14.5.2021 | Svátek má Bonifác


EKONOMIKA: Stát musí obcím pomoci s čištěním odpadních vod

25.3.2011

Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro každého starostu i zastupitele velkou výzvou, zejména pokud má obec v této oblasti nějaký problém. Obvykle je totiž každé řešení provázeno velkými nároky na investice, které jsou pro obce a města obtížně obstaratelné.

Velkou výzvou je v tomto kontextu i evropské právo. Již před vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala k implementaci směrnice Rady č. 91/271/EHS, která stanoví požadavky na kvalitu městských odpadních vod před jejich vypouštěním do vodotečí. Česká republika přitom měla splnit požadavky směrnice do 31. 12. 2010. Podle zástupců Evropské komise obec splňuje požadavky Směrnice tehdy, je-li vybavena stokovou soustavou městských odpadních vod v rozsahu, který je ekonomicky i ekologicky efektivní, má v rámci ní zajištěn stupeň čištění odpovídající velikosti aglomerace a vypouštění z čistíren odpadních vod vyhovuje příslušným požadavkům. Pokud není vybudování kanalizace a ČOV vhodné z důvodu příliš vysokých finančních nákladů, je možné použít individuální nebo jiné vyhovující systémy čištění.

Jenže 137 obcí nad dva tisíce obyvatel, kde žijí tisíce lidí, tento požadavek k počátku roku nenaplnilo. Na seznamu ministerstva zemědělství je například Sokolov, Pardubice, Slaný, Pelhřimov nebo Uherský Brod. Specifickým případem je pak Praha, největší komunální znečišťovatel vod, která navíc ještě ani novou, výkonnější čistírnu odpadních vod nezačala stavět. Největší problém je pak v 11 aglomeracích, ve kterých není zajištěná ani dostatečná investorská příprava, tj. na akci není vydáno územní rozhodnutí a není požádáno o dotaci. Mezi tyto aglomerace patří Velký Osek, Frýdlant, Židlochovice či Praha-Miškovice. Ministerstvo zemědělství odhaduje, že ve většině "nevyřešených" aglomerací bude čistička dokončena příští rok. Je však jasné, že v mnoha obcích to bude výrazně později a že se obce a města neobejdou bez finanční i metodické pomoci státu.

Celkové náklady na dořešení potřebných opatření v aglomeracích byly Ministerstvem zemědělství ČR vyčísleny na 34 102 mil. Kč. Náklady na dořešení čističek odpadních vod v aglomeracích jsou pak ve výši 21 995 mil. Kč a to včetně nákladů na ÚČOV Praha ve výši 11 mld. Kč. Tyto náklady je třeba srovnat s možnými pokutami z Bruselu, které České republice hrozí, protože nesplnila svůj evropský závazek. Ministerstvo životního prostředí už oznámilo, že jen kvůli čističce v Praze, která se ještě ani nezačala stavět, může Brusel chtít po české vládě jednorázovou pokutu asi 49 milionů korun a následně více než 17 milionů korun každý měsíc. Stát tak musí okamžitě začít s dotčenými obcemi jednat a nabídnout jim reálný scénář podpory, který by v dohledném horizontu umožnil oprávněný požadavek na čištění odpadních vod naplnit.

Autor je poslanec Evropského parlamentu a předseda Svazu měst a obcí ČRNarodilo se mi miminko. Jak pro něj vybrat tu správnou dětskou kosmetiku?
Narodilo se mi miminko. Jak pro něj vybrat tu správnou dětskou kosmetiku?

Také jste si do porodnice zabalila klasický set: vlhčené ubrousky, krém na zadeček a dětský olejíček? Víte ale, že tím péče o pokožku miminka...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.