30.9.2022 | Svátek má Jeroným, Ráchel


FANATISMUS: K útoku na Salmana Rushdieho

15.8.2022

Tak se dočkali. Po 33 letech. Nepřátelé svobody a stoupenci íránského šíitského režimu mohou jásat. Podobně jako jásali palestinští Arabové po útocích z 11. září 2001. Fanaticky, drze, provokativně. Opět ukázali pravou tvář.

Stejně jako íránský režim po vydání románu „Satanské verše“. Režim, jehož nejvyšší představitel vyzve k zavraždění umělce, nota bene zahraničního, jen proto, že tento umělec se svobodně vyjádří, nemůže patřit do rodiny civilizovaných zemí. Sám se zařadil do Říše zla 21. století.

Nemusíme souhlasit s tím, co Salman Rushdie ve svém románu píše. Můžeme kategoricky nesouhlasit s obsahem jiných uměleckých děl, která – a teď hovořím o věřících křesťanech – urážejí osobu Ježíše Krista (namátkou divadelní hra „Naše násilí, vaše násilí“, film „Poslední pokušení Krista“). Můžeme pozvednout svůj hlas, veřejně vyjádřit své zhnusení, upozornit na to, že takovéto zpracování osoby Ježíše je pro křesťany hluboce urážlivé. Můžeme psát petice a pořádat pokojné protesty. „Na hraně“ už je volání po zákazu takovéto tvorby (jako stoupenec svobody se zákazem nesouhlasím) a absolutně nepřijatelné je volání po tom, aby umělci, kteří jsou pod výše uvedenou hrou a filmem podepsáni (režiséři Oliver Frljič a Martin Scorsese) byli zavražděni, nehledě o vypsání vysoké finanční odměny za provedení tohoto trestného činu.

Něco takového jako totální zvrácenost je nutné jasně a jednoznačně odmítnout.

Osobní poznámka. Jako ilustrace. Také na blogu iDNES se vyskytuje autor (Karel Trčálek) čas od času publikující text, který, ať už jde o jakýkoli literární styl, mohou křesťané vnímat jako hluboce urážlivý. Naposledy se rozhodl, že v souvislosti s hrůzným požárem v Českém Švýcarsku (který vnímám obzvlášť tísnivě, neb se nachází nedaleko mého rodiště) si bude dělat blázny z Ducha svatého („Požár v Českém Švýcarsku byl založen úmyslně“/7. 8. 2022). Kdo chová k Duchu sv. nejvyšší úctu, toho se musí takovéto jeho zlehčování hrubě dotknout – sebe z toho nevyjímám. Přesto by mě ani ve snu nenapadlo volat po jakémkoli fyzickém postihu K. Trčálka, natož po tom, aby byl zbaven života.

K. Trčálek je vysoce inteligentní, má mimořádný literární talent a velice dobře zná Bibli. Zná, ale nedbá. Nepochybuji o tom, že četl v Matoušově evangeliu tato Ježíšova slova: „Proto pravím vám, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno; ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucím.“ (Kapitola 12, verše 31 a 32)

Zpět k Rushdiemu. Íránská média tzv. tvrdé linie, to je ta servilně prorežimní, brutální útok oslavují. List Kayhan napsal neuvěřitelnou hanebnost: „Bravo tomuto odvážnému muži vědomému si své povinnosti, který v New Yorku napadl odpadlíka a morálně zkaženého Salmana Rushdieho. Polibme ruce tomu, kdo nožem probodl krk Božímu nepříteli.“ (Zdroj překladu z perštiny: The Times of Israel.)

Těžko předpokládat, že by se představitelé íránské teokracie od činu útočníka oficiálně distancovali, v lepším případě budou mlčet a vše za ně řeknou jejich hlásné trouby. Zde jenom připomenu, že jde o stejný režim, s nímž mezinárodní společenství vyjednává o jeho jaderném programu. Až z toho mrazí.