27.2.2021 | Svátek má Alexandr


EKONOMIKA: Zachráníme české dřevaře?

6.3.2009

Tržby dřevozpracujícího průmyslu se letos propadnou s porovnáním s rokem 2007 až o 50 procent, což je více než alarmující stav. Navíc se jedná o významnou část našeho průmyslu, která tvoří 5 procent HDP. Ročně v českých lesích přiroste 18 až 19 milionů kubíků dřevní hmoty. V letech 2004 a 2005 se každoročně vytěžilo zhruba patnáct milionů metrů krychlových dřeva. V roce 2008 přibližně 18 milionů kubíků. Taková je tedy situace v našem dřevozpracujícím průmyslu. Navíc si musíme uvědomit, že toto tradiční průmyslové odvětví zaměstnává tisíce lidí, takže jeho poklesem naroste i nezaměstnanost. Předpokládá se, že svoji podnikatelskou činnost může ukončit řada menších i větších firem, které se zabývají nejen těžbou dřeva, ale i jejím zpracováním.

Negativní dopad je dán zejména poklesem poptávky ze strany stavebního průmyslu. Stavaři omezují novou výstavbu a snížili odběr dřeva o desítky procent. Také producenti papíru a celulózy omezily nákup dřevní hmoty, neboť výrazně poklesl zájem o jejich zboží.

Jako bývalý primátor Hradce Králové jsem si vědom toho, že nejen dřevařský průmysl, ale i lesy jsou významné právě pro tento region. Vždyť již historicky má v Hradci Králové své sídlo státní podnik Lesy České republiky, město Hradec Králové vlastní 4500 ha lesa. Působí zde také Hradecká lesní a dřevařská společnost, a právě ta v minulých dnech zorganizovala v Hradci Králové konferenci, na které jsme jednali o negativních aspektech současné ekonomické krize, která způsobuje, že dřevařské odvětví je existenčně ohroženo.

Pomoc ze strany státu i Evropské unie je jistě nezbytná. Je však potřeba vnímat tyto podpůrné aktivity nejen směrem k využití dřevní hmoty, ale také pro kultivaci našich lesů k rekreaci. Měli bychom dbát o to, aby nám lesy nesloužily pouze jako zdroj dřeva, ale aby plnily i rekreační, vodohospodářskou a ve vztahu k půdě ochrannou funkci.

Jak jsem již uvedl, bez výrazné podpory se toto odvětví průmyslu vinou ekonomické krize dostává do velkých problémů. Je tedy potřeba urychleně nacházet řešení, jak současné problémy překonat. Nabízí se například podpora výroby energií z dřevní hmoty či větší zhodnocování dříví formou produkce výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Stát by ale v tomto případě měl daňově tuto výrobu energií ze dřeva zvýhodnit. Stejně tak i při výstavbě domů, kde bude použito větší procento dřeva než u jiných stavebních technologií. Další řešení spatřuji v podpoře biopaliv a s tím související výrobou nových kotlů na tato paliva – například biomasní štěpky. Náš region má s touto technologií již své zkušenosti, neboť jeden projekt kotle na biomasu je již připravován v Elektrárnách Opatovice..

Nyní záleží na ministerstvech životního prostředí a průmyslu a obchodu, jestli naleznou společnou řeč a dokáží se v podpoře dřevozpracovatelského průmyslu dohodnout. Dobrá zpráva je, že již vláda připravuje určitě kroky k zamezení recese v tomto rezortu a doporučuje Národní ekonomické radě vlády (NERV) výrazně se na toto odvětví průmyslu zaměřit. Důležité je, že i Evropská unie má snahu podpořit tyto aktivity.

V Hradci Králové 2. března 2009

poslanec Evropského parlamentu, předseda Svazu měst a obcí ČRNapište deníček o lásce a vyhrajte láhev prosecca
Napište deníček o lásce a vyhrajte láhev prosecca

Romantika, trapas, legrace, vášeň, sex… to všechno možná máte spojené se vzpomínkou na nějakou svou lásku. Pojďte se o svůj příběh podělit s...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.