23.9.2023 | Svátek má Berta


IZRAEL: Kdo skutečně praktikuje apartheid?

7.6.2023

Dne 14.5.2023 Stát Izrael oslavil 75.narozeniny, avšak Izraelci museli za svou vlast bojovat ihned po jejím vzniku, kdy byla napadena armádami okolních arabských zemí, které chtěly Izrael a jeho lid zničit. Postupně během své existence čelil Izrael několika dalším válkám a mnoha teroristickým útokům.

Ovšem v současnosti Izrael nečelí pouze násilnému krvavému palestinskému terorismu, ale také nepřátelské desinformační kampani různých krajně levicových nevládních organizací, řady mainstreamových médií, OSN a některých politiků. Ti ho viní z mnoha zločinů, např. z praktikování apartheidu, tzv. okupace palestinských územích, kradení palestinské půdy, vyhánění palestinských rodin z jejich domovů, svévolné zabíjení palestinských dětí, páchání genocidy. Je nutné zmínit, že všechna tato nařčení jsou lživá, antisemitská a mají za cíl pomocí diplomatického teroru ekonomicky zničit a uškrtit Izrael, jediný židovský stát na světě.

Nyní se zastavme u obvinění židovského státu z praktikování apartheidu. Označovat Izrael za stát apartheidu je totiž lež obrovských rozměrů, pomluva, která minimalizuje bolest a ponížení skutečných obětí apartheidu v Jihoafrické republice.

Hanebná nepravda, která popírá utrpení, jímž apartheid byl, zneužívání a nadužívání termínu apartheid - stejně jako jiných emotivních termínů, jako jsou „etnické čistky“ nebo „genocida“ - potlačují diskusi. Nařčení Izrael jako státu, který praktikuje apartheid, totiž neznamená legitimní kritiku, ale spíše snahu o jeho vyčlenění ze všech existujících států s odůvodněním, že je tak zlý, že se vymyká kritice a jakékoli formě diskuse.

A tak pokud je Izrael státem apartheidu, pak má výzva proti-izraelského bojkotového hnutí BDS (bojkot, odprodej, sankce) k „Palestině od řeky k moři“ , své opodstatnění. Podle aktivistů BDS by uskutečnění tohoto cíle „Palestiny od řeky k moři“ vedlo k zániku Izraele; samozřejmě nutnému, protože stejně jako Jihoafrická republika si žádný stát apartheidu nezaslouží existovat.

O tom, že je nálepka Izraele jako apartheidního státu antisemitská, lživá, pomlouvačná, nactiutrhačná, dokládají fakta.

Každý izraelský občan - žid, muslim i křesťan, černoch i běloch - si je před zákonem roven, má stejný přístup k lékařství a vzdělání, má volební právo a svobodu vyznávat své náboženství. Každému Arabovi žijícímu ve starém (východním) Jeruzalémě bylo po šestidenní válce a návratu starého Jeruzaléma pod židovskou správu nabídnuto plné izraelské občanství. Těm, kteří odmítli, byl udělen trvalý pobyt. Izraelští Arabové jsou soudci izraelského Nejvyššího soudu - arabský soudce odsoudil izraelského prezidenta Mosheho Katzava k odnětí svobody. Soudce Nejvyššího soudu Salim Joubran, Arab, byl v roce 2017 zvolen místopředsedou Nejvyššího soudu. V izraelském Knesetu zasedají a diskutují arabští poslanci se svými židovskými kolegy.

Avšak antisemité všech barev, který viní Izrael z utužování režimu apartheidu, neberou v úvahu dlouhou historii arabsko-izraelského konfliktu. Neuznávají, že první arabský stát vznikl z britského mandátu již v roce 1922, kdy Velká Británie, která se zřekla svého závazku obnovit židovský stát v celé mandátní Palestině, předala veškeré území na východ od řeky Jordán Hášimovskému království a vytvořila tak Transjordánsko (dnešní Jordánsko). Ignorují skutečnost, že vznik Státu Izrael byl potvrzením toho, že jediné dva státy v Palestině, které byly nezávislé před vznikem Izraele, byly ve skutečnosti domovskými zeměmi Židů - první přibližně v roce 1000 př. n. l. a druhý v roce 164 př.n.l. A popírají jasná fakta o tom, že Židé byli přibližně od roku 2000 př. n. l. trvale přítomni na území Země Izrael, včetně Judska a Samaří (dnes známého jako Západní břeh Jordánu). Jediné období, kdy byl Židům zakázán vstup do starého Jeruzaléma, kde stál První chrám, a do Judska a Samaří, bylo během jordánské okupace těchto území v letech 1948-1967.

Dále antisionističtí propagandisté se nezmiňují o rezoluci OSN č. 181, která rozdělila zbytky britské mandátní Palestiny na židovský a arabský stát, kterou ovšem tzv. Palestinci a okolní arabské země odmítli přijmout. Palestinští Arabové dnes mohli slavit 75 let nezávislosti druhého arabského státu, který vznikl z britského mandátu.

Propalestinští fanatici navíc neposkytují žádný kontext izraelsko-palestinského konfliktu. Neuznávají, že každá válka, kterou Izrael vedl, byla vedena proti nepříteli, který si přál jeho vyhlazení. Nikdy nepřiznají, že se Izrael od svého vzniku potýká s neustálým terorismem, protože jeho muslimští sousedé nemohou snést židovskou přítomnost na Blízkém východě. Zamlčují skutečnost, že Charta Hamasu vyzývá k vyvraždění všech Židů a zničení Izraele. Nikdy neprotestují proti bezohlednému vraždění nevinných izraelských mužů, žen a dětí.

Podříznutí spícího židovského dítěte je přehlíženo, stejně jako zabití rabína při modlitbě v synagoze. Nikdy se nezmíní o tisících a tisících raket vypálených na Izrael a namířených na židovské civilisty nebo o podzemních tunelech prokopaných do Izraele s cílem vraždit a unášet izraelské občany. Na „Velký pochod návratu“ tj. velké výtržnosti palestinských teroristů u hranic mezi Izraelem a Pásmem Gazy mezi léty 2018-2020 se dívali jen jako na nevinný civilní protest. Skutečnost, že vůdci Hamasu vyzývali protestující, aby šli k plotu s „ozbrojeni nožem“ nebo „jedli izraelská játra“, pokud mají hlad, pro-palestinští zastánci zcela ignorují.

Ti, kdo označují Izrael za stát apartheidu, zároveň přehlížejí skutečný apartheid na Blízkém východě:

Pravdou je, že Židé nemohu vstoupit do mnoha muslimských zemí, palestinský prezident Mahmúd Abbás také dal jasně najevo, že do budoucího palestinského státu nebude vpuštěn žádný Žid. Málokdo ví, že u vchodu do arabských měst v Judeji a Samaří (“Západním břehu Jordánu“) jsou červené cedule varující Židy a Izraelce, aby tam nevstupovali, protože by byli ohroženi na životě. Naopak jsou to nepravdivá tvrzení, že židovská města v Judeji a Samaří brání vzniku palestinského státu, zavání apartheidem a rasismem. Proč by Židé nemohli žít mezi Araby v palestinském státě, stejně jako Arabové žijí mezi Židy v Izraeli?

Ignorováním souvislostí, převracením historie, popíráním reality, kterou je Izrael; a voláním po likvidaci jediného židovského státu na světě stoupenci Palestiny znovu potvrzují, že jádrem jejich propalestinismu je jejich nesmiřitelná nenávist k Židům.