6.10.2022 | Svátek má Hanuš


ČEŠTINA: Drobná nedorozumění

8.7.2013

To je nářků kolem angličtiny. Vždyť je tak jednoduchá – žádné pádové ohýbání slov, rozlišování mužského, ženského a středního rodu, stabilní tvary sloves v přítomném čase…

Začátečník se velmi brzy dozví, že to přepotřebné slovo pro se anglicky řekne for. Po čase a dalších lekcích, osmělen, se pustí do četby anglických textů (třeba novin) a zjistí, že mu pan učitel (paní učitelka) i slovníky zatajili, že for může znamenat i aby. Zamyslí se, a uzná, že to má logiku. Aby je vlastně taky nějak pro. Aby se něco stalo, znamená, uváženo kolem a kolem, že se musí něco stát či udělat pro to, aby se stalo. Pokračuje pár dní nebo týdnů v četbě – a podívejme se: for he went out. Aby šel ven? A co ten čas? Porovná to se začátkem věty, a je zmaten. Než mu dojde, že to prosté for je pěkně zapeklité: teď to pro změnu znamená, že protože. Slovníky se patrně nepotkávají se životem. Nebo s vývojem. Protože odešel. Koneckonců, pro a protože mají cosi společného.

A následuje návrat k oslavě češtiny, jež má zvláštní slovo pro každou věc, bytost, dění. Žádné dvojznačnosti.

Hm. Do svých osmnácti let jsem si myslela, že loďka je malé plavidlo pro rybáře, skromné turisty nebo lidi toužící po klidu uprostřed rybníka. Nebo pro venkovana s kozou, dopravujícího se přes řeku. Po maturitě jsme my všichni uchazeči o studia dostali doporučení absolvovat roční výrobní praxi. Nastoupila jsem do tiskárny a zjistila, že loďka je plechové placaté cosi, na čem se přenáší sazba. (Teď už ne, máme digitální pokrok.)

Pak bychom tu měli totožné cokoliv. Slovník spisovného jazyka českého: totožný příd. naprosto týž; stejný 2, shodný, identický. Když vy nebo já nebo sousedka řekneme, že ty dámy měly totožné boty, rozumíme tomu tak, že měly boty stejného tvaru, barvy, zdobnosti, velikosti, možná i ošlapanosti. Kriminalista si to vyloží jinak: měly společný jeden pár střevíců, které si půjčovaly. Totožný prostě neznamená velmi podobný, i když to tak na první pohled může vypadat.

Abych nechodila daleko - vím, neboť jsem žena a znám ženské prostředí, že pro většinu žen jsou jesle:

a) Zařízení pro maličké děti zaměstnaných matek

b) To, v čem ležel Ježíšek

c) Vzdělané ženy (nebo ženy z rodin myslivců) vědí, že jesle jsou takové to, kam se dává v zimě zvěři potrava.

Hádejte, jak tomuhle slovu rozumí fotbaloví fanoušci?

A ještě jeden příklad oborového dorozumívání: vyšetřovatel měl dotaz na pana XY – co se tím myslí? Ptal se svědka XY na něco, nebo se svědka jménem AB ptal na něco, co se vztahuje k nepřítomnému panu XY? Asi bychom řekli, ptal se pana AB na něco ohledně pana XY (nebo tedy, s velkou tolerancí, měl dotaz k panu AB ohledně pana XY). Nebo že se na něco ptal přímo pana XY. Kriminalisté jsou lidé normální, ale úřednický šiml stvořil jakousi prazvláštní jazykovou estetiku, a nejen v kriminalistice a soudnictví. Takže se obloukem vracíme k víceznačnosti . V tomto případě nikoliv jednoho slova, ale celého odstavce. Laik neporozumí, pro odborníky je to běžná hantýrka, jejíž srozumitelnost se blíží tajnému jazyku. Prolíná se i do každodenního života, vždyť je známe, dotazníky jedny. A pokyny k vyplnění formuláře. Nebo pokyny k obsluze gúglu.

Ať děláme, co děláme, mimoděčně registrujeme souvislosti, chápeme slova nikoli izolovaně v jejich slovníkovém významu, ale podle toho, jaká slova jsou okolo, a nejen to, zařazujeme si jejich význam podle prostředí – pracovního, společenského. U těch dotazníků a jiných lejster to arci příliš nejde.

A rodí se slova nová, občas co do prostředí a významu nezařaditelná. Čert aby se v tom vyznal. Zacyklit se, to má ještě logiku: vysvětlovat nebo hádat se kolem dokola, v bludném kruhu argumentace. SSJČ má pro slovo cyklus velmi případné definice: 1. tematicky spjatý soubor duševních výtvorů tvořících vyšší celek. 2. pravidelně se opakující řada změn, období, etap, 3. bot. díl myšlené šroubovice, která spojuje na stonku místa, kde přisedají listy, sahající od jednoho listu k listu stojícímu kolmo nad ním, oběh.

Slovo zacyklit se je tedy utvořeno se znalostí věci. Je použitelné kdekoliv, kdykoliv.

Rozchodit problém. Taky dobře. Chůzí se zbavujeme napětí. Obecně použitelné.

Ale co tohle: bengo? V argotu policista. V zeměpise Bengo je provincií Angoly. ??? Aha: pro kriminálníky policajt, pro cestovatele končina v Africe. (? "Aby ho nechytil nějaký bengo, odcestoval do Benga.")

Hen ten oný bazmek. Vypadá to moravskoslovensky, pochází to z pražských vysokých škol šedesátých let. Byla to doba hračičkování s jazykem. Co je bazmek v běžném užití, nikdo neví. Nějaké udělátko. Jinak ale je to v maďarštině tak velikánská sprosťárna, že se ani ve slovnících nevyskytuje. (Nejspíš to přivlekli absolventi VŠ ze své povinné roční vojenské služby někde u Komárna, chudáci asi ani nevěděli...) Takže zcela mimo předpokládané souvislosti.

Világoš. Svého času velmi populární, ačkoliv nikdo nevěděl, co to znamená. Ptala jsem se Maďarů, řekli, že jasný.

A tohle všechno jsou věci, které ve slovnících nenajdete.