29.9.2023 | Svátek má Michal


FRIDAYS FOR FUTURE: Klimatíseň klimaignorantů

15.6.2020

Motto: Zapamatujte si ti všichni mladí, kteří nedbáte rady starých:
starého učí obyčej, zkušenost moudrým činí jej.
Dokud zkušenost a zvyk se nenaučí,
dotud každý jako čmelák bez rozumu bzučí.
Dalimilova kronika

Environmentální žal s přestávkami

Mezi dny 23. až 30. srpna 2019 uveřejnil internetový deník Neviditelný pes šestidílný seriál článků „Doučování pro klimatické záškoláky“, který je rychlou a velmi věcnou reakcí na rozhovor odvysílaný iDnes-TV v pořadu Rozstřel Vladimíra Vokála dne 13. 8. 2019. (Všechny části jsou dostupné v seznamu článků L. Záloma). iDnes zarámoval Vokálův Rozstřel o dva dny později článkem s bombastickým titulkem Na záchranu planety máme 12 let, řekli v Rozstřelu studenti stávkující za klima“, ve kterém jsou citoványi některéobzvláště šťavnaté nonsens z úst obou aktivistů. V úvodu článku je link na záznam Rozstřelu iDnes-TV. Na záznam vede i link v první části Zálomova ‚doučování‘ a skutečně stojí za to si celý tento záznam vyslechnout.

Nebýt Zálomova článku, který na záznam Rozstřelu upozornil, patrně by se mnoho čtenářů ani nedozvědělo (nebo ne hned) o tomto komediálním vystoupení dvou zelených aktivistů a organizátorů protestů – záškoláckých stávek za klima, které s moderováním pana Vokála připomíná scénky trojice Korn, Kaiser a Lábus v TV zábavném seriálu „Možná přijde i kouzelník“.

Opatření proti šíření koronavirové chřipky dopadlo i na demonstrace záškoláků, které fakticky zablokovalo, ale přesto stačili zelení aktivisté od srpna 2019 v řadě svých vystoupení doplnit obraz Fridays for Future (FFF), jak si hnutí záškoláků říká, slibem, že po odeznění epidemie budou jejich ‚stávky‘ celosvětově pokračovat.

V médiích všeho druhu se k Friday for Future vyjádřilo nebývalé množství obhájců i odpůrců. Stojí za zmínku, že kritici a odpůrci drtivě převažují, i přes nekritický až oslavný postoj médií, a to nejen v ČR, ale i v dalších zemích, např. v SRN. Tato přestávka zatlačila záškoláky do defenzívy a jejich aktivity jsou méně viditelné (bez skandování hesel v ulicích a přisluhujících televizních kamer) a jsou častěji písemné nebo v zaznamenaných rozhovorech. Lze tak komentovat s určitým odstupem a konkrétněji jejich veřejné aktivity, zaznamenané výroky i aktualizované požadavky.

Sociologický pohled na ‚stávkující‘ záškoláky

Poctivý psychosociální výzkum v komunitě adolescentních ‚stávkařů‘ by byl dozajista nesmírně žádoucí, ale nepochybně i zajímavý a poučný. Nic takového zatím k dispozici není a patrně ani z mnoha důvodů nebude. Zde platí ‚syndrom Greta‘, po jejímž hysterickém vystoupení na zahájení summitu OSN 23. 9. 2019 mnoha lidem na celém světě spadly šupiny z očí…

Už při prvním shlédnutí Rozstřelu bylo patrné, že oba aktivisté mají vážný problém, totiž najít si svoji pozici ve škále těch asi 56 pohlaví, které jsou propagovány komunitami LGBT. Jasno udělal starší článek odkazem na twitterový profil, kde se mluvčí FFF ČR označuje za levičáka, feministu, vegana, aktivistu a homosexuála. To je opravdu vážné, protože vzor FFF Greta Thunberg má jenom jednu z forem autismu a k tomu obsedantně kompulzívní poruchu.

Ostatně pokud jde o obsedantní kompulzívní poruchy, lze dle vystupování, vyjadřování, plakátové tvorby (různé transparenty a hesla) a mnoha dalších znaků pozorovatelných na záznamech z demonstrací FFF usuzovat, že to není jenom výsledkem neznalosti, nevzdělanosti, indoktrinace, ale že obsedance (zpravidla bez náhledu) bude mít mezi stávkujícími několikanásobně vyšší podíl než v nestávkující populaci adolescentů. Mezi jiným také proto, že odhadem dívky a ženy mezi demonstrujícími převažují v poměru nejméně 2:1 a výskyt prokazatelné obsedance s náhledem (tedy diagnostikované) je u žen více než dvojnásobný oproti mužům. I když mezi těmi, které bychom podle vzhledu a vnějších fyzických znaků zařadili jako muže, oni sami to mohou cítit jinak – jako mluvčí FFF. Zde může být značná odchylka, protože ani na druhý pohled často není zřejmé, k jakému pohlaví se řadí sami.

Dalším do očí bijícím dominujícím znakem je fyzická nedostatečnost, která je již delší dobu obecným problémem nastupující generace -náctiletých. Pánové na záznamech z demonstrací často působí astenicky až vychrtle, což může mít řadu vedlejší příčin než jenom veganství (holdování různým tabletkám, trávě či jehle). Představa, že by se rozhodli s dvacetikilogramovým batohem na zádech absolvovat třeba jen jeden 30kilometrový denní pochod, nutně vyvolává představu druhou, že by to bylo to poslední, co by v životě udělali.

Totiž v dobách, kdy ještě tělocvik byl na základních a středních školách opravdu tělocvikem, bývala jednou z oblíbených her vybíjená – jistě si každý pamatuje: dva kapitáni si střídavě ze svých spolužáků vybírají mužstvo. A protože se dobře znají, vybírají do týmu ty, kteří míčem dohodí přes hřiště, dovedou chytit nahrávaný míč nebo útočný míč soupeře, popřípadě se pohybovat tak, aby se vyhnuli ‚vybití‘. No a na konci takového výběru tam stojí několik jedinců, které ani jeden z kapitánů nechce. Jsou to ti, kteří si se svým tělem jaksi nevědí rady, pomalu reagují, neumí uhnout letícímu míči, ani jej chytit, nepřehodí hřiště. Outsideři.

FFF1

Organizátoři Fridays for Future ČR mají velký vzor (Zdroj Prima TV Cool)

Jejich intelektuální výkon bývá jen druhou stranou mince výkonu fyzického, tj. průměrný nebo podprůměrný, nějaká ta logopedická vada, dyslexie, dysgrafie, dyslalie, amence a další dnes tak často probírané (omluvné!) poruchy, jednotlivě nebo v kombinaci a máme obraz lůzra, který je v dětském kolektivu bolestně opomíjen nebo jen trpěn, ale vždy na chvostu, stahující se do vlastního uzavřeného světa. S těmi úspěšnými si to vyřizuje ze své pracně vybudované domácí krypty na internetu. A tam se najednou dozví, že jakási malá Švédka s duševní poruchou staví do latě politiky celého světa, promlouvá, co jí slina na jazyk přinese, případně co jí připraví její loutkovodiči, všichni jí naslouchají, někteří tomu dokonce tleskají. Je z ní VIP. A ta říká, že trudné a otravné chození do školy není potřeba. Na co, když je před námi katastrofa, kterou můžeme odvrátit jen my, mladí… A ejhle, to je přece program! Program, jak si nakopat snadno peníze, vytvořit pašalík, korýtko. Být někým! Jde se do boje, který není bojem za nic menšího, než je naše Země. Druhou přece nemáme a dinosauři to nedomysleli…

„Politici, naslouchejte vědcům!“

Samozřejmě ne všem vědcům, jen těm správným, tedy těm našim, kteří jsou s námi v oteplovačskému konsenzu! Tj. těm, kteří nás podporují a zastávají globální uhlíkovou neutralitu…

FFF svojí mantrou „politici neděláte dost, naslouchejte vědcům“, k níž dodávají jedním dechem, že tento dialog chtějí zprostředkovat, míní jej však moderovat, se staví do role člověka, který neumí pořádně ani svoji mateřskou řeč, ale nabízí simultánní tlumočení z čínštiny (které nerozumí) do laponštiny (kterou také neumí) a především - kteréžto tlumočení stejně nikdo nepožaduje.

Zdálo by se pohledem do society záškoláků, vlivem medializace nesmyslného ‚stávkování‘ záškoláků, že v sociální skupině adolescentů roste opravdu velmi vážný problém. A L. Zálom to ve svých článcích probírá hned z několika úhlů pohledu, snaží se racionálně argumentovat:

„S klimatologií zkrátka není něco v pořádku a to, jak se k ní staví klimatičtí záškoláci, situaci jen potvrzuje. Klimatologie v jejich podání není racionálním vědeckým oborem, který má v první řadě popisovat přírodní jevy, formulovat objektivně postavené teorie a na základě správné vědecké metody je potvrzovat nebo vyvracet. Oni bohužel s klimatologií zacházejí jako s totálně nebo možná lépe řečeno totalitně dogmatickým kultem, který má své fanatické následovníky a – samozřejmě, jak to nutně bývá – i pronásledované kacíře.“

Argumentace a fakta, kterými se snaží Zálom polemizovat s ideologickými frázemi, záškoláci nečtou a číst nebudou, je to příliš mnoho textu. Oni jsou zvyklí na holé věty SMS proložené piktogramy. To je konec konců i výsledek nepříliš podařeného pořadu Pro a proti ze dne 14. 3. 2019, kde vedle P. Dobrovského byl hostem O. Neff. Výsledkem byly dva míjející se monology, mezi nimiž se potácela nepřipravená moderátorka V. Sedláčková. (Sedláčková, 2019)

Tento stav výstižně glosuje F. Matějka:

Vedl jsem mnoho diskusí se zastánci klimatického alarmismu. Předkládání argumentů je zbytečné. Nevidí je a neslyší. Nechtějí. Jedni se už těší na peníze cizích lidí, které by jim z očí do očí neukradli, protože na to nemají odvahu. Skrze tzv. záchranu planety se krade snadněji a anonymně. Druzí jim k tomu hrají stafáž, aniž by z toho fakticky něco měli. Racionální jádro diskuse neexistuje. Jde o fanatismus nebývalého rozměru.“

Je nutné připomenout, že demonstrace Friday for Future jsou celosvětově mediálně pojímány jako Goebbelsovy pochodňové průvody z roku 1933, kterých se podle svědků zúčastňovalo maximálně 14 tisíc nosičů pochodní a kteří před filmovými kamerami chodili do kruhu, záběry byly náležitě prostříhány, aby tento geniální manipulátor mohl následně prohlašovat, že v průvodu bylo 1,5 miliónu členů NSDAP. Ne nadarmo jsou mediálními poradci Friday for Future odborníci z německých zelených stran a hnutí. Ti si to ještě pamatují a nějakým tím eurem také přispějí…

FFF2

'Pochodňový’ průvod Friday for Future. Také nápis na transparentu o mnohém vypovídá…

A tak si zástupci FFF mohou dovolit blábolit stejně jako ‚svatá Gréta‘, např.:

„Ano, já si myslím, že je teď ten nejvyšší čas panikařit. Určitě si nemyslím, že Česká republika nebo Evropská unie dělá dost. My podle vědců a i vlastně podle toho, k čemu se politici zavázali v rámci pařížské dohody, musíme snížit celosvětově do roku 2050 emise skleníkových plynů na nulu, což se v Česku děje zcela minimálně. Naopak je Česká republika v žebříčcích jedna z nejšpinavějších zemí a na hlavu vypouštíme celkem dost emisí. Mnohem víc než jiné země.“ 

Reagovat na takový nonsens, svědčící o naprosté ignoranci, nechápání reality, nevzdělanosti, sociální otrlosti a ideologické zaslepenosti, se prostě v rovině racionální argumentace nedá. To opět glosuje Zálom:

„Držet se čistě věcného přístupu však není nic snadného: vystoupení obou mluvčích, jejich svazácký fanatismus a bohorovná pozice morální nadřazenosti nad zbytkem populace nevyhnutelně vzbuzuje velmi negativní emoce.“

Veřejnost, tedy ta část, která se pohybuje na internetu a komentuje příspěvky, reaguje na záškoláky veskrze negativně. K článku (Vachtl, 2019) se vyjádřilo 1459 komentujících čtenářů, z nichž podle reakcí značná část shlédla i záznam Rozstřelu a TV šoty oslavující demonstrace FFF. Více než 90 % reagujících často velmi explicitně vyjádřilo znechucení, despekt, odpor nebo výsměch a pohrdání nereálným požadavkům, nezdůvodnitelným vizím katastrofy, směšným papouškovaným tezím záškoláků, včetně o 19 let opožděných rad jejich rodičům stran jejich početí.

To opět velmi výstižně charakterizuje Zálom:

„Zdá se, že lidem jsou protivní právě takoví mladí mentoři, jako jsou pánové Jankovský a Doubravský, bez zkušeností, bez vzdělání i bez rozhledu; lidem se zajídá jejich způsob komunikace, jejich dikce, jejich výraz tváře, jejich řeč těla. Je to možná jediná tenká hranice, která brání, aby se z jejich hnutí stalo něco opravdu absolutně nebezpečného a pro lidskou civilizaci smrtícího…“

A dále:

„Pokud si environmentalističtí totalitáři za své mluvčí budou vybírat osoby, které vystoupily ve čtvrtek v pořadu Rozstřel, a nadto budou každý den, v každých novinách a v každé zpravodajské relaci veřejnosti nutit klimatickou svatou pannu Grétu, možná má lidstvo ještě naději…“

Pohlédneme-li na realitu s chladnou hlavou a nenecháme se zmást goebbelsovsky laděnými médii, zjistíme, že záškoláků je fakticky jenom hrstka (a nezapomínejme, že podporovaná ze zahraničí!). V celé ČR se pátečních stávek zúčastnilo podle dostupných informací maximálně 20 tisíc záškoláků. Podle informací ze škol to také rozhodně všechno nebyli agresívní altruisté jako organizátoři a jejich zelení souputníci. Mnozí šli, protože v rámci kolektivu dostatečně ideologicky naladěného neměli na výběr (stádní jednání). V ČR bylo k 31. 12. 2019 podle demografických statistik 1 149 028 adolescentů ve věku 10 – 20 let. Z toho vyplývá, že klimatickým žalem postižených klimaignorantů je maximálně 1,7 %, ostatní, tedy 98,3 %, jsou normální nebo z toho mají neskutečnou legraci.

Přesto nelze brát situaci na lehkou váhu, protože stále platí slova antického filosofa:

“Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem: Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.” Sokrates

Závěr – zdaleka nevyčerpané téma

Vzhledem k možnému rozsahu článku, je toto téma jen nakousnuté a povšechné. Brzy se ukáže, zda záškoláci mají dostatek sponzorů, kteří budou ochotni přispívat i po koronavirové panice.

Nepochybně se nezmění dikce organizátorů, kteří vybavení výtahem z textu uveřejněného před klimakoncilem OSN IPCC a UNFCCC v Katovicích v roce 2018, který v ČR vydalo Centrum pro dopravu a energetiku za podpory celé řady institucí: Ministerstva životního prostředí, Akademie věd České republiky, Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha, Klimatická koalice a Informační centrum OSN v Praze. Autorkami jsou známé zelené semetriky A. Kárníková a K. Davidová. 

Tento explicitně oteplovačský blábol je výtahem z tzv. „Summary for Policymakers“, který se tváří, že je shrnutím celé zvláštní zprávy IPCC AR15 zpracované v panice, protože na obzoru se pro alarmisty začalo nepříjemně blýskat. Stále více zemí (tedy nikoli tvrdého jádra EU) se začalo připravovat na odstoupení od stupidní a nic neřešící ‚Pařížské dohody‘ z roku 2015.

Naštěstí četné mediální výstupy reprezentantů Friday for Future jsou natolik hloupé a vylhané, bez argumentů, a to způsobem tak bijícím do očí, že i lidé bez hlubších znalostí o klimatu, chemii a fyzice atmosféry a reálného vlivu CO2 na klima zpozorněli a k donekonečna opakovaným mantrám bezuhlíkového třeštění začali přistupovat s oprávněnou skepsí, kterou dávají stále hlasitěji najevo.

Jde skutečně o mnoho. V první řadě o peníze. O nepředstavitelně veliké peníze v biliónech €, $ či jiných libovolných měn. A také o moc umožňující zastrašit a kontrolovat občany, jejich svobodné jednání a pokud možno i myšlení. O tom, že je to nejjednodušeji dosažitelné právě u mladé generace, snadno indoktrinovatelné, věděli své již četní diktátoři v historii naší civilizace.

Most, květen 2020

Literatura a zdroje:

[1.] Alexander, Ralph B. 2012. Global warming false alarm: the bad science behind the United Nations’ assertion that man-made CO2 causes global warming. Second edition, updated and revised, 2012. Royal Oak : Canterbury Publishing, 2012. str. 224. ISBN-13 978-09840989.

[2.] Cílek, Václav. 2011. Konec globálního oteplování? Oceánské proudění a třicetileté chladné epizody. docplayer.cz. [Online] 2011. [Citace: 22. červen 2017.] https://docplayer.cz/19235314-Konec-globalniho-oteplovani.html.

[3.] Driessen, Paul. 2018. The IPCC’s Latest Climate Hysteria /Nejnovější klimatická hysterie IPCC/. Townhall. [Online] Copyright © Townhall.com/Salem Media, 13. říjen 2018. [Citace: 22. říjen 2018.] https://townhall.com/columnists/pauldriessen/2018/10/13/the-ipccs-latest-climate-hysteria-n2528023.

[4.] Hampl, Mojmír. 2004. Tajemství trvale nevyčerpatelných zdrojů. CEP. [Online] Centrum pro ekonomiku a politiku, 16. březen 2004. [Citace: 25. září 2012.] Knižně také ve sborníku č. 32 "Trvale udržitelný rozvoj“. http://cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=432&PHPSESSID=81606d0c094934716161342a0a7a3f5a.

[5.] Happer, William. 2016. Happer’s Statement: CO₂ will be a major benefit to the Earth. TBS - The Best Schools. [Online] © 2011-2018 TheBestSchools.org, 24. březen 2016. [Citace: 22. říjen 2018.] https://thebestschools.org/special/karoly-happer-dialogue-global-warming/happer-major-statement/#note42.

[6.] Hepler, Russ. 2016. EXPOSED: Why The Global Warming/Climate Change Industry Is a SCAM (ODHALENO: Proč je průmysl globálního oteplování/klimatické změny podvod). The Federalist Papers Project. [Online] 4. únor 2016. [Citace: 23. listopad 2017.] http://thefederalistpapers.org/us/exposed-why-the-global-warmingclimate-change-industry-is-a-scam-meme?utm_source=FBLC&utm_medium=FB&utm_campaign=LC.

[7.] Höschl, Cyril. 2018. Kouzla a klamy vědeckého zkoumání. Neurazitelny.cz Večery na FF UK. [Online] Filosofická fakulta UK, Praha, 8. leden 2018. [Citace: 2. červen 2018.] https://www.youtube.com/watch?v=GczkFbi4ezM.

[8.] Kárníková, Anna a Davidová, Kateřina. 2018. Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5°C. [Online] říjen 2018. [Citace: 10. říjen 2018.] https://toolkit.ecn.cz/img_upload/3f5e963ee9ca17c7e8373d2bfc1ef8e4/ipcc_infolist_web_1.pdf.

[9.] Masson-Delmotte, V., a další. 2018. Global Warming of 1,5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways. IPCC. [Online] 6. říjen 2018. [Citace: 14. říjen 2018.] https://www.ipcc.ch/report/sr15/. In Press.

[10.] Meadows, D. L., Meadows, D. H. a J., Randers. 1972. The limits to Growth: A Report for the Club of Rome´s Project on Predicament of Mankind. New York : Signet Books, 1972.

[11.] OSN, UNFCCC. 2015. PARIS AGREEMENT. UNFCCC INTERNETIONAL. [Online] 12. 12 2015. [Citace: 20. květen 2017.] https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

[12.] Sedláčková, Veronika. 2019. Pro a proti: Je čas panikařit, jestli chceme zachránit planetu? Český rozhlas Plus. [Online] Český rozhlas, 14. březen 2019. [Citace: 16. duben 2020.] https://www.youtube.com/watch?v=vwAikI49F-w.

[13.] Simon, J. 1996. The Ultimate Resource 2. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1996.

[14.] Singer, Fred S. 2017. Global Warming Surprises. Temperature data in dispute can reverse conclusions about human influence on climate. /Globálně oteplovací překvapení. Diskuse teplotních dat může zvrátit závěry o lidském vlivu na klima./. NIPCC Policy Brief. [Online] září 2017. [Citace: 22. říjen 2018.] http://www.americanthinker.com/articles/2017/05/a_global_warming_surprise.html.

[15.] Szaban, Oldřich. 2019. František Matějka popisuje střet se „zastánci klimatického alarmismu“: Argumenty nevidí, neslyší. Nechtějí. Už se těší na peníze cizích lidí... Parlamentní listy. [Online] OUR MEDIA a.s. 2009-2020, 9. září 2019. [Citace: 10. září 2019.] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Frantisek-Matejka-popisuje-stret-se-zastanci-klimatickeho-alarmismu-Argumenty-nevidi-neslysi-Nechteji-Uz-se-tesi-na-penize-cizich-lidi-595312.

[16.] Vachtl, Jiří. 2019. Na záchranu planety máme 12 let, řekli v Rozstřelu studenti stávkující za klima. iDnes.cz/zpravodajství. [Online] 15. srpen 2019. [Citace: 23. srpen 2019.] https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozstrel-fridays-for-future-klimaticke-zmeny-doubravsky-mezgerova.A190813_071742_domaci_vlc.

[17.] vef. 2019. S Jaklem se bavit nebudu! Student bojující za klima odmítl televizní duel. Parlamentní listy. [Online] OUR MEDIA a.s. 2009-2020, 14. červen 2019. [Citace: 26. březen 2020.] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/S-Jaklem-se-bavit-nebudu-Student-bojujici-za-klima-odmitl-televizni-duel-585465.

[18.] Vokál, Vladimír. 2019. Rozstřel Vladimíra Vokála. iDnes-TV. [Online] MAFRA, a.s., 13. srpen 2019. [Citace: 23. srpen 2019.] https://vod.idnes.cz/1908/14/VF190814_150334_flv_middle_jaha.mp4.

[19.] Zálom, Luboš. 2019. Doučování pro klimatické záškoláky (1). Neviditelný Pes. [Online] Mafra a.s., 23. srpen 2019. [Citace: 23. srpen 2019.] Další části: https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-doucovani-pro-klimaticke-zaskolaky-2.A190824_222834_p_klima_wag; http://zalom.blog.idnes.cz/. https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-doucovani-pro-klimaticke-zaskolaky-1.A190821_202055_p_klima_wag. ISSN 1212-673X.

[20.] —. 2019. Doučování pro klimatické záškoláky (2). Neviditelný pes. [Online] MAFRA a.s., 26. srpen 2019. [Citace: 26. srpen 2019.] https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-doucovani-pro-klimaticke-zaskolaky-2.A190824_222834_p_klima_wag. ISSN 1212-673X.