4.3.2021 | Svátek má Stela


BĚLORUSKO: Kde je demokracie v plenkách

1.3.2007

Bělorusko je často označováno za poslední diktátorský režim Evropy. Stát vytrvale umlčuje kritické hlasy, opoziční strany, noviny i prodemokratické neziskové organizace. Političtí oponenti jsou pronásledováni, novináři to v Bělorusku nemají jednoduché. Kritika prezidenta Alexandra Lukašenka a dalších vládních úředníků je zde nepřípustná.

Prezidentské volby se v loňském roce neobešly bez incidentů. Stát násilně potlačoval poklidné protesty, řada jejich účastníků i dalších kritiků režimu, včetně Lukašenkova protikandidáta a současného nositele Sacharovovy ceny Alexandra Milinkeviče, skončila ve vězení. Běloruské úřady nedovolily zástupcům Evropského parlamentu a národních shromáždění, aby do země vyslali své pozorovatele. Pozorovatelé, které poslala Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, volby kritizovali. Podle vyslanců nesplnily základní demokratické principy, nebyly svobodné ani spravedlivé. Proto také Evropský parlament žádal nové volby a uvalení sankcí na představitele režimu.

Letos v lednu se v Bělorusku konaly komunální volby a výsledek byl dost podobný těm prezidentským. Radnice jsou obsazeny Lukašenkovými lidmi a zástupci demokratických sil jsou v opozici. Historický vývoj zahnal od 18. století Bělorusko do náruče Ruska, později Sovětského svazu – tyto režimy nedovolily na tomto území demokratický, ani národní rozvoj. Bohužel, Lukašenkův režim v nastoleném trendu setrvává a izolace země nadále pokračuje. Je proto nutné zdejší občany informovat a pomáhat jim v jejich nelehké cestě k demokracii. Na druhou stranu je potřeba ukazovat světu, co se v Bělorusku děje.

To byl také jeden z důvodů únorové oficiální cesty představitelů Svazu měst a obcí ČR do Běloruska. Za podpory grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR z programu Transformační spolupráce se mohl uskutečnit projekt Podpora samosprávné demokracie v Bělorusku. Na něm společně se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) spolupracovaly Společnost Člověk v tísni a běloruská Asociace místních zastupitelů. V Minsku byl uspořádán pro opoziční zastupitele a pro-demokratické aktivisty z celé země seminář, jehož ústředním tématem byla samozřejmě situace v Bělorusku po lednových volbách do místních sovětů. Represe Lukašenkova režimu namířená proti opozičním kandidátům způsobila, že do místních rad se jich dostala jen hrstka. V celé zemi tak působí pouhých pětadvacet opozičních zastupitelů. Během semináře jsme hovořili o různých formách podpory demokratickému vývoji v Bělorusku ze strany České republiky, Evropské unie, Evropského parlamentu a Rady Evropy. V neposlední řadě se jednalo také o možnostech spolupráce mezi českými a běloruskými městy jako významném nástroji podporujícím demokratický vývoj v Bělorusku a jeho integraci mezi demokratické evropské země.

Pro Bělorusy jsme připravili různé semináře a stáže, snažíme se u nás demokraticky zvolené zastupitele a představitele radnic Běloruska nějakým způsobem vzdělávat, protože s tím prozatím žádné zkušenosti nemají. Lukašenkova politika je sice tvrdá, ovšem navenek se tak tvářit nesmí, a toho by právě mohly využít zdejší opoziční síly. Státní moc podporovaná KGB samozřejmě hlídá zemi, aby v ní nedocházelo k nepokojům, ovšem zvenčí musí být pohled na Bělorusko jiný. Ve světě se nesmí znemožnit již kvůli hospodářskému vývoji a obchodu. Totalitní stát je sice izolován, ovšem alespoň částečně musí být demokratické principy tolerovány.

Za úspěch považuji nejen samotnou cestu na „východ“, ale také možnost předání několika výtisků nové publikace Česká zkušenost transformace na místní úrovni, kterou společně vydaly Svaz měst a obcí ČR a Společnost Člověk v tísni v edici X-Crossing. Knížka je jakousi „kuchařkou“ určenou pro zástupce samosprávy v Bělorusku i dalších zemí bývalého sovětského bloku shrnující hlavní kroky transformace na místní úrovni v České republice. Nyní musíme najít způsob, jak do Běloruska distribuovat větší množství této publikace, což nebude jistě jednoduché. Závěrečné bilaterální jednání mezi zástupci Svazu měst a obcí ČR a Shromážděním místních zastupitelů v čele s Leanidem Haravy potvrdilo vůli obou asociací pokračovat ve spolupráci na společných projektech podporujících demokratický vývoj na úrovni obcí a měst v Bělorusku.

V Hradci Králové 23. února 2007

poslanec Evropského parlamentu a předseda Svazu měst a obcí ČR
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.