7.3.2021 | Svátek má Tomáš


EVROPA: Kde se zadrhávají megabyty?

30.6.2007

Internet a širokopásmové připojení je v dnešní době nezbytnou součástí našeho života. Kvalitní připojení k internetu navzájem propojuje obce, regiony a jednotlivé státy a mění celosvětové hospodářství. Rozmístění širokopásmového připojení má zásadní význam pro růst obchodu, společenský rozvoj a zlepšení veřejných služeb. Služby širokopásmového připojení mohou pomoci v regionech, zejména v těch méně rozvinutých, přilákat podnikatele, usnadnit práci na dálku, nabídnout nové formy lékařské diagnostiky a zdravotní péče a dosáhnout lepší úrovně vzdělání a veřejných služeb. Vytváří se tak dynamické paradigma, ve kterém mají občané nové možnosti v oblasti informací, komunikace, vlivu, účasti, spotřeby, profesního života a podnikání, a to bez ohledu na to, kde žijí.

Význam internetu a širokopásmového připojení si uvědomuje také Evropská unie. Již v roce 2003 v Barceloně na zasedání Evropské rady byl stanoven cíl, že má být zajištěno, aby všem evropským občanům byly nabídnuty příslušné veřejné služby širokopásmového připojení. Rozhodnutí o tom, jakým způsobem podpořit širokopásmové připojení, bylo ponecháno regionálním a místním samosprávám, které mají k občanům nejblíže. V praxi však samosprávy často narážejí na problém konfliktu mezi účinnou podporou volného přístupu k internetu formou budování bezplatných sítí podporovaných ze strukturálních fondů na jedné straně a pravidly veřejné pomoci na straně druhé. Když se například Hlavní město Praha rozhodne v rámci budování služeb občanům podpořit bezplatnou WiFi síť, okamžitě ji napadnou komerční firmy poskytující připojení k internetu s tím, že dochází k porušování hospodářské soutěže.

Evropský parlament proto na svém zasedání v červnu 2007 vyzval Evropskou komisi, aby podrobně analyzovala pravidla pro využívání strukturálních fondů a fondů pro rozvoj venkova k podpoře rozvoje širokopásmového připojení a aby následně přijala přesnější pokyny k řešení situací, kdy jsou služby širokopásmového připojení rozvíjeny s pomocí strukturálních a veřejných fondů v oblastech, kde jsou tyto služby již částečně poskytovány. Dále Evropský parlament zdůraznil, že je nezbytné, aby Komise zajistila propojení mezi různými finančními programy, např. sedmým rámcovým programem pro výzkum a technický rozvoj, rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace, strukturálními fondy a fondy pro rozvoj venkova tak, aby nedocházelo k duplicitám a evropské peníze byly vynakládány efektivně.

Kvalitní širokopásmové připojení k internetu je zcela jistě oblastí, kterou by Evropská unie měla podporovat. Bez rychlého a permanentního připojení se nám zcela jistě nepodaří vytvořit konkurenceschopnou a dynamickou evropskou ekonomiku založenou na znalostech. Díky podpoře širokopásmovému připojení by vnitřní trh s téměř 500 miliony lidí byl schopný vytvořit celosvětově jedinečné množství uživatelů tak, aby Evropa v dnešním globálním světě držela krok se světovými ekonomickými velmocemi jako jsou Spojené státy americké či Japonsko.

Poslanec Evropského parlamentu, předseda Svazu měst a obcíTátové, už také můžete krmit. S HiPP BIO Combiotik® tekutou mléčnou výživou
Tátové, už také můžete krmit. S HiPP BIO Combiotik® tekutou mléčnou výživou

S tekutým pokračovacím mlékem HiPP BIO Combiotik® si nyní mohou maminky odpočinout, krmení miminka totiž zvládnou i tatínkové. Ideální je také na...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.