23.1.2019 | Svátek má Zdeněk


Stanislav Křeček

Stanislav Křeček

PRÁVO: Klinika není černobílá

21.1.2019
V souvislosti s událostmi kolem pražské, žižkovské „Kliniky“, resp. tzv. autonomního centra, se rozvinula pestrá debata daleko přesahující běžný... více

V souvislosti s tzv. Klinikou se rozvinula pestrá debata daleko přesahující běžný exekuční zákrok.

EVROPA: Kdepak vánoční. Zimní trhy!

5.1.2019
Katolický kněz a teolog Tomáš Halík v rozhovoru s titulkem Stoleté dědictví nás všechny zavazuje (LN 22. 12.) na otázku, zda má obavu o vývoj... více

Náš problém není populismus, jak míní Tomáš Halík, ale imigranti.

SVĚT: Košatá lidská práva 2018

15.12.2018
Každoročně si 10. prosince připomínáme den, ve kterém Valné shromáždění OSN v roce 1948 přijalo Všeobecnou deklaraci lidských práv. Je co si... více

S lidskými právy to bylo vždy složité a nejinak je tomu i dnes.

SPOLEČNOST: Mají poražení mlčet?

26.11.2018
Odkdy parlamentní volby, dokonce demokratické, snímají zodpovědnost za prohřešky estébáků, zlodějů, podvodníků a lhářů? Táže se na sociálních sítích... více

Pokud nebudeme respektovat výsledky voleb, ztratí svou autoritu i smysl.

SPOLEČNOST: Možnost a právo

9.11.2018
Názor vyslovený předsedou vlády Babišem v sobotním Právu (Babiš: Migrace není lidské právo), totiž že migrovat, tj. volně se pohybovat z jedné... více

Nejrůznější představy o lidských právech činí z nich dnes neakceptovatelné eldorádo.

ROZHOVOR: S Merkelovou má problém celá Evropa

2.11.2018
Obecně asi platí, že si málo uvědomujeme poněkud odlišné postavení našeho národa oproti jiným národům a státům v Evropě. více

Máme jinou historii než národy stále snící svůj sen o velkých říších, jichž kdysi byly účastny.

POLITIKA: Vláda není olympiáda, nestačí účastnit se

30.10.2018
Nejsem členem ČSSD, neboť s ohledem na funkci, kterou nyní vykonávám, jsem musel členství přerušit, ale i tak patřím k těm, kteří si přejí, aby tato... více

Ten, kdo chce oslovit voliče, musí hledat nová řešení a nečekat, až tak učiní jiní.

SPOLEČNOST: Cti otce svého a matku svou...

19.10.2018
Nerad čtu na poslední straně prvního sešitu sobotního vydání LN slova připomínající diskriminaci z důvodu věku. O prezidentu republiky zde (ostatně... více

Tomáš Halík ztotožňuje, mylně, křesťanství a katolicismus.

PRÁVO: Kladivo z Istanbulu?

12.10.2018
Ve spisu z 15. století Malleus maleficarum, výstižně přeloženém jako Kladivo na čarodějnice, byla popsána skutková podstata trestného činu „obcování... více

Istanbulská úmluva do trestního práva opět zavádí genderové hledisko, tentokráte z opačné strany.

ROZHOVOR: Lidé jsou si rovni, ale nejsou stejní

9.10.2018
Je rozhodnutí Parlamentu, že na základě dohod v Evropské unii máme zřídit nějakou nezávislou instituci a místo, abychom ji zřídili, tak předají věc... více

Právní termín „manželství“ pro svazek muže a ženy se používá stovky let.

PRÁVO: „Směrnice“ vs. realita

29.9.2018
Ráno v šest hodin odjíždí z Brna, od sídla veřejného ochránce práv, auto se dvěma právníky. Míří do věznice v pražské Ruzyni, kde jsou umístěni dva... více

Je úroveň ochrany vyhošťovaných cizinců v souladu se sliby o urychleném vyhošťování?

SPOLEČNOST: Výstavba obecních bytů problém nevyřeší

24.9.2018
Záměr vlády, který byl vyhlášen po poradě předsedy vlády s ministryněmi financí, místního rozvoje a sociálních věcí, totiž netrvat již na vytvoření... více

Stále slyšíme, že nově postavené byty jsou předražené, že si je málokdo může dovolit.

SPOLEČNOST: Hokej kolem sňatků gayů a leseb

10.9.2018
Navrácení ztraceného lesku manželství prý bude dosaženo podstatnou změnou občanského zákoníku, která umožní uzavírat manželství i gayům a lesbám.... více

Lidé jsou si rovni, ale nejsou stejní, nelze tedy vytýkat společnosti nedostatek svobody.

PRÁVO: Stínohra místo právního řádu

1.9.2018
Po horkých prázdninách čeká na poslance, mimo jiné, projednání zásadní novely občanského zákoníku týkající se manželství. více

Komunitě LGBT stačí zákon o registrovaném partnerství. netřeba upravovat občanský zákoník.

ROZHOVOR: Seriál Chalupáři prý kazí děti

28.8.2018
Zdálo se mi, že je událostem 1968 věnována mnohem větší pozornost než rokům 1938 a 1939. Snad to televize v příštích měsících napraví. Neměli bychom... více

Moc rád bych věděl, co ti křiklouni před rozhlasem vědí o 60. letech minulého století

SPOLEČNOST: Opravdu jde jen o „život v páru“?

23.8.2018
„Chceme, aby se lidé měli rádi a hezky se k sobě chovali? Záleží nám na životu v páru, kde láska vítězí nad nenávistí? Potom přestaňme zkoumat... více

Copak někdo někomu brání „životu v páru“? Copak někdo zkoumá „pohlaví a sexuální orientaci“?

PRÁVO: Poučení ze systému H

15.8.2018
Proti známému rozsudku Nejvyššího soudu, který vyslovil povinnost vyklizení bytů v Horoměřicích, podali nyní někteří účastníci ústavní stížnost. více

Právo není neměnné „boží slovo“, ale má, jako každé jiné lidské dílo, své meze přijatelnosti.

PRÁVO: Tenký nátěr právního státu

1.8.2018
S rozsudkem soudu lze nesouhlasit, vytýkat mu případné chyby, kterých se soud dopustí, citovat jiná, třeba opačná rozhodnutí jiných soudů a lze... více

Tisíce lidí přišly po krachu H-Systemu o vložené peníze, státní moc zde totiž selhává od samého počátku.

POLITIKA: Levici chybí kompas

31.7.2018
Obávám se, že naší levici stále nedochází to, co dnes s překvapením zjišťují někteří marxističtí myslitelé (např. Moishe Postone), totiž že... více

Naší levici stále nedochází to, co dnes s překvapením zjišťují někteří marxističtí myslitelé.

ROZHOVOR: Vystěhováni nebudou!

30.7.2018
Podle mého názoru je rozsudek Nejvyššího soudu zcela správný. Není v něm nic překvapujícího. Není v něm nic, co by dosud nebylo známo, jenom to... více

Právo je přijatelné tehdy, jestli je lidem srozumitelné a jestli jsou lidé ochotni ho respektovat.

KNIHA: Anglická bohemistka o nás…

28.7.2018
Kulturní čtrnáctideník A2 ve svém červencovém čísle a ve své literární příloze zprostředkoval setkání a dílem Lucy Duggan, „britské bohemistky,... více

Britský čtenář musí být zmaten, co se o naší historii z knihy dozví.

SPOLEČNOST: Fráze nám k bydlení nepomohou

20.7.2018
Tak prý jsme zdražili byty vlastním dětem, tvrdí sociolog a ekonom Martin Lux, který se v Sociologickém ústavu Akademie věd již mnoho let věnuje... více

Tak prý jsme zdražili byty vlastním dětem, tvrdí sociolog a ekonom Martin Lux.

PRÁVO: Znovu o "svatbách"

30.6.2018
Před nějakým časem jsem se na stránkách Lidových novin (Nestejné rodiny, LN 6. března) zamýšlel nad nutnými změnami, kterých by bylo zapotřebí v... více

aneb V rozporu s realitou i jinými normami.

POLITIKA: Dlaždič u Valdštejna

21.6.2018
Až někdy půjdete po pražské Malé Straně, všimněte si domu na rohu Valdštejnského náměstí a Tomášské ulice. Na úrovni prvního patra je pamětní deska... více

V jaké době, pokud jde o bydlení, to vlastně dnes žijeme?

PRÁVO: Podivné rozhodnutí soudů

12.6.2018
Většina z nás snad již chápe, že homosexuální páry mohou dobře vychovat dítě, jistě lépe, než by se tak stalo v jakémkoliv ústavu. více

Rodičovské právo jednoho je ignorováno a právo druhého je přeneseno na dvě osoby.

PRÁVO: Rozhoduje soudce, nebo znalec?

15.5.2018
Málokdo by asi pochyboval o tom, že ten, kdo by na veřejnosti nosil podobiznu Adolfa Hitlera, by zcela zjevně propagoval hnutí, jehož byl tento muž... více

Množství zásadně se vylučujících znaleckých posudků se stává realitou českého práva.

PRÁVO: Babiš, Faltýnek a důvěra

11.5.2018
Je zcela běžné, že v průběhu trestního stíhání se změní právní kvalifikace skutku, mění se počet a složení osob, které jsou stíhány, nebo se zjistí,... více

Otázka presumpce viny či neviny politiků není jen jejich soukromou záležitostí.

PRÁVO: Porušuje-li někdo zákon, stát nemůže být pasivní

10.5.2018
Problém technoparty, která před několika dny proběhla na Liberecku, opět ukázal na známý paradox práva: to funguje, jen je-li porušováno jednotlivci.... více

Problém nedávné technoparty na Liberecku opět ukázal na známý paradox práva.

POLITIKA: Další volby, které se blíží

1.5.2018
I když se zatím vláda a i Poslanecká sněmovna zabývají jen neodkladnými úkoly, není jistě bez významu připomenout, že se rychle blíží termín dalších... více

Nejvyšší čas začít se zamýšlet nad postavením veřejného ochránce práv v naší společnosti.

GLOSA: Je trestně stíhaný premiér vůbec ještě stíhán?

12.4.2018
Když již v srpnu loňského roku požádal vyšetřovatel o vydání poslanců Faltýnka a Babiše k trestnímu stíhání , měl již tehdy bezpochyby k dispozici... více

Dostatek podkladů k trestnému stíhání přece musel být nashromážděn již před osmi měsíci.

SPOLEČNOST: MeToo a politika

5.4.2018
Tak prý politika ovládla fórum o MeToo, které pořádala Stálá konference českého práva v pátek 16.3 v pražském Karolinu. Alespoň podle redaktora... více

Tak prý fórum o MeToo, které pořádala Stálá konference českého práva, ovládla politika.

SPOLEČNOST: Diskriminační kupé

3.4.2018
Veřejná ochránkyně práv soudí, že oddělená kupé ve vlacích určená jen pro ženy nejsou diskriminací mužů. více

Současné módní pojetí diskriminace dnes deformuje celou problematiku lidských práv.

PRÁVO: Manželství homosexuálních osob

8.3.2018
Problematika „zrovnoprávnění“ sňatků osob bez ohledu na jejich sexuální orientaci nedávno připomenutá legislativními záměry Pirátů se netýká jen... více

Homosexuální páry můžou mít obdobu svatby, nikdy ale nebudou schopné zplodit dítě.

PRÁVO: Kšeft s bydlením za dozoru státu

5.3.2018
Občan (říkejme mu „pan A.“) vlastní v jedné obci 120, ale podle některých až 200 bytů. Tyto byty dává do nájmu potřebným lidem (a upřímně si... více

A co práva těch, kteří řádně pracují, vychovávají děti, chtějí v klidu bydlet a žít?

GLOSA: Šátky

20.2.2018
Donedávna neznámá iránská žena Vida Movahed se proslavila tím, že si na veřejnosti sundala z hlavy muslimský šátek, který v Íránu musí ženy povinně... více

Vida Movahed by se u nás asi lecčemu nestačila divit…

POLITIKA: Převrat, nebo nová smlouva?

19.2.2018
Politické události posledních měsíců přinesly řadu nových skutečností, jejichž důsledky si, podle mého názoru, zatím neuvědomujeme. Mylné... více

Existuje velká část národa, jehož skutečné starosti a tužby mnozí dosud jen přehlíželi.