2.3.2021 | Svátek má Anežka


EKONOMIKA: Změny by se měly dotknout všech odvětví

26.2.2009

Trvalo necelé dva roky než 59 europoslanců dočasného výboru pro změny klimatu připravilo zprávu pro Evropský parlament s názvem Klimatické změny: Budoucnost začíná dnes. Zpráva je to více než ambiciózní. Stanovuje totiž cíl udržet globální oteplování pod hranicí 2°C a vyzývá ke snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 ve srovnání s úrovní z roku 1990 o 25 až 40 % a o nejméně 80 % do roku 2050.

Zpráva doporučuje evropským institucím, členským státům, firmám a domácnostem celou řadu opatření. Jmenujme jenom namátkou: Mají se zavádět další placená povolení při stavbách nových domů a budov. Má se snížit spotřeba masa v průmyslových státech. Zemím, které dosud disponují rozsáhlými přirozenými lesními porosty, se mají poskytovat ekonomické pobídky. Zbrojní průmysl má usilovat o zvyšování účinnosti svých motorů a pohonných systémů. Takto bychom mohli pokračovat v mnoha oblastech: Energetika, biopaliva, mobilita, logistika, cestovní ruch, zemědělství a živočišná výroba, lesní hospodářství, ochrana půdy, řízení vodních zdrojů, rybolov, nakládání s odpady, adaptační opatření, zdravotní péče, podpora technologií budoucnosti, inteligentní počítačové systémy, vzdělávání, školení a zvyšování povědomí. Moji kolegové nenechali bez poskvrny snad žádné odvětví, změny je třeba dělat doslova všude.

Nechci na tomto místě vést vědecké disputace, zda globální oteplování existuje nebo neexistuje. Nechci se ani zabývat otázkou, zda je vůbec teoreticky možné tento stranický politický manifest Evropského parlamentu převést do praxe. Rozumné racionální kroky například v oblasti úspor energií je žádoucí podniknout bez ohledu na víru v klimatické změny. Tyto kroky však nesmí Evropskou unii a naše firmy zcela odrovnat, jinak přesunou výrobu do mimoevropských států. Každému je tak jasné, že bez globální dohody o omezení emisí na celém světě se jedná o zcela zbytečná opatření, která klima nijak neovlivní. Kdyby dnes Číňané a Indové kupovali jen polovinu automobilů jako Evropané a Američané, tak bychom se všichni udusili ve skleníkových plynech (CO2). Důležitá jsou tak zejména jednání s třetími zeměmi, zejména pak s nově vznikajícími ekonomikami a s USA.

poslanec Evropského parlamentu za ODSTaké lovíte duchy? Netestujte dřív, než týden po vynechání menstruace, radí lékař
Také lovíte duchy? Netestujte dřív, než týden po vynechání menstruace, radí lékař

Jedna minuta. Druhá. Tři minuty pryč… Chvíle napětí… Na testu se objeví dvě čárky… Pozitivní těhotenský test! Jste v tom! Jak těhotenské testy...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.