11.6.2023 | Svátek má Bruno


J.V. Pospíšilová- Šteflová

Jarmila V. Pospíšilová-Šteflová

GLOSA: Naši prezidenti...

27.10.2016
Jedna moje přítelkyně se kdysi vyjádřila, že dědci jsou animae sui generis - ona zůstala neprovdaná a říkala, že za to Bohu děkuje. více

Co pro mne může znamenat pozvání k večeři s člověkem, s kterým bych soukromě nešla ani na kafe?

FEJETON: Jsem rasistka?

4.5.2016
Vezměte si za příklad jen psovité šelmy: divoký vlk i ovčácký pes patří mezi ně a přece si nikdy nevezmete na hlídání oveček vlka. Kůň i osel patří... více

Já jsem si totiž vědoma rasových specifik na celém tom našem světě.

SPOLEČNOST: Genderové bláboly

24.7.2015
Pokud chceme odstranit ideu fungujících tradic, t.j. že ženská je něco jiného než mužský, musíme jít do důsledků. více

Psychiku člověka nemůžete oddělit od jeho tělesného utváření.

GLOSA: Sledování

11.6.2015
Důvěřivě si dojednávají své protizákonné pikle telefonem, domlouvají se o přečinech v prostředí, kde je pravděpodobná i soukromá, natož profesionální... více

Moje generace nad naivitou současných přestupníků zákona jen žasne.

SPOLEČNOST: Znovu chlupaté podpaží?

6.5.2015
Proč musí být móda tak často pitomě nesmyslná? Proč jí lidé holdují bez úvahy, zda je účelná a prospěšná či škodlivá a tím neomluvitelná? více

Proč musí být móda tak často pitomě nesmyslná?

ÚVAHA: Česká demokracie, česká referenda…

6.2.2015
Ideální demokracie je patrně tam, kde lid v každém referendu určí vhodnou správu věcí veřejných, ba i soukromých. V naší republice bývají výsledky... více

Čím to je, že někde demokracie funguje, ale Česko, zdá se, s tím má problémy.

GLOSA: Co my lidi vlastně chceme?

5.1.2015
Přežili jsme zase další silvestrovské ohňostroje, většinou snad bez úrazu. Bylo to hrozné. Nikoliv ta světla: každá hvězdička v temné části roku je... více

Přežili jsme zase další silvestrovské ohňostroje, většinou snad bez úrazu.

MÉDIA: Mým sdělovacím prostředkům

11.10.2014
Nevím, jestli je náš národ zrovna vzorem národa vysoce kulturního. Svědčí o tom i fakt, jak jsou pod titulek „kulturní akce“ v různých informacích... více

Kde domov můj, kde jeho kultura...?

SPOLEČNOST: Vzdělávejte matky

6.6.2014
Trápí mě skutečnost, že matky vůbec všeobecně nejsou dost vzdělané na to, aby v krajních případech byly schopny učit své děti samy a že by bylo... více

Matky nejsou dost vzdělané na to, aby v krajních případech byly schopny učit své děti samy.

GLOSA: Tak se nám rozvedl Putin…

10.4.2014
Běžnému občanovi (občance) kdekoliv na světě se vtírá myšlenka, jestli nějakým způsobem nesouvisí sexuální život hlavy státu s průběhem historických... více

Nesouvisí sexuální život hlavy státu s průběhem historických událostí toho státu?

SPOLEČNOST: Poučovat o sexu děti?

10.3.2014
Ve veřejnosti se pravidelně vyskytují debaty na téma: Poučovat děti o sexu? Kde? Kým? V jakém věku? Jak? V současné sobě se tyto otázky vynořují... více

Je na okolní společnosti, aby svým tlakem udržela vývoj mláděte na vhodné cestě.

SPOLEČNOST: Má škola vzdělávat, nebo vychovávat?

14.12.2013
Prý máme svobodu slova, bon. Ale pořád jsou oblasti života, ve kterých svůj názor vyjádřit nemůžete, riskujete pobouření okolí, vyvržení ze... více

Ve školách chybí ekvivalent bývalého katechismu, je to výcvik psychiky.

GLOSA: Co je to demokracie?

10.10.2013
Sdělím jednu dnes velmi nepopulární myšlenku: co je to demokracie? Uvažujme. Jak vznikla? Z čeho? Jaká je její podstata? Na jakých základech se... více

Na jakých základech se budovala a spočívala demokracie?

GLOSA: Expremiéři kolem padesátky

25.7.2013
Ale prosím vás, vždyť na tom není NIC mimořádného, bylo to vždycky, je to živočišně běžné, staří jeleni vyhledávají mladé laňky – těm starým je... více

Ale prosím vás, vždyť na tom není NIC mimořádného, bylo to vždycky, je to živočišně běžné.

SPOLEČNOST: Chybí hlavní psychiatr

28.5.2013
Na světě jsou tvorové řídící se instinktem, nemající mozkových schopností jako člověk a jejich chování směřuje především k zachování vlastního... více

Úkol pro hlavního psychiatra by měl být odhadnout z anamnéz vznik společenské choroby.

GLOSA: Kultura

9.8.2012
Kultura , jak slovo naznačuje, souvisí s kultivací, zlepšováním, přeměnou úhoru v pole plodné a poskytující výživu. Kultura nutně zahrnuje v sobě... více

Zamyslel se už někdo odpovědný nad rozdílem mezi kulturou a zábavou?

GLOSA: Hrdinství a naši hrdinové

18.4.2012
Máme je? Chyba spočívá ve skutečnosti, že se v naší zemi mění politika tak často, že v etapách deseti, dvaceti let jsou hrdinové jedné éry podle té... více

V krátkých etapách jsou hrdinové jedné éry v té následující zrádci.

ÚVAHA: Evoluce či Bůh

6.1.2012
Všechno je to nedorozumění, možná proto, že filosofové, teologové, pedagogové, politologové a vůbec všichni, kdo na téma Bůh diskutují, se nezajímají... více

Jako kdyby člověka nevyprodukovala příroda.

FEJETON: Co s lidmi na planetě, kde právě žijí?

29.4.2011
Na naší planetě působí sebezáchovný mechanismus pro všechno živé. Je na ní nastartován řetězec, který drží rovnováhu mezi tím, co je požíráno, a tím,... více

Co když člověk opatřováním požitků pracuje na redukování svého množství?

GLOSA: Vražda knížek?

16.3.2011
Měly by být, ale jsou doopravdy? Když tolik vydávaných knih se kupuje nikoliv kvůli myšlenkám a zušlechtění ducha, ale pro šokující hrubé výrazy a... více

Proč podporovat finančně spousty bezcenného či dokonce škodlivého knižního balastu?

GLOSA: Televizní krize?

18.12.2010
Výchova mas ke kultuře se děla prostřednictvím knih jako „ Anna proletářka“, filmů jako „Stranická legitimace“, jakož i ta „ Anna proletářka“, pro... více

Po čtyřicet let byl lid veden k názoru, že kultura je buržoazní úchylka.

GLOSA: Není nejvyšší čas?

15.12.2010
Za posledních sto let se lidský život velice proměnil. Pozoruji to i z vlastní zkušenosti, celých osmdesát let tu proměnu sleduji. Je nás dnes už... více

Chybí existence nějaké cesty, možnosti, a to v našem vývoji už od dětských let.

GLOSA: Lampionové průvody?

13.11.2010
Krom vzpomínek na drahé zemřelé vyvolává nám toto roční období i vzpomínky na lampionové průvody k oslavě té velké říjnové revoluce (byť se odehrála... více

Již staří Římané si libovali v Césarových triumfálních pochodech.

SPOLEČNOST: Církev, která nezná zákon

30.3.2010
Laik by řekl, že oznámení o trestném činu má policii učinit buď oběť, nebo její zákonný ochránce či zástupce, což v žádném případě není církev. Je to... více

Celé tažení proti církvi je jakoby záměrně celosvětově organizované.

GLOSA: Jednopohlavnost

18.3.2010
Jako slušní občané ji chápeme a tolerujeme, ale…. těch „ale“ je mnoho. Jednopohlavně orientovaní jsou planou větví na stromu lidské společnosti,... více

Jednopohlavnost se ve sdělovacích prostředcích stává tématem dneška.

SPOLEČNOST: Výchova k homosexualitě

4.2.2010
Jsou to choroby, které buď znemožní reprodukci, nebo reprodukují potomstvo nějakým způsobem porušené. Tělesně nebo duševně. Jsou to srdeční vady,... více

Všechno, co neslouží dalšímu trvání živočišné populace, se vymyká normálu.

GLOSA: Současná krize

6.1.2010
V hernách, v kasinech, na diskotékách ji nevidím. Vypalování ohňostrojů při každé příležitosti mi rovněž připadá netypické. Umělé zasněžování hor -... více

Prosím vás, ukažte mi, kde je ta naše současná ekonomická krize!

GLOSA: Hrací automaty

25.12.2009
Ve zprávách slyšíme, že poker bude uznán za hru zakázanou proto, že je hazardní, což prý znamená, že výsledek nelze ovlivnit schopnostmi a spočívá... více

Žijeme v tak choromyslné době, že i ti zdraví mezi námi těžko poznávají, co je ještě normální.

GLOSA: Kde domov můj?

10.10.2009
Ale kde je, ten můj domov? Země, ve které se hroutí domy, mosty, vláda, půda se propadá v parku i pod budovami; kde mě každou chvíli zaskočí nečekaný... více

Ráda bych věděla, kde mám domov, to místo, kde mohu být v bezpečí.

GLOSA: Někde tady něco chybí

7.8.2009
Mizí nám význam etiky, kultury, duchovna (a propos, smíme ještě mít duši, nebo to už vůbec není " in"?), vzdělání, atd atd, prostě všechno to, co by... více

Nějak nám, občanům, mizí vzor, kterak jednat; ideál, ve který možno věřit.

SPOLEČNOST: Rozpad autority

16.5.2009
Nemyslím si, že problém je v buzení autority, nýbrž ve schopnosti uznávat autoritu všeobecně. V naší době, v naší zemi, se sloučily dvě okolnosti,... více

Učitelé se bojí násilí, neumějí prý budit přirozenou autoritu.

SPOLEČNOST: Je nutné známkovat mravy?

27.3.2009
Máme ve státě agresivní (státem chráněné) děti, agresivní (státem chráněné) mladé – nejen - extremisty, diváky na fotbale a hokeji, máme 50%... více

Všechno by měla napravit známka z chování u žáka (-yně) v základce?

POLITIKA: Referenda, jejich smysl a omezení

4.6.2008
Jakmile se politici nemohou na něčem dohodnout, doporučují referendum, nejraději celostátní, a myslícím lidem běhá po zádech mráz. Člověk by se měl... více

Referendum je výborné pro ty politiky, kteří propagují nákladné zábavné podniky.

POLEMIKA: Ad Politická krize v České republice

1.1.2007
Na rozdíl od předhazovaného Polska a Maďarska měla naše země hranice s germánským živlem větší než se slovanským, v době Rakousko-Uherska obhajovala... více

Reakce na článek Bohumila Doležala.