29.5.2022 | Svátek má Maxmilián, Maxim


Oldřich Hein

Oldřich Hein

ÚVAHA: Kali a Dvápara jsou stále mezi námi

3.5.2022
Nechuť ke čtení a sebevzdělávání vysvětlují mnozí lidé tím, že všechny potřebné informace snadno najdou na internetu, což považují za rychlejší i... více

Literárních příběhů o hráčské vášni není v historii lidstva mnoho.

ÚVAHA: Zadlužit se je pohádkově snadné

26.4.2022
Pud shromažďovací a touha vlastnit, uspět a vyniknout provázejí lidstvo již od pradávných dob, kdy se teprve intelektuálně probouzelo a sociálně... více

Hodnoty a potřeby se mění v čase i prostředí.

PRÁVO: Úpadek právní kultury

19.4.2022 9:03
Postupný úpadek naší právní kultury je již dlouhodobě veřejným tajemstvím, neboť „v obci se špatnými zákonodárci spatříš i špatné zákony“ (parafráze... více

Možnost nařídit uchování dat v počítačovém systému bez souhlasu soudu je oprávněně kritizována.

ÚVAHA: Etika při výkonu státní moci

15.4.2022
Výkonná moc (zejména úřednictvo a policie) je nejrozsáhlejší formou uplatňování státní moci, neboť zasahuje do všech sfér života občanů. Zatímco... více

Výkonná moc (zejména úřednictvo a policie) je nejrozsáhlejší formou uplatňování státní moci.

ÚVAHA: „Slyší-li nechápaví, podobají se hluchým“

8.4.2022
Absolvoval jsem bezpočet diskuzí na téma mravnosti a morálky, ale doposud ještě ani jediný diskutující nebyl schopen tyto pojmy definovat a rozlišit. více

Jak definovat a rozlišit pojmy mravnost a morálka.

ESEJ: „Po ovocích jejich poznáte je“

6.4.2022
Nedávné udělení milosti prezidenta republiky pravomocně odsouzenému řediteli Lánské lesní správy Miloši Balákovi vzbudilo vlnu záporných emocí napříč... více

Stupňující se svévolné chování prezidenta již považujeme za běžný projev jeho psychického stavu.

ÚVAHA: Co dokáží slova

2.4.2022
Slova, slova a slova. Jsme obklopeni záplavou slov různého obsahu i kvality a mnozí občané proto stále častěji říkají: „Co je pravda a co je lež? Jak... více

Slova, slova a slova. Jsme obklopeni záplavou slov různého obsahu i kvality.

HISTORIE: Zničení říše

15.3.2022
V hodinách dějepisu se děti učí množství jmen i dat, která si v životě stejně nezapamatují, namísto toho, aby se učily nejen o chybách našich předků,... více

V Rusku se nenašel nikdo, kdo by Putinovi nastínil dávné historické události.

JUSTICE: Jak dlouho ještě?

22.2.2022
Nad státním zastupitelstvím se stahují těžká mračna společenské nevole a zloby, kterou vyvolávají nejen tisíce nespravedlivě stíhaných osob (podle... více

Chyby žalobců mají často původ jen v jejich zkažené a paranoidní mysli.

ÚVAHA: Komenský nemohl znát všechno

18.2.2022
28.3. t.r. vzpomeneme 530. výročí od narození významného českého myslitele a průkopníka moderní pedagogiky Jana Amose Komenského (místo narození není... více

Jan Amos Komenský byl vzdělanec a prvotřídně ovládal latinu a částečně i řečtinu.

ÚVAHA: Zlo pochází ze zlých představ

4.2.2022
Lidstvo provází tisíciletý konflikt dobra a zla, který je dlouhodobě nevyvážený ve prospěch zla. Dobro je totiž založeno na dodržování poctivých a... více

Lidstvo provází tisíciletý konflikt dobra a zla, který je nevyvážený ve prospěch zla.

ÚVAHA: Boží mlýny nejsou spolehlivé

18.1.2022
V každé lidské společnosti od nejasného počátku lidských dějin vzrostl záporný společenský přetlak vždycky, když se výrazně prohloubily sociální... více

Spravedlnost je často užívaný pojem, avšak jeho skutečný význam a obsah chápe málokdo.

ESEJ: Bez rozumu nic nemůže být správně vykonáno

14.1.2022
Nová vláda zdědila schodek ve státním rozpočtu ve výši 419 miliard Kč. Tato částka je natolik vysoká, že ani nejlepší tým vyšetřovatelů by nemohl... více

Zamýšlená úsporná opatření nové vlády jsou poněkud chaotická a vzbuzují obavy.

SPOLEČNOST: Žongléři s korektností

7.1.2022
V posledních několika letech se doslova „roztrhl pytel“ s chaotickými představami o korektnosti, přičemž je pozoruhodné, že prakticky všichni nadšení... více

Budeme-li korektní a tolerantní k nekorektnosti (neslušnosti), nutně sklidíme hořké ovoce.

ÚVAHA: „Co jest pravda?“

25.12.2021
Tento údajný výrok římského správce provincie Judea (prokurátora) Piláta Pontského byl s největší pravděpodobností zapsán až kolem r.100 n.l., tj.... více

Tento výrok je připisován římskému správci provincie Judea Pilátovi Pontskému.

ESEJ: Pandemie hlouposti

28.10.2021
Historie lidstva je plná násilí a utrpení, avšak mohla se vyvíjet zcela jinak, kdyby lidé více mysleli, poučovali se ze svých chyb a zkušeností a... více

Nárůst zločinnosti, agresivity a násilí vzbuzuje obecný neklid, avšak situace je cíleně zlehčována

ÚVAHA: Boj o koryta

8.9.2021
Řečtí filosofové Sókratés (469-399 př.n.l.) a Platón (427-347 př.n.l.) měli při hodnocení tehdejší athénské demokracie pravdu. Po vlastních... více

Základní demokratické principy se ani za tisíce let nezměnily – pouze nabyly nových forem.

PRÁVO: „Zákon pro člověka učiněn jest…“

13.7.2021
„Hvězda“ nejvyššího státního zástupce dr. Pavla Zemana zachází (ona to ani žádná hvězda nebyla) a „hvězda“ bývalého ředitele ÚOOZ Roberta Šlachty... více

Právní dobrodruzi Pavel Zeman, Ivo Ištvan a Robert Šlachta selhali (a selhat museli).

KORONAVIRUS: „Kdo bloudícímu vlídně cestu ukáže…“

12.7.2021
Epidemie koronaviru zaskočila všechny a všude. Nikdo o covidu nic nevěděl, a proto se množily protichůdné informace, které však byly pouze zčásti... více

Vláda sice učinila řadu chybných rozhodnutí, nikdo jí ale nemůže prokázat nepoctivost úmyslů.

ESEJ: Věčnost totalitního myšlení

9.7.2021
„Vy si, Vata, ve svý kulacký zaslepenosti myslíte, že před tím socialismem se někam schováte, že před ním někam utečete. To se ovšem hluboce mýlíte,... více

Staří praktici mají s čím srovnávat, a proto je při čtení některých rozsudků až zamrazí.

JUSTICE: Jak dlouho ještě?

29.5.2021
Nad státním zastupitelstvím se stahují „těžká mračna“ společenské nevole a zloby, která nemohou rozptýlit ani občasné demonstrace dezorientovaných a... více

Dnes už nikdo nevěří tomu, že státní zástupci jsou hrdiny, kteří zachraňují republiku před korupcí.

JUSTICE: Když se kácí les, létají třísky!

19.5.2021
Rezignace nejvyššího státního zástupce JUDr.Pavla Zemana vzbudila pozornost a vyvolala četné komentáře nezřídka pramenící z naprosté neznalosti jeho... více

Je nepřípustné, aby trestní řízení sloužilo k právním experimentům.

ESEJ: Peníze nesmrdí

4.5.2021
Jedno nové politické seskupení dokonce navrhuje zřízení zvláštních soudů pro její trestání, přičemž jeho představitel se domnívá, že právě tento... více

Znovu se blíží volby a každá politická strana má opět ve svém programu nesmiřitelný boj proti korupci.

ÚVAHA: Všeho s mírou!

9.4.2021
Přiměřenost je již po celá tisíciletí vděčným tématem filosofických, právních i laických úvah a proto „úhel pohledu“ na ni byl vždy rozmanitý a... více

Přiměřenost je již po celá tisíciletí vděčným tématem filosofických, právních i laických úvah.