5.3.2021 | Svátek má Kazimír


SPOLEČNOST: Církev, která nezná zákon

30.3.2010

Citát: …tento nárok nevznáší žádná další organizace….

Laik by řekl, že oznámení o trestném činu má policii učinit buď oběť, nebo její zákonný ochránce či zástupce, což v žádném případě není církev. Je to povinnost rodičů, pěstounů či institucí, které je zastupují, nikoliv zájmové organizace jako Junák, Klub turistů apod. Včetně církve. Celé tažení proti církvi, tak náhle propuknuvší a pro sledujícího laika jakoby záměrně celosvětově organizované, má ještě jeden aspekt a jeho následkem i dopad: znechutit si i její učení, které v jádru míří k tomu osvojit si a v psychice člověka zakotvit demokratický postoj vůči ostatním. Což stojí za promyšlení.

Kdyby např. studenti astronomie, ve které se dovídají, že Země se otáčí kolem Slunce a nikoliv naopak, že Země je kulatá a ne placatá, že neumíme sestrojit perpetum mobile, ale vesmír že jako perpetum mobile podle současných poznatků funguje - a pak se zjistí, že několik přednášejících zneužilo své studenty, ať už pohlavně či finančně, je to, prosím, důvod k tažení proti celé astronomii? Byl by to důvod prohlásit, že astronomie je jen vymývání mozků, že je blbost věřit tomu, co se tam do studenta cpe, neb lidstvo jako celek se bez této vědy obejde a nejlepší je celou astronomii zrušit? Pro pár vyučujících zrušit učební látku? Byl by to nesmysl, i kdyby se to týkalo oboru, bez kterého se běžný občan obejde. Horší možná by to bylo v matematice, kterou bychom rádi zrušili jen proto, že je pedofil ten, kdo nás učí, že dvě a dvě jsou čtyři, dvakrát dvě jsou čtyři, dvě na druhou jsou čtyři, druhá odmocnina ze šestnácti jsou opět čtyři a dokonce že když odečteme od 2 356 784 číslo 2 356 780, dostaneme zase ty čtyři? Budeme tyto skutečnosti odmítat vzít na vědomí kvůli tomu pedofilovi celosvětově? Leda že by přišel někdo jiný, kterému uvěříme, že jedině jedna plus jedna plus jedna plus jedna jsou ty čtyři a nikdy jinak, a to jen proto, že jeho morální profil je čistý? Či budeme celosvětově odmítat očkování proti (např.) obrně, TBC a podobně jen proto, že několik lékařů zacházelo se svými malými pacienty nedovoleným způsobem?

To, co učí církev, má vyšší poslání než seznamovat žactvo a lid vůbec se vzděláním ve věcech současnosti, ona učí člověka chovat se účinně správně ke svému živočišnému druhu (dnes to vyjadřujeme slovem "demokraticky") ve prospěch i daleké budoucnosti. Učí, aby se člověk ke člověku choval skutečně jako člověk, aby bližního nezabíjel, neokrádal, aby ve styku s druhým pohlavím jevil snahu o rodinu a potomstvo, zkrátka co nejlépe tak, aby jako živočišný druh nevyhynul. Znát právní zákony, které mají omezovat lidské přečiny, nestačí, jen se podívejte na ty přeplněné věznice, bující narkomanii, porušené děti - výčet je nekonečný. Nestačí pouze o těch zákonech lid informovat , je nutné ty zákony v ně vložit a ukotvit, aby zábrana v nitru zaúčinkovala PŘED případným nutkáním ke špatnosti a aby lidé nebyli sváděni vymýšlet si, jak ten který zákon bystře obejít. Tuhle výuku, ten výcvik odmalička poskytují pouze církve, podle svého zaměření více nebo méně. To učení je člověku nanejvýš potřebné, nahrazuje mu ten prostý zvířecí instinkt chovat se a jednat ve prospěch svého vlastního živočišného druhu, který člověku chybí - buď v něm během tisíciletí vymizel nebo mu vůbec nebyl ani dán. To současné tažení proti chybujícím tlumočníkům a současně proti zmíněnému učení se jeví jako snaha o další degradaci sebezáchovného jednání lidstva.

Nebo je to přípravné tažení za odstranění jedné organizace, aby byl prostor pro organizaci jinou?

Inu, jakákoliv organizace, která by lidem účinně vnukala odpovědnost vůči celku a jeho další budoucnosti by byla vítána, zatím se nejeví a kdyby s sebou přinášela opět omezení sobeckých choutek jednotlivců, které by pro lidský živočišný druh bylo nutné (to omezení!), měla by věru těžkou úlohu.

ValticeTátové, už také můžete krmit. S HiPP BIO Combiotik® tekutou mléčnou výživou
Tátové, už také můžete krmit. S HiPP BIO Combiotik® tekutou mléčnou výživou

S tekutým pokračovacím mlékem HiPP BIO Combiotik® si nyní mohou maminky odpočinout, krmení miminka totiž zvládnou i tatínkové. Ideální je také na...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.