22.9.2023 | Svátek má Darina


ENERGETIKA: Green Deal v zádech, blackout na obzoru

21.12.2021

Motto:
V boji o samotné bytí a evoluci našeho světa, je dostupnost energie tou hlavní podmínkou.
Ludwig Eduard Boltzmann, (1844 -1906)

Co a proč se stalo s cenami energií v roce 2021

Zima 2020/2021 se nevyznačovala extrémními mrazy ani srážkami, ale přesto byla chladná, vlhká a dlouhá. Například v Praze byla ještě 30. května 2021 průměrná denní teplota 12 °C, minimální teplota 7 °C a maximální teplota nepatrně nad 15 °C. Praha je nízko položená v údolí Vltavy a na okolních výšinách, v ostatních částech ČR bylo daleko chladněji. V květnu 2021 byla v ČR podle dat ČHMÚ průměrná teplota 10,6 °C. Podobný vývoj počasí postihl prakticky celou Evropu. Také během léta se střídala krátká období teplého letního počasí s chladnými přechody frontálních systémů ze západu a severozápadu s vydatnými srážkami.

Nefoukalo, sluníčko se schovávalo za dešťové mraky, a tak německé fotovoltaické (FVE) a větrné elektrárny (VE) nedodávaly ani těch obvyklých ubohých 10 % instalovaného výkonu, což opakovaně vyvolávalo nutnost zapojovat do sítě náhradní záložní zdroje, v první linii především plynové. Tak se stalo že v souběhu s odstavováním uhelných a jaderných elektráren došlo v Německu k vyčerpání podzemních zásobníků zemního plynu již během dlouhotrvajícího zimního období a opakovaného čerpání i během letního období. Předpokládané doplnění jejich skladovací kapacity během letního období se kvůli opakovanému čerpání nezdařilo a na začátku topného období v září 2021 nebyl v zásobnících dostatek plynu ani pro kompenzování výpadků OZE a zajištění zásob zemního plynu pro nadcházející zimu.

A tak začala propukat panika. Poptávka po zemním plynu rychle překročila nabídku na trhu. Pochopitelně na to reagovala burza energií růstem cen, ještě v srpnu a začátkem září mírným, avšak po rozhodnutí německého ústavního soudu z 5. října 2021 o nepovolení certifikace plynovodu Nord Stream 2 připraveného dodávat do Německa zemní plyn vystřelily spotové ceny plynu na burze vzhůru, téměř na pětinásobek. Němci se chytili do vlastní pasti, kterou si vykopali svým tlakem přes Brusel na oddělení producentů, distributorů a prodejců, pod záminkou odstranění kartelů. Firma Gazprom je těžařem, dopravcem i prodejcem, navíc je polostátní a ještě k tomu ruská! A tak naděje, že se zásobníky plynu v Německu doplní na zimu z tohoto tak rychle položeného a kapacitního plynovodu, vyhasly. Pokus dohnat deficit krátkodobými smlouvami také selhal, protože Rusko své kapacity pro krátkodobé smlouvy přesměrovalo na východ. Takže Německo je nuceno nakupovat plyn za cenu, která sice v průběhu října mírně klesla, ale pořád je to zhruba čtyřnásobek proti cenám z počátku roku 2021.

A protože Česká republika se kvůli neschopnosti politiků (tehdy vlád ČSSD) stala rukojmím a nuceným účastníkem této energeticko-burzovní šarády, rozdělením ČEZ na tři firmy, lítáme v tom s Němci jak hadr na holi. (viz obr. 1)

V Německu proběhly v září volby do parlamentu (Bundestag), které podobně jako u nás odsunuly vládnoucí koalici CDU/CSU do opozice. Vítězem voleb se stali němečtí sociální demokraté (SPD) s kandidátem na kancléře Olafem Scholzem. I němečtí komentátoři konstatují, že to je omezenec s charismatem ‚hromádky hrnčířské hlíny‘. A protože vítězství SPD nebylo absolutní, vzniká trojkoalice, v Německu označovaná jako ‚semafor‘ podle rozlišovacích barev stran – červená (SPD), žlutá (FP) a zelená (B’90/Die Grünen), kde vedle nazelenalých socialistů zejména zelení v čele s dvojpředsednictvím Annalena Baerbocková a Robert Habeck jsou fanatickými klony Franse Timmermanse, s humanitním vzděláním (politologie a veřejné právo v Hamburku – Baerbocková; filosofie, filologie a germanistika ve Freiburku – Habeck), které je nepochybně předurčuje pro působení v politice, protože jinak jsou nepoužitelní.

Lze velmi reálně očekávat, že tato nová německá vláda naváže na merkelismus (Angela již konečně půjde do důchodu) a v prosazování šílené zelené agendy nepovolí, spíše přitvrdí. O tom, že naše pětikolka s aspenským politologem a eurohujeren Fialou v čele bude servilně sekundovat, nelze pochybovat. (Chrastina, 2021)

Jen pro zajímavost – zde je výsledek ankety s dotazem na působení Angely Merkelové (zdroj Parlamentní listy):

ang1

Ke zdražení plynu a elektřiny lze najít na PXE lehce eufemistický komentář, který jistě utěší všechny odběratele a zejména důchodce, kteří řeší, jak ze svého důchodu zaplatí navýšené zálohy za elektřinu a plyn, protože chtěli ušetřit a naletěli Bohemia Energy a dalším překupníkům na jimi nabízené ‚levné dodávky energie‘.

Komentář PXE v typické ‚pidgin‘ češtině mezinárodních expertů píše: „V souvislosti s přetrvávajícím studeným počasím a vysokou poptávkou po energetických komoditách, ceny jak plynu, tak elektrické energie v minulém týdnu zpevnily. Cena byla ovlivněna nižší výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů a rostoucí cenou emisních povolenek. Volatilita na intra-denním trhu lehce ustala. Obchodníci však sledují rostoucí napětí mezi Ukrajinou a Ruskem, které by mohlo znovu ohrozit dodávky plynu přes plynovod Jamal. Pokles zaznamenala cena ropy, která reaguje na podnět USA o uvolnění strategických rezerv této komodity ke státům jako je Čína, Indie a Japonsko.“ PXE (2021)

V této souvislosti také dostává známý bonmot z povídek Šimka a Grosmana: „Nechci slevu zadarmo!“ velmi morbidní kontext, protože pro mnohé oběti Bohemia Energy (a dalších překupníků) jsou platby záloh za energii od DPI tragicky zničující až existenčně terminující. (Heroldová, a další, 2021); (Chrastina, 2021)

ang2

Obrázek 1: Vývoj cen energií v ČR v roce 2021 k 1. 11.2021

Co je New Green Deal

Tento pojem se objevil již v roce 2015 v souvislosti se schválením Pařížské smlouvy a byl skloňován od sletu klimahysteriků IPCC na COP 23. Jeho hlavním propagátorem na úrovni EU byl Frans Timmermans, známý zelený fanatik, tehdy kandidující na funkci předsedy eurokomisariátu. Jeho fanatismus vyděsil i zelené ideologické souputníky, a tak byla přijata B-varianta navržená Merkelovou, tedy Ursula von der Leyenová, v té době známá jako horlivá likvidátorka Bundeswehru. Již její kandidátské vystoupení bylo prodchnuto duchem zelené plísně a pojem New Green Deal se stal matoucí zástěrkou vzbuzující dojem, že se jedná o něco podobného jako Rooseveltův New Deal z let 1933 až 1939, který měl vyvést USA z krize po roce 1929. Dodnes se vedou spory o protikrizové účinnosti New Dealu, jehož jednotlivé akty prosadili demokraté i přes tuhý odpor republikánů tvrdících, že New Deal krizi jenom prohloubí. Tyto spory přerušil vstup USA do válečných konfliktů II. světové války po napadení Pearl Harbouru Japonskem.

New Green Deal nebo také používané zkrácené pojmenování Green Deal je politický program, jehož naplňování bude vymáháno pomocí zákonů postupně vypadávajících z eurokomise a povinně implementovaných do legislativy jednotlivých státu EU. Jako první byl přijat „Klimatický zákon“ v červenci 2021, mj. kvůli prioritě ochrany eurohujerů v managementu a dalším vedení akciových společností, firem a bankovních domů před postihem nebo trestem za zelená rozhodnutí, jejichž návratnost bude nulová, nebo dokonce ztrátová. Zároveň je to cesta, kterou si chce eurokomisariát zvýšit příjmy pro velkorysé utrácení, což má být realizováno třemi základními způsoby:

1. Nová uhlíková cla;

2. Nové emisní povolenky (vydávání, nakládání s nimi, platnost a cena byly v tichosti dojednány a schváleny v rámci COP 23 a následně v Bruseli);

3. Nové emisní pokuty.

To vše jsou příjmy, které půjdou přímo do rozpočtu EU bez ohledu na to, kde budou vymáhány a získány. Je vcelku jisté, že zavádění uhlíkových cel vyvolá odvetná opatření a povede k sice nekrvavé, ale bezpochyby kruté celní válce.

„Fit for 55“ je další legislativní intrikou Brusele, jež představuje legislativní balíček, jehož cílem má být snížení ‚emisí‘ CO2 na 55 % do roku 2030, kterým má být uzákoněn výše uvedený výčet cel, povolenek a pokut. Už nejméně 20 let zaznívají varování racionálně myslících vědců a technických odborníků mimo mainstream (v ČT nebo ČRo to rozhodně neuslyšíte), kteří publikují, blogují nebo promlouvají na videostreamech (YouTube), protože jsou schopni dohlédnout za obzor a uvědomují si dosah, pravděpodobné následky a chaos, který bude vyvolán zelenou stupiditou.

V přednášce Hynka Fajmona „Zelená utopie a my“ je New Green Deal přirovnán k podobným ‚ambiciózním‘ plánům v historii:

1. New Deal v USA (F.D.Roosevelt);

2. Velký skok v Číně (Mao Ce-tung);

3. Vybudovat komunismus v SSSR do roku 1980 (Lenin, Stalin, Chruščov, Brežněv);

4. Vybudování tisícileté říše v Německu (Hitler).

Všechny tyto utopie skončily katastrofou za neskutečného utrpení miliónů lidí. Více (H. Fajmon in (Kalenda, a další, 2021))

Proto také kritikové New Green Dealu jej označují velmi nelichotivě, hanlivě a odmítavě, podle nátury. Jan Zahradil charakterizuje New Green Deal takto: „Je to největší sociálně - inženýrský experiment v dějinách, překonávající všechny předchozí (odkazuje na výčet H. Fajmona), který jako první je skutečně globální.“ (in (Kalenda, a další, 2021))

V nepříliš optimistickém článku, který se zamýšlí nad budoucím chováním a rozhodováním nastupující vládní pětikoalice ve vztahu k energetice se uvádí:

„S ohledem na výsledek letošních voleb stojí za připomenutí velmi důležitá skutečnost týkající se veřejného mínění. Přes nejrůznější průzkumy, které si zadávají zelené aktivistické skupiny a jejichž výsledky prezentují jako to, že veřejnost souhlasí s jejich názory a požadavky, volby dopadly úplně jinak. Samotní Zelení nedostali ani jedno procento hlasů a Piráty, kteří jejich agendu do značné míry převzali, voliči jejich koalice vykroužkovali. Tuto skutečnost by si měl připomenout každý, kdo bude tvrdit, že Češi chtějí zelenou agendu, včetně Green Dealu. To je zásadní poselství voličů politikům, jež se týká všech progresivistických témat vnucovaných státům Bruselem a aktivisty všemožných zaměření. Lidé jejich agendu zjevně nechtějí. Kdyby ji chtěli, volili by jinak.“ … „Nicméně, dokud se na české politické scéně neobjeví někdo seriózní, kdo dokáže kolegům vysvětlit, do jakého pekla nás Green Deal zavede, nedá se v přístupu k energetice čekat podstatná změna.“ (Souček, 2021)

Pod varovným článkem P. Součka se v komentářích vyjádřil ke Green Dealu suše a velmi výstižně J. Jurax 4.11.2021 13:30, cit.: „No, nevím. Vláda s dopředu rezignujícím Fialou v čele a pátou kolonou Topky v zádech, o pirátech nemluvě, fakt nevypadá na to, že bude bránit zájmy ČR proti z EU prýštícím zlovolným peachovinám typu grýndýlu, boje proti kysličníku a odstoupení od uhlí nejpozději včera, aby planeta byla spasena. Natož aby je rázně odmítla a dokázala zajistit svým občanům i průmyslu levnou elektřinu; jsme ve výrobě elektřiny zcela soběstační a přebytky vyvážíme. Není tedy důvodu řídit naše ceny energie lipskou burzou, kde jsou ceny pokřiveny OZE. A že by se energicky opřela do vybudování JE, kde se promrhala už desetiletí - od Topolánkovy vlády ODS, jež si aby mohla vládnout pustila k tělu zelené Bursíkovy magory, kteří si vymínili odstup od jaderné energie a zanechali nám dědictví solárních baronů štědře dotovaných.“ (komentáře in (Souček, 2021))

OZE jako primární impuls cenových výkyvů

Cenová exploze poplatků za elektrickou energii a plyn v roce 2021 má z hlediska příčin svůj technický původ v uplatňování a násilném prosazování tzv. OZE – vedle dalších obecných příčin i v tomto článku zmiňovaných, tj. nesmyslný tlak na omezování fosilních paliv při transformaci na teplo a el. energii, absurdní obavy z jaderných elektráren, prosazování zelené ideologie do bankovnictví, automobilismu a dopravy obecně atd., atd., založené na předstírání, že za všechno může antropogenní produkce CO2 a že OZE jsou technologiemi, které pomáhají ochraňovat klima a zastaví klimatickou změnu, což je od samého počátku lež jako věž.

Ve velmi moudré a srozumitelné přednášce R. Svobody (mimochodem skutečně stojí za to si ji poslechnout), zaznělo hned v úvodu autorovo krédo a vymezení se proti slovnímu spojení tzv. OZE:

„Žádné ekologické obnovitelné zdroje energie neexistují, je to naprostý nefyzikální a nevědecký blud. Proto mi taky nikdy nešlo vyslovovat toto slovní spojení bez určitého trnutí v zádech a zubů.“ (R. Svoboda in (Kalenda, a další, 2021))

Také ostatní přednášející se v různých souvislostech proti OZE vymezovali, např.: „OZE jsou neefektivní, drahé a musí být z 80 % nominálního instalovaného výkonu zálohovány, tj. jsou to technologie, které parazitují na spalovacích a jaderných technologiích.“(J. Kinkor in (Kalenda, a další, 2021))

A nebyli by to Češi, kdyby si nedělali šprťouchlata i z této snahy zelených lunatiků zastírat pravou povahu OZE. Prosto se po síti velmi rychle rozšířil výklad uvedené zkratky již v době, kdy Bursík kmital mezi senátem a parlamentem, kde horlivě přesvědčoval a prosazoval schvalování celé řady zelených absurdit, mj. dotování FVE a VE v ČR: OZE = Občasný Zdroj Energie. O tom, že je to výklad velmi výstižný, asi již není nutno nikoho normálního přesvědčovat.

Přestože široká česká veřejnost má ve věci OZE poměrně jasno a z důvodů, které jsou nasnadě, tj. především negativní dopady ‚na peněženku‘, je většinově odmítá - i přesto, že jen malá část této veřejnosti si je vědomá celého komplexu nedostatků, které hrubě převažují nad přínosem. Ukazuje se, že i již zmiňovaní odborníci, schopní dohlédnout ‚za obzor‘, jsou pesimističtí, mají-li se vyjadřovat k možnostem zvrácení nastoupeného vývoje, neostře vymezeného bojem proti klimatické změně a New Green Dealem, viz např. rozhovor s I. Davidem. (David, 2021)

Také v nedávno uveřejněném varovném článku Václava Klause je cítit pesimismus vyplývající z prokazatelného ovlivňování a napadení světového bankovního sektoru zelenou ideologií, kde hned v úvodu píše:

„Kdyby nezvítězila ve světové politice (nikoli vědě!) víra v přímou úměrnost (možná nejen v lineární, ale radši v exponenciální vztah) mezi emisemi CO2 a průměrnou globální teplotou. O tom, že tento zcela nevědecký vztah seriózní vědou není zastáván, není sebemenších pochyb. Přesto je na existenci hypotézy o nesporné platnosti tohoto vztahu založen celý tyjátr posledních dnů a týdnů v Glasgowě.“ (Klaus, 2021)

Místo závěru

Konec volebního roku 2021 je plný nepříjemných událostí a nedává příliš mnoho pozitivních vyhlídek na rok 2022.

Řada autorů kritických knižních publikací (pokud se je vůbec podaří vydat), článků, přednášek a videí se vyjadřuje značně pesimisticky. Vcelku se všichni shodují v otázce BLACKOUTU – již to není považováno za vágní a nepříliš pravděpodobnou možnost jako před dvaceti lety, ale již je to otázka ‚KDY?‘ a ‚JAK ROZSÁHLÝ BUDE?‘.

Všichni se také shodují, že je dobré si zakoupit petrolejovou lampu, zásoby rýže, těstovin a lihový vařič:-)

Literatura a zdroje:

[1.] Alexander, Ralph B. 2012. Global warming false alarm: the bad science behind the United Nations’ assertion that man-made CO2 causes global warming. Second edition, updated and revised, 2012. Royal Oak : Canterbury Publishing, 2012. str. 224. ISBN-13 978-09840989.

[2.] Bednář, Marek. 2017. Němci potvrdili, že Euro normy jsou blud. Diesely s Euro 3 jsou čistší než ty s Euro 5. autoforum.cz. [Online] Copyright ©1996-2021 MotorCom s.r.o., 3. červen 2017. [Citace: 20. listopad 2021.] https://www.autoforum.cz/zajimavosti/nemci-potvrdili-ze-euro-normy-jsou-blud-diesely-s-euro-3-jsou-cistsi-nez-ty-s-euro-5/.

[3.] Cílek, Václav. 2011. Konec globálního oteplování? Oceánské proudění a třicetileté chladné epizody. docplayer.cz. [Online] 2011. [Citace: 22. červen 2017.] https://docplayer.cz/19235314-Konec-globalniho-oteplovani.html.

[4.] David, Ivan. 2021. Užiteční klimaidioti a temné síly za nimi. Ivan David v Glasgow, na vlastní oči. Ti jejich „vědci“ jen drží hubu a krok. Parlamentní listy. [Online] © OUR MEDIA a.s.. 2009-2021, 6. listopad 2021. [Citace: 8. listopad 2021.] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Uzitecni-klimaidioti-a-temne-sily-za-nimi-Ivan-David-v-Glasgow-na-vlastni-oci-Ti-jejich-vedci-jen-drzi-hubu-a-krok-682685.

[5.] Driessen, Paul. 2018. The IPCC’s Latest Climate Hysteria /Nejnovější klimatická hysterie IPCC/. Townhall. [Online] Copyright © Townhall.com/Salem Media, 13. říjen 2018. [Citace: 22. říjen 2018.] https://townhall.com/columnists/pauldriessen/2018/10/13/the-ipccs-latest-climate-hysteria-n2528023.

[6.] Hampl, Mojmír. 2004. Tajemství trvale nevyčerpatelných zdrojů. CEP. [Online] Centrum pro ekonomiku a politiku, 16. březen 2004. [Citace: 25. září 2012.] Knižně také ve sborníku č. 32 "Trvale udržitelný rozvoj“. http://cepin.cz/cze/prednaska.php?ID=432&PHPSESSID=81606d0c094934716161342a0a7a3f5a.

[7.] Happer, William. 2016. Happer’s Statement: CO₂ will be a major benefit to the Earth. TBS - The Best Schools. [Online] © 2011-2018 TheBestSchools.org, 24. březen 2016. [Citace: 22. říjen 2018.] https://thebestschools.org/special/karoly-happer-dialogue-global-warming/happer-major-statement/#note42.

[8.] Hepler, Russ. 2016. EXPOSED: Why The Global Warming/Climate Change Industry Is a SCAM (ODHALENO: Proč je průmysl globálního oteplování/klimatické změny podvod). The Federalist Papers Project. [Online] 4. únor 2016. [Citace: 23. listopad 2017.] http://thefederalistpapers.org/us/exposed-why-the-global-warmingclimate-change-industry-is-a-scam-meme?utm_source=FBLC&utm_medium=FB&utm_campaign=LC.

[9.] Heroldová, Martina a Otčenášková, Adéla. 2021. Po krachu Bohemia Energy mají třikrát dražší energie. Asi budeme žít v mrazu, říkají. Aktuálně.cz. [Online] Atlas.cz 1999 – 2021 © Economia, a.s., 11. listopad 2021. [Citace: 18. listopad 2021.] https://zpravy.aktualne.cz/domaci/po-krachu-bohemia-energy-maji-trikrat-drazsi-energie-asi-bud/r~4e848c723c9a11ecb02dac1f6b220ee8/v~sl:23a9728d596bbed3e3ef20086d3e1f11

[10.] Höschl, Cyril. 2018. Kouzla a klamy vědeckého zkoumání. Neurazitelny.cz Večery na FF UK. [Online] Filosofická fakulta UK, Praha, 8. leden 2018. [Citace: 2. červen 2018.] https://www.youtube.com/watch?v=GczkFbi4ezM.

[11.] Chrastina, Pavel. 2021. PRÁVO: Bezprecedentní zločin. Neviditelný pes. [Online] 17. listopad 2021. [Citace: 18. listopad 2021.] https://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika/pravo-bezprecedentni-zlocin.A211115_174025_p_ekonomika_wag. ISSN 1212-673X.

[12.] Kalenda, Pavel, a další. 2021. Konference o Zeleném udělu EU - Green Deal: Co nám hrozí? YouTube. [Online] Svobodní & Tea Party ODS, 12. listopad 2021. [Citace: 16. listopad 2021.] https://www.youtube.com/watch?v=7r7vjrbAHio.

[13.] Kárníková, Anna a Davidová, Kateřina. 2018. Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5°C. [Online] říjen 2018. [Citace: 10. říjen 2018.] https://toolkit.ecn.cz/img_upload/3f5e963ee9ca17c7e8373d2bfc1ef8e4/ipcc_infolist_web_1.pdf.

[14.] Klaus, Václav. 2021. EKONOMIKA: Nedělejme staré chyby. Neviditelný Pes. [Online] © 2018 Neviditelný pes a MAFRA, a.s., 22. listopad 2021. [Citace: 22. listopad 2021.] https://neviditelnypes.lidovky.cz/ekonomika/ekonomika-nedelejme-stare-chyby.A211116_210636_p_ekonomika_wag. ISSN 1212-673X.

[15.] Krajinska, Anna. 2020. Road to Zero: the last EU emission standard for cars, vans, buses and trucks. Transport & Environment. [Online] © 2021 European Federation for Transport and Environment AISBL, 8. duben 2020. [Citace: 22. listopad 2021.] https://www.transportenvironment.org/discover/road-zero-last-eu-emission-standard-cars-vans-buses-and-trucks/. 58744833263-19 EU Transparency Register .

[16.] Kříž, Karel. 2019. Ovládli školy, EU, OSN a dnes blokují ulice. Co ekologičtí elitáři plánují? Ekonom Kříž vám vyrazí dech. Parlamentní listy. [Online] © OUR MEDIA a.s.. 2009-2021, 19. říjen 2019. [Citace: 6. srpen 2021.] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ovladli-skoly-EU-OSN-a-dnes-blokuji-ulice-Co-ekologicti-elitari-planuji-Ekonom-Kriz-vam-vyrazi-dech-600074.

[17.] Masson-Delmotte, V., a další. 2018. Global Warming of 1,5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways. IPCC. [Online] 6. říjen 2018. [Citace: 14. říjen 2018.] https://www.ipcc.ch/report/sr15/. In Press.

[18.] Meadows, D. L., Meadows, D. H. a J., Randers. 1972. The limits to Growth: A Report for the Club of Rome´s Project on Predicament of Mankind. New York : Signet Books, 1972.

[19.] OSN, UNFCCC. 2015. PARIS AGREEMENT. UNFCCC INTERNETIONAL. [Online] 12. 12 2015. [Citace: 20. květen 2017.] https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

[20.] 2021. Report PXE pro koncové zákazníky - Týden 47/2021. PXE. [Online] Power Exchange Central Europe, a. s., 22. listopad 2021. [Citace: 23. listopad 2021.] https://pxe.cz/cs/komoditni-trh.

[21.] Rybáček, Roman. 2016. Emisní normy a jejich vliv na automobilový průmysl. bakalářská práce. [Online] Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní; vedoucí práce: Moc Lubomír, 6. červen 2016. [Citace: 22. listopad 2021.] https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/17517/Emisn%C3%AD+normy+a+jejich+vliv+na+automobilov%C3%BD+pr%C5%AFmysl.pdf?sequence=1. s. 83.

[22.] Simon, J. 1996. The Ultimate Resource 2. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1996.

[23.] Singer, Fred S. 2017. Global Warming Surprises. Temperature data in dispute can reverse conclusions about human influence on climate. /Globálně oteplovací překvapení. Diskuse teplotních dat může zvrátit závěry o lidském vlivu na klima./. NIPCC Policy Brief. [Online] září 2017. [Citace: 22. říjen 2018.] http://www.americanthinker.com/articles/2017/05/a_global_warming_surprise.html.

[24.] Souček, Přemysl. 2021. POLITIKA: Změní se náš přístup ke Green Dealu? Neviditelný pes. [Online] © 2018 Neviditelný pes a MAFRA, a.s., 4. listopad 2021. [Citace: 6. listopad 2021.] https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/politika-zmeni-se-nas-pristup-ke-green-dealu.A211102_172355_p_politika_wag. ISSN 1212-673X.

[25.] Stříbrský, Miroslav. 2021. Kdo likviduje automobilový průmysl. PETROL MEDIA. [Online] PETROLmedia, s.r.o. © 2000 - 2021, 7. leden 2021. [Citace: 22. listopad 2021.] https://www.petrol.cz/magazin/2020/2020-06/kdo-likviduje-automobilovy-prumysl-10790.

[26.] Ševčík, Miroslav a Korejs, Marek. 2021. Nevěřím mu. Antifa a sledování občanů... pan Bartoš. A s ním ruku v ruce... Docent Ševčík nakládal: Piráti, LGBT, elektroauta. Parlamentní listy. [Online] © OUR MEDIA a.s.. 2009-2021, 25. srpen 2021. [Citace: 26. srpen 2021.] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Neverim-mu-Antifa-a-sledovani-obcanu-pan-Bartos-A-s-nim-ruku-v-ruce-Docent-Sevcik-nakladal-Pirati-LGBT-elektroauta-674800.

[27.] Zbořil, Zdeněk a Černá, Daniela. 2021. To snad ne, Vystrčile. Zbořil nechce věřit vlastním očím. Parlamentní listy. [Online] © OUR MEDIA a.s.. 2009-2021, 1. listopad 2021. [Citace: ž. listopad 2021.] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/To-snad-ne-Vystrcile-Zboril-nechce-verit-vlastnim-ocim-682066.