18.9.2021 | Svátek má Kryštof


SPOLEČNOST: Chybí hlavní psychiatr

28.5.2013

Na světě jsou tvorové řídící se instinktem, nemající mozkových schopností jako člověk a jejich chování směřuje především k zachování vlastního živočišného druhu.

U člověka převažují mozkové schopnosti nad instinkty - pokud si ve svém přemnožení alespoň zbytky zachoval - a tyto schopnosti vedou pomalu k degeneraci a v budoucnu k případnému vymizení této živočišné kategorie. Jen tvor s instinkty zcela vymizelými může popírat důležitost heterosexuality -snad kromě kvasinek a bisexuálních šneků - pro tvorbu dalších generací. U člověka někdy dokonce už jde o ztrátu i té mozkové činnosti, která by brala v úvahu, že samičky nesou v sobě výjimečný cyklický mechanismus, kterému se mají biologicky podřizovat a ne jej popírat se záměrem být jako samci.

Možná, globálně vzato, je to autoregulační opatření pro toho živočicha Homo Sapiens, který v biologickém řetězci nemá specifického predátora pro omezení své rozpínavosti; to jediné, čím je omezován, bacily, se uživí i na opicích. Omezuje a likviduje tedy sám sebe. To genderové tažení za povinnost žen být jako muži je jedno z těch současných hnutí, která už začínají být trochu chorobná -viz účel, zachování živočišného druhu - jako třeba všechna ta homo- hnutí a podobně. Jsou to celkem různé druhy výskytu mentálních patologií.

Na epidemie čistě tělesné máme už své hlavní hygieniky spolupracují nejen s vlastními příslušnými rezorty a vládou, ale i mezinárodně, jsou ve spojení se statistiky jak vlastními, tak mezinárodními. Každý výskyt a přemnožení choroboplodných zárodků vyhodnocují a vyhlašují ve spolupráci se zahraničním příslušná opatření. Občané jsou informováni o předcházení chorob, o žádoucím způsobu osobní hygieny, jsou očkováni, vhodným způsobem léčeni, případně i izolováni od zdravých. Takže dnes už prakticky (nikoliv úplně) vymizela hrozba moru, neštovic, obrny, tuberkulozy, lepry, kdysi vesměs smrtelných onemocnění. Příkazům hlavního hygienika se občan ve vlastním zájmu víceméně ochotně podřídí. Ale co národu velice chybí, to je úřední osoba rovnocenná hlavnímu hygienikovi pro oblast behaviorální. Něco jako hlavní psychiatr. Jehož by byla poslušná ve vlastním zájmu i vláda s prezidentem - tak jako třeba hygienika při infekční žloutence nebo vzteklině - při výskytu některých nenormálních společenských masových jevů,u nichž lze předpokládat nějakého patologického provokujícího činitele, nějaký chorobný příznak.

Jsem laik , ale tolik ze života znám, kolik společenského, mezilidského, občanského zla napáchá třeba jen závist, žárlivost, nedostatek sebevědomí, nevzdělanost, omezenost představivosti, komplexy. Často jsou to možná jen něco jako bezvýznamné virozy, ale snadno mohou rozbujet až do epidemie zvané revoluce nebo válka (mimochodem, nemluví pro tuto teorii i ten malý tlustý Napoleon, nebo malý neuznaný umělec Hitler?). Úkol pro hlavního psychiatra by měl být odhadnout z anamnéz vznik společenské choroby, jako u těla třeba nedostatek vitaminu C a následný skorbut nebo nedostatek vitaminu D a prvku P a vznik křivice, dále vyhodnocovat míru nebezpečí z jevů, které běžně považujeme za tak banální jako pro tělo kýchání a kašel, a pomocí statistik a ve spolupráci se světovými psychiatry zavádět prevenci do mentální složky člověka, který nejenže už přirozené instinkty nemá , ale tam, kde ještě nějaké jejich zbytky zjistí, honem je potlačuje, a vyvíjet úspěšné metody léčení, když už nemocnost dosahuje příznaků epidemie. Společnost jako celek je také jeden druh organismu.

Tedy, pokud nám vůbec záleží na pokračování lidského živočišstva.Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou: Zábavní park plný atrakcí, zvířat i dinosaurů
Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou: Zábavní park plný atrakcí, zvířat i dinosaurů

Pokud budete mít cestu do Chlumce nad Cidlinou nebo jen pojedete okolo, zastavte se s dětmi v zábavném rodinném Fajnparku, který se rozkládá v...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.