6.2.2023 | Svátek má Vanda


Petr Andrle

Petr Anderle

HISTORIE: Moravské kostely a my…

22.11.2022
Tak to je velký problém. Většina lidí vám řekne, že do kostela nemusí, nebo přímo, že do něj nechodí. Ale i tito lidé, když odněkud přijedou, se vám... více

Kostely měly odjakživa tajemnou moc. I za bolševika.

HISTORIE: Zajímaví čeladenští lidé

17.11.2022
Kdykoli jedu z Čeladné do Kunčic pod Ondřejníkem, nemohu ponechat bez povšimnutí tzv. Broulovu vilu na konci areálu BRC. Na její zahradě je lípa a... více

Lidé z Čeladné jsou v mnoha zemích docela známí.

HISTORIE: Tajemství prvního Bezručova pramene

4.11.2022
Vrchol Vojvodka dostal svůj název, jak jinak, podle jejího někdejšího majitele, valašského vojvody z Kozlovic. Zcela není jasný původ názvu Stolárka.... více

Beskydský Ondřejník je velice zajímavý přírodní i kulturní fenomén.

HISTORIE: Příběh otce a syna Kantorků

31.10.2022
V říjnu 2010 otiskly podnikové noviny Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné „Čeladenská fontána“ rozhovor s radiologickou laborantkou Marií... více

MUDr. Kantorek vysloužil pověst „nedůvěryhodného intelektuála“, což mu jeho kariéru neusnadňovalo,

BIBLE: Že prý to bylo trochu jinak mezi Bohem, Noem a Evou

24.10.2022
Pán řekl Noemovi: „Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat čtyřicet dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno zlé bude... více

Snad to není rouhání, historie zaslouží i trochu humoru…

HISTORIE: Úžasný a pilný muž Jan Evangelista Chadt-Ševětínský

20.10.2022
Jednou z prvních vyhlášek, která zajišťovala ochranu konkrétních stromů, byl patent z roku 1714, chránící lipovou alej mezi Pražským hradem a... více

Jednou z prvních vyhlášek, která zajišťovala ochranu konkrétních stromů, byl patent z roku 1714, chránící lipovou alej mezi Pražským hradem a Královskou oborou v Bubenči.

HISTORIE: Málo známý beskydský spisovatel František Sláma (1850–1917)

18.10.2022
V Opavě mimo jiné založil s českým horlivým a bojovným advokátem JUDr. Františkem Stratilem (1849–1911) nakladatelství Slezská kronika, v němž... více

JUDr. František Sláma nastoupil v roce 1882 jako soudce do Těšína. V tomto městě a jeho okolí začal poznávat Slezsko.

HISTORIE: Kam zmizel Tagliaferrův kříž z Lysé?

3.10.2022
V kronice římskokatolické farnosti v Borové se mimo jiné nachází tento zápis: „Koncem 19. století se projevil čilý ruch oživiti svatou víru a... více

Kdo byl Jan Tagliaferro? Úžasný člověk, na kterého historie tak trochu zapomněla.

VĚDA: Stromy jako bytosti

29.9.2022
Dovedete si představit, že mateřské stromy mění svoji kořenovou strukturu proto, aby vytvořily místo pro dětské stromy? Stromy podle této kanadské... více

Stromy spolu komunikují, spolupracují a vzájemně se vyživují.

MINULOST: Kult, který nezmizí a neomrzí

29.9.2022
Uprostřed volebních klání bychom neměli zapomínat na stromy. Stromy zde byly dávno před námi. Jejich stíny, plody, dřevo první kolébky i poslední... více

Velmi brzy se staré stromy staly předmětem kultu, a to nejen u dávných Slovanů, Germánů a Skandinávců, ale také u Indů či indiánů.

HISTORIE: Vzpomínky knihkupeckého učně

27.9.2022
Před nějakými osmdesáti lety bylo daleko obtížnější a složitější otevřít si v menším městě knihkupectví, než je to dnes. A přesto – v této době... více

Emil Pajurek se rozhodl být v rodném městě knihkupcem.

HISTORIE: První správce múz ve Frenštátě

20.9.2022
Název muzeum má svůj původ ve starém Řecku. Mouseion je chrámem múz. A dnešní muzea takovými chrámy v podstatě jsou, byť mají daleko širší působnost.... více

První bylo v roce 1802 tzv. Šeršníkovo muzeum v Těšíně a v roce 1814 vzniklo Gymnazijní muzeum v Opavě.

HISTORIE: O Silvestru kopal zákopy v Trojanovicích

17.9.2022
Já vím, že to není dnes moc aktuální. Ale minulost nemůžeme z našich životů zcela vymazat. Když je člověku dvacet, má veliké sny. Jaromír Fajkus... více

Ještě během studia věnoval Jaromír Fajkus galerii ve frenštátském muzeu jeden ze svých obrazů (Ruská dívka)

HISTORIE: Vzpomínka správce a nájemce Slezského domu na Lysé hoře

16.9.2022
Pan Karel Lichnovský (1918-1975) se narodil 22. 4. 1918 ve Vídni. Pocházel z celkem pěti sourozenců. Jako absolvent číšnicko-kuchařské školy, školy... více

Pan Karel Lichnovský (1918-1975) se narodil 22. 4. 1918 ve Vídni.

HISTORIE: Velice pilní příborští stavitelé

27.8.2022
Pokud jde o historii Příboru a jeho okolí, nelze pominout dva výtečné stavitele příborské. Kašpara Karlsedera (1822-1897) a jeho syna Bedřicha... více

Opravu věže, hradu a vyspravení hradeb provedl Bedřich Karlseder bez nároku na honorář.

MINULOST: Letecké eso ze Starých Hamrů

22.8.2022
Jsou to někdy v životě paradoxy. Godwin uměl pouze německy a polsky, ačkoli jeho dědeček již od roku 1852 vyučoval ve Starých Hamrech češtině. více

Jindra jako pilot a Brumowski jako střelec přehlídku dokonale zmařili.

HISTORIE: Hukvaldy jsou nejen Leoš Janáček

17.8.2022
V roce 1971 vydal Supraphon knihu fotografií světoznámého fotografa Josef Sudka, přítele Leoše Janáčka. Josef Sudek pořídil na Hukvaldech stovky... více

Hukvaldy dnes již nejsou, co kdysi byly.

HISTORIE: Skutečný otec obce Antonín Ferdinand Pustka

16.8.2022
Čtvrtého května 1877 se v tehdejších Velkých Kunčicích pod Radhoštěm narodil jako druhorozený syn Antonín Ferdinand Pustka (1877-1960) a ještě týž... více

Čtvrtého května 1877 se v tehdejších Velkých Kunčicích pod Radhoštěm narodil jako druhorozený syn Antonín Ferdinand Pustka

HISTORIE: Neuvěřitelně pilný vlastenec a písmák

15.8.2022
Když Jaroslav Ludvík Mikoláš (1889-1979), rodák z Raškovic, založil v Žilině zcela tajně tělocvičný spolek Sokol, musel nakonec město opustit.... více

Pátého května 1946 byl odhalen u kostela sv. Jana Nepomuckého v Pražmě (farnost Morávka) pomník obětem fašismu ve II. světové válce.

BÁSNÍK: Těžkým vínem chutnají rty domoviny

11.8.2022
Zdeněk Bár (1904-1980) měl skvělé dětství. Tatínek byl v jeho rodném Štramberku učitelem a později ředitelem školy, strýc Emil také učil. Učitelství... více

Zůstal do konce života optimistou. I když věděl dobře, že těžkým vínem chutnají rty domoviny

PŘÍRODA: Kdy jsme promyšleně začali pečovat o stromy?

8.8.2022
Počátek 19. století, období romantismu, opět začal přát starým tradicím. To souviselo i se snahou o podporu národního uvědomění. Připomínaly se... více

Počátek 19. století, období romantismu, opět začal přát starým tradicím. To souviselo i se snahou o podporu národního uvědomění.

HISTORIE: Vzpomínky starostovy

22.7.2022
Zajímavou postavou v novodobé historii obce Tichá je rolník Alois Mičulek (8. května 1882 – 27. února 1972). V roce 1960, tedy ve svých sedmdesáti... více

Alois Mičulek byl v letech 1914-1920 a dále pak v letech 1923 -1931 starostou obce Tiché.

UMĚNÍ: Vy jste ten druhý, řekl Charles Grafly

15.7.2022
O Albínu Poláškovi (1870-1965) toho bylo napsáno hodně, avšak mohlo by se zdát, že toho bylo málo. Mnoho lidí ví, že je autorem soch Radegasta a... více

Profesorem Charlesem Grafly okamžitě rozpoznal talent toho zvláštního a tvrdošíjného pasáčka krav z Beskyd.

HISTORIE: Rodákovi z Tiché říkali „Polďátko“

13.7.2022
Leopold Parma (1891-1968), jinak rodák z obce Tichá, byl nesporně meteorem a zároveň buldozerem malířství a učitelství v Beskydech. Jinak nelze... více

Kdybyste někdy navštívili obec Ostravice, važte si prosím každého místa, na kterém se zastavíte.

HISTORIE: Výborný knihkupec a vydavatel Adolf Perout

5.7.2022
Když bylo Adolfovi šestadvacet let, začal uvažovat o vlastní živnosti. Měl za sebou studia brněnské kupecké pokračovací školy při České obchodní... více

Svého času se každý rodič snažil zajistit pro své děti lepší budoucnost, než měl on.

HISTORIE: Žena gramotná

4.7.2022
Porodnictvím se například zabývá egyptský Ebersův papyrus z roku 1600 před naším letopočtem, píší o něm i Hippokrates nebo Aristoteles. A už tehdy u... více

K našim životům patří nesporně zázrak zrození.

KAREL KRYL: Na skalku jsem chodil jako pionýr…

30.6.2022 11:09
V roce 2016 vydal Okrašlovací spolek Rozhledna z Čeladné další ze svých beskydských knih s názvem O LIDECH V BESKYDECH II. V této knize vzpomínal... více

Ve čtvrtek 23. dubna 1992 měl Karel Kryl velký koncert ve Frenštátě pod Radhoštěm.

POLITIKA: Kdo prý bude prezidentem?

28.6.2022
Všechny spojuje jedna myšlenka – uspět v prezidentské volbě. Když budou tedy do oné pomyslné arény vpuštěni. Agentury se předbíhají v hodnocení... více

Na hradní křeslo si dělá zálusk mnoho kandidátů.

HISTORIE: Za usilovnou snahu mravní

27.6.2022
Původně začínal v Palkovicích, ale v Kunčicích pod Ondřejníkem se narodili všichni tři jeho synové. Všude ho znali mimo jiné jako vynikajícího... více

V roce 1887 zemřel v Metylovicích dosavadní správce školy

DOKUMENT: Rozsudek nad Josefem Jemelkou z Krčmaně

23.6.2022
Obviněný pochází ze zemědělské rodiny a začal hospodařiti od roku 1925, nejdříve na usedlosti o výměře 13 ha. více

Zaměstnával stálé pracovní síly,

HISTORIE: Úžasní Svitákové z Hukvald

23.6.2022
Ignác Schustala po návratu z Vídně založil továrnu na výrobu kočárů a za dvacet let jich se 150 dělníky vyráběl přes 1 200 ročně. Vydatným pomocníkem... více

Vedení firmy se rozhodlo vyrábět automobily

HISTORIE: Národ zasvěcený na dobrodinství a učitelství

20.6.2022
„Čechové a Slované jsou národ zasvěcený na dobrodinství a učitelství národů všech“. To svého času napsal český lékař, botanik a především pedagog... více

Karel Slavoj Amerling byl prvním dítětem otcova druhého manželství.

HISTORIE: Chod, který vešel mezi Valachy

18.6.2022
Když 27. srpna 1909 vystoupil na zasedání obecního výboru tehdejšího městyse Kopřivnice radní Jan Hrček s návrhem na udělení čestného občanství... více

Jiří Felix udělal za svůj život několik úžasných věcí,

HISTORIE: První antialkoholní

17.6.2022
V Moravské Národní politice vyšel 22. září 1937 (den po pohřbu T. G. M.) vzpomínkový článek, který se týkal návštěvy prezidenta Tomáše G. Masaryka ve... více

Léčebna byla tedy budována bez státních subvencí

HISTORIE: Přetěžká mise Vladimíra Řezníčka

13.6.2022
23. září 1938 vyhlášena v Československé republice všeobecná mobilizace, přihlásil se ihned dobrovolně do armády osmnáctiletý Josef Bierský... více

13. září 1944 před půlnocí měla být skupina vysazena na Gruni nedaleko Lysé Hory.

HISTORIE: Učitel Václava Neumanna

11.6.2022
V roce 1945 vydalo Pěvecké sdružení pražských učitelek k šedesátinám svého dirigenta Metoda Doležila (1885-1971) působivou publikaci s názvem METOD... více

Profesor Metod Doležil vtiskl hned od počátku tomuto tělesu vysoký umělecký charakter.