2.2009
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi zahájit můj krátký projev citátem českého žurnalisty Vladimíra Bystrova: „Demokratický svět dosud... více

Projev na konferenci Mezinárodního festivalu proti totalitě Mene Tekel v Senátu P ČR.

EKONOMIKA: Změny by se měly dotknout všech odvětví

26.2.2009
Zpráva doporučuje evropským institucím, členským státům, firmám a domácnostem celou řadu opatření. Jmenujme jenom namátkou: Mají se zavádět další... více

59 europoslanců připravilo zprávu s názvem Klimatické změny: Budoucnost začíná dnes.

GLOSA: Důležitý kompromis

2.1.2009
I já jsem tentokrát podpořil legislativní návrh v rámci klimaticko-energetického balíčku, tzn. zprávy europoslanců Avril Doyle, Chris Davies, Satu... více

Evropský parlament podpořil klimaticko-energetický balíček.

EKONOMIKA: Naše pivo se dočkalo

1.11.2008
Evropská komise zapsala konečně v minulých dnech České pivo na seznam chráněných zeměpisných označení původu, a tak si náš zlatavý mok vydobyl... více

České pivo je na seznamu chráněných značek.

EVROPA: Proti zdražování plynu i ceny letenek

19.7.2008
Nejdříve se krátce zmíním o první problematice: Evropská komise navrhla povinné rozdělení vertikálně integrovaných plynárenských společností tak, aby... více

Dva zásadní body na posledním plenárním zasedání EP před parlamentními prázdninami.

EVROPA: Za větší transparentnost lobbistů

26.6.2008
V Evropě či USA jsou naopak lobbisté vnímání jako velmi důležitý zdroj informací a analýz; lobbisté jsou často velmi respektovaní lidé, bývalí... více

Zástupci zájmových skupin, kteří se snaží ovlivňovat dění v evropské politice.

EVROPA: Nejvzdálenější regiony?

31.5.2008
Zatímco u nás doma s určitou netrpělivostí čekáme na rozjezd čerpání evropských peněz alokovaných pro programovací období 2007 až 2013, v Bruselu se... více

Směřovat evropské peníze jenom tam, kde je to potřeba.

EVROPA: Postup ČR - inspirace pro nové členy EU

14.3.2008
Rovnost občanů Evropské unie je jednou ze základních hodnot, o které se Společenství opírá. Tato rovnost však neplatí při cestách Evropanů například... více

Evropské státy by se měly postupem ČR ohledně bezvízového styku s USA inspirovat.

EKONOMIKA: České pivo na evropský stůl

1.2.2008
Označení České pivo bylo totiž uveřejněno v Úředním věstníku EU s návrhem na registraci na chráněné zeměpisné označení. Evropská komise tak i v tomto... více

V polovině ledna došlo v Bruselu pro republiku a hlavně pro české pivaře k významné události.

EKOLOGIE: Solidární cena vody končí

23.1.2008
Česká republika se zavázala, že voda z kanalizace všech obcí s více než 2 tis. ekvivalentních obyvatel bude do konce roku 2010 vyčištěna podle... více

Náš stát se přihlásil k jedněm z nejtvrdších podmínek z hlediska ochrany vod v Evropě.

ENERGETIKA: EU není v otázce využití jádra jednotná

13.12.2007
Evropská unie je v oblasti energetiky silně provázána a každé rozhodnutí přesahuje hranice jednotlivých členských států. Evropa navíc společně čelí... více

Evropská unie potřebuje zachovat diversifikovaný a flexibilní energetický mix.

EKONOMIKA: Problémy vnitřního trhu a jejich „neřešení“

4.10.2007
Vstupem do Evropské unie se Česká republika stala součástí jejího vnitřního trhu. Připojili jsme se tak k prostoru bez vnitřních hranic, ve kterém je... více

Vnitřní trh je jedním z klíčových úspěchů a mnoho občanů si EU spojují s jednotným trhem.

PRÁVO: Dočkají se obce spravedlivých příjmů z nájemného?

3.10.2007
Tento problém se v České republice týká zhruba 750 000 bytů, tedy téměř pětiny trvale obývaného bytového fondu. Soukromým majitelům patří přibližně... více

Regulace nájemného je dlouhotrvající problém.

EVROPA: Plynulý provoz přes hranice

1.10.2007
Od našeho vstupu do Evropské unie uplynuly už více jak tři roky a kontroly na vnitřních hranicích Společenství paradoxně stále trvají. Tento stav je... více

Podle informací z ministerstva vnitra se dělá vše pro to, aby podmínky EK byly dodrženy.

EVROPA: Jak neprojíst evropské peníze?

19.7.2007
Regionální rozdíly jsou přitom více patrné v dnešní rozšířené Evropské unii, než v původní patnáctce. Každý šestý region v EU se podle statistiky... více

Rozdíly mezi chudými a bohatými oblastmi Společenství jsou veliké.

EVROPA: Kde se zadrhávají megabyty?

30.6.2007
Kvalitní připojení k internetu navzájem propojuje obce, regiony a jednotlivé státy a mění celosvětové hospodářství. Rozmístění širokopásmového... více

Internet a širokopásmové připojení je v dnešní době nezbytnou součástí našeho života.

ENERGETIKA: Paradoxy evropské politiky

25.6.2007
Evropa vstupuje v 21. století do nové energetické sféry a energetická politika se dostává do popředí zájmu. Důvody jsou nasnadě – vedle toho, že jde... více

Řepka olejka a větrníky namísto jaderných elektráren.

EVROPA: Podpora bydlení

16.5.2007
Dostupné, adekvátní a kvalitní bydlení se stává stále důležitějším fenoménem vyjadřujícím individuální potřeby, možnosti a názory každého z nás.... více

Jedna z evropských priorit.

EVROPA: Reforma rozpočtu = rovnocenost členských států

9.4.2007
Diskuse se nevedou o tom, kam by měly být peníze nasměrovány, neboť je jasné, že prostředků je stále málo na to jaké cíle Evropská unie má. Klíčovou... více

Je jasné, že k reformě musí dojít, ale je otázka jak a kdy?

EKONOMIKA: Evropa a sociální služby

28.3.2007
Poskytovatelé sociálních služeb dnes zcela jistě mají na starosti jiné problémy než zabývat se evropskou politikou. Zákon o sociálních službách,... více

Využijme budoucí evropské zdroje na systémové změny v sociálních službách!

BĚLORUSKO: Kde je demokracie v plenkách

1.3.2007
Stát vytrvale umlčuje kritické hlasy, opoziční strany, noviny i prodemokratické neziskové organizace. Političtí oponenti jsou pronásledováni,... více

Bělorusko je často označováno za poslední diktátorský režim Evropy.

EVROPA: Nezbytná reforma trhu s vínem

23.2.2007
Trh s vínem se v posledních letech potýká s přebytky, které současná politika v oblasti společného trhu s vínem není schopna uspokojivě řešit. Velká... více

Deformovaný trh s vínem dnes nemotivuje producenty nekvalitního stolního vína.

EVROPA: Instituce ovládli němečtí konzervativní politici

19.1.2007
První lednové zasedání ve Štrasburku bylo ve znamení voleb předsedy Evropského parlamentu. Nekonalo se žádné drama, žádný skutečný boj, neboť vše... více

Němci budou především řešit problémy, které trápí jejich zemi a ekonomiku.

EVROPA: Otázky rozšíření

7.12.2006
Rozšířeni Evropské unie o dva nové státy Bulharsko a Rumunsko od 1. ledna 2007 znamená pro Českou republiku především rozšíření exportních možností... více

Pozitiva a negativa vstupu Bulharska a Rumunska do Evropské unie.

EVROPA: České pivo patří na „evropský“ stůl

4.12.2006
Svůj neoblomný postoj k otázce daně z piva, která se v těchto dnech řešila v Bruselu, jasně demonstroval ministr financí Vlastimil Tlustý, když na... více

Všichni jistě ocenili, že ministr Tlustý nesouhlasil ani s mírnějším návrhem spotřební daně.