1.10.2023 | Svátek má Igor


NĚMECKO: Hnědé košile proti klimatické konferenci

5.12.2019

O pokusu ekologických extremistů narušit 13. mezinárodní konferenci o klimatu a energii, uspořádanou nedávno v Mnichově, již pojednával článek Vítězslava Kremlíka na Neviditelném psu. Konferenci organizoval Evropský institut pro klima a energii (EIKE - Europäisches Institut für Klima & Energie) a jejími tématy byly mezi jiným spolehlivost klimatických počítačových modelů, energetická transformace, tání alpských ledovců apod. Snaha o její narušení byla částečně úspěšná a 200 vědců a účastníků z USA, Velké Británie, Itálie, Izraele a mnoha dalších států se podařilo vykousat z prostor Hotelové skupiny NH, která smlouvu pod nátlakem „ekologů“ vypověděla. Organizátorům konference se na poslední chvíli podařilo přesunout místo konání na druhý konec Mnichova, kde je sice ekologičtí extremisté znovu vyčenichali, ale v násilném narušení konference jim zabránila policie.

Akce začala nenápadným telefonátem jistého Gäblera z listu Berliner Tagesspiegel, o kterém se již zmínil ve svém článku Vítězslav Kremlík. Jak uvádí server notrickszone.com, tento pán se nejdříve telefonicky zeptal vedení NH hotelu, zda jsou jim známé názory příslušníků EIKE. Ti to samozřejmě nevěděli a zpočátku tuto otázku odmítli komentovat. Když si ale Gäbler nedal pokoj, narychlo zveřejnili prohlášení, že „popírání klimatických změn, způsobených člověkem, není v souladu s hodnotami Hotelové skupiny NH“ a že hodlají tuto záležitost přezkoumat.

Až doteď jsem si myslel, že hotelový personál má za úkol dvě věci: poskytnout zákazníkům co nejlepší služby a nedopustit, aby některý z nich utekl bez placení. Teď k nim přibyla i starost o ekologii a zda jejich hosté mají ty správné názory. Jinak nepočítejte s tím, že vás tu necháme přespat. Představa, že by hoteloví portýři, pokojské, kuchaři a barmani začali najednou studovat po večerech klimatologii, aby si pak na nějaké valné hromadě odhlasovali seznam hotelových hodnot, který bude viset v každém pokoji vedle požárního řádu a plánu únikových cest, mi připadá docela scestná. Ale teď vážně.

Chvíli panoval klid, ale pak se začal nátlak stupňovat a na scéně se objevily novodobé hnědé košile. 9. listopadu se zmobilizovalo asi dvacet příslušníků levice a zelených, kteří vpadli do hotelu, kde obtěžovali hosty i personál. Toho se vedení hotelu zaleklo a v obavách z „nebezpečí pro hosty i zaměstnance“ smlouvu o konferenci zrušilo.

„Je to jako ve třicátých letech. Není pochyb o tom, že v Německu je svoboda slova i akademická svoboda pod těžkou palbou…“ pokračuje server notrickszone dále. „Problém potlačování otevřené diskuse se v minulých letech dostal v Německu do takového stádia, že i podle levicového listu Spiegel je 75 % novinářů a spisovatelů ´velmi znepokojeno‘ nebo ´poněkud znepokojeno‘ stavem, v jakém se nachází svoboda slova...“.

Organizátoři konference se ihned odvolali k soudu, najali si renomovanou právní firmu, ale bavorský soud rozhodl ve zrychleném řízení v jejich neprospěch. Konference byla definitivně zrušena. 14. listopadu mohl tedy Gäbler slavit a napsal článek, ze kterého přímo září infantilní radost dítěte, které právě někomu rozkoplo kyblíček: „Popírači klimatických změn si musí hledat nové místo konání.“ Hledali a k velké nevoli „ekologů“ také našli.

Nepřipomíná to trochu komunismus? Byly doby, kdy do našich životů mohli zasahovat různí předsedové uličních výborů KSČ nebo domovnice. Psali posudky, donášeli. Těmto praktikám je již odzvoněno, ale jejich duch jako by se převtělil někam jinam. Dnes přebírá roli domovnice slovutný NH Congress Center, který si přisvojil roli hlídače ideové čistoty svých nájemníků, přestože je pouze jejich ubytovatelem.

Německá legislativa zaručuje svobodu slova. To zaručovala komunistická ústava také, ale byl zde jeden háček. Projev, aby byl svobodný, nesměl být namířen proti socialismu nebo komunismu, čímž se výklad ústavy, tedy toho, co je pro nebo proti režimu, přesunul na obyčejné soudce či dokonce pouhého soudní znalce.

Vzpomínám si na případ, kdy jeden vojín základní služby jménem Kupka, pokud mě paměť neklame, poslouchal v kasárnách spolu s jinými vojáky písně Karla Kryla. Psal se rok 1981, vládl tuhý komunistický režim, Karel Kryl byl v emigraci, a tento vojín se nechal nachytat velitelem roty při činnosti, která také nebyla v souladu s hodnotami Československé lidové armády. Velitel roty to oznámil na vyšší místa a případ se dostal do rukou jednoho horlivého důstojníka kontrarozvědky, který vše zevrubně vyšetřil. Hlavního organizátora už měl, k němu našel další spoluviníky, které tento nepřátelský element svedl na scestí, zajistil další doličný materiál a když byl hotov, předal případ vojenskému prokurátorovi.

Jenže prokurátor kupodivu „nevěděl“, zda je poslech Karla Kryla skutečně protistátní, jak tvrdil onen přičinlivý důstojník, a tak se raději obrátil na soudního znalce. Mezitím se zjistilo, že se z jednoho doličného předmětu, kterým byl portrét Karla Kryla, vyklubal portrét jiného protistátního zpěváka, kterého onen vyšetřovatel nepoznal. Byl to John Lennon, který sice byl také ze Západu, ale protože zpíval o míru, podvracel na oplátku společenské zřízení našeho nepřítele a to bylo v pořádku. Nevadí, chybovat je lidské.

Jenže pokud jde o hudbu samotného Karla Kryla, soudní znalec její protistátní charakter nakonec „potvrdil“. Nevím, zda kromě textů písní byly protistátní i akordy, ale vojín Kupka si následně šel na základě této pokřivené spravedlnosti „spravedlivě“ sednout. Byl to tedy soudní znalec, který dokázal správně vyložit ústavu, i když příliš volné ruce neměl, protože se musel samozřejmě řídit tzv. generální linií strany. Kdo ale určuje generální linii v Německu? Německá ústava žádnou podobnou kličku nemá, ale vypadá to tak, že svoboda slova je zaručena, jen pokud není namířena proti té správné klimatické doktríně. Co si pod tím máme představit?

Například v otevřeném dopise Mnichovského institutu pro životní prostředí (Umweltinstitut München e.V.) se tvrdí, že EIKE je pseudovědecká organizace, která popírá vliv člověka na klimatické změny, šíří nebezpečnou propagandu a cílené dezinformace, snaží se mít vliv na veřejné mínění a na politické strany. Mezi jiným poskytuje podklady pro klimatickou politiku Alternativě pro Německo (AfD), což je podle nich strana, která popírá všechny vědecké poznatky o globální klimatické krizi a která trpí či přímo hájí rasistické, fašistické a antisemitské názory. A navíc je ještě proti ženám. Připomeňme si, že i za komunismu byly u nás např. genetika, kybernetika nebo sociologie buržoazními pavědami, protože jejich výsledky nebyly v souladu s ideologií marxismu-leninismu. Tedy genetika ne, Lysenko ano, kybernetika ne, socialistické řízení a plánování ano. Připomeňme si, že kritizovat Lysenka a jeho postupy mohlo znamenat ztrátu zaměstnání, svobody i života.

Ještě před pádem železné opony jsem mnohokrát slyšel o tom, jak naši samozvaní disidenti brali jidášský groš od blíže nespecifikovaných „diverzních centrál“ ze Západu. Stejné mozky zřejmě zacílily podobnou kritiku na EIKE jenom za to, že bere peníze od ropných společností. Jidáš nejidáš, pokud je to legální, co na tom? Vůbec nejhorší jsou jeho kontakty s Heartland Institute, což je americká organizace, o které výše zmíněný Gäbler tvrdí, že měla velký vliv na Trumpovu klimatickou politiku a údajně měla rozhodující podíl na odstoupení USA od Pařížské dohody. A aby toho nebylo málo, i Heartland Institute bere nečisté peníze od Exxonu. Což vrhá špatné světlo i na ostatní dárce, kteří pak byli vystaveni obtěžování prostřednictvím e-mailů i osobně. Proto přestal po nějaké době Heartland Institute jejich seznamy zveřejňovat. Zřejmě to nemají jednoduché ani v USA.

Na druhé straně je tu Postupimský institut pro výzkum působení klimatu (PIK - Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung), který tyto problémy nemá. Je to vědecká, nikoliv pavědecká organizace, šíří správnou propagandu, nepopírá vliv člověka na klimatické změny, poskytuje správné podklady správným politickým stranám. A je hodná na ženy. Její šéf Hans Joachim Schellnhuber byl svého času poradcem Angely Merkelové se všemi důsledky, které z toho vyplývaly. Jiný expert tohoto institutu, Stefan Rahmstorf, zase radí Gretě Thunbergové (zdroj). Pokud tedy rozhorlená Greta apeluje na světové politiky, kteří jí ukradli dětství, aby začali konečně naslouchat vědcům, má zřejmě na mysli tuto krevní skupinu, zatímco na stránkách EIKE a jiných „pavědeckých“ institucí ji neberou příliš vážně.

Za mých mladých let jsme se učili, že filosofie marxismu-leninismu je dialektickou filosofií míru. Jak tedy vysvětlit, že její vyznavači tak často vedli nebo podporovali války? Jednoduše. Řekli by vám, že existují války spravedlivé a nespravedlivé. A vyznavači marxismu vedli pouze ty spravedlivé. Kdo určí, která je která? No přece generální linie strany. A podobně platí, že je správné radit Merkelové, je správné radit Gretě, ale ne Trumpovi! Dokonce není správné být s jeho poradci či poradními orgány vůbec ve styku. Mám teď na mysli již zmíněný Heartland Institute, jehož jeden reprezentant měl mít na konferenci EIKE přednášku.

Je vidět, že marxleninisté starého ražení a ekoextrémisté, kteří jsou nositeli jejich odkazu, si mohou v mnoha ohledech podat ruce.