16.1.2021 | Svátek má Ctirad


USA: Pravda a láska dostávají na frak

28.12.2020

Je ironií osudu, že nejvíce je bijí ti, kteří se hlásí k odkazu autora této bubliny, jako například Karel Hvížďala v článku EU, fake news a politika (NP 24.12.2020).

Zaměřím se pouze na jeho dehonestaci Donalda Trumpa, který prý „vykřikuje ´vyhrál jsem volby´, přestože podle oficiálních výsledků všech amerických států získal Joe Biden 306 hlasů volitelů a Trump jen 232“.

Sleduji povolební události v USA velmi podrobně a nezaznamenal jsem - mimo noční výrok „Máme to v kapse“ ze 4. listopadu -, že by Trump vykřikoval, že volby vyhrál on. Ne, Trump a jeho příznivci pouze – a pravdivě - poukazují na to, že volby nebyly košer. Ve svém projevu 22. prosince Trump řekl: „Nemůžeme dopustit, aby tento volební podvod přetrvával..„Chci vysvětlit svým spoluobčanům, proč využiji veškeré dostupné právní a ústavní prostředky, abych zabránil krádeži prezidentských voleb.“ Nejde o osobu Trumpa, jde o zajištění integrity voleb v USA, obnovení důvěry v bezpečnost a správnost voleb.

Začnu tím, že v USA můžete hlasovat, pouze pokud jste zaregistrováni. Ti, kteří jsou zaregistrováni a hlasují, jsou zaznamenáni. Je tedy možné vypočítat podíl registrovaných voličů, kteří také hlasovali. Washington Post to udělal pro celé USA a přišel na 66,2 %: to znamená, že také hlasovalo 66,2 % registrovaných voličů. V USA se před volbami zaregistrovalo cca 212 milionů voličů, hlasovalo 66,2 %, to jest 141,5 milionů voličů. Každý volič má jeden hlas. A teď počítejme: dle Karla Hvížďaly vítězný Biden získal „oficiálně“ 81 268 751 hlasů a Trump „pouze“ 74 213 312 hlasů, což dělá 155 482 063 hlasů - o 14 milionů hlasů více, než skutečných voličů...

Volby do federálních funkcí řeší Articel1 Sections 4 US.Constitution:

“The Times, Places and Manner of holding Elections for Senators and Representatives, shall be prescribed in each State by the Legislature thereof; but the Congress may at any time by Law make or alter such Regulations, except as to the Places of chusing Senators.”

Krátce a jasně česky: V každém jednotlivém státě USA má právo vydávat zákony a pravidla pro presidentské volby pouze zákonodárce příslušného státu, což je parlament.

A vskutku: každý stát má svůj zákon dopodrobna stanovující - pro nás i bizarní - pravidla voleb. Určují místo a čas voleb, oprávnění k volbám (bydliště, svéprávnost, beztrestnost atd.) a samozřejmě i způsob volby. Ve všech státech je přípustná korespodenční volba, ale za různých podmínek. V zásadě ale platí, že volič musí o možnost korespondenční volby požádat.

A jsme u problému číslo jedna legálnosti presidentských voleb 2020: Přestože se počet voličů, kteří odevzdali svůj hlas již před termínem zdvojnásobil (přes 90 milionů!), byly pod záminkou pandemie ignorovány vlastní zákony nedodržováním termínů, podmínek korespondenční volby a dokonce i zásady ověřování platnosti hlasů. Hlavně tam, kde vládnou američtí demokraté, a hlavně tak, aby to vyhovovalo elektorátu demokratů. A dnes už víme, že i z dalšího důvodu.

Tak v Pensylvánii určil místní parlament v roce 2019 skrze Act 77“(8) :No absentee ballot under this subsection shall be counted which is received in the office of the county board of elections later than [eight o’clock P.M. on the day of the primary or election] the deadline for its receipt as provided in section 1308(g).

(c) Except as provided under 25 Pa.C.S. § 3511 (relating to receipt of voted ballot), a completed absentee ballot must be received in the office of the county board of elections no later than eight o’clock P.M. on the day of the primary or election.”

Nepočítají se hlasy došlé po 20. hodině dne voleb.

Supreme Court státu Pensylvánie si však před volbami v rozporu s unijním ústavním zákonem přisvojil právo náležející pouze parlamentu a prodloužil dobu příjmu hlasovacích lístků o tři dny. Není třeba zdůrazňovat, že tento soud je v rukou demokratů. Navíc státní sekretářka vydala pokyn, že posouzení volebního úředníka v případě pochybností o totožnosti podpisu není důvodem k vyřazení hlasovacího lístku...Počítány byly i volební lístky, které jednoznačně nebyly v originální poštovní úřední obálce -nebyly přeložené, a tudíž nemohly být doručeny poštou.

Jen tak se mohlo stát, že v Pensylvánii volilo 840 voličů starších 101 let, 39 pamětníků občanské války (1862-1866) a 45 voličů narozených v 19. století. Volilo i 78 osob z „Walter P. Reuter Psychiatric Hospital“, nemocnice poskytující „léčbu, péči a služby pro dospělé se závažnými duševními onemocněními“.

Ve Wisconsinu se s dodržováním vlastního zákona rovněž moc nepárali a v rozporu s Kap. IV, čl. 6.86 přijali 5 517 hlasůz poškozených nebo neúplných hlasovacích lístků, 28 395 hlasů voličů, u nichž nebyl prokázán důvod absenčního hlasování (nemocní, nepohybliví atd.), a 17 271 hlasů získaných na shromážděních tzv. „Democracy in the Park“, která ovšem vyžadují schválení rady města, jež organizátoři neměli.

V Georgii zase započítali hlasy lidí, kteří rovněž dle místního zákona neměli volební právo:

2 056 trestaných, 66 248 mladších 18 let, 2 423 hlasů od voličů, kteří nebyli vůbec registrováni, 1 430 hlasů od voličů „bydlících“ v poštovních stránkách, 4 926 hlasů voličů, kteří se neregistrovali včas, a 10 315 hlasů ze záhrobí - od voličů, kteří zemřeli před volbami.

Tisíce žalob se záznamem či místopřísežným prohlášením (to je v USA bráno jako důkaz) leží u nižších soudů či byly soudy odmítnuty a čekají na projednání u vyššího soudu, často u US Supreme Court.

Zvláštní kapitolou jsou volební zařízení Dominion, používané hlavně v inkrimonovaných státech a u kterých jsou navěky zaznamenána slova šéfa jejich výrobce, Erica Coomera: “Trump won’t win. I made fucking sure of it” (Trump nevyhraje. O to jsem se kurva postaral.).

A zřejmě nezůstal u slov.

Ve státě Michigan bylo na příkaz soudce vydáno všech 18 volebních zařízení Dominion volebního okrsku Antrim analytické skupině žalobce, která zjistila, že zařízení má (úmyslnou) softwarovou chybu umožňující manipulaci s přijatými hlasy, že umožňuje aktivní spojení s internetem a že – v rozporu se zákonem - byl během voleb sofware měněn a byla vymazána data sledující operace během voleb.

Americká volební komise stanoví, že používané volební automaty nesmí překročit míru chyb 0,0008 % (1 chyba na 250 000 hlasů). Míra chyb hlasovacích strojů Dominion v hrabství Antrim je 68,05 %.

V Michiganu měli zaregistrováno 1 800 000 korespondenčních voličů, ale napočítali jich 2,4 milionu, jenom ve Wayne County to měly být desetisíce. Wayne County je především Detroid s 80 % černošského obyvatelstva převážně na dávkách...

Nakonec obrázek, na kterém je slavná scéna z videa, zachycující počínání volebních komisařů ve chvíli, kdy si mysleli, že jsou sami, protože všchny ostatní poslali domů.

komisari

Synchronní graf věrně zobrazuje výsledky jejich počínání: shodě čistě náhodné může věřit pouze hlupák nebo demokrat formátu pana Hvížďaly.

A zde měla být mapa s vítěznými volebními okrsky demokrata Bidena, ale pan Štěpánek mě předběhl.

Nejlepším důkazem toho, že k volebnímu podvodu došlo ve velkém, je to, že zatímco bylo (v chaotických podmínkách) odevzdáno mnohem více poštovních hlasů, procento odmítnutých poštovních hlasů vadných, poškozených nebo neúplných bylo mnohem nižší než v kterémkoli předchozím roce. Například v Georgii pokleslo ze 6,4 % na 0,9 %.

Pro znalé nabízím tvrzení o statistické nemožnosti vítězství Bidena opřené o Benford´s Law to Detect Fraud aplikovaného na presidentské volby.

Je-li to někomu stále málo, může si počíst zde o kupčení s hlasy a švindlování v malém.

Jak to hlásal (a čemu snad i věřil) Václav Havel? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí?

Naivka.Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.