28.2.2024 | Svátek má Lumír


Marie Suková

Marie Suková

ÚVAHA: Ale ne… Ale ano

1.5.2014
Sen. Jdu po mostě vedoucím z nejvyššího patra jakési věže do nejvyššího patra jiné věže, architekturou jsou identické. Most se kymácí, párkrát málem... více

Ideologizujeme, místo abychom promýšleli, zkoumali, řešili. To je vlevo, to je vpravo.

JAZYK: Necelý, téměř

16.12.2013
Starší lidé mají v porovnání s mladšími nižší práh tolerance vůči pití alkoholu, kouření i k tzv. lehkým drogám, např. k marihuaně, jejíž kouření... více

Autorovi připadá, že hezky poskládal slova, zní to elegantně. ale mou důvěru ztratil.

JAZYK: Ukázky a příklady

9.12.2013
Ač mě to nebaví, jsem nucena číst všemožné zpravodajství: nikde jinde nenajdu tolik češtinských prohřešků pohromadě - a nejen češtinských, ale... více

Nikde jinde nenajdu tolik češtinských prohřešků pohromadě jako v našem zpravodajství.

JAZYK: Od píky, po přeslici, po meči

4.12.2013
Kdekdo čas od času začíná od píky – stejně jako ti nejnižší vojáci, kteří byli vyzbrojeni jen holí s bodcem. Když pár bitev přežili, mohli stoupat v... více

Kdekdo čas od času začíná od píky – stejně jako ti nejnižší vojác.

JAZYK: Finty, rozlišování

2.12.2013
Dala se do toho, nevěda, co činí. Chyba. Je to ona, žena, slovo nevěda je přechodník, takže nevědouc. více

Stává se, že si nejsme jisti, když si po sobě přečteme, co jsme napsali.

SPOLEČNOST: Zásady a názory

27.11.2013
Asi začnu, ač to vzhledem k následujícímu textu může vypadat poněkud neústrojně, češtinou, přesněji řečeno významem slov a obsahem sdělení. více

Snažíme se zdát se lepšími, než jací jsme. Předstíráme. Někdy je to až legrační.

SPOLEČNOST: Ohlédnutí politické

19.10.2013
Být potrefený věkem není nic proti ničemu. Jenže s věkem je spojena paměť a to už může být někdy někomu protivné. Takže se pouštím na tenký led a už... více

On se blbec vždycky najde. Přečasto se vydává za myslitele.

JAZYK: Vrchnostenské vyjadřování

16.10.2013
Čtu si po ránu noviny a dozvídám se věci. Podle ní míra úspor dokonce klesla proti prvnímu čtvrtletí 2013, hlavně "z důvodu zrušení realizace... více

Spíš telepaticky vytušíme, co chtěli autoři říci, než že bychom jim porozuměli.

FEJETON: Stala se mi legrační věc

14.10.2013
Stala se mi svého času legrační věc: dva Angličané – lékařka a sociální pracovník (to je v Anglii, a nejen tam, velmi ceněná vysokoškolská profese) –... více

Dva Angličané – lékařka a sociální pracovník - dávali dohromady nějakou zprávu.

JAZYK: Různosti

9.10.2013
Vpadl do místnosti, ztěžka dosedl, jak byl urvaný za celý den, a mávl na výčepního. Žejdlík před ním přistál zofort. Objal ho oběma rukama, pak se... více

"Do tebe to padá," uznale řekl Véna. "Bodejť, taky mám dost."

JAZYK: Chřipka

16.9.2013
Chytit současně kousanec od infikovaného hmyzu a chřipku, to člověka šťastným neudělá. Příznaky jednoho se sdruží s potížemi způsobenými tím druhým,... více

Chytit současně kousanec od infikovaného hmyzu a chřipku, to člověka šťastným neudělá.

JAZYK: Noviny (maličkosti jen zdánlivé)

5.8.2013
Čtu denně zprávy z asi tak deseti českých zpravodajských portálů, někdy více, čtyř zahraničních a dál podle toho, na co upozorní naše i zahraniční... více

Bleskem je záhodno ve společnosti opovrhovat, ale já na to přišla: nerozčiluje.

JAZYK: Kozí mečení a zapomínání

31.7.2013
Hezky to řekla Peggy Lee, to byla taková zpěvačka, když jí pochlebovali, jak pěkně zpívá: „Letím na jejich křídlech,“ řekla a ukázala na své... více

V této době se v tramvaji těžko vyhnete cizímu mobilování. A slyšíte to.

JAZYK: Musí se to umět

23.7.2013
Vzpomínám na dvě příhody: v jednom nakladatelství jsem se dohadovala s básníkem (velmi ceněným, nejen kritikou) o jedné pasáži v jeho textu. Byla... více

Ta podivná představa o autentičnosti mluvy panuje docela urputně.

ČEŠTINA: Opatek, krempa, P.S.

15.7.2013
Někdy se člověk - rád, nerad – musí k mateřštině chovat jako k cizímu jazyku, a to zejména tehdy, když něco mizí nebo se prodává k užití na jednu... více

Někdy se člověk - rád, nerad – musí k mateřštině chovat jako k cizímu jazyku.

ČEŠTINA: Drobná nedorozumění

8.7.2013
To je nářků kolem angličtiny. Vždyť je tak jednoduchá – žádné pádové ohýbání slov, rozlišování mužského, ženského a středního rodu, stabilní tvary... více

Čeština má zvláštní slovo pro každou věc, bytost, dění. Žádné dvojznačnosti. Skutečně?

JAZYK: Rozpaky autorovy

1.7.2013
Dějiny se dějí. Tyhle články jsou psány s velkým předstihem, dávno předtím, než jsou uveřejněny. Redakce je dostává jakousi hnízdovou výsadbou a... více

Na detailu a přesnosti prý nesejde, vzdělání je k ničemu, význam slov zanedbatelný...

JAZYK: Mlžení

19.6.2013
Ve škole nás učili číst, co je za slovy. Nikoli mezi řádky, to jsme tehdy uměli všichni, pochopit spiklenecké pomrkávání, náznaky, někdy i tam, kde... více

Ve škole nás učili číst, co je za slovy. Nikoli mezi řádky, to jsme tehdy uměli všichni.

ČEŠTINA: Umění postavit větu

29.5.2013
I jazyk, vyjadřování, má svou estetiku. Není samoúčelná, kromě jakéhosi krásna nese i srozumitelnost. Nejspíš si to neuvědomujeme, ve školách se to... více

I jazyk, vyjadřování, má svou estetiku, která není samoúčelná, leč ve školách se neučí.

ČEŠTINA: Vesměs, a/nebo, rulez

21.5.2013
My, co známe englická slůvka. A dáme je do češtiny. Nářků nad tím bylo už hodně, ale, darmo plakat, je tu další příklad: rulez. Je to chatovací... více

Čeština se vyvíjí. Někdy podivně.

ČEŠTINA: Kam až smí jít pokrok

15.5.2013
To je velmi hloupá otázka. Smím ji tak hodnotit, kladu ji já. Pokrok se neptá, pokrok si kráčí, kam ho vítr zanese, kam se mu zachce, kam ho my,... více

To je velmi hloupá otázka. Smím ji tak hodnotit, kladu ji já.

ČEŠTINA: Já se z těch novinářů zblázním

7.5.2013
A to jsem si chtěla jen v poklidu povídat o češtině a připomínat, co jsme ze školy zapomněli. Jenže tu to máme, leze to do očí, do hlavy a dělá to z... více

A to jsem si chtěla jen v poklidu povídat o češtině...

FEJETON: Konec slov

2.5.2013
Budiž světlo – to asi není ten výrok, jímž svět vznikl. Před světlem byla tma, nejspíš. A tma je přece součást světa. Prostě něčeho. Takže světa. více

Nikdy se asi nedozvím, jaké to Slovo bylo na počátku. Ani jaké Slovo bude na konci.

ČEŠTINA: Pistorius, Brikcius, jubileum, Marco, Sára

30.4.2013
Pistor – latinsky krupař, mlynář, pekař; přidala se polatinštělá koncovka –ius. Pistorius. To se tak v minulých stoletích dělávalo (pozor – minulá... více

Snad mi to ti pánové nebudou zazlívat, že se zaobírám jejich jmény.

ČESTINA: Oblaka

25.4.2013
Je to už hodně let, co začala jedna rosnička ČTV říkat, že ty oblaky … něco dělají, někam se hrnou. Zakrývají oblohu. Jak jsem zjistila, nejsem sama,... více

Je to už hodně let, co začala jedna rosnička ČTV říkat, že ty oblaky...

VZPOMÍNKA: Únava z dějin

22.4.2013
No nic. Jsem unavena z českých dějin a české odpovědi na dějiny. Následující tři příběhy, které se opravdu staly, už byly kdysi dávno publikovány... více

Asi jsem dost lidí vyděsila, nerada, chci jen upozornit…

ČEŠTINA: Kruciální moment

16.4.2013
Kruciální moment pro mne nastal, když jsem si po dopoledni stráveném pobíháním a vyřizováním v počasí připomínajícím Sibiř, páteř mě bolela, zimnice... více

... pro mne nastal, když jsem si jednoho dne cosi uvědomila.

ČEŠTINA: Bratislava, dříve Prešpurk

10.4.2013
Taky Posonium, řecky Istropolis, maďarsky Pozsony. Pécs čili Pětikostelí. Salzburg čili Solnohrad. Reims čili Remeš. Mety, někdy též Méty,... více

Pécs čili Pětikostelí. Salzburg čili Solnohrad. Reims čili Remeš, Leipzig čili Lipsko.

ČEŠTINA: Opakování

4.4.2013
Opakování je matka moudrosti. Všechno se do hlavy napoprvé neuloží. Pro zevrubnější vysvětlení, proč co jak je, si mě, prosím, najděte v rubrice... více

Opakování je matka moudrosti. Všechno se do hlavy napoprvé neuloží.

ČEŠTINA: Prostředí, přiměřenost, vývoj

27.3.2013
Je to takové halabala psaní. Chyb, které děláme, je tolik a jsou zákeřně zabodnuté do rozličných souvislostí, že nemožno v tom mít systém. Ten byl,... více

Chyb, které děláme, je tolik a jsou zákeřně zabodnuté do rozličných souvislostí.

ČEŠTINA: Co lidi vede k tomu blábolení?

20.3.2013
Pořád čekám, kdy se naši novináři, manažeři a jim podobní ujmou anglických slov eventually, actually. Tedy eventuálně, aktuálně. více

Definitely – rozhodně, definitively – konečně.

SPOLEČNOST: Je těžké

18.3.2013
Je těžké říkat někomu, kdo se cítí stísněn, že je to jinak. Nezáleží na tom, zda je naše situace opravdu tak těžká, jak si myslíme - a ono to tak... více

Je těžké říkat někomu, kdo se cítí stísněn, že je to jinak.

ČEŠTINA: Nářeční zmatky a omyly, v nichž si libujeme

11.3.2013
Nedávno účastník jakési diskuse na internetu temperamentně vynadal jinému diskutérovi, že nesprávně užívá významu slova víno. Víno je – napsal onen... více

Babička Boženy Němcové šukala po světnici a jiné výrazy.

ČEŠTINA: Seznam témat

6.3.2013
Nepřála bych vám ho vidět, ten můj seznam témat ke zpracování. Třeba to vám. V dopisech, e-mailech a je-li to technicky možné, i v esemeskách, bychom... více

Velká písmena, dělení slov, versus...

ČEŠTINA: Plevelná slova, sprosťárny, svatá slova

25.2.2013
Je to silnější než my a vůlí to neovlivníme. "Vole, prostě, teda, jako, cože?, třeba, jánevim, víš, tak, no, ono to, ty, ještě jednou vole, tý hele,... více

Je to silnější než my a vůlí to neovlivníme.

ČEŠTINA: Zamilovaný

19.2.2013
Vzpomněl, pomněnka – to je jednoduché: vzpomenout nebo pomni (na něco). Je to od slova mníti (stará čeština) – mysleti. (Vzpomenout si vlastně... více

A ve většině případech si vzpoměl, kde ten jeho zamilovaný román je...