20.9.2019 | Svátek má Oleg


EKONOMIKA: Problémy vnitřního trhu a jejich „neřešení“

4.10.2007

Vstupem do Evropské unie se Česká republika stala součástí jejího vnitřního trhu. Připojili jsme se tak k prostoru bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Vnitřní trh je jedním z klíčových úspěchů Společenství a mnoho občanů si Evropskou unii spojují právě s jednotným trhem. Vnitřní trh však není bez problémů. Potíže vznikají například při obchodování se zbožím, při poskytování služeb, při snaze usadit se za účelem podnikání, při výkonu práce, v oblastech zdravotního pojištění, sociální péče, refundace daní, uznávání diplomů a profesních kvalifikací či při registraci vozidel.

A právě návrhem opatření na odstranění překážek a nedostatků jednotného trhu v Evropské unii jsme se zabývali na Plenárním zasedání Evropského parlamentu počátkem tohoto září ve Štrasburku. Opatření zahrnují kroky na posílení důvěry občanů, snížení administrativní zátěže podniků a konstruktivní dialog s vnějšími partnery. Konkrétní navržené kroky pak zahrnují zavedení patentu Společenství či posílení práv duševního vlastnictví.

Současně je však také potřeba dokončit otevírání síťových odvětví jako je doprava, telekomunikace, poštovní služby a rozvod energie. I přes vytvoření jednotného evropského trhu si totiž některé země, zejména staré členské státy, skrytě i viditelně chrání národní malé trhy před konkurencí ze sousedství, tolerují administrativní i jiné obstrukce a blokují tak rychlé a úplné dokončení společného vnitřního trhu bez překážek. Toto chování je zcela paradoxní, a to vzhledem k tomu, že zdravý evropský trh je klíčem k řešení výzev globalizace a naší nezaměstnanosti. Za příčinu tohoto jevu může být označován populismus a vyvyšování falešných národních zájmů nad společné zájmy spotřebitelů a podnikatelů.

Otázkou zůstává, do jaké míry jsou tyto navržené kroky reálné a zda přispějí k řešení problémů na vnitřním trhu. To nejlépe ocení samotní podnikatelé i místní samosprávy, ve kterých sídlí.

poslanec Evropského parlamentu
předseda Svazu měst a obcí ČRVe školkách chybí předškoláci, přibývá dvouletých dětí. Je to chyba systému?
Ve školkách chybí předškoláci, přibývá dvouletých dětí. Je to chyba systému?

Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že mateřské školky navštěvuje více dvouletých dětí oproti dřívějšku. Naopak ne všechny předškoláky, kteří mají předškolní docházku povinnou, rodiče do školky přihlásí. Jaké jim hrozí sankce?


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.