3.12.2023 | Svátek má Svatoslav


Oldřich Hein

Oldřich Hein

ÚVAHA: Kategorické imperativy

18.1.2023
Kategorické imperativy (tj. příkazy a zákazy) jsou závazné příkazy chování, které je nutno v daném místě, čase a společenské skupině dodržovat a... více

Naprostá většina lidí nerada čte a nerada myslí, neboť spoléhá na to, že všechny potřebné informace snadno nalezne na internetu.

ÚVAHA: Úředníkům nelze nechat volné ruce

20.12.2022
Výkonná moc úřednictva je nejrozsáhlejší formou uplatňování státní moci. Zasahuje do všech oblastí života občanů a zatímco soudní pře anebo dokonce... více

Potřeba úřednictva vznikla souběžně se vznikem archaických státních útvarů v Indii, Mezopotámii, Egyptě a Číně.

PRÁVO: Jak dlouho ještě...?

14.12.2022
Skandálních kauz a právních zmetků má státní zastupitelství „na svém triku“ bezpočet. Z těch významných a společensky sledovaných lze např. uvést... více

Po naší justici je druhým nejkritizovanějším státním orgánem státní zastupitelství.

ÚVAHA: Hodnota života

2.12.2022
Úvahy o hodnotě života jsou v současném světě předmětem mnohých názorových sporů, neboť čím více lidé podléhají náboženským anebo pseudohumanistickým... více

Úvahy o hodnotě života jsou v současném světě předmětem mnohých názorových sporů

MOUDROST: Poctivost ve smluvních vztazích

23.11.2022
Před několika lety jsem se v průběhu diskuze s členy jedné známé náboženské sekty otázal, co by podle jejich mínění mohlo okamžitě a celosvětově... více

Nedostatek poctivosti ve smluvních vztazích je pouze jedním z projevů celkově narušené poctivosti ve společnosti

MOUDROST: Podobenství o hrudce soli

17.11.2022
škarohlídi, „zapšklí“ kritici, moralisté, mravokárci a zarputilí bojovníci „proti všemu a všem“ využívají jakékoliv příležitosti k uvolnění svého... více

Blíží se prezidentské volby a na sociálních sítích (jako ostatně před každými volbami) se opět objevují zlobné až nenávistné komentáře k jednotlivým kandidátům.

ÚVAHA: Mravnost a morálka

24.10.2022
Mravnost a morálka jsou dlouhodobě tématem filosofických úvah, které se opírají o tisíciletá pozorování lidských vlastností a chování. Výuka této... více

Pojem etika pochází ze starořeckého slova ethos a značí mravnost.

ÚVAHA: Krize právní kultury

12.10.2022
I právní laici nepochybně vědí, že náš právní řád není dobrý (není totiž vědecký!). Je přeplněn mnohdy nesmyslnými a protichůdnými právními normami a... více

Všechny moudré právní zásady byly vymyšleny již před 2000 léty a zbývá pouze užívat je v praxi.

ÚVAHA: Alternativní pravdy

6.10.2022
Již po tisíce let lidé lidé usilují o pravdivé poznání vesmíru, světa, přírody, okolního dění i sama sebe. V dávné minulosti však měli k dispozici... více

Ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem (Platón)

ÚVAHA: Věř, ale komu věříš, měř!

28.9.2022
V každé tíživé sociální i politické situaci nastává příznivá doba pro demonstrace proti vládě i proti účelově označeným vnitřním a vnějším... více

Vůdců lidu už totiž lidstvo zažilo bezpočet

ÚVAHA: Konflikt práva a rozumu

23.9.2022
Jednou z přirozených vlastností lidí je vytvářet si závazná a přísná pravidla chování. Na základě ústní společenské dohody tak vznikaly již v pravěku... více

Archaické zákony i morální pravidla chování byly vesměs velice tuhé

LIDSKOST: Kdo má právo na chybu

22.9.2022
Všichni zajisté známe přísloví „Chybami se člověk učí“, které je jen laickou formou psychologické poučky „Záporné emoce mají funkci učení“. Nikdo... více

Chybu mohou učinit zkušení lékaři i řidiči

O BRUTALITÉ: Zlo je lidské dílo (3)

10.9.2022
Neřesti nečekají na jednom místě, jsou pohyblivé, nesvorné a zmítají se hned sem, hned tam, vzájemně se honí a jsou zaháněny. Ta tak tedy musíme o... více

Bez nevděčnosti snad nevzniká žádný velký zločin.

O BRUTALITÉ: Zlo je lidské dílo (2)

9.9.2022
S primitivní účelností násilí a kořistnictví, posvěcenou postupně místními a skupinovými morálkami, obyčeji a zvyklostmi, se od pradávna neshodovaly... více

Lidé jsou při vymýšlení a páchání zla mnohem vynalézavější než při konání dobra.

O BRUTALITĚ: Zlo je lidské dílo (1)

8.9.2022
Ačkoliv se lidstvo pyšní tím, co všechno dokázalo a dokáže, ve skutečnosti je to pouhý přírodní druh, který prošel statisíciletým vzestupným procesem... více

Prastaré tlupy primátů vždycky útočily na území obývané jinými primáty

KOMUNIKACE: Z křivé mysli i křivá slova pocházejí

1.9.2022
Lidé křivě myslící totiž jasná a pravdivá slova nepoctivě rozmělňují slovíčkem „ale“ a snaží se tím vyhnout přímé odpovědi anebo zpochybnit obsah... více

Úvahu o řeči a váze i síle slov si zaslouží doplnit i úvahou o jejich poctivosti.

VZTAHY: Váha a síla slov (3)

31.8.2022
Cesta k nápravě je snadná pro lidi rozumné a ukázněné, a extrémně obtížná pro lidi nerozumné, nevědomé, hloupé a neukázněné. Římský státník a stoický... více

Ani jediný světový státník a ani jediný náš politik by např. nedokázal jmenovat ani jediného z pověstných sedmi antických mudrců.

VZTAHY: Váha a síla slov (2)

30.8.2022
Slova nejsou pouhým bezvýznamným „plácnutím do vody“. Písemný i ústní projev má totiž tvořivou i ničivou povahu a stojí „na počátku“ všelikého dobra... více

Občas zaslechnete nějakého věroučného „mudrlanta“, který význam slov zlehčuje

VZTAHY: Váha a síla slov (1)

29.8.2022
Řeč a slova jsou významným prvkem mezilidské komunikace. Slova mohou být stručná i mnohomluvná, rozumná i nerozvážná, vlídná i zlostná, dokáží lidi... více

Všichni zajisté známe staročeské přísloví „řeč se mluví, voda plyne.“

ÚVAHA: Kali a Dvápara jsou stále mezi námi

3.5.2022
Nechuť ke čtení a sebevzdělávání vysvětlují mnozí lidé tím, že všechny potřebné informace snadno najdou na internetu, což považují za rychlejší i... více

Literárních příběhů o hráčské vášni není v historii lidstva mnoho.

ÚVAHA: Zadlužit se je pohádkově snadné

26.4.2022
Pud shromažďovací a touha vlastnit, uspět a vyniknout provázejí lidstvo již od pradávných dob, kdy se teprve intelektuálně probouzelo a sociálně... více

Hodnoty a potřeby se mění v čase i prostředí.

PRÁVO: Úpadek právní kultury

19.4.2022 9:03
Postupný úpadek naší právní kultury je již dlouhodobě veřejným tajemstvím, neboť „v obci se špatnými zákonodárci spatříš i špatné zákony“ (parafráze... více

Možnost nařídit uchování dat v počítačovém systému bez souhlasu soudu je oprávněně kritizována.

ÚVAHA: Etika při výkonu státní moci

15.4.2022
Výkonná moc (zejména úřednictvo a policie) je nejrozsáhlejší formou uplatňování státní moci, neboť zasahuje do všech sfér života občanů. Zatímco... více

Výkonná moc (zejména úřednictvo a policie) je nejrozsáhlejší formou uplatňování státní moci.

ÚVAHA: „Slyší-li nechápaví, podobají se hluchým“

8.4.2022
Absolvoval jsem bezpočet diskuzí na téma mravnosti a morálky, ale doposud ještě ani jediný diskutující nebyl schopen tyto pojmy definovat a rozlišit. více

Jak definovat a rozlišit pojmy mravnost a morálka.

ESEJ: „Po ovocích jejich poznáte je“

6.4.2022
Nedávné udělení milosti prezidenta republiky pravomocně odsouzenému řediteli Lánské lesní správy Miloši Balákovi vzbudilo vlnu záporných emocí napříč... více

Stupňující se svévolné chování prezidenta již považujeme za běžný projev jeho psychického stavu.

ÚVAHA: Co dokáží slova

2.4.2022
Slova, slova a slova. Jsme obklopeni záplavou slov různého obsahu i kvality a mnozí občané proto stále častěji říkají: „Co je pravda a co je lež? Jak... více

Slova, slova a slova. Jsme obklopeni záplavou slov různého obsahu i kvality.

HISTORIE: Zničení říše

15.3.2022
V hodinách dějepisu se děti učí množství jmen i dat, která si v životě stejně nezapamatují, namísto toho, aby se učily nejen o chybách našich předků,... více

V Rusku se nenašel nikdo, kdo by Putinovi nastínil dávné historické události.

JUSTICE: Jak dlouho ještě?

22.2.2022
Nad státním zastupitelstvím se stahují těžká mračna společenské nevole a zloby, kterou vyvolávají nejen tisíce nespravedlivě stíhaných osob (podle... více

Chyby žalobců mají často původ jen v jejich zkažené a paranoidní mysli.

ÚVAHA: Komenský nemohl znát všechno

18.2.2022
28.3. t.r. vzpomeneme 530. výročí od narození významného českého myslitele a průkopníka moderní pedagogiky Jana Amose Komenského (místo narození není... více

Jan Amos Komenský byl vzdělanec a prvotřídně ovládal latinu a částečně i řečtinu.

ÚVAHA: Zlo pochází ze zlých představ

4.2.2022
Lidstvo provází tisíciletý konflikt dobra a zla, který je dlouhodobě nevyvážený ve prospěch zla. Dobro je totiž založeno na dodržování poctivých a... více

Lidstvo provází tisíciletý konflikt dobra a zla, který je nevyvážený ve prospěch zla.

ÚVAHA: Boží mlýny nejsou spolehlivé

18.1.2022
V každé lidské společnosti od nejasného počátku lidských dějin vzrostl záporný společenský přetlak vždycky, když se výrazně prohloubily sociální... více

Spravedlnost je často užívaný pojem, avšak jeho skutečný význam a obsah chápe málokdo.

ESEJ: Bez rozumu nic nemůže být správně vykonáno

14.1.2022
Nová vláda zdědila schodek ve státním rozpočtu ve výši 419 miliard Kč. Tato částka je natolik vysoká, že ani nejlepší tým vyšetřovatelů by nemohl... více

Zamýšlená úsporná opatření nové vlády jsou poněkud chaotická a vzbuzují obavy.

SPOLEČNOST: Žongléři s korektností

7.1.2022
V posledních několika letech se doslova „roztrhl pytel“ s chaotickými představami o korektnosti, přičemž je pozoruhodné, že prakticky všichni nadšení... více

Budeme-li korektní a tolerantní k nekorektnosti (neslušnosti), nutně sklidíme hořké ovoce.

ÚVAHA: „Co jest pravda?“

25.12.2021
Tento údajný výrok římského správce provincie Judea (prokurátora) Piláta Pontského byl s největší pravděpodobností zapsán až kolem r.100 n.l., tj.... více

Tento výrok je připisován římskému správci provincie Judea Pilátovi Pontskému.

ESEJ: Pandemie hlouposti

28.10.2021
Historie lidstva je plná násilí a utrpení, avšak mohla se vyvíjet zcela jinak, kdyby lidé více mysleli, poučovali se ze svých chyb a zkušeností a... více

Nárůst zločinnosti, agresivity a násilí vzbuzuje obecný neklid, avšak situace je cíleně zlehčována

ÚVAHA: Boj o koryta

8.9.2021
Řečtí filosofové Sókratés (469-399 př.n.l.) a Platón (427-347 př.n.l.) měli při hodnocení tehdejší athénské demokracie pravdu. Po vlastních... více

Základní demokratické principy se ani za tisíce let nezměnily – pouze nabyly nových forem.