28.5.2023 | Svátek má Vilém


František Kružík

ESEJ: Přeceňovaná moc mediokracie

29.3.2022
K tomu, aby byl obsah tohoto článku pro čtenáře srozumitelný, je nutné hned v úvodu probrat několik obecných definic, které do značné míry v kontextu... více

Neonormalizace, politická korektnost, multikulturalismus, neomarxismus ...

EVROPA: Jsme oběťmi ekologistických experimentů

9.3.2022
Při formulování výroků v idealistické filozofii a výrokové logice se jako základní formule používají axiomy, které jsou automaticky a bez dokazování... více

Hlavním znakem proponovaných opatření je jejich neskutečná ekonomická náročnost.

ENERGETIKA: Green Deal v zádech, blackout na obzoru

21.12.2021
Zima 2020/2021 se nevyznačovala extrémními mrazy ani srážkami, ale přesto byla chladná, vlhká a dlouhá. Například v Praze byla ještě 30. května 2021... více

Konec roku 2021 je plný nepříjemných událostí a bez pozitivních vyhlídek na rok 2022.

KLIMA: Virtuální CO2 experiment

22.6.2021
Před několika měsíci, když jsem prováděl úklid ve svých počítačích a zálohách na discích, našel jsem soubor s výčtem a popisem parametrů a výpočty v... více

Prdění krav a pálení fosilních paliv nemá na chování atmosféry žádný zásadní vliv.

KLIMA: Další CO2 experiment, tentokrát virtuální

21.6.2021
Na konci zimního zkouškového období roku 2008 jsme se dvěma kolegy seděli v podvečer v oblíbené hospůdce ‚na pivu‘ a snažili se spláchnout duševní... více

O kolik se zvýší objem CO2 v atmosféře, když spálíme veškeré zásoby severočeského uhlí?

KLIMA: Experiment CO2

21.5.2021
Tento text je lapidárním výtahem (‚pro blondýny‘) ze dvou podkapitol rozsáhlejší rozpracované kritické studie na téma „Fosilní paliva, energetika,... více

Text srozumitelný ‚pro blondýny‘ (a snad i pro novináře).

SERIÁL: I zlé je občas dobré

8.4.2021
I zlé je k něčemu dobré. Díky domácímu vězení se vytvořil krásný volnočasový prostor. Sledovat ve volnu TV (ČTV speciálně) je opravdu o zdraví –... více

Díky domácímu vězení se vytvořil krásný volnočasový prostor.

FRIDAYS FOR FUTURE: Klimatíseň klimaignorantů

15.6.2020
Mezi dny 23. až 30. srpna 2019 uveřejnil internetový deník Neviditelný pes šestidílný seriál článků „Doučování pro klimatické záškoláky“, který je... více

Brzy se ukáže, zda záškoláci mají dostatek sponzorů i po koronavirové panice.

ESEJ: Jedovaté plody politické korektnosti

26.12.2019
Motto: Politická korektnost je doktrína od nedávna prosazovaná přeludy postiženou, nelogickou menšinou a podporovaná churavými mainstreamovými médii,... více

Je již dostatečně zjevné, že pro skutečné ozdravení EU nestačí žádné dílčí reformy.

KATOWICE COP24: Architektura globální loupeže

11.12.2018
Teorie v rozporu s rozumem, jako je antropogenní globální oteplování, neměla reálnou šanci – pokud se nebude moci pochlubit relevantními výsledky -... více

IPCC nekompromisně bojuje za vybírání obrovských částek peněz od signatářských zemí.

ESEJ: Z totality do totality

26.11.2018
Každá socialistická vláda se vyznačuje inherentní snahou zabít každou husu snášející zlatá vejce, která se jim dostane do rukou. více

Mesianismus jisté části německé populace přináší zcela nečekané problémy již po staletí.

KLIMA: Globální konec rovných příležitostí

25.12.2017
Ve dnech 6. až 17. listopadu 2017 se v Bonnu konal alarmistický koncil zeleného náboženství pod záštitou OSN, eufemisticky nazvaný 23. konference... více

OSN v Bonnu definitivně odhodila pokryteckou masku „vědeckého hlasování o vývoji klimatu“.

SVĚT: Greenpeace a Al Capone

22.10.2016
V každé generaci každé civilizace na Zemi docházelo, dochází a bude docházet ke krizím, obdobím probíhajícího či hrozícího válečného konfliktu,... více

Občané v zemích postižených NGO postupně začínají chápat, kdo jim sahá do kapes a na občanské svobody.

USA: Nigel Farage hostem Donalda Trumpa

7.10.2016
Před asi 15 000 shromážděnými účastníky přivítal Donald Trump u řečnického pultu hosta, kterého uvedl jako ‚Mr. Brexit‘. V krátké charakteristice... více

Donald Trump přivítal u řečnického pultu hosta, kterého uvedl jako „Mr. Brexit“.

DOKUMENT: Manhattanská deklarace ke klimatickým změnám

8.3.2008
My, vědci a výzkumníci klimatu a souvisejících oborů, ekonomové, politici a přední obchodníci, shromáždění na Times Square, New York City, zúčastnění... více

Vědci a výzkumníci ukončili své jednání doprovodným shrnutím.

EKOLOGIE: Globální oteplování není krize!

5.3.2008
O tom, že se nejednalo o bezvýznamné setkání směšných klimaskeptiků a sebestředných klimapopíračů, svědčí účast reprezentativní plejády vědců... více

Včera skončila Mezinárodní konference ke změnám klimatu 2008.