27.6.2022 | Svátek má Ladislav


JAPONSKO: Síťová revoluce

12.4.2013

Zdá se, že zhruba tříleté odstavení od moci Liberálně demokratické straně prospělo. Kabinet premiéra Šinzó Abeho překypuje aktivitou a přichází s jedním novým opatřením za druhým. Mě osobně upoutal jeden plán, který sice zatím nevzbudil příliš pozornosti, ovšem jeho uvedení do praxe dosti zásadním způsobem ovlivní život mamutích firem i běžných obyvatel. Vláda se totiž chystá výraznou měrou liberalizovat obchodování elektrickou energií.

Jak vypadá současný trh s elektřinou? Japonsko není na rozdíl od našich končin sevřeno obručí hranic, ale jeho výspy omývá mořská voda. Energetický systém je proto odloučený a nepropojený do žádné mezinárodní sítě. Japonsko tedy může a musí spoléhat pouze na vlastní síly. Podobná situace panuje i uvnitř země. Tu lze pomyslně rozdělit na část východní, ve které spotřebiče vrčí na frekvenci padesáti hertzů, kdežto ve východní části holicí strojky bzučí o poznání vyšším tónem, odvozeným od šedesátihertzového kmitočtu.

Frekvenční odlišnost neumožňuje přelévat energetické přebytky z jedné soustavy do druhé, což se Japonska dotklo především v období výpadku způsobeného havárií fukušimských jaderných reaktorů, kdy východ země několik dlouhých měsíců energeticky vysloveně hladověl. Usměrnění proudu a jeho rozkmitání na jinou frekvenci je prakticky stejně nákladné jako vlastní výroba energie. Ještě v historicky poměrně nedávné době musel být zákazník obezřetný, kupuje-li spotřebič pracující na správné frekvenci.

Podrobnějším pohledem bychom zjistili, že celé Japonsko se sestává z devíti oblastí. V každé z nich kraluje jeden jediný energetický monopol, který obhospodařuje jak výrobu energie, tak její distribuci. Japonci jsou tak na jedné straně ušetřeni návštěv mnohdy dotěrných agentů s elektřinou, ovšem zároveň zároveň nikdo nesvádí boj o jejich přízeň, který zpravidla vede ke snižování ceny za elektřinu a ke zvyšování komfortu služeb spojených s jejím poskytováním.

A toto vše by se mělo v roce 2016 změnit. Abeho kabinet chce především oddělit výrobu energie od distribuce a zároveň rozkulačit monopol panující v jednotlivých oblastech země. Podobnou situaci jsem v Japonsku zažil v polovině devadesátých let, kdy vláda administrativním zásahem rozbila na samostatné jednotky do té doby výhradního poskytovatele pevné a mobilní telefonie a datových služeb. Nově vzniklé konkurenční prostředí vedlo k podstatnému snížení cen a zvýšené propojenosti země datovou sítí. Docela se na reprízu revoluce, tentokrát v elektrické síti, těším.

Převzato z osobních stránek autora