26.3.2023 | Svátek má Emanuel


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

POST MORTEM: Úvahy starého konservativce

24.12.2019
Cestovatel a spisovatel Luděk Frýbort zásoboval ze svého exilu dlouhá léta nejrůznější periodika včetně našeho deníku svými popisky cizích krajin,... více

Poslední dílo, které Luděk Frýbort před svou smrtí nestačil vydat vcelku, ani po částech uveřejnit v NP.

ÚVAHA: Mládí, etapa života lidského tak i onak

24.10.2019
Jsou mezi námi lidé, mající pro všechno pohotově rázná a jednoduchá řešešní. Jako například jistá paní Jourová (cituji z českého tisku): Všichni... více

Jistá paní Jourová má pro všechno pohotově rázná a jednoduchá řešešní.

ESEJ: Úvahy starého konservativce (5)

12.10.2019
Ale toto-liž sou ti mudrcové, světlo světa? Ach, ach, já sem se jinakších věcí nadál. Však tu jako sedláci v krčmě, každý vyje, a každý jináč. (Jan... více

Filosofie neboli Každý pes jiná ves.

PRAHA: Dva pomníky, dva maršálové

9.10.2019
Toto je odpor a je jasné, že zdejší protektorát Velkoevropské říše bude tento odpor potírat… píše v týdeníku Respekt jistý pan Bulíř, takto předseda... více

Jak se dozvídám ze země předkův mých, zmítají jí spory o pomník sovětského maršála Koněva.

EVROPA: Zde levice, tam pravice

7.10.2019
„Levice umírá,“ stěžuje si v 37. čísle týdeníku Respekt pan Erik Tabery, dodávaje: „A je to špatně.“ Nuže, jestli je to dobře nebo špatně, k tomu... více

aneb Zboží s prošlou záruční lhůtou.

ESEJ: Úvahy starého konservativce (4)

5.10.2019
Když jsem se takhle rozjel, vsunu do tohoto souboru i kapitolu, již jsem se původně zdráhal uvést; zdála se mi až příliš fantastická, vědeckému... více

Všechno v přírodě má svůj účel; jaký tedy je účel snu? A proč se mu mysl brání?

SVĚT: Prognóza klimaskeptikova

2.10.2019
Tak prý hodlá Německo do roku 2023 nainvestovat do opatření na ochranu klimatu 50 miliard eur. Kýženého cíle má být dosaženo roku 2030… jde ještě o... více

Neblázni, člověče. Nejsi víc než jedno ze stvoření božích, ledaže nadané rozumem.

ESEJ: Úvahy starého konservativce (3)

28.9.2019
Vím že si následujícími řádky u mnohého čtenáře spravedlivého rozlévám ocet, nicméně se odvážím rýpnout nešetrnou rukou do učení Kristova. více

Signály ze sfér nadsmyslna.

EVROPA: Potíže paní von der Leyen

25.9.2019
Bože, kéž jsem ministrem! Ministr nemusí nic umět, od toho má tajemníky, jen musí být v té správné partaji. Paní Ursula von der Leyen byla například... více

aneb Trojí P evropské politiky - povrchnost, pokrytectví, pasivita.

SVĚT: Skleníkový efekt aneb Patálie s klimatem

20.9.2019
Ejhle! Už je kočka z pytle venku. Demokracie sem, demokracie tam, hloupý lid pořád nechce rozumět, jaké nebezpečenství mu hrozí z toho skleníkového... více

Demokracie sem, demokracie tam, hloupý lid pořád nechce rozumět.

SPOLEČNOST: Komentář k jednomu úmrtí

16.9.2019
V ústavu pro choromyslné početně převládají blázni nad lékaři a ošetřovateli. Dle zásad demokracie by tudíž měli v blázinci rozhodovat blázni. více

Demokracie není hračka, již lze svěřit do rukou každému, kdo má dvě uši a nos mezi nimi.

ESEJ: Úvahy starého konservativce (2)

14.9.2019
Když jsem chodil do školy, vládla podstatnému dílu planety včetně mé vlasti také jedna ze spásných teorií. více

Je vývoj světa a života dílem nahodilostí, nebo se ubírá cestou jakéhosi vyššího plánu?

EVROPA: O populismu a pravicovosti

9.9.2019
Proběhly nedávno v Německu dvoje zemské volby, dopadly, jak dopadly, a jsou teď kolem toho všelijaké řeči. Vysoký podíl hlasů získala strana AfD... více

Naše doba si vytvořila řadu nedotknutelných tabu určujících, o čem je dovoleno hovořit.

ESEJ: Úvahy starého konservativce

7.9.2019
Chodí-li člověk nějakou řádku let po světě a sleduje jeho dění, může se zachovat dvojím způsobem. Vnímat je, ale nezamýšlet se nad ním, řadit je... více

Poznávat skutečný běh věcí a jeho zákonitosti je konání, s nímž nebudeme hotovi nikdy.

SPOLEČNOST: Přímluva za monarchii

3.9.2019
Jak se právě dočítám, hledá prý renomovaný týdeník The Economist vysvětlení pro překvapivou oblibu monarchií v 21. století… no, není to záhada tak... více

Platívalo za dob našich pradědečků republikánské zřízení za cosi třeskutě pokrokového.

SVĚT: Slečně Gretě do památníčku

19.8.2019
Tak si říkám, jestli by v tom Švédsku neměli nějakou desetiletou holku, aby spasila lidstvo. Ta Greta Thunberg se v tom úkolu osvědčuje dobře, o to... více

Nechce-li si veřejnost pošimnout spásné pravdy, je třeba vyvolat v ní pocit zahanbení.

EVROPA: Kam kráčíš, sociální demokracie?

13.8.2019
August Bebel vyzval učitele, aby vstupovali do sociálně demokratické strany. Z té rány se už nikdy nevzpamatovala. (Heiner Geißler, generální... více

Sociálně demokratická strana už dávno neodpovídá podmínkám měnícího se času.

SVĚT: Politologie aneb Kterak správně strašiti

6.8.2019
Obohatilo se lidstvo v posledních desítiletích o vědní obory, o nichž za mého mládí ještě nebylo slýcháno, a tak vám nevím: co jest a čemu učí... více

Kdo na sebe chce upoutat pozornost veřejnosti, musí jí něco naslibovat, nebo ji něčím vystrašit.

MIGRACE: S islámem jako s kozou na ledě

30.7.2019
Přihodilo se v německé zemi, že mladá dívenka navázala takříkaje vážnou známost s fešákem… údajně ze Sýrie, to ale netřeba brát tak stoprocentně; ze... více

Přihodilo se v německé zemi, že mladá dívenka navázala takříkaje vážnou známost s fešákem…

SVĚT: Klimatičtí uprchlíci a jiné jevy času tohoto

22.7.2019
Inu, to jsou mi novinky. Dozvídal jsem se až doposud ze sdělovacích prostředků vždy jen o lidech prchajících ze svých domovů před hrůzami válečnými,... více

Nezřízeného populačního růstu si dopřávají zrovna naše milé rozvojové země.

POLITIKA: Česká specialita - presidentská monarchie

16.7.2019
Co je smyslem hodnosti královské v monarchiích, je zřejmé: být symbolem země podobně jako vlajka, státní znak či hymna, ledaže symbolem živoucím. K... více

President není vcelku postradatelnou figurou, nýbrž něčím mezi člověkem a polobohem.

ÚVAHA: Co jest pravda

15.7.2019
Už Pilát z Pontu nevěděl co je pravda, a nevíme to o nic přesněji ani my dnes. více

Už Pilát z Pontu nevěděl co je pravda, a nevíme to o nic přesněji ani my dnes.

EVROPA: Přemítání o dělící linii

9.7.2019
Podivoval se tuhle autor jednoho článku v německých novinách - čím to, že se lidé v pěti spolkových zemích někdejší NDR svými názory a postoji tak... více

Národy východně od dělící linie svou cestou omylů a následných pádů na nos už prošly.

SVĚT: V čem spočívá jádro klimaticko-populačního pudla

4.7.2019
„Hle, jádro pudla,“ zvolal prý doktor Faust, dotušiv se že ten černý pudl s jiskřícíma očima, co k němu právě přiběhl a nedal se odehnat, je ďábel... více

Není naší povinností přijímat populační přebytky z končin takzvaně rozvojových.

SVĚT: Islám a antisemitismus – jak se to rýmuje?

1.7.2019
Vyhlásil nedávno německý ministr zahraničí Heiko Maas, že chce bojovat proti antisemitismu… no, ne že bych mu nepřál úspěch v tom počínání. Vyskytuje... více

Vyhlásil nedávno německý ministr zahraničí Heiko Maas, že chce bojovat proti antisemitismu…

KLIMA: Dopis mladé dámě

25.6.2019
Tak prosím, tadyhle to máme černé na bílém: lidstvu hrozí záhuba následkem klimatických změn. A vědecká komunita, akademici, universitní profesoři a... více

Milá slečno Gréto, kvantum škodlivin - především CO2 - v přepočtu na hlavu pokleslo na třetinu!

SVĚT: Záhuba lidstva

19.6.2019
Co se dozvídám ze světového tisku: jest lidstvu souzeno nepřežít polovinu tohoto století! Pochopitelně v důsledku klimatické katastrofy, na niž si... více

Příspěvek k debatě o klimatických změnách.

EVROPA: Osmašedesátý a dnešek

7.6.2019
Přes půl století uplývá od onoho nedomrlého pokusu o socialismus s lidskou tváří, jemuž se v dějinách dostalo titulu Pražské jaro. více

Připomínka pamětníkova k diskusi o klimatických změnách.

EVROPA: Úvaha předvolební

24.5.2019
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, už hodiny nás dělí od voleb do evropského parlamentu; i jsem docela napnut, jak dopadnou. více

Sám se chystám na volebním lejstře zakřížkovat chlíveček se jménem nějakého toho populisty.

SVĚT: Co zamlčují velekněží

20.5.2019
Nakonec je to pořád stejné. Už šamani a velekněží dávných věků věděli, že hloupý lid je třeba něčím vystrašit, aby poslouchal a nevzpouzel se, ledaže... více

Zákonem světa je změna, i kdyby si všechny šestnáctileté školačky nohu za krk dáti měly.

SVĚT: Planeta s ručením omezeným

13.5.2019
Nikdo nic nikdy nemá míti za de-fi-ni-tivní, zpíval pan Werich, jako by předvídal ten poprask kolem tureckých voleb. Mocný vládce R.T. Erdoğan... více

Nikdy nic nikdo nemá míti za de-fi-ni-tivní, zpíval pan Werich...

SVĚT: Jednou stačí

9.5.2019
Je demokracie dobrý správní systém, nejlepší ze všech, které byly až doposud vyzkoušeny, svoje háčky má ale také. Předpokládá občanskou společnost... více

aneb Z Čech do Venezuely a zase zpátky.

SVĚT: Bubák a jak s ním nakládati

3.5.2019
Tak prý udeřila na lidstvo nová duševní choroba, nebo se to aspoň dozvídám z jedenáctého čísla týdeníku Respekt. Neduh ten obdržel název ekologická... více

Tak prý udeřila na lidstvo nová duševní choroba, dozvídám se z týdeníku Respekt.

SVĚT: Patálie s islámem

29.4.2019
Tak už zase dali hrdinové džihádu o sobě vědět, tentokráte na Srí Lance. Odhady počtu obětí se pohybují mezi tři sta šedesáti a dvěma sty padesáti,... více

Zabíjení jako argument do diskuse, zabíjení jako přesvědčovací metoda…

JAZYK: Truchlivý osud Günthera Vařečkové

27.4.2019
Sporadicky, ale trvale se v českých novinách vyskytne článek o tzv. přechylování ženských příjmení nebo, srozumitelněji, o přidávání koncovky... více

aneb Patálie s přechylováním.

SVĚT: Otloukánek Trump a kovboj Reagan

24.4.2019
Oznámila onehdy naše spanilomyslná paní kancléřkyně Angela Merkel, že vláda Donalda Trumpa od ní nemůže očekávat vstřícné jednání. Světové agentury k... více

Jakmile slova spanilomyslné paní kancléřkyně dolehla k sluchu páně Trumpovu, okamžitě si dal nohu za krk.