28.11.2021 | Svátek má René


KANADA: Litera scripta manet

19.10.2021

Tuto klasickou moudrost opakoval nám často pan učitel češtiny, znalec klasiků. Léta, která prožil v Mauthausenu, zanechala stopy na jeho nervové soustavě, stejně jako smutný návrat, kdy našel svou bohatou knihovnu rozkradenou.

Pamatuji několik jeho akcí ve třídě, které by dnes byly neuskutečnitelné. Patří ale k těm jen několika málo učitelům, na které jsem s úctou vzpomínal a občas vzpomínám.

Až příliš bohaté světové události jsou v mnoha úvahách zasvěcených, dobře i špatně informovaných pisatelů o událostech informujících. Dnešní situace je tak pokleslá a zbavující naděje, že demokracie a svoboda, ba dokonce naše západní civilizace budou zachovány. O tom, proč a jak svět dospěl k tomuto znepokojujícímu stavu, různí se úvahy analytiků i názory události pozorujících autorů. Možná, že pravdě je nejblíž co napsáno je v knize člena Bilderberg Group Jacquese Attalliho z roku 1981:

Budoucnost bude o nalezení způsobu, jak snížit populaci. Samozřejmě nebudeme schopni popravovat lidi ani stavět tábory. Zbavíme se jich tím, že je přesvědčíme že je to pro jejich vlastní dobro. Něco najdeme nebo způsobíme pandemií zaměřenou na určité lidi, skutečnou hospodářskou krizi nebo virus postihující staré nebo starší lidi, na tom nezáleží. Slabí a bojácní tomu podlehnou. Hloupí v to uvěří a požádají sami o léčbu. Postaráme se o léčbu, která bude řešením. Výběr idiotů tedy bude proveden sám, půjdou na jatka sami.

Podvrh? Ne tak zhurta. Odpověď lze nalézt ve wikipedii pod heslem Jacques Attalli. A cožpak neděje se přesně to, co jsem citoval? A nedal se Bill Gates na jednom fóru v roce 2014 slyšet, že je třeba snížit počet obyvatelstva na zemi o 10 procent a v té řeči slovo pandemie zaznělo? A sem dokonale zapadá dílo zakladatele Světového ekonomického fóra, Klause Schwaba, knihaCOVID–19 The Great Reset.

Ano, zřejmě není příliš pošetilé připomenut si, co říkávala moje prostá a hodná babička, že všechno je možné pod sluncem. A prostota mnohdy není skoupá na moudrost. A ono litera skripta na citovaný úryvek knihy Attalliho platí.

Závěrem něco z osobní zkušenosti. Nastává velmi vážná situace, skutečný teror proti neočkovaným osobám. Manželka se už dvakrát vrátila, z koncertu, pak z trhu (výprodej v uzavřeném prostoru). Nevpuštěna, není očkovaná. Náš vážně nemocný přítel ležel v nemocnici. Povolena jen jedna návštěva denně. Jednoho dne, nedávno, navštívila jej manželka, odpoledne chtěla přijít dcera, návštěva nepovolena. Ten den večer její otec, náš kamarád, zemřel!

Co se začíná dít, přesahuje meze mého chápání, rozdělení společnosti se prohlubuje, odborné argumenty zpochybńující účinnost vakcín, ne tak vedlejší, mnohdy velmi vážné následky očkování, jsou neuvěřitelným způsobem politiky a hodnostáři s mocí ignorovány. Osoby z toho či onoho důvodu odmítající očkování jsou považovány téměř za zločince a nepřátele očkovaných dosavadních přátel!.

Orwell kombinovaný s Huxleyem a situace se horší každým dnem. Dostavuje se, pro neočkované, dvojí strach: z možného vedlejšího účinku vakcín a z teroru s ďábelskou samozřejmostí konaného vládou. Je to až neskutečné, jak vzkvétá lidská hloupost, ignorace prokázaných faktů. Nejsou vyvráceny, byť sdělované fundovanými lékaři, specialisty epidemiology, a nejedná se o dva nebo tři, ale o tisíce (viz Římská deklarace, podepsána 7500 lékaři z mnoha zemí). Dočasné zákazy vakcín, nejednotnost názoru je tu opět v případě třetího očkování (booster).

Je dosti důvodů k pochybnosti o stoprocentní bezpečnosti vakcín. Jak tedy člověk může prohlásit, že shora uvedený úryvek je podvod! Jak už jsem se zmínil, přesně to se děje a bude dít! Kam se poděla soudnost, možnost argumentace? Vše nahrazeno jednosměrným terorem proti menší části obyvatel. Ústavy a zákoníky dostávají cenu papíru na němž jsou vytištěny.

A důsledky se dostaví, o tom nemám žádnou pochybnost. Nejen fyzické, ale i mentální, takový nápor na rozum nevydrží každý. Rozhodně je čas připomenout si píseň Voskovce, Wericha a Ježka v níž zní: „Už panikáři jedou, už panikáři jdou.“ Celá onemocnělá společnost na cestě k veliké přeměně jede do temna z něhož nebude návratu!
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.