8.2.2023 | Svátek má Milada


VOLBY: Otázky kandidátům

16.1.2023

Vážení kandidáti, nejprve mi dovolte, abych Vám oběma pogratuloval k postupu do druhého kola prezidentských voleb. Jelikož jsem v prvním kole nevolil ani jednoho z Vás, může pro Vás být zajímavé slyšet nabídku otázek a témat, jejichž zodpovězení by mě, a mně podobné, mohlo přesvědčit, abych v nadcházejícím druhém kole hodil do urny obálku právě s Vaším hlasovacím lístkem.

Otázka 1: Jakým způsobem chcete zajistit, popř. i prokázat, že prostředky poskytované státem na prezidentský úřad jsou vynakládány efektivně?
Rozpočet Kanceláře prezidenta republiky představuje sumu v řádu stovek miliónů korun, přičemž největší položku představují výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány, další výdaje vlastního úřadu KPR, následovány výdaji na lesní hospodářství. Touto optikou by se skoro zdálo, že nejdůležitějšími kritérii pro výběr prezidenta by měly být zkušenosti se správou budov, pozemků a personalistika.

Chápu samozřejmě, že tyto zkušenosti nemusí mít a poskytovat přímo sám prezident, ale jeho tým, např. v osobě uvažovaného budoucího vedoucího KPR, který by se k těmto otázkám mohl vyjádřit.

Pro dosažení mnohem větší transparentnosti by pak bylo možné poskytovat každoroční přehled, např. dle agend příslušících jednotlivým pravomocem, ze kterého by bylo zřejmé, kolik podání KPR za rok zpracovala, s jakým výsledkem a jakými průměrnými jednotkovými náklady. Tento princip, řekni mi, kolik jsi toho udělal za finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, by se mohl stát příkladem i pro ostatní. Vedení příkladem prosazoval už Tomáš Baťa a jeho realizace by jistě přispěla ke zvýšení prestiže jak KPR, tak samotného prezidenta.

Otázka 2: Která společnost stmelující témata a jakými metodami budete prosazovat
Jedním z takovýchto témat může být i shoda na úpravách Ústavy, například právě v otázce volby prezidenta. Myslím, že přinejmenším nejasnosti kolem interpretace kvalifikačních kritérií (čl. 56, odst. 5) by si zasluhovaly pozornost.

Mnohem závažnějším tématem, které už dnes rozděluje společnost, je vztah občanů České republiky k EU či jiným zahraničním entitám. Jednou z možných metod by mohlo být vypracování co nejvíce objektivního přehledu pro a proti, resp. kroků, jak postupovat, pokud se události z jakýchkoliv příčin začnou posunovat pro nás nežádoucím směrem. Podrobně je tento návrh předložen zde.

Prezident by mohl být iniciátorem, garantem i mediátorem těchto jednání a byť ani jeho účast nemusí být zárukou výsledku, může výraznou měrou přispět ke snížení polarizace společnosti a zpětně, vydobytí svého osobního renomé.

Ve svých volebních programech (program Andreje Babiše, program Petra Pavla) máte řadu tématických okruhů. Mnohé z nich půjde z pozice prezidenta realizovat jen málo a obtížně, nebo vůbec. Ani okruh tématiky hospodárného vedení kanceláře, kterou je nejen možné, ale přímo žádoucí zmínit, ani konkrétní kroky realizace role mediátora, jsem však nikde nenašel. Ponechám zcela na Vašem úsudku, zda už před volbou v druhém kole nenastal čas se jimi zabývat. Minimálně za sebe mohu slíbit, že bych se předloženými návrhy při konečném rozhodování řídil.

Přeji Vám mnoho úspěchů, a to nejen do druhého kola voleb.

S úctou, Váš doposud nerozhodnutý držitel volebního hlasu