28.5.2024 | Svátek má Vilém


Jiří Breber

Jiří Breber

LITERATURA: Sbohem, Sibiři!

16.4.2007
Konečně se náš úderný prapor nalodil na britský parník „Ixion“. Byl s námi také sedmý pluk a slavná baterie Kulikovského. Do vyplutí ze Zlatého rohu... více

Cesta přes Pacifik trvala čtrnáct dní. Měl jsem spostu času listovat ve svých denících...

LITERATURA: Domů, nebo zpátky do boje?

10.4.2007
Nejdříve jsem v duchu přísahal, že se bolševikům strašně pomstím, že neodjedu s naším vojskem ze Sibiře domů, ale zůstanu tady a dám se k dispozici... více

Ze šoku po zprávě o podlé vraždě Víti Kovalevské jsem se trochu dostal až po několika dnech.

LITERATURA: Vražda na stanici Tajga

2.4.2007
Vraceli jsme se po Světlanské. Neušli jsme ani sto kroků, když se Karel zastavil, zatahal mne za rukáv a pobaveně vykřikl. více

Tak to je Víťa už asi vdaná a dost možná, že tady se svým oficírem čekají na loď do Terstu...

LITERATURA: Ve Vladivostoku

12.3.2007
Našel jsem si vysoko ve svahu nad pobřežím opuštěnou dělostřeleckou pevnůstku s pěknou vyhlídkou a pokud mi to služba dovolovala, chodíval jsem tam... více

Bylo mně trapně. My si sedíme v drahé restauraci a támhle se ženy z hladu prodávají vojákům.

TGM: Výročí, na které bychom neměli zapomínat

6.3.2007
Po čtyřicet let vlády komunistické strany v Československu pořádal československý exil při této příležitosti vzpomínkové slavnosti. Masaryk byl... více

Stalo se zvykem připomenout si osobnost TGM zejména při výročí jeho narození 7. března.

LITERATURA: Konečně u Tichého oceánu

26.2.2007
Po čtyřměsíční službě v garnisoně v Nižněudinsku, po několika výpravách do tajgy proti rudým partyzánům ve třicetistupňových mrazech, po dramatických... více

Slunce se pomalu chýlilo k západu a v ešelonu rostlo napětí. A tu se stal zázrak...

LITERATURA: Vzpoura v Irkutsku

19.2.2007
Jednoho dne uprostřed června si podplukovník Žák svolal důstojníky na velitelství úderného praporu a informoval nás o událostech v Irkutsku. více

Nechutná aféra, která ohrozila celistvost naší československé armády v Rusku.

LITERATURA: V boji s rudými partyzány

26.1.2007
Rudí partyzáni měli svoje základny ve vesnicích vzdálených deset až dvacet kilometrů od tratě. Z některých vesnic se mladí muži k rudým přidávali,... více

To má být komunismus, hlásající fráze o bratrství a solidaritě všech pracujícícch? Je to zlotřilost!

LITERATURA: Zpět na magistrále

18.1.2007
Vyjeli jsme. Na těpluškách se třepetaly červenobílé praporečky, zaznívaly zvuky harmoniky a zpěv, někde veselý, někde smutný. více

Jeli jsme směrem na Ťumen - Omsk. První květen nás zastihl na cestě.

BLÍZKÝ VÝCHOD: Můžeme čekat útok na Írán?

15.1.2007
Izrael zprávu londýnských novin rychle popřel. Avšak obsah článku, který může chybovat v detailech, může být do značně míry pravdivý, píše Zev... více

Sunday Times přinesly zprávu, že Izrael se připravuje bombardovat íránská nukleární zařízení.

LITERATURA: Máme republiku!

9.1.2007
Devět týdnů jsem v nemocnici v Jekatěrinburgu bojoval se smrtí. Často jsem býval v bezvědomí. Když jsem se probudil, kašlal jsem krev a horečky... více

Prezidentem je profesor Masaryk!

LITERATURA: Silvestrovský program

2.1.2007
„Ta znělka je od Glenna Millera nebo Tommy Dorcyeho,“ vzpomínal, „bože, jakpak se ta skladba jmenuje? Snad je to slavný ´Star Dust´,“ snažil se... více

Z rádia se ozvala znělka orchestru Karla Vlacha. Jeho melodie mu obvykle zlepšily náladu.

LITERATURA: V bojích na Urale

23.12.2006
Po těžkých bojích u Bajkalu jsem dostal dovolenku na návštěvu Tomska, který byl už několik měsíců osvobozený od bolševiků. více

Po uvítání s mým dobrodincem Cufarovem jsem spěchal za svou láskou, Viktorií Kovalevskou.

LITERATURA: Vítězství u Bajkalu

21.12.2006
Naše útočná linie se zatím posunula k mostům. Překvapení bolševici ustupovali. Bašta na mne čekal, prý honem kupředu. Běželi jsme po trati mezi... více

Byli jsme zase v první linii, ale to se už bolševici vzpamatovali a začali do nás také pražit...

VZPOMÍNKA: Vánoce ve válce

19.12.2006
Ne, to není nostalgie. Nechtěl bych, aby se ta léta opakovala. Ale v myšlenkách se vždy v tuto roční dobu vracím domů, na Moravu, do válečných let.... více

Nic mě tak nenadchlo, nic nebylo obklopeno takovým kouzlem jako Štědrý den.

LITERATURA: Na bodáky

11.12.2006
Odráželi jsme útok za útokem. Rudé ze západu asi už tlačily čelné oddíly plukovníka Gajdy, protože krasnogvardějců stále přibývalo. Za každou cenu se... více

Bolševické vlaky se nezadržitelně blížily. Už byly před zákopy. Jeden vjel do naší linie...

LITERATURA: V boji s přesilou

1.12.2006
Bitva trvala celou noc. Úderný prapor mimo čtvrtou rotu, která zůstala na stanici Posolskaja střežit nás výsadek od východu, byl už v boji. Na... více

Další úryvek z rukopisu dosud nepublikovaného románu Viktoria.

LITERATURA: Přes Bajkal

27.11.2006
Po poledni připluly naše parníky Sibirjak, Burjat a velká Fedosie. Pouhým okem bylo vidět, že jsou plné vojska. Každý parník měl po boku připevněné... více

Rudí byli naším příchodem tak překvapeni, že se vzdali i s celým místním bolševickým sovětem.

LITERATURA: Naši legionáři u Bajkalu mezi Burjaty

21.11.2006
Vydávali nám nové polní stejnokroje a boty, každý jsme dostali dvě stě nábojů, šest ručních granátů, bochník chleba, suchary, něco cukru a čaje.... více

Vyhlášena pohotovost. Naši prý svádějí těžké boje u Bajkalu a někde byli donucení i ustoupit.

LITERATURA: Na magistrále

13.11.2006
Za dva dny byl odjezd. Bolševici stále ustupovali na východ. Projeli jsme stanicí Polovina, ležící na poloviční cestě z Petrohradu do Vladivostoku,... více

Pojednou jako by se rozednilo, jasná zář osvětlila les i trať daleko před námi...

LITERATURA: Úderný prapor

6.11.2006
Odpoledne byl nástup. Přišel kapitán a hned začal: „Naší bratři prodělávají pod Irkutskem těžké boje s bolševiky. Jsou tam zapotřebí posily. Vím, že... více

Bašta a já jsme měli vyhledat úderný prapor, do jehož sapérského oddílu jsme chtěli být zařazeni.

LITERATURA: Do legií (československého vojska na Rusi)

23.10.2006
Prvního června došlo v Tomsku k převratu. Komunistický sovět a všichni krasnogvardějci byli vyhnání z města. Bělogvardějci se ujali vlády a... více

Československým vojákem - dobrovolníkem jsem se stal až 10. června 1918.

LITERATURA: Láska v revoluci

17.10.2006
Dnes se v ulicích moc nestřílelo. Seděl jsem v kanceláři, ale do práce se mi nějak nechtělo. Střídavě jsem myslel na Víťu a pak zase na to, jak... více

Víťa se mne zříkala a já bláhový myslel, jak mne má ráda...

SVĚT: OSN, Kofi Annan a Pan Ki-mun

12.10.2006
V myslích mnoha obyvatel Západu, zejména Američanů, je OSN jen o něco víc než debatní sešlost zástupců vlád států s velmi rozdílnými politickými... více

OSN měla letos za úkol zvolit nového generálního tajemníka místo Kofi Annana.

LITERATURA: V bolševické revoluci

30.9.2006
Dne 15. února jsme četli v novinách, že hlavní lidoví komisaři Lenin a Trockij prohlásili, že válka skončila. Zajatci jsou prý pod ochranou dánského... více

V Tomsku bolševici ještě neměli moc zcela ve svých rukou a zprávám z Petrohradu málokdo věřil.

LITERATURA: Konec carismu

16.9.2006
Když jsem ráno přišel do práce, všichni zaměstnanci naší kanceláře se skláněli nad telegramem, který nám poslalo ředitelství dráhy z Tomska. V... více

Zpráva o revoluci v Petrohradu dorazila do naší stanice daleko ve stepi až 17. března 1917.

BLÍZKÝ VÝCHOD: Kritikům izraelské odvety

11.9.2006
Od začátku posledního válečného konfliktu mezi Libanonem a Izraelem byly zprávy sdělovacích prostředků zaplavovány reportážemi o obětech z řad... více

Nepřiměřená obrana, civilní oběti a izraelsko-arabský konflikt.

LITERATURA: Na Sibiři

1.9.2006
Ze zajateckého tábora v Tomsku jsem utekl začátkem zimy 1915/16. Uprchl jsem před tyfem, nedostatkem jídla, nečistotou, živořením ve vlhkých... více

Začal se psát rok 1916 a od počátku války už uplynulo téměř půldruhého roku.

LITERATURA: Do zajetí

3.8.2006
Po řadě porážek a horečném ústupu z Ruska začátkem září 1914 zbylo z našeho 8. pluku, z devíti set mužů, jen asi tři sta. Štáb divize z něho vytvořil... více

Příběh je napsán podle vyprávění a válečného deníku účastníka bitvy u Tomašova v Haliči.

LITERATURA: Za císaře pána…

13.7.2006
K dalšímu pochodu jsme nastoupili ještě za tmy. Kolem sedmé jsme už slyšeli vzdálenou dělostřelbu a později i rachot pušek a kulometů. Vpředu se tedy... více

Úryvek z rukopisu románu Viktoria podle vyprávění a válečného deníku účastníka bitvy.

LITERATURA: “Memento mori”

1.7.2006
Moje cesta na východ, a tehdy jsem neměl ani potuchy, že to je i začátek mé strastiplné pouti za největší láskou mého života, začala vlastně už 31.... více

Úryvek z rukopisu románu Viktorie. Podle vyprávění a válečného deníku účastníka bitvy o Zamost.

HISTORIE: První rozvědka starodružiníka Beneše

19.6.2006
Kdo byli ti mladí muži (a také jedna žena, hraběnka Lánská, přihlásila se pod pseudonymem), kteří v Rusku dobrovolně vstoupili do České družiny hned... více

Ze zápisků příslušníků České družiny, zejména deníku dobrovolníka Josefa Hájka, později majora.

LITERATURA: Na čáře

3.6.2006
"To bylo zase dneska žrádlo! Po vobědě jako po vejprasku!" brblal Dvořák a házel sebou na posteli. Na Kameňáku byl polední klid na lůžkách a sestra... více

V druhý den voleb ještě připomínka, jak to tu chodilo za vlády jedné - nyní stále parlamentní! - strany.

LITERATURA: Špióni pro Vatikán

23.5.2006
„Tak si lehněte na bok nebo na břicho a trochu si stáhněte kalhoty pyžama,“ zavelela sestra Růžičková. Ludvík tak disciplinovaně učinil. více

Úryvek z rukopisu románu Tango se smrtí.

LITERATURA: Jak ocelová pěst dělnické třídy dopadla na elektrikáře Dvořáka

5.5.2006
Ze čtení dnes nebylo nic. Na pokoji byla návštěva. Paní Dvořáková. Bývala tam skoro každý druhý den. Návštěvní dny byly jen středa a neděle, ale... více

S Ludvíkem se paní Dvořáková seznámila už minulý týden a uvěřila svému muži, že před Ludvíkem může mluvit.

SVĚT: Tony Blair - boj o civilizaci

22.4.2006
Premiér Tony Blair mluvil o zahraniční politice Velké Británie v Londýně 21. března 2006. Rezolutně bránil akci Spojených států a Británie v Iráku a... více

Z Blairova projevu vyplynulo, že jednota zahraniční politiky premiéra Blaira a prezidenta Bushe je pevnější než kdykoliv dříve