21.5.2022 | Svátek má Monika


FINSKO: Před čarodějnickým procesem

24.1.2022

Na pondělí 24. ledna 2022 bylo stanoveno první stání v soudním procesu, o němž jsme si mnozí mysleli, že k něčemu takovému nemůže ve svobodné společnosti vůbec dojít. Byl to krutý omyl.

Na lavici obžalovaných usedne Päivi Räsänenová. Poslankyně finského parlamentu (Suomen eduskunta), v minulosti ministryně vnitra a šéfka křesťanských demokratů. Občanským povoláním lékařka. A především – věřící křesťanka protestantského (luterského) vyznání, které bere vážně Bibli. Nutno dodat: biblickou zvěst jako celek. A v tom je kámen úrazu.

Päivi Räsänenová zastává stejný názor na homosexualitu (rozuměj: homosexuální praktiky) jako miliony věřících na celém světě, kteří se hlásí k biblickému křesťanství. Zde je nutné připomenout, že Bible se staví k homosexuálním praktikám (opakuji: praktikám) veskrze negativně.

Jedním dechem je také nutné dodat, že pokud některé křesťanské denominace zastávají ve vztahu k homosexuálním praktikám tolerantní či souhlasný postoj, pak bez ohledu na to, jak to zdůvodňují platí, že jsou v rozporu s biblickým učením.

Päivi Räsänenová na tento rozpor upozornila – a to se stalo podkladem pro jedno ze tří obvinění, kterým bude u soudu čelit. Připomeňme: 17. června 2019 zveřejnila na svém Twitteru příspěvek (obr. 1), v němž dotazem reaguje na skutečnost, že její církev (evangelická luterská) se stala oficiálním partnerem pochodu homosexuálních aktivistů „Helsinki Pride 2019“. Ptá se (volná interpretace), jak může být učení církve založené na Bibli v souladu s tím, že hanba a hřích jsou považovány za věc hrdosti.

K tweetu připojila snímek několika veršů z Bible, konkrétně jde o verše 24 až 27 z úvodní kapitoly dopisu apoštola Pavla věřícím v římském sboru. V něm apoštol píše (dle českého ekumenického překladu):

Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla; vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo Stvořiteli - on budiž veleben na věky! Amen. Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou scestnost.

paivi

obr. 1/ zdroj: Twitter Päivi Räsänenové

Zde důležitá odbočka. V minulosti, když se na toto téma na internetu diskutovalo, někteří čtenáři poukázali na to, že první kapitola Pavlova dopisu pokračuje a vrcholí ve 32. verši následujícím konstatováním:

Vědí o spravedlivém rozhodnutí Božím, že ti, kteří tak jednají, jsou hodni smrti; a přece nejenže sami tak jednají, ale také jiným takové jednání schvalují.

Tím chtěli někteří navodit lživý dojem, že Räsänenová podporuje zabíjení homosexuálů – a odtud už je jen krůček k závěru, že soud s ní je vlastně oprávněný. To je ovšem demagogie.

Räsänenová na tento verš jednak neodkazuje – a i kdyby ofotila celou první kapitolu zmíněného Pavlova dopisu včetně verše 32, neznamená to, že podporuje likvidaci homosexuálů, což sama mnohokrát vysvětlila. Například web finské radiotelevizní společnosti Yle v obsáhlém článku na toto téma z 22. ledna 2022 (Raamattu saapuu oikeussaliin, kun Päivi Räsäsen käräjät alkavat – Oikeusoppinut: „Kimurantti tapaus, päätä raavitaan monessa pilttuussa“) citoval dvojí klíčové vyjádření Räsänenové:

1) „Ve své brožuře (viz níže) a ve svých dalších prohlášeních jsem poukázala na to, že všichni lidé jsou stejně cenní. Nikdo nemůže být považován za méněcenného. Tato důstojnost platí pro heterosexuály stejně jako pro homosexuály.“

2) „Bible učí, jaký má být život podle Boží vůle, co je hřích a co není hřích. To jsou teologické otázky, které by podle mě neměly řešit soudy, ale měly by být ponechány náboženské svobodě ve svobodné společnosti.“

Ano, přesně o to jde. Tento problém a debata o něm nepatří do soudní síně, ale – obrazně řečeno - do kostela.

Jenomže do soudní síně se dostal. Pak platí to, co ve zmíněném článku na webu RTV Yle konstatoval Kimmo Nuotio, profesor trestního práva na Helsinské univerzitě: „Je to proces o svobodě slova a o tom, jak ji lze uplatnit v náboženských publikacích a názorech. Poprvé ve Finsku bude muset soud rozhodnout o tom, zda může být citace Bible trestným činem. Úkol to nebude jednoduchý.“

Jednoduchý opravdu nebude, je ale hlavně zbytečný – a samotná obžaloba z jistého úhlu pohledu je velice nebezpečná. Bible obsahuje spoustu míst, jejichž obsah, je-li vytržen z kontextu nebo dezinterpretován, může být důvodem pro obdobný „čarodějnický proces“ jakému čelí Räsänenová, pakliže bude jakýkoli křesťan ve Finsku (a možná nejen tam) Biblí argumentovat v rámci svobodné diskuse na téma, které je takříkajíc kontroverzní.

Trojí obvinění

Internetový deník Neviditelný pes přinesl 21. ledna rozhovor, který s Päivi Räsänenovou vedly Hana Lipovská a Jana Bobošíková. (Při těchto dvou jménech není třeba se ošívat. Důležité je to, co řekla Räsänenová, méně už, kdo kladl otázky. Jinak česká média s výjimkou křesťanských o této kauze příliš neinformují.) V interview obžalovaná připomněla, že proti ní byla vznesena tři samostatná obvinění:

„Za tweet, který jsem napsala v roce 2019 (viz výše – LS), za brožuru Stvořil je jako muže a ženu, kterou jsem napsala v roce 2004, a za rozhlasový rozhovor Co by si Ježíš myslel o homosexuálech?. Jsem tedy nyní podezřelá z etnické agitace proti skupině. Trestní oznámení na mě podal občan a policie zahájila ve věci mého tweetu trestní stíhání.

Pro úplnost dodejme, že etnická agitace je ve finském trestním zákoně uvedena v kapitole 11 jako paragraf 10 a píše se v něm, že kdo veřejně zpřístupní nebo ve veřejnosti šíří nebo uchovává pro veřejné použití informace, názorové vyjádření nebo jiné sdělení obsahující výhrůžky, hanobení nebo urážky určité skupiny kromě jiného kvůli její sexuální orientaci, bude potrestán pokutou nebo ztrátou svobody až na dva roky.

Dovedeno ad absurdum. Jak jsem již naznačil výše, podle uvedeného paragrafu mohou ve Finsku odsoudit každého, kdo veřejně cituje (třeba na sociálních sítích či jinde na internetu) z Bible pasáže, v nichž se hovoří o homosexuálních praktikách. Päivi Räsänenová je první na řadě. Novodobý hon na čarodějnice může začít.

Závěrem myšlenka Räsänenové z uvedeného interview, která je velice důležitá: „Je vážným porušením svobody vyznání, pokud je porušováno právo souhlasit s učením Bible.“ Přesně to se v jejím případě děje. Ve jménu progresivistického vnímání světa hrubě pošlapeme lidskou svobodu.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.



Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!