28.6.2022 | Svátek má Lubomír


ČEŠTINA: Umění postavit větu

29.5.2013

I jazyk, vyjadřování, má svou estetiku. Není samoúčelná, kromě jakéhosi krásna nese i srozumitelnost. Nejspíš si to neuvědomujeme, ve školách se to neučí.

Ročně zaplatí v USA za textování při řízení životem přes tři tisíce mladých, zatímco následky pití jich zabijí asi 2700.

Novostavba stojí na okraji malebné východočeské vesnice s hezkou návsí a dobovou architekturou. Ani nás nepřekvapilo, že si toto místo pro život vybral náš hostitel – povoláním historik. Má své genius loci, atmosféru, která ho oslovila, navíc hledal pozemek ve staré zástavbě a zde ho objevil.

Textování: Tím textováním se samozřejmě míní psaní SMS, řízením se má na mysli řízení auta, za slovem mladých schází slovo lidí… ti mladí - je to takový zlozvyk, v mluvě se to běžně užívá (přesně řečeno, říkají to o těch mladých někteří staří) a snese se to, ale v písemném projevu? Snad slovo mládež by bylo na místě. Ale možná, že jsem přecitlivělá nebo starodávná. Jenže i tohle je podružnost.

Co vadí nejvíc, je stavba věty: autor klouže v souvětí od podmětu k předmětu: tři tisíce mladých, kteří platí životem, jsou na začátku souvětí podmětem, vzápětí ale jsou předmětem, zatímco podmětem jsou následky pití. Změna podmětu v předmět je v souvětí jistě možná, ale musí k tomu být důvod a nesmí to být těsné. Tady důvod není a je to těsné. Možné zakončení souvětí: … zatímco na následky pití jich zemře

Další chybou je spojení při řízení životem – nechci být příliš starodávná, ale život se kdysi (ještě na začátku 20. století) říkalo i břichu. Řídili břichem? Jistě ne. Takže spíš by mělo být napsáno zaplatí životem…

Krom toho je otázka, co se míní těmi následky pití – opilost, jež vede k havárii? Havárie samotná? Text naznačuje, že následkem pití je smrt. V tom případě je v té větě nějaké slovo zbytečné nebo nějaká slova scházejí.

Novostavba: Začněme tím nejjednodušším: nikoli má své genius loci, ale má svého genia loci.

Ani nás nepřekvapilo, že si toto místo pro život vybral náš hostitel – povoláním historik. Má své genius loci, atmosféru, která ho oslovila, navíc hledal pozemek ve staré zástavbě a zde ho objevil. Na podmět z první věty (historik) navazuje v druhé větě jiný podmět (se zpožděním si uvědomíme, že podmětem druhé věty je to místo), zamlčený , takže jako by nebyl, a vypadá to, že svého genia loci má ten historik. A celá ta druhá věta? Má dva zamlčené podměty: místo s geniem loci, a k němu se bez varování vynoří nový podmět, zase zamlčený, nadto ve stupňovací pozici – vrací se totiž podmět z první věty. Ani nás nepřekvapilo, že si toto místo pro život vybral náš hostitel – povoláním historik. To místo má svého genia loci, atmosféru, která našeho hostitele oslovila, a on navíc hledal pozemek ve staré zástavbě a zde ho objevil.

Majitel žil původně v panelovém domě, který měl všechny nešvary této výstavby: tmavé chodby, málo světla, hodně dveří a celkově vyvolával stísněný pocit. Podmět: majitel. Předmět: panelový dům. Předmět se tváří jako podmět (měl všechny nešvary), což by nevadilo až do chvíle, kdy vyvolával stísněný pocit. Jistě, absence čárky naznačuje, že ten pocit se vztahuje k domu, kterýž jest předmětem, ale přesto: při rychlém čtení může čtenář nabýt dojmu, že stísněný pocit vyvolával majitel – ten tísnivý pocit je totiž až na konci věty a my jsme zvyklí, že konec se vztahuje k začátku. Krom toho pocit nemůže být stísněný, to mohou jen vnímající bytosti, pocit může být jen stísňující nebo tísnivý.

Je dobré si uvědomit toto: když s někým mluvíme, užíváme gesta, tváříme se, modulujeme hlas, a běží snad i jakási telepatie, nadto přímý rozhovor umožňuje klást otázky, vyjasňovat nepochopené. Tohle všechno v písemném sdělení schází, není to možné. Psát tak, jak mluvím, je rada s omezenou platností. Anebo tak může člověk psát, ale po hodině, dvou, by si to měl po sobě přečíst.Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!