25.9.2023 | Svátek má Zlata


VAŠE-NAŠE: Soudci a dvojí metr.

29.5.2023

Je škoda, že naše veřejnoprávní televize před pár lety zrušila (nejen) mezi právníky a právničkami populární nedělní pořad Týden v justici.

Tento týden by zmíněná relace patrně začínala slovy - Stala se věc nevídaná a nečekaná! Vlivný senátní ústavně-právní výbor nedoporučil plénu ke schválení Danielu Zemanovou ani Josefa Baxu jako kandidáty na ústavní soudce. Pro Zemanovou hlasovali jen dva senátoři z deseti, Baxa dostal o dva hlasy více. Ostatní senátoři byli proti. Výbor předtím doporučil ke schválení pražského akademika profesora Jana Wintra.

Jen, co tato informace opustila zdi Valdštejnského paláce řada osobností vyslovila negativní stanovisko. Příkladmo pro ilustraci – pirátský koaliční poslanec Jakub Michálek - Zamítnutí dvou významných osobností justice na Ústavní soud je bez uvedení důvodů nekorektní a netransparentní. Část politiků chce prezidentovi diktovat stranické nominace, což je pro českou justici nezdravý nápad a s rolí Senátu jako „pojistky demokracie“ to nemá nic společného.

Satirik by jen podotkl, pirátský leader obviňuje vážené senátory, že věci neodůvodňují, ale sám činí de facto totéž. Obviňuje neurčitou skupinu politiků z jakýchsi perfidních stranických nominací bez dalšího.

Ale kritika vzešla nejen z řad politiků , vážní negativní hodnotitelé se našli dokonce i mezi samotnými soudci. Například soudce Nejvyššího správního soudu, kde shodou okolností též působí Josef Baxa, doktor Petr Mikeš napsal na Twitter - Znám spoustu právníků, kteří by mohli být ústavními soudci, ale jen jednoho, u kterého si nedokážu představit, že jím nebude. To je Josef Baxa. Znám ho jako člověka čestného, odborně zdatného s velkými přesahy,... Včerejšímu rozhodnutí Ústavně-právního výboru nerozumím odborně ani lidsky.(konec citace).

Samozřejmě je otázkou, zda se má vrcholný aktivní soudce veřejně vůbec vyjadřovat k aktům moci zákonodárné? Zda je to etické a vhodné, jistě v budoucnu posoudí mj. studenti ve svých magisterských možná i doktorských pracích, jistě komparací dojdou k závěru, že v některých zemích je takové soudcovské glosování aktuálního dění zcela nemyslitelné a v jiných státech zase naprosto přijatelné.

Autoru tohoto komentáře veřejná upovídanost soudce P. Mikeše nijak vážněji nevadí, ostatně i nejvyšší administrativní soudce je jen člověk, avšak jistou skvrnou na adoraci soudce Josefa Baxy je nevyvratitelná skutečnost, že jsou oba ze stejného pracoviště, takže to krapet připomíná, jako když Sparťan chválí jiného Sparťana. Takže P. Mikeš provádí staršímu justičnímu kolegovi spíše medvědí službu.

Nicméně k výše uvedené kritice rozhodnutí senátního výboru obecněji (kritických ohlasů bylo několik desítek, zdaleka nejen dva výše citovaní pánové).

Když Senát blokoval návrhy prezidenta Klause (velice často) nebo Miloše Zemana (méně často) na ústavní soudce, tak byl v očích mnohých potřebná a nezastupitelná pojistka demokracie. Když však včera (24. 5. 2023) nedoporučil některé kandidáty jeden z jeho výborů, tak se již hovoří o politikaření a nepřípustném ovlivňování moci soudní.

Prostě když zamítnou Vaše – tak je to ochrana právního státu, ale zamítnou-li Naše, tak je to naopak útok na právní stát a politikaření.

Prosím Vás do budoucna, měřme si jedním metrem. Padni komu padni!

Zkráceně vyšlo v LN, 26.5.2023