16.12.2018 | Svátek má Albína


Stanislav Křeček

Stanislav Křeček

PRÁVO: Memento Cibulka?

9.5.2015
V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již... více

Policie vyklízí nemovitost od lidí, kteří tam – podle názoru policie – nemají co dělat.

VZPOMÍNKA: Je to již sedmdesát let…

7.5.2015
V pondělí 4. května jsem se účastnil v pankrácké věznici vzpomínkového shromáždění na všechny ty, kteří zde před sedmdesáti lety zahynuli. Opravdu... více

Dnes už je skoro odvážné říkat, že Prahu osvobodili Rusové.

PRÁVO: Nepřizpůsobiví na návštěvě

21.4.2015
O tom, jak jsou bez souhlasu pronajímatele obsazovány byty dalšími osobami, které se vydávají za příbuzné nájemce, psal v článku „Nájemní byty... více

Problémy není možné řešit tak, že by pronajímatel měl právo rozhodovat o návštěvách.

PRÁVO: Zkušenost, nikoli předsudek

3.4.2015
Nedávná aktivita veřejné ochránkyně práv ohledně údajné diskriminace Romů při odmítnutí prohlídky bytu a následná publicita tohoto problému byly,... více

Odepřít romskému zájemci prohlídku bytu může vypadat jako diskriminace.

SPOLEČNOST: Odmítněme státní výklad rodinného práva!

30.3.2015
Velmi častou námitkou, se kterou se setkávali zpravidla „laičtí“ účastníci nejrůznějších diskusí v této věci, bylo tvrzení, že lidé o věci vědí málo,... více

Jedním z témat, která oživovala naši veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

GLOSA: Práva bez nároku?

14.3.2015
Zásadně se mýlí M. Hudec v článku Když se lidská práva mezi sebou perou (Právo 6.3.), ve kterém polemizuje s myšlenkami uvedenými v mém článku Lidská... více

O lidská práva je třeba začít efektivně bojovat, ale ne o to, zda budou, či nebudou.

SPOLEČNOST: Lidská důstojnost, nejen práva!

5.3.2015
„Platí opravdu základní lidská práva pro všechny stejnou měrou? Mají se dostat i těm, kteří se jich pouze dovolávají a sami je nedodržují?“ ptá se v... více

O lidskou důstojnost musíme usilovat, má-li se zachránit náš svět.

SPOLEČNOST: Nezakazovat islám! Jen nesdílet…

16.1.2015
Výzvy k zákazu islámu jsou zcela nesmyslné a jen zhoršují již tak složitou a málo přehlednou situaci. Zakazovat jakékoliv přesvědčení je mimo úroveň... více

Zakazovat jakékoliv přesvědčení je mimo úroveň civilizace, které jsme dosáhli.

SPOLEČNOST: Romové 2015

13.1.2015
Na počátku roku je vhodné zamyslet se nad problémy a otázkami, na které již dlouho hledáme a nenacházíme rozumné odpovědi. To, co mne přimělo k... více

Aktivisté usilují o vymýcení negativních předsudků, nikoliv toho, co je způsobuje.

SPOLEČNOST: Lumpenkavárna a spol.

21.11.2014
Lumpenkavárna se stala sociologicko-politologickým pojmem. Nevím sice, jak zrovna toto jinak bohulibé zařízení k tomu přišlo, a už vůbec nevím, proč... více

Lumpenkavárna se stala sociologicko-politologickým pojmem.

SPOLEČNOST: Základní práva neřeší nerovnost

14.11.2014
Otázka lidských práv je v poslední době v českých sdělovacích prostředcích velmi frekventovaná, neboť pokusy o její řešení se hodí k nejrůznějším... více

Běženci prchající do Evropy usilují především o své sociální zabezpečení.

VZPOMÍNKA: Jiný Listopad

12.11.2014
Ve své brněnské kanceláři mám pověšenu fotografii pořízenou někdy koncem listopadu nebo na začátku prosince 1989 v sídle tehdejší Československé... více

I v tehdejších legálních strukturách – nerado se to dnes připomíná – existovala očekávání změny.

LIDSKÁ PRÁVA: Ani katastrofa, ani šance!

15.10.2014
Již několik týdnů probíhá na stránkách Práva i v jiných tiskovinách (A2) intelektuální debata o pojetí lidských práv mezi Petrem Drulákem a Jiřím... více

Postmoderní svět je dnes už zcela jinde, než si myslí Jiří Přibáň.

SPOLEČNOST: Ombudsman není mlčící sfinga

10.10.2014
Opravdu si nemyslím, že každý, kdo byl zmíněn v denním tisku, by nezbytně musel publikovat své odlišné stanovisko, ale pokud jsem opakovaně označen... více

Bylo mi již poněkolikáté vytýkáno, že se veřejně vyjadřuji k aktuálním otázkám veřejného života.

PRÁVO: Justice bez spravedlnosti?

29.9.2014
Možná příliš odborné, ale snad bude zřejmé, o co mi jde - o vcelku banální případ: manželé Ing. K. a B. K. se rozvedli, nato Obvodní soud pro Prahu 8... více

Možná příliš odborné, ale snad bude zřejmé, o co mi jde - o vcelku banální případ.

SPOLEČNOST: Agentura, která nepomůže

27.9.2014
Město Duchcov má za sebou dvě události, které je činí z hlediska pokusů o začleňování a o soužití s lidmi, jež označujeme za „sociálně vyloučené“,... více

Stát by při integraci nezačleněných neměl přehlížet legitimní zájmy těch „zbývajících“.

SPOLEČNOST: Jaká práva?

13.9.2014
Dvě nedávné nesouvisející události, totiž vládní jednání o kontaktech s Čínou a téma „muslimských šátků“, ukázaly, že pokud se někdo dovolává... více

Někteří si nesou práva s sebou? To je zhoubné.

PRÁVO: Opatrně s antidiskriminací

3.9.2014
V nedávných dnech rozvířila hladinu veřejného mínění mimo jiné zpráva veřejné ochránkyně práv o problematice „muslimských šátků“. Obávám se, že však... více

Hladinu veřejného mínění rozvířila zpráva veřejné ochránkyně práv o „muslimských šátcích“.

POLITIKA: Obtížné hledání cesty

14.8.2014
Čas od času narazím na povzdech, jak levice v Evropě obtížně hledá v globalizovaném světě cestu k voličům, neboť nenalézá témata, kterými by je... více

Levice opouští vlajkovou loď - práva pro všechny.

PRÁVO: Kšefty s chudobou - další rozpaky

17.7.2014
Veřejnost netrpělivě očekává novelizaci zákona, která má zabránit „kšeftování s chudobou“, totiž zneužívání různých příspěvků na bydlení majiteli... více

U navrhované novely zákona o pomoci v hmotné nouzi se nelze ubránit rozpakům.

PRÁVO: Mlha nad sociálním bydlením

14.7.2014
Jistě lze ocenit snahu, se kterou se vláda snaží napravit vše, co bylo v problematice sociálního bydlení zanedbáno, ale současně je nezbytně třeba... více

Prohlášení členů vlády svědčí o tom, že jednota nepanuje ani v cílech, ani v prostředcích.

PRÁVO: Aktivismus soudů, premonstráti a Hradišťko

3.7.2014
Vracím se touto úvahou k již známému a publikovanému případu obce Hradišťko, která na základě žaloby Královské kanonie premonstrátů na Strahově a na... více

Vracím se touto úvahou k již známému a publikovanému případu obce Hradišťko.

PRÁVO: Byt pro soudce

6.6.2014
V roce 2007 jsem napsal tento článek o soudci J. V., který se nyní má stát předsedou Krajského soudu v Ústí n. Labem. Tak nevím…. více

Nemá-li respekt v právu sám soudce, lze pak od něj očekávat spravedlivá rozhodnutí?

PRÁVO: Pověšená babička pana prezidenta

5.6.2014
Rozhodně se nemíním zabývat virtuální tragédií v rodině pana prezidenta, ale rád bych se šířeji zamyslel nad jeho nedávným výrokem o tom, že... více

Mnohé mediální "poprasky" ohledně bydlení již máme za sebou od devadesátých let.

POLITIKA: Krásná hesla šokovaných ministrů

17.5.2014
Pro občana není asi příliš povzbudivé, pokud se dočítají, že ministr je šokován, a tedy překvapen tím, co je lidem dobře známo a s čím se občané... více

Z tisku se dozvídáme, že ministři byli na Šluknovsku překvapeni realitou, s níž se setkali.

HISTORIE: Ono se toho zase u nás tolik nedělo

9.5.2014
Tento, dnes již proslulý výrok naší ministryně spravedlnosti o poměrech v období protektorátu Čechy a Morava, tedy v období druhé světové války, může... více

Proslulý výrok naší ministryně může být také vyložen ve prospěch českého národa.

SPOLEČNOST: Lidská práva na ústupu

26.4.2014
Na portálu Česká pozice se nedávno zajímavě rozepsal Roman Joch o české zahraniční politice v souvislosti s neutuchajícími (a současnými událostmi... více

aneb Omyly Romana Jocha.

PRÁVO: Dluhy, advokáti, exekuce

1.4.2014
Poslanecká sněmovna projednává v současné době poslanecký návrh novely zákona, podle které by se snížily odměny advokátů v případě vymáhání tzv.... více

Náklady, které soudy přiznávají advokátům, prý příliš a neoprávněně zvyšují zadlužení dlužníků.

SPOLEČNOST: Jak dál v Ombudsmanově?

22.3.2014
Nedávné události v "Ombudsmanově", jak nazval úřad ombudsmana neboli Kancelář veřejného ochránce práv jihočeský hejtman J. Zimola, ukázaly, že právní... více

Nedávné události ukázaly, že právní zakotvení instituce ombudsmana není zcela bezproblémové.

SPOLEČNOST: Ubytovny

17.3.2014
Tak jsem si dovolil navrhnout, aby jeden z nejhanebnějších kšeftů s chudobou – tedy provozování "ubytoven" pro lidi, kterým nikdo jinde jiné bydlení... více

Tak jsem si dovolil navrhnout, aby jeden z nejhanebnějších kšeftů s chudobou převzal stát.

SPOLEČNOST: Pravoslavný Křeček

20.2.2014
Tak jsem se ze sobotního Práva dozvěděl, že navazuji "na trend prosazovaný státem a pravoslavnou církví v Rusku…". více

Podle pana Mitrofanova navazuji "na trend prosazovaný státem a pravoslavnou církví v Rusku…".

SPOLEČNOST: O ombudsmanovi viděném z Malé strany

4.1.2014
Neměl jsem nikdy moc rád matematiku a nevím zcela přesně, co dělá Matematický ustav AV ČR, ale nenapadlo by mne na základě soukromé nechuti požadovat... více

O žádném "trápení" v práci ombudsmana, o kterém píše Korecký v Týdnu, nemůže být řeč!

PRÁVO: Snění o sociálním bydlení

31.12.2013
Souhlasím s tím, že by se polemiky s otištěnými články měly publikovat především tam, kde byly články, se kterým je polemizováno, otištěny. Jistě... více

Plných 39 pracovišť a organizací se u nás zabývá sociálním bydlením?Křeč

PRÁVO: Šátky

6.12.2013
Kancelář veřejného ochránce práv obdržela v minulých dnech podnět právního zástupce zastupujícího Organizaci pro pomoc uprchlíkům, ve které je... více

V Evropě probíhají vzrušené soudní i politické debaty o úloze náboženských symbolů ve veřejném prostoru.

POLITIKA: Švýcarsko, Masaryk a Okamura

7.11.2013
Nějak jsem po posledních volbách nabyl dojmu, že mne již nic nemůže překvapit natolik, abych reagoval na slova politiků, ale po pondělním Hyde parku... více

Okamurovy šílenosti je nutno nazvat pravými jmény: hloupost, neznalost, drzost.

GLOSA: Porušení magie cestou do Rozmarýna

20.9.2013
Ještě jsem se ani nestačil v Brně pořádně rozkoukat, a již jsem byl Břetislavem Rychlíkem v glose "Černá magie trafikanta Křečka" (MfD, 13.9.2013)... více

Břetislav Rychlík mě obvinil, že za temných brněnských nocí bloudím bývalým varieté Rozmarýn.