6.2.2023 | Svátek má Vanda


GLOSY: Zase bouře ve sklenici vody

1.5.2021

Vzhledem k současnému dění na naší politické scéně přináší naše agentura Hádám naprosto ověřené informace z nezávislých zdrojů.

Výbuch v muničním skladu nebyl způsoben aktivitou ruské tajné služby GRU, ale typickým českým šlendriánem, kdy i přes proškolení o nebezpečnosti manipulace s otevřeným ohněm ochranka skladu opakovaně típala cigára o bedny určené na export v rámci hry tzv. „ruská ruleta“. To, že se tento název týká východní demokratické země, je jen náhodný souběh okolností, jehož ihned využily hyeny převlečené za novináře.

Oba neprávem špinění ruští turisté ke skladu jen náhodně zabloudili při sběru hub v lesích okolo lázní Luhačovice. Že jde o turisty, potvrdila jejich pozdější návštěva katedrály v Salisbury, kterou nalezli až po důkladném pátrání v samotném městě, což by u rozvědčíků samozřejmě nastat nemohlo. Jelikož i Vladimír Vladimírovič Putin prohlásil, že jde o počestné občany Ruské federace, je celá záležitost uspokojivě vysvětlena a jen opět hyeny převlečené za novináře tento jasný fakt zpochybňují.

Dominantní politické veličiny naší scény, jež jsou t.č. koncentrovány do Komunistické strany Čech a Moravy a Strany přímé demokracie, již vydaly zásadní prohlášení, kterým vylučují účast ruské rozvědky na uvedeném výbuchu. Jelikož pánové Tomio Okamura a Vojtěch Filip-Falmer jsou zdaleka největšími odborníky na mezinárodní situaci, jen tupá hyena převlečená za novináře byl mohla vznést jakoukoli pochybnost.

Mlčení k věci presidenta republiky Ing. Miloše Zemana, Csc. není dáno jeho rozpolceností, vnitřní nejistotou či, jak tvrdí některé hyeny převlečené za novináře, špatným zdravotním stavem, ale léta vypěstovanou rozvahou, kdy teprve po řádném rozmyšlení vysloví větu či bonmot, který se ihned stane klíčovým. Tento stav již dříve výstižně popsala bývalá hejtmanka karlovarského kraje, paní Vildumetzová – Mračková slovy: „Vaše bonmoty, postřehy a především váš přehled je fascinující a nezapomenutelný.“ Jen některé hyeny převlečené za novináře tento nepopiratelný fakt stále nevidí či lépe řečeno vidět nechtějí.

Vyhoštění 18 poctivých ruských občanů, kteří zde pracovali pro blaho obou zemí, je bezprecedentním krokem z české strany. Nabídka ruského zboží je vždy poctivá a slušná, nikdy nepodmíněná ničím, co by naši republiku zavazovalo k čemukoli dalšímu. Předpoklad, že při obchodní či vzdělávací činnosti provozují nějakou záškodnickou činnost namířenou vůči naší svrchované zemi, NATO či EU, je opět výmyslem hyen, jež jsou převlečeny za novináře.

Naopak odchod 20 sprostých podezřelých zaměstnanců naší residentury tajné služby, jež je umístěna v Moskvě pod pláštíkem ambasády, je správným činem, který bude základem normalizace vztahů obou suverénních zemí. Jen hyena převlečená za novináře si může myslet, že jde o nějaký odvetný krok. Jistě to Ruská federace provedla s neskrývanou lítostí, ale jak známo, „když musíš, tak musíš“.

Naše agentura považuje – a to na rozdíl od hyen převlečených za novináře – celou situaci za jasně vysvětlenou a uzavřenou. Pevně věří, že výše uvedená fakta zklidní rozvášněné politické debaty a přinese opět klid v mezinárodních vztazích.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autora