23.9.2019 | Svátek má Berta


Luděk Frýbort

Luděk Frýbort

SVĚT: Skleníkový efekt aneb Patálie s klimatem

20.9.2019
Ejhle! Už je kočka z pytle venku. Demokracie sem, demokracie tam, hloupý lid pořád nechce rozumět, jaké nebezpečenství mu hrozí z toho skleníkového... více

Demokracie sem, demokracie tam, hloupý lid pořád nechce rozumět.

SPOLEČNOST: Komentář k jednomu úmrtí

16.9.2019
V ústavu pro choromyslné početně převládají blázni nad lékaři a ošetřovateli. Dle zásad demokracie by tudíž měli v blázinci rozhodovat blázni. více

Demokracie není hračka, již lze svěřit do rukou každému, kdo má dvě uši a nos mezi nimi.

ESEJ: Úvahy starého konservativce (2)

14.9.2019
Když jsem chodil do školy, vládla podstatnému dílu planety včetně mé vlasti také jedna ze spásných teorií. více

Je vývoj světa a života dílem nahodilostí, nebo se ubírá cestou jakéhosi vyššího plánu?

EVROPA: O populismu a pravicovosti

9.9.2019
Proběhly nedávno v Německu dvoje zemské volby, dopadly, jak dopadly, a jsou teď kolem toho všelijaké řeči. Vysoký podíl hlasů získala strana AfD... více

Naše doba si vytvořila řadu nedotknutelných tabu určujících, o čem je dovoleno hovořit.

ESEJ: Úvahy starého konservativce

7.9.2019
Chodí-li člověk nějakou řádku let po světě a sleduje jeho dění, může se zachovat dvojím způsobem. Vnímat je, ale nezamýšlet se nad ním, řadit je... více

Poznávat skutečný běh věcí a jeho zákonitosti je konání, s nímž nebudeme hotovi nikdy.

SPOLEČNOST: Přímluva za monarchii

3.9.2019
Jak se právě dočítám, hledá prý renomovaný týdeník The Economist vysvětlení pro překvapivou oblibu monarchií v 21. století… no, není to záhada tak... více

Platívalo za dob našich pradědečků republikánské zřízení za cosi třeskutě pokrokového.

SVĚT: Slečně Gretě do památníčku

19.8.2019
Tak si říkám, jestli by v tom Švédsku neměli nějakou desetiletou holku, aby spasila lidstvo. Ta Greta Thunberg se v tom úkolu osvědčuje dobře, o to... více

Nechce-li si veřejnost pošimnout spásné pravdy, je třeba vyvolat v ní pocit zahanbení.

EVROPA: Kam kráčíš, sociální demokracie?

13.8.2019
August Bebel vyzval učitele, aby vstupovali do sociálně demokratické strany. Z té rány se už nikdy nevzpamatovala. (Heiner Geißler, generální... více

Sociálně demokratická strana už dávno neodpovídá podmínkám měnícího se času.

SVĚT: Politologie aneb Kterak správně strašiti

6.8.2019
Obohatilo se lidstvo v posledních desítiletích o vědní obory, o nichž za mého mládí ještě nebylo slýcháno, a tak vám nevím: co jest a čemu učí... více

Kdo na sebe chce upoutat pozornost veřejnosti, musí jí něco naslibovat, nebo ji něčím vystrašit.

MIGRACE: S islámem jako s kozou na ledě

30.7.2019
Přihodilo se v německé zemi, že mladá dívenka navázala takříkaje vážnou známost s fešákem… údajně ze Sýrie, to ale netřeba brát tak stoprocentně; ze... více

Přihodilo se v německé zemi, že mladá dívenka navázala takříkaje vážnou známost s fešákem…

SVĚT: Klimatičtí uprchlíci a jiné jevy času tohoto

22.7.2019
Inu, to jsou mi novinky. Dozvídal jsem se až doposud ze sdělovacích prostředků vždy jen o lidech prchajících ze svých domovů před hrůzami válečnými,... více

Nezřízeného populačního růstu si dopřávají zrovna naše milé rozvojové země.

POLITIKA: Česká specialita - presidentská monarchie

16.7.2019
Co je smyslem hodnosti královské v monarchiích, je zřejmé: být symbolem země podobně jako vlajka, státní znak či hymna, ledaže symbolem živoucím. K... více

President není vcelku postradatelnou figurou, nýbrž něčím mezi člověkem a polobohem.

ÚVAHA: Co jest pravda

15.7.2019
Už Pilát z Pontu nevěděl co je pravda, a nevíme to o nic přesněji ani my dnes. více

Už Pilát z Pontu nevěděl co je pravda, a nevíme to o nic přesněji ani my dnes.

EVROPA: Přemítání o dělící linii

9.7.2019
Podivoval se tuhle autor jednoho článku v německých novinách - čím to, že se lidé v pěti spolkových zemích někdejší NDR svými názory a postoji tak... více

Národy východně od dělící linie svou cestou omylů a následných pádů na nos už prošly.

SVĚT: V čem spočívá jádro klimaticko-populačního pudla

4.7.2019
„Hle, jádro pudla,“ zvolal prý doktor Faust, dotušiv se že ten černý pudl s jiskřícíma očima, co k němu právě přiběhl a nedal se odehnat, je ďábel... více

Není naší povinností přijímat populační přebytky z končin takzvaně rozvojových.

SVĚT: Islám a antisemitismus – jak se to rýmuje?

1.7.2019
Vyhlásil nedávno německý ministr zahraničí Heiko Maas, že chce bojovat proti antisemitismu… no, ne že bych mu nepřál úspěch v tom počínání. Vyskytuje... více

Vyhlásil nedávno německý ministr zahraničí Heiko Maas, že chce bojovat proti antisemitismu…

KLIMA: Dopis mladé dámě

25.6.2019
Tak prosím, tadyhle to máme černé na bílém: lidstvu hrozí záhuba následkem klimatických změn. A vědecká komunita, akademici, universitní profesoři a... více

Milá slečno Gréto, kvantum škodlivin - především CO2 - v přepočtu na hlavu pokleslo na třetinu!

SVĚT: Záhuba lidstva

19.6.2019
Co se dozvídám ze světového tisku: jest lidstvu souzeno nepřežít polovinu tohoto století! Pochopitelně v důsledku klimatické katastrofy, na niž si... více

Příspěvek k debatě o klimatických změnách.

EVROPA: Osmašedesátý a dnešek

7.6.2019
Přes půl století uplývá od onoho nedomrlého pokusu o socialismus s lidskou tváří, jemuž se v dějinách dostalo titulu Pražské jaro. více

Připomínka pamětníkova k diskusi o klimatických změnách.

EVROPA: Úvaha předvolební

24.5.2019
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, už hodiny nás dělí od voleb do evropského parlamentu; i jsem docela napnut, jak dopadnou. více

Sám se chystám na volebním lejstře zakřížkovat chlíveček se jménem nějakého toho populisty.

SVĚT: Co zamlčují velekněží

20.5.2019
Nakonec je to pořád stejné. Už šamani a velekněží dávných věků věděli, že hloupý lid je třeba něčím vystrašit, aby poslouchal a nevzpouzel se, ledaže... více

Zákonem světa je změna, i kdyby si všechny šestnáctileté školačky nohu za krk dáti měly.

SVĚT: Planeta s ručením omezeným

13.5.2019
Nikdo nic nikdy nemá míti za de-fi-ni-tivní, zpíval pan Werich, jako by předvídal ten poprask kolem tureckých voleb. Mocný vládce R.T. Erdoğan... více

Nikdy nic nikdo nemá míti za de-fi-ni-tivní, zpíval pan Werich...

SVĚT: Jednou stačí

9.5.2019
Je demokracie dobrý správní systém, nejlepší ze všech, které byly až doposud vyzkoušeny, svoje háčky má ale také. Předpokládá občanskou společnost... více

aneb Z Čech do Venezuely a zase zpátky.

SVĚT: Bubák a jak s ním nakládati

3.5.2019
Tak prý udeřila na lidstvo nová duševní choroba, nebo se to aspoň dozvídám z jedenáctého čísla týdeníku Respekt. Neduh ten obdržel název ekologická... více

Tak prý udeřila na lidstvo nová duševní choroba, dozvídám se z týdeníku Respekt.

SVĚT: Patálie s islámem

29.4.2019
Tak už zase dali hrdinové džihádu o sobě vědět, tentokráte na Srí Lance. Odhady počtu obětí se pohybují mezi tři sta šedesáti a dvěma sty padesáti,... více

Zabíjení jako argument do diskuse, zabíjení jako přesvědčovací metoda…

JAZYK: Truchlivý osud Günthera Vařečkové

27.4.2019
Sporadicky, ale trvale se v českých novinách vyskytne článek o tzv. přechylování ženských příjmení nebo, srozumitelněji, o přidávání koncovky... více

aneb Patálie s přechylováním.

SVĚT: Otloukánek Trump a kovboj Reagan

24.4.2019
Oznámila onehdy naše spanilomyslná paní kancléřkyně Angela Merkel, že vláda Donalda Trumpa od ní nemůže očekávat vstřícné jednání. Světové agentury k... více

Jakmile slova spanilomyslné paní kancléřkyně dolehla k sluchu páně Trumpovu, okamžitě si dal nohu za krk.

SVĚT: O tancích kolem horké kaše

23.4.2019
Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je ze zemí, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi... více

Nevymýšlejme si bajky o instalatérovi, co mu odlítla jiskřička od vercajku a hned hoří katedrála.

SVĚT: O kolonialismu z jiného konce

30.3.2019
Stalo se v parlamentu německé země Badensko-Württembersko, že jistý pan Wolfgang Gedeon, poslanec za stranu AfD (Altrernative für Deutschland)... více

Nesypme si tak překotně popel na hlavu, nevyprávějme si pohádky o zlých běloších.

SVĚT: O populismu

25.3.2019
Jo, jo. Dřív za všechno mohli židi, teď zase populisti. Populistická vlna v Evropě sílí, varuje pan Fareed Zakaria v týdeníku Respekt z listopadu... více

aneb Čím si Donald Trump vysloužil nevůli krasoduchů.

SVĚT: Rady paní Vereny

13.3.2019
Stává se, že někdo pln dobré vůle si stanoví ideál, jemuž pak všechno podřizuje, ať to dává smysl nebo ne. více

Podle paní Brunschweiger by se světu ulevilo, kdyby se pořád a pořád nerodily nějaké děti.

JAZYK: Několikero nedorozumění z neznalosti

9.3.2019
Ni hao, zdravím vás po čínsku, vážení čtenáři! Bylo to v mladickém věku nějakých sedmdesáti let – dnes už si takové vyskakování nemohu dovolit –, kdy... více

Dočetl jsem se v jednom tuze poučném článku o zemi jménem Nový Foundland…

POLITIKA: Demokracie na rozcestí

5.3.2019
V německé politice – a tuším, že nejenom v ní - začíná jít něco nakřivo. Tradiční témata ztrácejí na významu jsouce vystřídána tématy novými, vesměs... více

Zastupitelská demokracie je dost dobrý nástroj, ledaže by si vyžádal jisté úpravy.

SVĚT: Socialistická idea ve světle venezuelského příkladu

2.3.2019
Z věrohodných pramenů se dozvídáme, že v socialistické Venezuele není k dostání toaletní papír… Nu, nic zvlášť nového. více

Kdyby byl ideál všelidské rovnosti životaschopný, nemuseli jej praotcové socialismu vynalézat.

EVROPA: O populismu tak i onak

26.2.2019
Se zájmem pozoruji, jak to v té naší Evropě začíná být samý populista. Což bych ještě tak nepřeceňoval; ruší-li některý rejpal dobře zahnízděné... více

Co spískaly naše politicko-intelektuální elity svou neochotou připustit si zjevnou skutečnost.

SVĚT: Sen o slávě a velikosti

23.2.2019
Dal se slyšel turecký pan president Recep T. Erdoğan, že by rád obnovil velikost turecké říše z dob, kdy zaujímala plochu od bran Vídně přes... více

Nebude-li stát v čele světového vývoje euro-americká civilizace, kdo ji má nahradit?