27.2.2021 | Svátek má Alexandr


EVROPA: Čekají nás další průtahy při povolování staveb?

29.1.2011

Již od roku 2006 se táhne spor mezi Evropskou komisí a Českou republikou ve věci zajištění účasti veřejnosti na posuzování vlivů na životní prostředí. Evropská komise koncem loňského roku vytáhla v tomto sporu těžký kalibr a hrozí finančními sankcemi. To, že se jedná o závažnou věc, potvrzuje i skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí ČR ve svých evropských prioritách pro rok 2011 označuje přijetí nápravy v této záležitosti za zásadní.

V čem vlastně problém spočívá? Podle příslušné evropské směrnice se před povolením k zahájení projektů posuzují jejich možné účinky na životní prostředí. Tato směrnice rovněž zajišťuje účast veřejnosti na rozhodování již od samého počátku správního procesu. Cílem je umožnit autorům projekty upravit a omezit jejich negativní účinky ještě předtím, než dojde k jejich realizaci; prakticky se však často využití této směrnice zvrhává v blokování nových staveb.

Česká republika proto dlouho čelila silnému tlaku Bruselu, aby zharmonizovala své právo a novelizaci tuzemského zákona o posuzování vlivů na životní prostředí provázel velký odpor. V roce 2009 byla nakonec i přes veto prezidenta přijata novela příslušného zákona, která měla problém vyřešit. Evropská komise se však i nadále domnívá, že Česká republika své závazky neplní. Mimo jiné namítá, že se nové právní předpisy vztahují pouze na projekty, jejichž posuzování bylo započato po přijetí zákona, a požaduje rozšíření na všechny projekty, kde nebylo zahájeno samostatné schvalovací řízení. Na návrh komisaře Potočnika proto Evropská komise zaslala Praze formální výzvu k odstranění nedostatků. Pokud Česká republika do dvou měsíců neodpoví, hrozilo by jí nové řízení u Soudního dvora a finanční sankce. Ministerstvo životního prostředí proto v současné době s Evropskou komisí konzultuje návrh nové právní úpravy, která vyvrátí jakékoliv pochybnosti o souladu české právní úpravy s evropskou směrnicí.

Ve hře je přitom hodně. Jak jistě budou souhlasit všichni starostové, stavitelé a investoři , již dnes je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí nesmírně komplikovaný a způsobuje neúměrné protahování staveb. Uplatňování legislativy způsobuje potíže při schvalování projektů z evropských i národních peněz a je často nepřekonatelnou překážkou pro stavbu nových významných a potřebných infrastrukturních projektů. Není třeba připomínat notoricky známé průtahy dálnice D8, problémy hlásí starostové z celé České republiky. Kvůli Evropské unii nás čeká v pořadí již osmá novela zákona přijatého před deseti lety. Tuto novelizaci je třeba bedlivě sledovat, aby v konečném důsledku neznamenala další průtahy při stavebních řízeních a omezení možnosti rozvoje našich obcí.

Autor je poslanec Evropského parlamentu, předseda Svazu měst a obcí ČR
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.