30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


MACH

Jiří Machotka

MZV: Příliš mnoho sirů Humphreyů

25.7.2023
Sir Humprey Appleby je ikonická postava z britských televizních seriálů Jistě, pane ministře a Jistě, pane premiére, jejichž základní zápletkou je,... více

... aneb o jedné kauze z ministerstva zahraničních věcí

VZTAHY: Parametry manželství

19.7.2023
Vzhledem k výši rozvodovosti (dle údajů ČSÚ z roku 2020 se úroveň rozvodovosti v krajích pohybovala v rozmezí 34,5% - 51,8%) by přitom možná stálo za... více

Poslední dobou je centrem pozornosti část zákona definující, kdo s kým smí do manželství vstupovat.

STÁT: Jak kvalitně si umíme vládnout?

28.6.2023
Definice vlády zpravidla zdůrazňují dva aspekty; prvním je systém zákonů a pravidel, druhým pak schopnost tuto vůli vnutit subjektům spadajícím do... více

Čas od času objeví názor, že si, myšleno Češi, neumíme vládnout.

MYŠLENKY: Co brzdí změny?

10.6.2023
Předpokládám, že tato situace vám není neznámá: existuje idea, častokrát vaše, o které si myslíte, že je úplně skvělá. Když se ji ale pokusíte... více

Jaké jsou důvody odmítnutí, a to i v případech, kdy se jedná o skutečnou myšlenkovou perlu.

INDEX: Jsme druzí na světě

16.5.2023
Jakkoli umístění v celosvětových soutěžích v tomto ročním období asociuje spíše hokej, tentokrát nám pomyslná, a tuto pomyslnost si dovolím... více

Týdeník The Economist zveřejnil index klientelistického kapitalismu pro rok 2023

NÁVRH: Roentgen a laserový skalpel pro státní rozpočet

2.5.2023
Klouzavý rozpočet nepotřebuje jeden konkrétní časový moment, dokdy musí být všechny sporné otázky vyřešeny – nová fakta lze postupně zapracovávat do... více

Prezidenta NKÚ, Miloslava Kalu, považuji za jeden z mála ostrůvků rozumu na domácí politické či ekonomické scéně.

PENZE: Různé způsoby penzijní reformy

15.2.2023
Wikipedie definuje reformu takto: „Reforma je přeměna, změna, úprava, zlepšení v jakékoliv oblasti života, které nemá vliv na funkční základ oné... více

Výplata penzí je průtokový přerozdělovací mechanismus

VOLBY: Je snad Pavel Babišovým kandidátem?

25.1.2023
Na letošní prezidentské volbě je zajímavá jedna otázka: proč do toho Andrej Babiš vůbec šel? Jak průzkumy, tak odhady sázkových kanceláří jednoznačně... více

Kampaň Andreje Babiše působí dojmem, že dělá vše pro zvolení svého protikandidáta

VOLBY: Otázky kandidátům

16.1.2023
Ve svých volebních programech (program Andreje Babiše, program Petra Pavla) máte řadu tématických okruhů. Mnohé z nich půjde z pozice prezidenta... více

Jelikož jsem v prvním kole nevolil ani jednoho z Vás, může pro Vás být zajímavé slyšet nabídku otázek

VOLBY: Nikdo – nejlepší kandidát

13.1.2023
Poděbrad a tatíčka Masaryka, na platnosti návrhů by to nic nezměnilo. Důvody, proč se i přesto v tomto období má smysl zabývat příští volbou, jsou... více

Prezident či prezidentka Nikdo tedy stále budou potřebovat nějaký aparát.

ŠKOLA: Magické formativní hodnocení

24.12.2022
V prostředí, ve kterém se pohybuji, se často využívá technika tzv. retrospektivy. Tato relativně jednoduchá technika spočívá v tom, že periodicky (v... více

Nejprve pár slov k samotnému formativnímu hodnocení.

ŠKOLSTVÍ: Kvalitní škola, kvalitní učitel

1.12.2022
Řekněme, že definice kvality školství vznikne a všechny zúčastněné strany ji budou ochotny podporovat nebo alespoň tolerovat. více

Ačkoliv neexistuje státem definovaná měřitelná kvalita vzdělávání, neznamená to, že neexistuje definice žádné měřitelné kvality související se školstvím.

METODA AIE: Jak uspořit ve státním rozpočtu

25.10.2022
Metoda AIE (Applied Information Economics), jejímž autorem je Douglas W. Hubbard, je jednou z možností, jak zkvalitnit rozhodovací proces v případě,... více

Aplikace principů metody AIE při řešení společenských problémů

ŠKOLSTVÍ: Jednotné přijímací zkoušky

4.7.2022
Jeden z možných pohledů je ten, že stát nabízí studium jako bezplatnou službu. Proto si chce mezi uchazeči, kterých bude vždy více, než je k... více

Hlavním problémem JPZ je, že zamezují jakékoliv další alternativě

EKONOMIKA: Systemický přístup pro řešení rostoucí inflace

15.6.2022
V reakci na bankovní krizi odstartovanou v roce 2008 pádem banky Lehman Brothers se Evropská Centrální Banka (ECB) rozhodla vstoupit na finanční trhy... více

Jedním z jejích nástrojů byly např. cílené dlouhodobé refinanční operace

COVID: Segregace - uzákoněná diskriminace

2.2.2022
V roce 1985 natočil Terry Gilliam, jinak též jediný člen skupiny Monty Python, který pocházel z USA, vynikající film Brazil. Tento film začíná... více

Moje nejčerstvější zkušenost se týká krajské hygienické stanice.

ESEJ: Decentralizované způsoby řízení

5.1.2022
V letech 1806-7 utrpěla pruská armáda sérii porážek ve válce s Napoleonem, v jejichž důsledku Prusko prakticky přestalo existovat jako samostatný... více

… a jejich možné využití pro řešení problémů naší doby.

OČKOVÁNÍ: Korelace vs. kauzalita

1.12.2021
Korelace znamená vzájemný vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami, kauzalita příčinnost; tj. vztah mezi příčinou a jejím následkem. více

aneb Jaké výsledky je možné očekávat při stoprocentní proočkovanosti.

KORONAVIRUS: A co to zkusit jinak?

26.11.2021
Někdy v létě roku 2020 jsem poprvé použil pro klasifikaci opatření proti šíření nemoci covid-19 analogii se systémy středověké obrany, kdy některé... více

Do udržování tzv. pandemie už se přimíchaly faktory, které přímo s virem nemají nic společného.

POLITIKA: Poločasy rozpadu

16.10.2021
Máme po volbách. Dopadly, jak dopadly, a to z nejrůznějších důvodů. O tom ale psát nechci. Mnohem zajímavější je zahrát si na Pýthii a pokusit se... více

Za našimi východními hranicemi existuje historická zkušenost, která jako by té naší z oka vypadla.

POLITIKA: Naše nejlepší volby

6.10.2021
Nedávno vyšel článek Petra Bařinky pod názvem „Volby, jaké mají být“, ve kterém autor shrnuje své dlouholeté zkušenosti zapisovatele okrskové volební... více

Velkou výhodou je bezpochyby transparentnost voleb a nezpochybnitelnost výsledků.

ESEJ: Program 5V

12.9.2019
Strategie je definována jako dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle. Pokud se o tentýž cíl snaží současně více soupeřů (např.... více

Strategie je definována jako dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle.

EKONOMIE: Projekt nebo produkt – jak šetřit při implementaci

13.8.2019
Posledním tématem, kterému bych se chtěl věnovat v souvislosti s možnými změnami ve státní správě, je téma implementace nových návrhů, resp. změn do... více

Zda nový stroj pojede jak namazaný, nebo zda se naopak do jeho soukolí nasype písek.

EKONOMIE: Reforma ročního rozpočtování

6.8.2019
Ve svém předchozím článku, který měl spíše povahu analytickou, jsem se zabýval státním rozpočtem jako nástrojem fiskální politiky a finančního... více

Finanční plánování je z definice o sledování příjmů a výdajů.

EKONOMIE: Roční rozpočet

29.7.2019
Státní rozpočet má řadu specifik. Jak uvádí ve své magisterské diplomové práci Mgr. Martin Vašica, existuje „vládní monopol iniciovat rozpočtové... více

aneb Finanční plánování z dob starého mocnářství.

ANALÝZA: Bounded Context, Strangler Pattern

10.7.2019
Bounded Context (česky: ohraničený či vymezený kontext), Strangler Pattern (zatím bez českého ekvivalentu, ale znamená to něco ve smyslu: požírač) a... více

Technologická inspirace pro reformu státní správy.

FINANCE: Saldo občan – stát

21.6.2019
Saldo je definováno jako rozdíl kladných a záporných hodnot. Saldo občan – stát by definovalo rozdíl, kolik konkrétní osoba přispěla a kolik naopak... více

aneb Jedna možnost, k čemu by mohla být dobrá EET.

ANALÝZA: Referendum, či nereferendum

29.1.2018
Jakkoli jsem osobně všemi deseti pro větší zapojení veřejnosti do řízení věcí veřejných, což může znamenat aplikaci metod přímé demokracie, v případě... více

Pro a proti zavedení referenda do našeho právního prostředí a jak upravit návrh zákona o referendu.

SPOLEČNOST: Kdybych já zakládal stranu...

1.1.2018
Je-li stát možné řídit jako firmu, proč by se jako firmy nemohly chovat i politické strany? Ovšem jako ty orientované na zákazníka, ne jako monopoly. více

... nazval bych ji asi Společenství pro prosazování zájmů rodičů z dětského hřiště, Strana pro rodinu.

POLITIKA: Jak mizí peníze ze státního rozpočtu

6.12.2017
Největší koláč ze státního rozpočtu ukousnou samozřejmě tzv. mandatorní výdaje, ze kterých převážnou část představují důchody vyplácené v rámci... více

Proč česká politika v podstatě nemůže být jiná než byrokratická a korupční.

POLITIKA: Mediace vyjednávání o vládě a její možnosti

21.11.2017
Dle definice vzniká konflikt tehdy, když dvě či více stran tvrdí, že mají právo na omezené zdroje nebo na jistý způsob jednání, které může být... více

Neustále čtu o tom, jak by se někteří z těch osmi stran měli chovat, aby umožnili vládu.

POLITIKA: Jak dát důvěru vládě a přitom v ní nebýt

10.11.2017
Hnutí ANO vyhrálo volby takovým způsobem, že při současném složení sněmovny není možné sestavit vládu bez něj. Osobně si proto myslím, že by bylo... více

Bylo by korektní, aby bylo Hnutí ANO umožněno sestavit vládu a prokázat svoje schopnosti.

POLITIKA: Bájná pětiprocentní hranice

22.8.2017
Stalo se již téměř tradicí, že se před každými volbami začnou objevovat sdružení, o kterých do té doby člověk nikdy neslyšel, která nicméně tvrdí, že... více

Před každými volbami začnou se objevovat sdružení, o kterých do té doby člověk nikdy neslyšel.

POTRAVINY: Ještě jednou k rozdílné kvalitě

7.8.2017
V otázce státních zásahů do oblastí, které nepřísluší přímo k výkonu funkcí státu, obecně zastávám názor, že stát by měl zasahovat co možná co... více

Měl by se stát angažovat v tom, aby u nás kvalita potravin byla stejná jako u sousedů?

ANALÝZA: Evropa kráčí do nesvobody

28.7.2017
Totalitarismus se do slovníků politologie dostal počátkem 20. století v souvislosti s nástupem fašismu v Itálii. Sám duce si prý tento termín oblíbil... více

Reformu EU bychom měli začít u sebe a připomenout si, proč jsme do EU vstupovali.

POLITIKA: Jak si vedou kandidáti na prezidenta?

15.6.2017
Zhruba před rokem jsem se snažil najít odpověď na otázku, jaký by měl být a co by měl dělat kandidát, který by v následujících prezidentských volbách... více

Najde se mezi nimi někdo, kdo může ohrozit obhajobu Miloše Zemana?