29.6.2022 | Svátek má Petr, Pavel


ČEŠTINA: Vesměs, a/nebo, rulez

21.5.2013

Čeština se vyvíjí. Někdy podivně.

My, co známe englická slůvka. A dáme je do češtiny. Nářků nad tím bylo už hodně, ale, darmo plakat, je tu další příklad: rulez. Je to chatovací zkratka, nejspíš to přišlo z her, znamená to něco fakt super. Od slova rule (pravidlo, předpis, vládnout). Chtějí ti, co se takhle vyjadřují, aby jim někdo rozuměl?

A/nebo my ( z anglického and/or), co jsme stanovili jedinou možnou podobu slova a jediný možný jeho výklad.

Začnu češtinou:

Anebo. Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ): anebo: (†aneb) sp. souřadicí 1. (ve větách netázacích) spojuje věty n. větné členy, z nichž jen jeden platí, …2. řidč. (ve vylučovací otázce) či, nebo: půjdeme už, anebo ještě posedíme? †3. aneb spojuje dvě různá pojmenování téže věci, neboli, čili: Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka (Tyl)

Převyprávím to: jedno nebo druhé, rozhodně ne obojí najednou (bez čárky, spojení souřadné), buď jedno, nebo druhé (s čárkou, spojení vylučovací), dvě různá pojmenování téhož v jednom názvu (lit.): Babička aneb Šťastná to žena.

"Probereme to u oběda anebo to necháme na večer." Podle okolností, je to jedno, obě možnosti jsou rovnocenné. "Probereme to u oběda, anebo to necháme na večer." Ten večer by byl lepší. Všimněte si, prosím, poslání té čárky.

And/or: Webster: Definition of AND/OR —used as a function word to indicate that two words or expressions are to be taken together or individually.

Random House Kernerman Webster's College Dictionary dodává: If a greater distinction is needed, another phrasing is available: entertaining or traveling, or both.

Všimněte si, prosím, stavby poslední citace a té čárky v ní (v tom, co jsem vyznačila tlustě). Ta zpřesňuje vyjádření: prostě se baví nebo cestuje, nebo obojí (baví se na cestách).

Co to udělá v češtině? To and/or? A/nebo?

Asi by platilo, že and/or (a/nebo) je buď jen jedno, nebo obojí zároveň.

Moc hezké. To se v obchodě hodí.

Přenesení spojení and/or do češtiny v podobě a/nebo znamená jediné: autoři toho zčeštění neznají širší anglický výklad, respektive způsob myšlení a stavbu věty. Jenže užití a/nebo v češtině je hodně zavádějící; pominu-li klopotnost a zbytečnost takového vyjádření , zbývá jeho nejasnost. A – nebo. Co tedy platí?

S angličtinou je svérázná potíž – neobstojíte, budete-li si překládat se slovníkem v ruce slovo od slova (každé slovo zvlášť). Musíte brát větu jako celek. Do češtiny přetažené a/nebo je něco jiného nežli anglické and/or a k žalu obchodníků a dalších musím říci, že v češtině nemá co dělat.

Abych nechodila jen za humna, máme tu podobně neurčitý význam i u slova ryze českého: vesměs. SSJČ (vynechávám příklady): vesměs: přísl. 1. všeobecně, bez výjimky, do jednoho, veskrze; často odchylně až na malé výjimky; všeobecně, převážně: 2. úhrnem, dohromady.

Tak jak? Vůbec, nebo jen většina? Tohle slovo bych nerada viděla v obchodních a právních souvislostech.

Podobně nebezpečné je slovo případně. Máme dvě podobná slova.

Prvním je popřípadě: Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) - přísl. (zkr. popř., ps. též po případě) eventuálně.

To druhé je případně: SSJČ (vynechávám příklady) - případný příd.

1. vhodný, výstižný, přiléhavý 2, příhodný, náležitý, přiměřený:

2. nahodilý, nepodstatný, vedlejší

3.takový, kt. může nastat; možný , eventuální

Slova případně se poslední dobou užívá častěji nežli popřípadě. Někdy to může být nebezpečné; uzavřete-li s nějakou firmou smlouvu o tom, že (mimo jiné) udělá případné úpravy, můžete se pak divit, co všechno se udělalo (bylo třeba udělat) a co vás to bude stát. Nezachrání vás ani eventuální soud, u něhož bude soudní znalec – jazykovědec - dokládat, jak všelijak lze tomu slovu rozumět, a co tedy mohla firma považovat za případné (vhodné).

Prostě nejlepší je velmi přesný výčet, konkrétní stanovení.Kouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě
Kouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě

Pražští jogíni se 21. června poprvé připojili k ostatním jogínům, aby s nimi oslavili Mezinárodní den jógy. Oslavy se zúčastnilo 400 jogínů a sešli...