7.4.2020 | Svátek má Heřman, Hermína


JAZYK: Mlžení

19.6.2013

Ve škole nás učili číst, co je za slovy. Nikoli mezi řádky, to jsme tehdy uměli všichni, pochopit spiklenecké pomrkávání, náznaky, někdy i tam, kde nešlo o záměr, ale o nechtěnou shodu okolností či nešikovnost. Za slovy se může skrývat pravý úmysl, záměrné rozmělnění či zakrytí ožehavého tématu, nebo šifra. Novináři tehdy měli například šifry k popisu atmosféry a vztahů mezi vysokými funkcionáři: "Setkání proběhlo v přátelském duchu" – notovali si, opili se. "Setkání proběhlo v srdečné atmosféře" – řvali na sebe jako koně. "Setkání proběhlo v družné atmosféře" – nejednali o ničem, ale, s prominutím, ožrali se. "Oba představitelé setrvali v soudružském dialogu" – zase vymýšleli nějakou lumpárnu, "Soudruzi se shodli na svých pevných postojích vůči…" jeden zavelel, druhý poslechl.

Tohle bylo dobré, neboť přehledné. S novou dobou a češtinou vymknutou z kloubů přišly nové možnosti. Taky jde o větší peníze a menší odpovědnost.

Zákon mlžení praví, že mlžení slouží tomu, aby bylo možno kdykoli změnit taktiku a je-li třeba, i strategii, a to bez ohledu na deklarovaný osobní obecný postoj, politické vyznání, světový názor a bez újmy, co se týče služebního postavení, voličských preferencí a dobré pověsti, to vše však v rámci zachování osobní, politické i názorové integrity. Mlžení se koná v zájmu organizace, politické strany, spolku, obce, kraje, státu, občanů, ekologie, světového míru a ekonomiky.

Základní postupy mlžení jsou tyto:

- Vezmi to zeširoka, zdaleka. Posluchači je nutno vysvětlit problematiku. Dobrý úvod je Jak bych vám to vysvětlil…

- Pokud to jde, uhni od tématu. Nenápadně.

- Mluv obecně, užívej ale hodně cizích a odborných slov přenesených z jiného oboru, nejlépe ajťáckého (procesy!) či medicinského (to ošetříme), ideálně ingliš (tohle si vynegociujeme, tamto se zmenedžuje). Naznačuješ tím svůj odborný rozhled a síťové myšlení. Nebuď konkrétní.

- Mluv tak, aby posluchače nic nenapadlo, natožpak doplňující otázky. Nejlepší je ho uspat.

- Nenápadně naznač, že tazatel či oponent má máslo na hlavě. Nemá-li máslo na hlavě, zcela určitě ho lze označit za neinformovaného či blba nebo škůdce. Pokud možno nežalovatelně.

- Čtenář (posluchač) je laskavý a slušný, ale hloupoučký, tazatel je lump.

- Dobrá je fráze Nebudu plýtvat vaším časem.

- Úprava faktů není lež, ale optimalizace srozumitelnosti sdělení.

Mlžení písemné jde snadno. V rozhovoru je to těžší – novinář či politický oponent by mohl dotírat nějakými otázkami. Od toho ale máme tisková (PR) oddělení, aby novináře takto nebezpečné vyfiltrovala a nezvala. Je tu ale svízel – někdy je tázaný opravdu chytřejší a věci znalejší nežli tazatel otravující s nesmysly a neznalý věci. Pak se tázaný neuchyluje k mlžení, ale k nutné obraně. Tazatel pak buď tázaného sejme a udělá si jméno jak neohrožený bojovník, nebo jde dělat něco jiného. Takový případ není předmětem tohoto pojednání.

Uvážíme-li, že většina lidí čte noviny jen letmo, obvykle cestou odněkud někam, nejčastěji přečte jen titulky (co to zas má znamenat…?) a pak jen sklouzne očima po textu, nebo si řekne "To je zajímavé" a dá je stranou s tím, že si to přečte, až bude mít čas (v sobotu) (nepřečte), takže mu v hlavě uvíznou právě jen titulky a pár šikovně umístěných sloganů, může mít mlžení docela velký účinek. Čím je článek delší, tím menší je pravděpodobnost, že si ho přečte celý i někdo jiný než analytici. A ti nám to vysvětlí ve svých zasvěcených dlouhých článcích.

Tak se dělá public opinion.

Hodně z nás si asi pamatuje amatérské mlžení ministryně Hanákové: nastavit procesy. Pohoršující naprostá neznalost základní profesní dovednosti politika.

Tohle už je lepší:

Ministr Drábek k selhání nového systému 30. 1 2012: "Komplikace byly způsobeny například zvýšeným náporem klientů, který je v lednu na úřadech práce běžným jevem, změnou výpočtu některých přiznávaných dávek a také valorizací životního minima, která si vyžádala přepočet dávek hmotné nouze," upřesňuje ministr. "I přesto se většina úřadů s těmito komplikacemi dokázala vypořádat, včetně nutnosti osvojit si práce s novým systémem," dodává Drábek.

Jenom naprostý cynik by chtěl vědět, proč je v lednu zvýšený nápor lidí na úřadech práce a o kolik a když je to pravidlem, proč se na to úřady nepřipravily, o co šlo ve změně výpočtu a proč ta změna nastala a jaké nároky kladla na informační systém (počítače), jak technicky probíhá valorizace životního minima a přepočet dávek, kolik úřadů a kde obnáší ta většina, co to zvládla, jak byli pracovníci zaškoleni a co to máme za nový systém, a proč, a kdy to bude v pořádku, a jak to souvisí s tím, že z úřadů práce se staly dávkové služby – a proč, zatímco služby práce se přesunuly na agentury a proč.

Mistrovský kousek konečně dodal dne 14. 6. 2012 ministr financí, známý jako Kalousek (taky je to mistr rétoriky a argumentace):

Kalousek: Zvýšení DPH je definitivní, žádná jiná vláda ji nesníží

Výše daně z přidané hodnoty, jak ji schválila vláda, je podle ministra financí Miroslava Kalouska definitivní. Nevěří, že nějaká následující vláda by tuto daň snížila, i když to může v předvolebním boji tvrdit. Kalousek to řekl ve čtvrtek ráno na setkání s manažery.

Vypadá to, jako by šlo o DPH, jeden by tomu uvěřil. Nene. Jde o upozornění vztahující se ke každému hlasování, že ve státní kase je nezacelitelná díra, na jejímž vzniku a provozu se podílejí všechny partaje a zaplatit ji mají všichni daňoví poplatníci, takže partaje všech směrů, spojme se.

Okolnosti užití mlžení: vždy, když má idea zvítězit nad realitou. Na rozdíl od reality je idea posvátná, což ne všichni chápou.

Laskavý čtenář si jistě povšiml, že dar mlžení mají politici a odpovědní manažeři a funkcionáři bez ohledu na politickou příslušnost a výši služebního zařazení. Je to součást funkčních dovedností.Máte virový, nebo bakteriální zánět? Vyzkoušeli jsme domácí CRP test
Máte virový, nebo bakteriální zánět? Vyzkoušeli jsme domácí CRP test

Dvacet testerek mělo možnost vyzkoušet domácí CRP test od Veroval. Jeho pomocí dokážete prověřit, jestli vám v těle řádí virový, nebo bakteriální zánět. Jak testy dopadly? A vyplatí se je pořizovat?


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.