9.8.2022 | Svátek má Roman


KNIHA: Okouzlující celulitida!

3.11.2008

Je Kunderův román Nevědomost pornografií?

Monumentální, olbřímí zadnice! Právě ona se majestátně zjevuje v závěru, aby se jaksi se zpětnou účinností stala dominantním motivem celého díla!

Jakého že díla? Románu Milana Kundery Nevědomost (L´ignorance). Gustaf (jde o švédské jméno, proto je třeba psát je na konci s –f-) L´ignorancenakonec dospěl k tomu, co celý život nevědomky hledal: spočinul v náručí vrstevnice, takto matky své původní (mladší) milenky. Podnět k pohlavnímu sblížení musel ovšem, a to polopaticky (ba přímo manuálně), vzejít od dotyčné ženy (Gustafem doposud apriorně vyřazené z množiny bytostí, po nichž by se vůbec dalo zatoužit). Když se matróna po souloži sehne pro pohozený župan, podlehne Gustaf náhlému impulzu a (znovu) zálibně polaská její masivní sedinku:

„… elle … lui expose son corps de dos, les cuisses puissantes enrobées de cellulite; cette cellulite l´enchante comme si elle exprimait la vitalité d´une peau qui ondule, qui frémit, qui parle, qui chante, qui trémousse, qui s´exhibe; quand elle s´incline pour prendre son peignoir jeté sur le sol, il ne peut se dominer et … il caresse ces fesses magnifiquement bombées …“ (s. 216-217) /„… poskytne mu pohled na své tělo odzadu, na mohutná stehna obalená celulitidou; ta celulitida ho okouzluje, jako by vyjadřovala vitalitu kůže, jež se vine, chvěje, hovoří, zpívá, natřásá, staví na odiv; když se skloní, aby zvedla župan pohozený na podlahu, on se nedokáže ovládnout a … polaská ty nádherně klenuté hýždě …“/

Běží o pornografii? Mám za to, že nikoli. Pornografie neponechává žádné místo fantazii, pornografie detailně (a až nudně) popisuje sex. Právě pohlavní styk obou postav však Kundera ve vyprávění přeskočil, mistrně vylíčil pouze okamžiky před koitem a po koitu.

Je kundevský motiv zadnice a stehen s „okouzlující“ celulitidou (atrofií pokožky) společensky aktuální? Aby ne! Vždyť pokud by si třeba jistý čelný tuzemský veřejný činitel se „sexy mozkem“ býval místo bulváru včas nastudoval Kunderovu Nevědomost, nemusel by dnes místo důstojné vrstevnice mít vedle sebe jakési o generaci mladší pometlo! To se ovšem netýká jenom dotyčného naparujícího se borečka, ale spousty dalších „Gustafů“ po celé severní polokouli …

(Kundera, M.: L´ignorance, Éditions Gallimard 2005, 240 s.)Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 6. soutěžním týdnu?
Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 6. soutěžním týdnu?

Léto venku s eMiminem je tady! Každý týden budeme soutěžit o fantastické ceny v celkové hodnotě 298.000 Kč. Sdílejte své letní zážitky, hodnoťte...