6.6.2020 | Svátek má Norbert


EVROPA: Půlící linie

18.1.2019

aneb Pokus o sondu do časů budoucích

Třicátý rok uplývá ode dnů, kdy Evropu přetínala odrátovaná linie dělící ji na svobodný Západ a komunistický Východ; a nikdo včetně mě samého by býval nečekal, že tatáž linie ji bude přetínat i dnes, ledaže v jiném a řekl bych, že v pozitivnějším smyslu. V Německu lze pozvolný úpadek popularity tradičních partají pozorovat i západně od zmíněné linie; na území někdejší NDR je však podstatně výraznější. Přemýšlím, čím to může být… asi že komunistický režim naučil své poddané nechat si proudit oficální propagandu kolem uší a myslet si své. Což má ovšem své dvě stránky, jak si ještě ukážeme.

Zajisté je současné Německo země demokratická, svobodu jednotlivce vyznávající, své posvátné krávy a svá kacířství má ale také. Dlouho bylo ne zrovna zapovězeno, ale přinejmenším nevhodno poukazovat na stinné stránky hromadného přistěhovalectví z nefunkčních zemí Afriky a Blízkého východu. Tradiční partaje jen tak zářily optimismem a sama paní kancléřka Angela Markel ještě před necelými čtyřmi lety zazářila výrokem „Wir schaffen das“ (my to zvládneme); a kdo se přece jen odvážil kritického slova, označení za populistu, pravicového extremistu, ne-li fašistu se nedopočítal. Ostatně populismus… populisty jsou pánové (i dámy) od politiky všichni; není toho, aby se všemi způsoby nesnažil zalíbit voličům, etika neetika, morálka nemorálka. Proč by se jinak pořádaly volební kamnpaně? Ale to jen tak mimochodem, hned se zase vrátím k tématu. Nedal vývoj zapravdu ctěné paní kancléřce, jako spíš oněm populistům a extremistům: z migračního tématu se stal ústřední politický problém, zatlačující všechno obvyklé mezipartajní laškování do pozadí, čemuž se chtíce nechtíce musely přizpůsobit i tradiční partaje, třebaže jen na půl huby a všelijak se kroutíce. Většině německého lidu ale neoochotné popajdávání za zjevným problémem nestačilo, čímž se vytvořila mezera oddělující občanský názor od názoru oficiálního, partajemi zastupovaného, z kteréžto pak vyvřela partaj AdF (Alternativa pro Německo). A jakkoli je zasypávána nařčeními z populismu a ostatních výše zmíněných špatností, dosáhla pozoruhodného úspěchu v bavorských a hessenských zemských volbách. To lze ale pokládat jen za předzvěst mnohem výraznějšího zemětřesení na podzim tohoto roku, až vypuknou volby ve třech zemích německého Východu, v Braniborsku, Sasku a Meklenbursku.

Čímž je potvrzena výchozí téze tohoto článku: na Východě tikaji politické hodinky jinak, a nejen na německém. Vymyslelo si evropské státnictvo kvóty pro přijímání běženců: tolik tisíc jedni, tolik tisíc druzí… Jenže Maďaři, Češi a jiní takoví (pro poctivost uveďme i Rakušany) si postavili hlavu. A že ne, a že si žádné kvóty diktovat nedají, i kdyby si páni v Bruselu, ééé, spodní prádlo poskvrniti měli. Netřeba dlouho bádat, z čeho ten rozpor: užili si východoevropští národové jednoho experimentu slibujícího zářnou budoucnost dostatečně a nejsou zvědavi na druhý, dobře vědouce, jak snadno se ze sebelépe míněných projektů vyklube kolosální průšvih. Západním národům takováto zkušenost dosud chybí; i budou si ji asi muset také vyzkoušet, aby věděly jistěji, na jaké riziko mohou přistoupit a od kterého raději dát ruce pryč. Neboť bez rizika není na tom světě nic a kdo bezkonfliktní budoucnost slibuje, na vzduch maluje, blázen nebo podvodník nebo obojí dohromady jest.

Vše v jedno shrnuto, vyznačují se východoevropští národové se svou zkušeností socialismu ve skutek uvedeného vyšší mírou zdravé nedůvěry k oficiálně hlásanému optimismu, což však někdy přerůstá v nedůvěru k čemukoli, morálních příkazů nevyjímaje. Západ je morálnější, i když lotříci a vyčuránkové se také najdou, ale nepoučený nedobrou zkušeností a ve v ztahu k budoucnosti tudíž leckdy naivní. Jak tak koukám na to klubko malérů, co se jich na náš společný svět valí, kataklysmatickou množivostí národů chlácholivě zvaných rozvojovými počínaje a znovuoživlou útočností islámu nekonče, obávám se že lépe je na budoucnost připraven evropský Východ, třebaže naprosto není mým obyčejem zahrnovat jej chválou.

Hannover, 16. ledna 2019Běžný dudlík může způsobit křivé zoubky. Na co dávat při výběru pozor?
Běžný dudlík může způsobit křivé zoubky. Na co dávat při výběru pozor?

Kolem dudlíků se točí spousta otázek. Kdy ho začít používat? Kdy naopak odebrat? Ale často zapomínáme na tu nejdůležitější: jaký dudlík máme pořídit?


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.